Armoede de baas: stappen nodig in privacy?

In de Burgerzaal van Enschede vond op 26 juni 2017 de bijeenkomst “Samen armoede de baas” plaats. Allerlei armoedeprofessionals, woningcorporaties, bedrijven en ook raadsleden waren aanwezig. Lector “armoede-interventies” Roeland van Geuns bracht ons mooi op vlieghoogte. Hij raadde iedereen aan het boek “Schaarste” (geschreven door Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir) te lezen. En dat kan ik volledig beamen! Dit boek zet schijnbaar onverstandig gedrag van mensen met schulden in perspectief. “Schaarste” legt heel toegankelijk uit waarom het voor mensen met schulden heel verstandig kan lijken om het ene gat met een nog veel duurder gat te stoppen. 

We kregen de ruimte voor gesprekken aan de tafels waar we gemengd zaten. Dat betekende voor mij dat ik een heel leuk gesprek had met twee mensen van twee woningcorporaties, en een armoedeprofessional. In geen tijd haalden we knelpunten naar boven. En dan is armoede voor mij een keer geen politiek, heerlijk! Gewoon op de inhoud, kijken wat wel en niet werkt, los van ideologie. 

Ik begreep dat privacyregels nogal eens de hulpverlening aan mensen met schulden in de weg zitten. Bijvoorbeeld, een woningcorporatie ziet dat de huur niet op tijd betaald wordt, maar de gemeente mag niet vertellen dat het gezin met schulden kampt. Dus kun je niet samen het gezin helpen. 

Ik ben helemaal voor privacyregels natuurlijk. Deze regels voorkomen dat commerciële partijen (zoals een woningcorporatie) oneigenlijke dingen gaat doen met persoonlijke gegevens. Maar zouden we in dit geval niet een oplossing kunnen vinden die recht doet aan het privacybelang én een optimale hulpverlening mogelijk maakt?

Daarom heb ik een vergelijking gemaakt met het Veiligheidshuis. Hier bespreken corporaties, gemeenten, politie, etc. allerlei casussen die met veiligheid, zeg maar criminaliteit, te maken hebben. Ik heb begrepen dat binnen zo’n Veiligheidshuis persoonlijke informatie gedeeld kan worden. Zouden we dat ook kunnen doen voor armoede en schulden? Uiteraard moet je dan zeker stellen dat het altijd in het belang van de betrokken inwoner(s) is, en de persoonlijke gegevens niet commercieel misbruikt worden. 

Ik heb dit knelpunt én idee voor een “Schuldenhuis” tijdens de borrel na afloop meteen meegegeven aan wethouder Patrick Welman. Hij zei het interessant te vinden, dus ik zal hem na de zomer nog eens vragen of dit gaat helpen in de armoede-aanpak. 

Tot slot nog een kijktip: de documentaire “Schuldig” van Human is eind 2016 uitgezonden maar valt via internet na te kijken. Daar ben ik nu mee bezig, en dat geeft me weer meer inzicht in schuldenproblematiek. 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Wanneer u dit formulier verzendt verschijnt uw reactie na goedkeuring openbaar onderaan deze blog. U bepaalt zelf of u uw naam en het onderwerp van uw reactie invult. De reactie en uw eventuele naam en het onderwerp worden opgeslagen in de database van de website, zodat de website de reacties (na goedkeuring) kan tonen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring

Onderdeel van dossiers

29 maart 2014

Regelmatig zie je nieuwsberichten die gaan over de opslag van persoonsgegevens. En wat daar dan bij mis kan gaan met je privacy. Ietwat academische mensen hebben daar dan een mening over, en dat is het dan weer. De gewone man op straat leeft verder en weet waarschijnlijk niet of hij zich er druk om moet maken.

29 maart 2014

Ongeveer achtduizend mensen in Enschede hebben een inkomen rondom bijstandsniveau. De gemeente springt bij om deze mensen en hun kinderen te ondersteunen. Want langdurig rondkomen van een dergelijk minimuminkomen is niet gemakkelijk. D66 wil dat mensen met de gemeentelijke hulp in staat zijn om de weg uit de armoede naar meer inkomen te vinden. 

Gerelateerde zaken

12 april 2021

Hoe stuur je bij in de gemeenteraad? Vaak hoor je over volksvertegenwoordigers die een motie indienen of vragen stellen. Vaak met woorden als “bezorgd,” “schande” of “geschrokken.” De raad kan ook bijsturen op een minder opvallende manier. Dat deed ik bij de Bewonersadviesraad sociaal domein

13 februari 2020

Het belastingkantoor van het waterschap (gblt) heeft de samenwerking met het gemeentelijk belastingkantoor (GBTwente) opgezegd. Eind 2019 heb ik daarom actie gevoerd voor het behoud van de gezamenlijke kwijtschelding gemeentebelastingen en waterschapsbelastingen. 

15 december 2019

December 2019 staat voor mij in het teken van de kwijtschelding van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen. Ik ben actie gaan voeren toen ik ontdekte dat het belastingkantoor van waterschap Vechtstromen (nieuwe site GBLT) de gezamenlijke aanvraag om kwijtschelding over drie weken verlaat.

11 maart 2019

Met een motie heb ik gezorgd voor meer studietoeslag. Het college stuurt nu zo snel mogelijk een nieuwe verordening naar de raad. Enschede verhoogt dan de individuele studietoeslag naar ongeveer 300 euro per maand. Die verhoging heeft liefst terugwerkende kracht, zodat ook de studenten in het huidige studiejaar deze studiestimulans krijgen.

11 maart 2018

Op 21 maart 2018 kiezen we niet alleen een nieuwe gemeenteraad. Dan vindt ook het landelijke referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) plaats. Wat moet ik nu van deze “sleepwet” vinden?

13 september 2017
Ik heb nu voor mekaar dat de gemeenteraad van Enschede een randprogramma krijgt over privacy. Dan kunnen we incidenten vóór zijn.
10 juli 2017

In Enschede kunnen we een stap zetten in armoedebestrijding door de effecten van ons armoedebeleid inzichtelijk te maken. Helaas is hierin vertraging opgetreden. 

23 mei 2017
De Stadsbank Oost-Nederland maakt verbeterslagen. Toch is het beeld nog wat grauw en ik stel daarom toetsing voor. Om mensen met schulden beter te helpen.
17 maart 2017

Ik heb ontdekt dat het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (gbt) niet volgens het advies van de Nationale Ombudsman handelt. Het gbt respecteert niet de beslagvrije voet van mensen waarbij het gbt bankbeslag toepast. Dat betekent dat iemand van de ene op de andere dag zomaar zonder geld op de bankrekening zit. Terwijl de beslagvrije voet nu juist bedacht is om mensen altijd een beetje geld te laten hebben om eten te kunnen kopen. Ook al heb je schulden. 

3 maart 2017
We hebben nu in Enschede een minima-effectrapportage van NIBUD, dus laten we daar alvast ons voordeel mee doen! Ook al is dit nog maar het begin van inzicht in de effectiviteit van ons armoedebeleid.