Bijsturen in de raad: Bewonersadviesraad sociaal domein

Hoe stuur je bij in de gemeenteraad? Vaak hoor je over volksvertegenwoordigers die een motie indienen of vragen stellen. Vaak met woorden als “bezorgd,” “schande” of “geschrokken.” De raad kan ook bijsturen op een minder opvallende manier. Dat deed ik bij de Bewonersadviesraad sociaal domein

Kaderstelling: Raadsvoorstel en verordening

Het college van burgemeester en wethouders schrijft een raadsvoorstel. In dit geval over de adviesraad, met daarbij een verordening (gemeentelijke ‘wet’). De raad besluit vervolgens om raadsvoorstel en verordening vast te stellen, dat is de kaderstellende (wetgevende) rol van de raad. 

Volksvertegenwoordiging: Vragen stellen over het voorstel

In de verordening “Bewonersadviesraad sociaal domein” miste ik een aantal zaken. Daarom heb ik voorgesteld deze verordening toch te bespreken in de stedelijke commissie. Ook wilde ik een vergelijking hebben met de verordeningen van de oude adviesraden. Ik mailde een aantal keer met ambtenaren maar kreeg niet echt antwoord. 

Een ambtenaar belde me op en toen werd mij duidelijk dat steeds uitvluchten werden gezocht om geen vergelijking te hoeven maken. Na mijn beleefde pogingen heb ik wat emotie ingezet om duidelijk te maken dat ik die vergelijking dringend nodig had. Toen viel het kwartje en kreeg de raad keurig een vergelijking op alle onderdelen van de verordening. 

De vergelijking helderde voor mij een aantal zaken op. Die zaken hoefde ik niet meer te behandelen in de politieke vergadering van de stedelijke commissie. Gesprekken met betrokkenen bij de oude adviesraden hielpen me nog verder, dat is de volksvertegenwoordigende rol die je als raadslid ook kunt inzetten. Dankzij het ambtelijk voorwerk kon ik me beperken tot de belangrijkste politieke vragen, zie daarvoor deze blog

Controle in de praktijk

In de stedelijke commissie bleek dat de wethouder precies hetzelfde wil als D66. Dat niet alle details uit eerdere verordeningen zijn overgenomen, betekent dus niet dat het niet de bedoeling is om zo te werken met de bewonersadviesraad. Zo ontstond de ruimte voor ons om in te stemmen met de verordening. De andere partijen konden zich hier ook in vinden. Zo heeft de raad duidelijk gemaakt wat we belangrijk vinden, zonder opvallende politieke acties uit te halen. We kijken naar hoe het gaat in de praktijk. Over een jaar evalueren we. De gemeenteraad zal tussentijds praten met de nieuwe adviesraad. Dat is de controlerende rol van de gemeenteraad. In dit geval zet ik in mijn agenda na de zomer een afspraak te maken met de Bewonersadviesraad sociaal domein. Zo simpel kan het zijn. 

Extra kader: Sport

Nog even over de volksvertegenwoordigende rol. Op het gebied van Sport kwam nogal wat los vanuit de Sportadviesraad. Mijn fractiegenoten Jasper Kerkwijk en Iris Bloemhof zijn in gesprek gegaan met de betrokken mensen. Zo kon de gemeenteraad een oplossing aandragen voor de advisering over Sport

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Wanneer u dit formulier verzendt verschijnt uw reactie na goedkeuring openbaar onderaan deze blog. U bepaalt zelf of u uw naam en het onderwerp van uw reactie invult. De reactie en uw eventuele naam en het onderwerp worden opgeslagen in de database van de website, zodat de website de reacties (na goedkeuring) kan tonen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring

Onderdeel van dossiers

Ongeveer achtduizend mensen in Enschede hebben een inkomen rondom bijstandsniveau. De gemeente springt bij om deze mensen en hun kinderen te ondersteunen. Want langdurig rondkomen van een dergelijk minimuminkomen is niet gemakkelijk. D66 wil dat mensen met de gemeentelijke hulp in staat zijn om de weg uit de armoede naar meer inkomen te vinden. 

De gemeente Enschede helpt op allerlei manieren mensen met het vinden van werk. Uiteraard verstrekt de gemeente een uitkering wanneer iemand zonder inkomen zit. Gezien de hoge werkloosheid heb ik in de gemeenteraad veel aandacht voor het thema “Werk.”

Gerelateerde zaken

Het gemeentebestuur van Enschede heeft met een gedragscode afgesproken een geschenkenregister van ontvangen én gegeven geschenken bij te houden. Uit mijn vragen bleek dat wethouders en burgemeester dit helemaal niet doen.

Ik vind integriteit belangrijk in de politiek. Wie niet? Van tijd tot tijd vraag ik burgemeester en griffie om hier aandacht aan te besteden met de gemeenteraad van Enschede. Veelal vergeefs, helaas.
Ik bied me graag aan als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Dit met het oog op het vormen van een prachtteam voor D66 Enschede! Teamsamenwerking staat voorop. Teamleden hebben oog en waardering voor ieders inbreng. Zo heeft D66 Enschede effect naar buiten toe. 

De persoonlijke beleving van een gemeentebestuurder van Enschede in tijden van crisis

Digitaal vergaderen, maar hoe?

De lokale democratie is veilig. Vergaderingen zijn geannuleerd, zodat de democratie niet zorgt voor meer covid-19-besmettingen. Maar de democratie mag niet op slot. Dus stellen we vanuit D66 voor om digitaal te gaan vergaderen met de gemeenteraad van Enschede. 

De persoonlijke beleving van een gemeentebestuurder van Enschede in tijden van crisis

De persoonlijke beleving van een gemeentebestuurder van Enschede in tijden van crisis

De persoonlijke beleving van een gemeentebestuurder van Enschede in tijden van crisis 

Het belastingkantoor van het waterschap (gblt) heeft de samenwerking met het gemeentelijk belastingkantoor (GBTwente) opgezegd. Eind 2019 heb ik daarom actie gevoerd voor het behoud van de gezamenlijke kwijtschelding gemeentebelastingen en waterschapsbelastingen. 

December 2019 staat voor mij in het teken van de kwijtschelding van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen.

Met een motie heb ik gezorgd voor meer studietoeslag. Het college stuurt nu zo snel mogelijk een nieuwe verordening naar de raad. Enschede verhoogt dan de individuele studietoeslag naar ongeveer 300 euro per maand. Die verhoging heeft liefst terugwerkende kracht, zodat ook de studenten in het huidige studiejaar deze studiestimulans krijgen.