D66-motie stelt oude lekkende zoutleidingen aan de kaak in Tweede Kamer

Weer was het raak, wéér gebruikte AkzoNobel een oude zoutleiding. Gevolg: weer een lekkage. Tweede Kamerlid Rob Jetten (D66) heeft dinsdag 13 maart 2018 een motie ingediend om dit aan de kaak te stellen. Daar ben ik erg blij mee!

Toch oude lekkende leiding gebruiken

Ik vind het ontzettend jammer dat AkzoNobel niet leert van de fout een half jaar geleden. Toen wilde AkzoNobel door blijven produceren, zonder een oude, zwakke leiding buiten gebruik te stellen. Met een grote lekkage in juli 2017 tot gevolg. Terwijl AkzoNobel dit leidingdeel wilde vervangen wegens ouderdom!

AkzoNobel breekt belofte “geen lekkage in 2018”

Nu is het verhaal nog erger. Want AkzoNobel heeft in alle communicatie naar de gemeenteraad van Enschede beweerd na 1 januari 2018 geen oude leidingen meer te gebruiken. En dus zouden geen lekkages meer optreden. 

Helaas, aan de Burgemeester Stroinkstraat in Twekkelo is op 6 februari 2018 20 kubieke meter brak water gelekt. Zelfs ik wist dat deze leiding nog vervangen moest worden aangezien deze oude, zwakke delen bevatte. Sterker nog, twee weken eerder nog schreef AkzoNobel in een mail dat “alle pekel, met uitzondering van het deel langs de Haimersweg, door nieuw leidingwerk loopt.” Dat blijkt nu dus een leugen. […] AkzoNobel zal misschien zeggen de waarheid geschreven te hebben omdat  “pekel geen brak water is,” maar dan zeg ik “een lekkage is een lekkage.” Vertrouwen, daar draait het hier om, en ik voel me om de tuin geleid door AkzoNobel Hengelo!

Een week later zag ik hoe makkelijk AkzoNobel een leiding vervangt. Aan diezelfde Burgemeester Stroinkstraat in Enschede… Had dat niet eerder gekund? Of had gewoon de leiding buiten gebruik gesteld zolang deze nog niet aan de eisen voldeed. Maar nee, AkzoNobel moet blijkbaar kostte wat kost doorproduceren. De centen gaan voor het milieu… 

Super dat Tweede Kamer roekeloos gedrag aan de kaak stelt

Kortom, ik ben heel erg blij dat de Tweede Kamer aanstaande dinsdag 19 maart 2018 over de motie stemt die dit roekeloze gedrag van AkzoNobel aan de kaak stelt. Zo gaan we van incidentenpolitiek naar een politiek die iets verandert. Zoals bijvoorbeeld een evaluatie van het verscherptetoezichtsregime en de Mijnbouwwet. Rob Jetten, veel succes en bedankt alvast! 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Wanneer u dit formulier verzendt verschijnt uw reactie na goedkeuring openbaar onderaan deze blog. U bepaalt zelf of u uw naam en het onderwerp van uw reactie invult. De reactie en uw eventuele naam en het onderwerp worden opgeslagen in de database van de website, zodat de website de reacties (na goedkeuring) kan tonen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring

Onderdeel van dossiers

6 mei 2017

Na afschaffing van het melkquotum in 2015 zijn Nederlandse melkveehouders flink gaan uitbreiden. Zodoende produceert Nederland te veel fosfaat (zit in mest) en moet Nederland van de Europese Unie de mestproductie terugschroeven. Dus is per 2017 een ingewikkeld systeem van fosfaatrechten ingevoerd.

29 maart 2014

Om de gemeente Enschede een betere positie in de diepe ondergrond te geven heeft de gemeenteraad van Enschede op mijn voorstel een raadsadviescommissie “Ondergrond van de Toekomst” opgericht. Met name lekkages en stabilisatieprojecten van de zoutwinning van AkzoNobel in Twekkelo brachten ons hiertoe. 

Gerelateerde zaken

24 september 2019

Aan het einde van de zomer van 2019 verscheen een schokkende brief over de zoutwinning van Nouryon (voormalig AkzoNobel) op de website van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

8 januari 2018

Ten westen van Boekelo wil AkzoNobel 15 nieuwe zoutcavernes maken. Met Ganzebos fase II & III zal 750 miljoen kilo zout per jaar worden gewonnen. Tot 18 resp. 25 januari 2018 kan iedereen zijn mening hierover uiten middels een formele zienswijze aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

6 januari 2018

Ik wens AkzoNobel graag een stabiele zoutwinning in 2018 en verder. De afgelopen jaren zijn veel lekkages van pekel en diesel ontdekt in Twekkelo. Na veel druk vanuit de omgeving probeert AkzoNobel een omslag te maken.

18 oktober 2017
Donderdag 19 oktober 2017 zijn raad- en Statenleden na bijna een jaar weer te gast bij AkzoNobel Hengelo. Daar zal ik kritisch zijn op de milieurisico’s.
23 augustus 2017
Het afgelopen jaar zag ik in Twekkelo dat we met vallen en opstaan om leren gaan met de alert-app. Dat is een buurtapp voor urgente zaken.
31 juli 2017

Helaas vonden eind juli 2017 drie lekkages plaats van de zoutwinning van AkzoNobel in Twekkelo. Eén lekkage was groot. Ruim vier tankwagens pekel, gips en kalk kwamen in het milieu terecht.

3 oktober 2016

In de zomer van 2016 kreeg Twekkelo te maken met allerlei lekkages in de zoutwinning. Inmiddels heeft AkzoNobel op mijn verzoek een website met een overzicht van alle lekkages ingericht. En ik heb direct na de zomer een informatiebijeenkomst kunnen organiseren in de stadsdeelcommissie West om AkzoNobel uit zijn communicatie-isolement te halen. Zo werden na maanden onzekerheid de inwoners en politici eindelijk geïnformeerd.

16 december 2015

AkzoNobel had in 2015 een plan klaar om ongeveer 60 zoutcavernes op te vullen. De zoutproducent zei toen dat deze cavernes anders ongecontroleerd in zouden kunnen storten. Wanneer zo’n zoutholte met ongeveer de grootte van een voetbalstadion op 400 meter diepte instort, kun je een grote verzakking aan de aardoppervlakte krijgen. Zo is in 1991 plotsklaps het Gat van Hengelo ontstaan: een krater van viereneenhalve meter diep. 

13 februari 2015

Toen in 2014 de gasolieopslag even over de grens in Duitsland (Amtsvenn) ging lekken pauzeerde AkzoNobel de plannen voor gasolieopslag op de Marssteden in Enschede. Samen met Agnes Haveman ben ik toen gaan kijken bij AkzoNobel. Ook hebben we een hoorzitting georganiseerd met de raden van Enschede en Hengelo en Provinciale Staten van Overijssel.