Verkiezingsopkomst en aantal stembureaus in Enschede

Bord Stembureau Enschede Twekkelerveld
Aangemaakt op: za, 10/27/2018 - 17:11
Bij verkiezingen wil je snel en gemakkelijk kunnen stemmen. Ook bij een grote opkomst. Daarom is het van belang dat de gemeente een passend aantal stembureaus opent. In deze blog kijk ik terug op de vermindering van het aantal stembureaus in Enschede in 2015. 

Berekende uitkeringsfraude?

Ouderwetse rekenmachine
Aangemaakt op: do, 05/03/2018 - 14:48

Lokale krant TC Tubantia kopte op 27 april 2018 “Enschede blundert opnieuw met sanctie voor ‘bijstandsfraude’.” Het artikel onder deze vette kop benadrukt dat de gemeente “opnieuw door het stof moet.” Ik schrok van deze beschuldigende berichtgeving over fraude. Dus ging ik op onderzoek uit. Hier lees je mijn verslag. 

Minister Schouten verlost vleesveehouders van fosfaatrechten

Rennende stier
Aangemaakt op: zo, 04/15/2018 - 19:04

Goed nieuws! Minister Carola Schouten laat de Tweede Kamer weten dat vleesveehouders geen fosfaatrechten hoeven te kopen. Want, zij dragen niet bij aan het fosfaatprobleem in de melkveehouderij. Dit is precies wat ik vorig jaar in een raadsmotie heb beschreven.

Motie voor meer tijd inzien bestemmingsplan bij vakantie

Boekentunnel
Aangemaakt op: di, 03/20/2018 - 15:04

Bij zomervakantie kregen inwoners van Enschede maar twee weken buiten die vakantie de tijd om een bestemmingsplan in te zien. Mijn motie maakt daar vier weken van en is in de laatste raadsvergadering van de gemeenteraad 2014-2018 unaniem aangenomen! 

D66-motie stelt oude lekkende zoutleidingen aan de kaak in Tweede Kamer

20180213 AkzoNobel vervangt oude leiding Burgemeester Stroinkstraat Twekkelo
Aangemaakt op: ma, 03/19/2018 - 11:57

Weer was het raak, wéér gebruikte AkzoNobel een oude zoutleiding. Gevolg: weer een lekkage. Tweede Kamerlid Rob Jetten (D66) heeft dinsdag 13 maart 2018 een motie ingediend om dit aan de kaak te stellen. Daar ben ik erg blij mee!

Stemmen tegen sleepwet is kiezen voor betere wet Wiv

Ethernetkabel
Aangemaakt op: zo, 03/11/2018 - 15:11

Op 21 maart 2018 kiezen we niet alleen een nieuwe gemeenteraad. Dan vindt ook het landelijke referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) plaats. Wat moet ik nu van deze “sleepwet” vinden?

Curator Atak pauzeert poppodium

Pauzeknop
Aangemaakt op: wo, 03/07/2018 - 19:54

Nu Atak failliet is zwaait een curator de scepter over de resten van het poppodium. Helaas hoor ik nu dat de curator het opstarten van het nieuwe poppodium vertraagt. Ondanks dat hij heeft gezegd het nieuwe poppodium niet te willen hinderen…

Slapend toezicht bij Atak?

LinkedIn profiel van Cees Dalenoord 23 jaar lid van Raad van Toezicht Atak
Aangemaakt op: zo, 01/14/2018 - 17:43

Het Enschedese poppodium Atak is plotsklaps dicht. Maar we horen niets van de Raad van Toezicht. Daar ben ik boos over. 

Winningsplan Ganzebos: 750 miljoen kilo zout

Kaart winningsplan Ganzebos fase II AkzoNobel Boekelo
Aangemaakt op: ma, 01/08/2018 - 18:50

Ten westen van Boekelo wil AkzoNobel 15 nieuwe zoutcavernes maken. Met Ganzebos fase II & III zal 750 miljoen kilo zout per jaar worden gewonnen. Tot 18 resp. 25 januari 2018 kan iedereen zijn mening hierover uiten middels een formele zienswijze aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Hoop op stabiele zoutwinning Twekkelo

Schematisch transportleidingenstelsel zoutwinning AkzoNobel Twekkelo
Aangemaakt op: za, 01/06/2018 - 10:46

Ik wens AkzoNobel graag een stabiele zoutwinning in 2018 en verder. De afgelopen jaren zijn veel lekkages van pekel en diesel ontdekt in Twekkelo. Na veel druk vanuit de omgeving probeert AkzoNobel een omslag te maken.

