Bureaucratie dreef statushouders naar Voedselbank

In april 2016 hoorde ik van de Voedselbank Enschede-Haaksbergen dat nieuwe statushouders noodgedwongen een maand of twee gebruik maken van de Voedselbank. Dat is vreemd. Je vlucht uit een ander land en doorloopt de asielprocedure in Nederland vanuit een azc. Wanneer je dan een Nederlands paspoort krijgt word je geholpen bij het vinden van een woning en hoef je niet in armoede te leven. Totdat je werk hebt gevonden kun je een uitkering ontvangen waarvan je je boodschappen kunt betalen. Waarom moeten deze mensen dan een maand of twee bij de Voedselbank langs? 

Aanvraag toeslagen duurt te lang

Dus heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Enschede. Een maand later gaf het college aan dat aan alles gedacht is in Enschede. Alleen het kan zo zijn dat de toeslagen die de Belastingdienst namens het Rijk uitkeert nog niet toegekend zijn. Deze aanvraag kan lang duren. Dan schiet geen geld meer over voor boodschappen en moet een kersverse statushouder tijdelijk langs de Voedselbank. Bureaucratie maakt dan dus dat je langs de Voedselbank moet om aan eten te komen…

Ik vind dit een verspilling van energie. Omdat bijvoorbeeld een aanvraag voor huurtoeslag of zorgtoeslag traag behandeld wordt moet een statushouder tijdelijk langs de Voedselbank. Ik weet dat de Voedselbank graag mensen helpt en dat is prijzenswaardig. Maar ook de Voedselbank vond het allemaal vreemd en onnodig. 

Nog meer oorzaken van even te weinig geld ontdekt

Dus heb ik volgehouden en heb ik nog meer vragen aan het college gesteld. Een half jaar na mijn eerste vragen heeft het college een heleboel uitgezocht en kreeg de raad een memo. Door al dit werk zijn we nu zover dat:

  1. Voorschotten het automatisch stoppen van de uitkering bij gezinshereniging compenseren. 
  2. Voor statushouders onder de 21 jaar die minder uitkering krijgen een goedkopere, onzelfstandige, woonsituatie wordt geregeld. 
  3. Het college samen met de begeleiders van Alifa probeert te regelen dat Alifa eerder dan na dertien weken contact mag opnemen met de Belastingdienst over de aanvraag van toeslagen. Zo vermindert hopelijk het aantal statushouders dat naar de Voedselbank moet. 
  4. In samenspraak met Alifa wordt de gehele aanvraagprocedure van een uitkering gestroomlijnd zodat de tijd zonder geld zo klein mogelijk wordt. 

Steeds minder statushouders hoeven naar de Voedselbank

Bij dit alles komt dat we nu na een half jaar zien dat de aantallen statushouders bij de Voedselbank dalen. Blijkbaar lukt het nu voor meer statushouders om genoeg geld in de portemonnee te hebben voor boodschappen. Begin 2017 laat het college aan de raad weten of statushouders inderdaad niet meer langs hoeven bij de Voedselbank als gevolg van bureaucratie. 

 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Wanneer u dit formulier verzendt verschijnt uw reactie na goedkeuring openbaar onderaan deze blog. U bepaalt zelf of u uw naam en het onderwerp van uw reactie invult. De reactie en uw eventuele naam en het onderwerp worden opgeslagen in de database van de website, zodat de website de reacties (na goedkeuring) kan tonen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring

Onderdeel van dossiers

Ongeveer achtduizend mensen in Enschede hebben een inkomen rondom bijstandsniveau. De gemeente springt bij om deze mensen en hun kinderen te ondersteunen. Want langdurig rondkomen van een dergelijk minimuminkomen is niet gemakkelijk. D66 wil dat mensen met de gemeentelijke hulp in staat zijn om de weg uit de armoede naar meer inkomen te vinden. 

Gerelateerde zaken

Hoe stuur je bij in de gemeenteraad? Vaak hoor je over volksvertegenwoordigers die een motie indienen of vragen stellen. Vaak met woorden als “bezorgd,” “schande” of “geschrokken.” De raad kan ook bijsturen op een minder opvallende manier. Dat deed ik bij de Bewonersadviesraad sociaal domein

Het belastingkantoor van het waterschap (gblt) heeft de samenwerking met het gemeentelijk belastingkantoor (GBTwente) opgezegd. Eind 2019 heb ik daarom actie gevoerd voor het behoud van de gezamenlijke kwijtschelding gemeentebelastingen en waterschapsbelastingen. 

December 2019 staat voor mij in het teken van de kwijtschelding van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen.

Met een motie heb ik gezorgd voor meer studietoeslag. Het college stuurt nu zo snel mogelijk een nieuwe verordening naar de raad. Enschede verhoogt dan de individuele studietoeslag naar ongeveer 300 euro per maand. Die verhoging heeft liefst terugwerkende kracht, zodat ook de studenten in het huidige studiejaar deze studiestimulans krijgen.

In Enschede kunnen we een stap zetten in armoedebestrijding door de effecten van ons armoedebeleid inzichtelijk te maken. Helaas is hierin vertraging opgetreden. 

In de Burgerzaal van Enschede vond op 26 juni 2017 de bijeenkomst “Samen armoede de baas” plaats. Allerlei armoedeprofessionals, woningcorporaties, bedrijven en ook raadsleden waren aanwezig. Lector “armoede-interventies” Roeland van Geuns bracht ons mooi op vlieghoogte. Hij raadde iedereen aan het boek “Schaarste” (geschreven door Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir) te lezen. En dat kan ik volledig beamen! 
De Stadsbank Oost-Nederland maakt verbeterslagen. Toch is het beeld nog wat grauw en ik stel daarom toetsing voor. Om mensen met schulden beter te helpen.

Ik heb ontdekt dat het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (gbt) niet volgens het advies van de Nationale Ombudsman handelt. Het gbt respecteert niet de beslagvrije voet van mensen waarbij het gbt bankbeslag toepast. Dat betekent dat iemand van de ene op de andere dag zomaar zonder geld op de bankrekening zit. Terwijl de beslagvrije voet nu juist bedacht is om mensen altijd een beetje geld te laten hebben om eten te kunnen kopen.

We hebben nu in Enschede een minima-effectrapportage van NIBUD, dus laten we daar alvast ons voordeel mee doen! Ook al is dit nog maar het begin van inzicht in de effectiviteit van ons armoedebeleid.

Juist in deze moeilijke economische tijden doen veel mensen die onder het sociaal minimum zitten een beroep op de gemeente. Dat is hartstikke terecht, maar tegelijkertijd kan de gemeente niet veel meer gaan uitgeven aan de armoedevoorzieningen. Ook de gemeente moet het huishoudboekje op orde houden, net zoals de inwoners. Dus klinkt dan al snel het dreigende woord “bezuinigingen”.