Aanvullen tekort huishoudboekje gezin oudere kinderen

Ik pleit sinds het begin van mijn lidmaatschap van de raad van Enschede in 2014 voor meer inzicht in de effectiviteit van armoedebeleid. Op voorstel van GroenLinks laat het college sinds 2015 een rapportage maken door het NIBUD. Hieruit kunnen we opmaken of huishoudens in Enschede kunnen rondkomen. Dit heet een “minima-effectrapportage.” We weten nog niet veel van de effectiviteit van armoedebeleid. Maar deze effectrapportage hebben we nu, dus laten we daar alvast ons voordeel mee doen! 

Zestig euro per maand tekort in huishoudboekje

Uit de “Minima-effectrapportage gemeente Enschede 2015” blijkt dat tweeoudergezinnen met kinderen van 14 en 16 zes tientjes per maand tekort komen in Enschede. Dan lijkt het mij logisch dat we proberen deze gezinnen extra te ondersteunen. Samen met GroenLinks heb ik hiervoor een amendement gemaakt. Middels de “individuele inkomenstoeslag” zouden we namelijk precies deze gezinnen extra geld kunnen geven. Dan kunnen ook deze gezinnen uitkomen met hun huishoudboekje, zo voorspelt het NIBUD. 

De raad wilde gezinnen met oudere kinderen niet helpen

De gemeenteraad van Enschede verwierp het voorstel van GroenLinks en D66. Het Rijk had extra geld beschikbaar gesteld voor kinderarmoede. Maar de raad wilde helaas niet hiermee de gezinnen met oudere kinderen helpen. Het geld wordt nu besteed aan voorzieningen voor alle kinderen. Op zich snap ik de politieke gang van zaken, met de landelijke Tweede Kamerverkiezingen voor de deur. Maar jammer is het wel dat de tweeoudergezinnen met oudere kinderen nu nog steeds een gat in hun huishoudboekje hebben. Al zal dat gat iets kleiner zijn geworden door de extra voorzieningen. 

Nieuwe effectrapportage, nieuwe kansen?

Eind 2017 zal NIBUD de volgende minima-effectrapportage opleveren en dat is voor mij weer een nieuwe gelegenheid om te zien waar we mensen extra zouden moeten ondersteunen. Als niets veranderd is, haal ik gewoon het eerdere voorstel om het tekort van gezinnen met oudere kinderen aan te vullen weer uit de kast! 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Wanneer u dit formulier verzendt verschijnt uw reactie na goedkeuring openbaar onderaan deze blog. U bepaalt zelf of u uw naam en het onderwerp van uw reactie invult. De reactie en uw eventuele naam en het onderwerp worden opgeslagen in de database van de website, zodat de website de reacties (na goedkeuring) kan tonen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring

Onderdeel van dossiers

29 maart 2014

Ongeveer achtduizend mensen in Enschede hebben een inkomen rondom bijstandsniveau. De gemeente springt bij om deze mensen en hun kinderen te ondersteunen. Want langdurig rondkomen van een dergelijk minimuminkomen is niet gemakkelijk. D66 wil dat mensen met de gemeentelijke hulp in staat zijn om de weg uit de armoede naar meer inkomen te vinden. 

Gerelateerde zaken

12 april 2021

Hoe stuur je bij in de gemeenteraad? Vaak hoor je over volksvertegenwoordigers die een motie indienen of vragen stellen. Vaak met woorden als “bezorgd,” “schande” of “geschrokken.” De raad kan ook bijsturen op een minder opvallende manier. Dat deed ik bij de Bewonersadviesraad sociaal domein

13 februari 2020

Het belastingkantoor van het waterschap (gblt) heeft de samenwerking met het gemeentelijk belastingkantoor (GBTwente) opgezegd. Eind 2019 heb ik daarom actie gevoerd voor het behoud van de gezamenlijke kwijtschelding gemeentebelastingen en waterschapsbelastingen. 

15 december 2019

December 2019 staat voor mij in het teken van de kwijtschelding van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen. Ik ben actie gaan voeren toen ik ontdekte dat het belastingkantoor van waterschap Vechtstromen (nieuwe site GBLT) de gezamenlijke aanvraag om kwijtschelding over drie weken verlaat.

11 maart 2019

Met een motie heb ik gezorgd voor meer studietoeslag. Het college stuurt nu zo snel mogelijk een nieuwe verordening naar de raad. Enschede verhoogt dan de individuele studietoeslag naar ongeveer 300 euro per maand. Die verhoging heeft liefst terugwerkende kracht, zodat ook de studenten in het huidige studiejaar deze studiestimulans krijgen.

10 juli 2017

In Enschede kunnen we een stap zetten in armoedebestrijding door de effecten van ons armoedebeleid inzichtelijk te maken. Helaas is hierin vertraging opgetreden. 

26 juni 2017
In de Burgerzaal van Enschede vond op 26 juni 2017 de bijeenkomst “Samen armoede de baas” plaats. Allerlei armoedeprofessionals, woningcorporaties, bedrijven en ook raadsleden waren aanwezig. Lector “armoede-interventies” Roeland van Geuns bracht ons mooi op vlieghoogte. Hij raadde iedereen aan het boek “Schaarste” (geschreven door Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir) te lezen. En dat kan ik volledig beamen! 
23 mei 2017
De Stadsbank Oost-Nederland maakt verbeterslagen. Toch is het beeld nog wat grauw en ik stel daarom toetsing voor. Om mensen met schulden beter te helpen.
17 maart 2017

Ik heb ontdekt dat het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (gbt) niet volgens het advies van de Nationale Ombudsman handelt. Het gbt respecteert niet de beslagvrije voet van mensen waarbij het gbt bankbeslag toepast. Dat betekent dat iemand van de ene op de andere dag zomaar zonder geld op de bankrekening zit. Terwijl de beslagvrije voet nu juist bedacht is om mensen altijd een beetje geld te laten hebben om eten te kunnen kopen. Ook al heb je schulden. 

10 oktober 2016
Ik hoorde van de Voedselbank Enschede-Haaksbergen dat nieuwe statushouders door bureaucratie tijdelijk gebruik moeten maken van de Voedselbank. Vreemd.
4 juni 2015

Juist in deze moeilijke economische tijden doen veel mensen die onder het sociaal minimum zitten een beroep op de gemeente. Dat is hartstikke terecht, maar tegelijkertijd kan de gemeente niet veel meer gaan uitgeven aan de armoedevoorzieningen. Ook de gemeente moet het huishoudboekje op orde houden, net zoals de inwoners. Dus klinkt dan al snel het dreigende woord “bezuinigingen”.