Bewoners voelen zich overvallen door bus op fietsstraat Stadsveld

Bord met bus en fiets
Aangemaakt op: ma, 10/23/2017 - 11:41

Na nieuws over een nieuwe buslijn door Pathmos en Stadsveld heb ik vragen gesteld. Want ik wist dat de bewoners van Stadsveld een prachtig wijkverkeersplan (inclusief 

Kritisch op risicobezoek bij AkzoNobel

AkzoNobel en Vic van Dijk in kranten NRC en Tubantia 2015-2017
Aangemaakt op: wo, 10/18/2017 - 15:28
Donderdag 19 oktober 2017 zijn raad- en Statenleden na bijna een jaar weer te gast bij AkzoNobel Hengelo. Daar zal ik kritisch zijn op de milieurisico’s.

Teloorgang Muziekbank Overijssel

Stapel cd's
Aangemaakt op: do, 10/05/2017 - 12:05
Meer wordt nu duidelijk over de teloorgang van de Muziekbank Overijssel. Na een gerucht heb ik vragen gesteld. De bibliotheken gaan verder met Rotterdam.

Overzicht privacy voor gemeenteraad Enschede

Blokschema met vinger
Aangemaakt op: wo, 09/13/2017 - 10:34
Ik heb nu voor mekaar dat de gemeenteraad van Enschede een randprogramma krijgt over privacy. Dan kunnen we incidenten vóór zijn.

Regiowerk is mensenwerk

2000 inwoners op schouder raadslid door Elco van Staveren
Aangemaakt op: di, 09/12/2017 - 01:00

Vaak hoor je geklaag over regionale samenwerking tussen gemeenten. Ik vind het nu juist de kunst niet te klagen maar te doen. Dan bereiken we samen veel meer voor de inwoners. Raadslid.nu interviewde mij hierover onder de titel “Het FC Twentegevoel van raadslid Vic van Dijk.” 

Vic in de Vrije Republiek Twente

Kaft paspoort Vrije Republiek Twente
Aangemaakt op: vr, 08/25/2017 - 18:00
Laatst mocht ik aanschuiven in een uitzending van “De Vrije Republiek Twente.” Hier kun je dit enerverende gesprek nakijken.

Omgaan met een buurtapp

Icoon buurtapp: politie-agent
Aangemaakt op: wo, 08/23/2017 - 12:45
Het afgelopen jaar zag ik in Twekkelo dat we met vallen en opstaan om leren gaan met de alert-app. Dat is een buurtapp voor urgente zaken.

Nam AkzoNobel bewust risico op grote lekkage?

Boorput AkzoNobel en horizontale leiding in grondwater
Aangemaakt op: ma, 07/31/2017 - 01:00

Helaas vonden eind juli 2017 drie lekkages plaats van de zoutwinning van AkzoNobel in Twekkelo. Eén lekkage was groot. Ruim vier tankwagens pekel, gips en kalk kwamen in het milieu terecht.

Vertraging inzicht in effecten armoedebeleid

Oude kapotte horloges door Heather Zabriskie
Aangemaakt op: ma, 07/10/2017 - 01:00

In Enschede kunnen we een stap zetten in armoedebestrijding door de effecten van ons armoedebeleid inzichtelijk te maken. Helaas is hierin vertraging opgetreden. 

Armoede de baas: stappen nodig in privacy?

20170626 Bijeenkomst Samen armoede de baas in de Burgerzaal van Enschede
Aangemaakt op: ma, 06/26/2017 - 20:00
In de Burgerzaal van Enschede vond op 26 juni 2017 de bijeenkomst “Samen armoede de baas” plaats. Allerlei armoedeprofessionals, woningcorporaties, bedrijven en ook raadsleden waren aanwezig. Lector “armoede-interventies” Roeland van Geuns bracht ons mooi op vlieghoogte. Hij raadde iedereen aan het boek “Schaarste” (geschreven door Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir) te lezen. En dat kan ik volledig beamen! 

Als politici baantjes regelen

Man met een hoge hoed op een fiets, Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912
Aangemaakt op: wo, 06/14/2017 - 10:59

Zo af en toe mondt politiek uit in een smerige vertoning. Hier schrijf ik over zo’n raadsvergadering met vieze nasmaak. Lees en huiver, maar weet wel dat dit gelukkig een uitzondering is. 

Glasvezel buitenaf

Heel veel glasvezelfolders
Aangemaakt op: di, 06/06/2017 - 17:59

Hoera! Na jaren hard werken door veel (vrijwillige) mensen krijgt Twekkelo nu glasvezel. Althans, mits minstens de helft van de bewoners zich aanmeldt. Maar wat brengt me dit nu werkelijk? Behalve dan de berg folders die ik laatst in de bus kreeg…

Roetfietsen

Schaduw van Vic op de fiets met roetmeetrugzak
Aangemaakt op: wo, 05/31/2017 - 20:26

Ik ben deze politieke week begonnen met twee rondes roetfietsen. Zo heb ik meegeholpen met het in beeld krijgen van luchtverontreingingen op de fietsroutes in Enschede. Een groep inwoners maakt zich sterk voor “Enschede fietsstad 2020” en heeft daarom wetenschapper Bert Heusinkveld bereid gevonden roetmetingen te verrichten in Enschede. De inwoners fietsen zelf de roetmeters door Enschede heen. Hier komt dan een fietskaart uit met de gemeten gemiddelde roetconcentraties. 

Toets de Stadsbank

Hangende dossiermappen
Aangemaakt op: di, 05/23/2017 - 01:00
De Stadsbank Oost-Nederland maakt verbeterslagen. Toch is het beeld nog wat grauw en ik stel daarom toetsing voor. Om mensen met schulden beter te helpen.

Raad Enschede neemt motie Toekomst duurzame veehouders aan

Aangemaakt op: ma, 05/22/2017 - 23:00

Op 22 mei 2017 heeft de gemeenteraad van Enschede de motie “Laat Den Haag niet de toekomst van duurzame veehouders bedreigen” aangenomen. Het debat kan online teruggekeken worden. Ik ben erg trots dat we in de raad op hoofdlijnen deze ingewikkelde kwestie besproken hebben en het college nu tot actie overgaat.

D66 zorgt voor respecteren beslagvrije voet bij bankbeslag

Hangslot op groene deur
Aangemaakt op: vr, 03/17/2017 - 01:00

Ik heb ontdekt dat het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (gbt) niet volgens het advies van de Nationale Ombudsman handelt. Het gbt respecteert niet de beslagvrije voet van mensen waarbij het gbt bankbeslag toepast. Dat betekent dat iemand van de ene op de andere dag zomaar zonder geld op de bankrekening zit. Terwijl de beslagvrije voet nu juist bedacht is om mensen altijd een beetje geld te laten hebben om eten te kunnen kopen. Ook al heb je schulden. 

Aanvullen tekort huishoudboekje gezin oudere kinderen

Huishoudboekje
Aangemaakt op: vr, 03/03/2017 - 01:00
We hebben nu in Enschede een minima-effectrapportage van NIBUD, dus laten we daar alvast ons voordeel mee doen! Ook al is dit nog maar het begin van inzicht in de effectiviteit van ons armoedebeleid.

Intensieve filmvertoning “I, Daniel Blake”

Filmprojector
Aangemaakt op: di, 02/14/2017 - 01:00

In december 2016 had de Cliëntenraad Werk & Inkomen een vertoning van de film “I, Daniel Blake” georganiseerd. Ik vond deze film erg indrukwekkend en hield het niet droog. In februari heb ik gezorgd voor een extra vertoning zodat nog meer raadsleden en ambtenaren van Werkplein deze film konden zien. Toen konden we ook mooi napraten over de situatie in Enschede. 

Bureaucratie dreef statushouders naar Voedselbank

Bord bureaucratie
Aangemaakt op: ma, 10/10/2016 - 01:00
Ik hoorde van de Voedselbank Enschede-Haaksbergen dat nieuwe statushouders door bureaucratie tijdelijk gebruik moeten maken van de Voedselbank. Vreemd.

Werkloosheid in Enschede

Aan het werk met glas
Aangemaakt op: do, 05/28/2015 - 01:00
Waarom is de werkloosheid in Enschede hoog en wat proberen we hieraan te doen?
Abonneer op Voorpagina