De vergaderingen van de gemeenteraad

Hoe wordt een idee uiteindelijk een besluit van de gemeenteraad van Enschede? Veel raadsvoorstellen zijn door ambtenaren van de gemeente gemaakt en worden door het college van burgemeester & wethouders naar de gemeenteraad gestuurd. Een enkele keer maakt een raadslid zelf een raadsvoorstel. 

Minimaal twee weken van tevoren hebbende raadsleden het raadsvoorstel in hun bezit. Dat gebeurt allemaal digitaal en iedereen kan de stukken meelezen via de website met de documenten van de gemeenteraad. In iedere fractie leest minstens één woordvoerder het document en bereidt de inbreng namens de fractie voor. Technische vragen kunnen worden gesteld aan ambtenaren per mail of telefoon.

Maandagavond in de stedelijke commissie voert iedere woordvoerder die wil het woord. Nadat alle partijen aan bod zijn gekomen geeft de wethouder antwoord op de gestelde vragen en ideeën. Na een eventuele tweede ronde besluiten de woordvoerders in de stedelijke commissie of het raadsvoorstel een “hamerstuk” kan zijn waarover zonder discussie in de raadsvergadering besloten wordt. Zoniet, dan debatteert de gemeenteraad in de volgende raadsvergadering over het voorstel. 

Onderwerpen die de gehele stad aangaan bespreekt de gemeenteraad in de stedelijke commissie. Voor een onderwerp dat slechts een geografisch deel van de stad betreft zoals een bestemmingsplan hebben we de stadsdeelcommissies. Enschede kent vijf stadsdelen, en dus vijf stadsdeelcommissies die ongeveer eens per anderhalve maand vergaderen in het stadsdeel zelf.  

Ongeveer één keer per maand komen alle 39 leden van de gemeenteraad van Enschede bij elkaar in de raadzaal van het stadhuis voor de raadsvergadering. De burgemeester zit deze vergadering voor. Per onderwerp voert in de regel slechts 1 woordvoerder per partij het woord, er is geen tijd om alle 39 leden het woord te geven. Dat hoeft ook niet, want je stemt in je fractie van tevoren af wat je gaat zeggen als woordvoerder. 

De hoofdmoot van een raadsvergadering vormt het debat over de raadsvoorstellen die niet als hamerstuk uit de stedelijke commissie of een stadsdeelcommissie zijn gekomen. De gang van zaken is vergelijkbaar met die in de stedelijke commissie, maar het is voor iedereen duidelijk dat diezelfde avond nog besloten moet worden over de voorstellen. En dus beperkt de discussie zich tot politieke hoofdlijnen. Ook kan een fractie voorstellen om het besluit aan te passen (amendement) of om het college van B&W iets te laten doen (moties). Het college kan ook besluiten om een toezegging te doen aan de gemeenteraad, of om het voorstel aan te passen of zelfs in te trekken. 

Welnu, dit is allemaal heel theoretisch en abstract. Het gaat meer leven wanneer je een keer bij een deel van een vergadering bent, neem gerust contact hiervoor op met mij. Bijna alle vergaderingen zijn openbaar en voor publiek toegankelijk, zie de website van de gemeenteraad voor de onderwerpen en data. 

De vergaderingen worden ook live uitgezonden op de website van de gemeenteraad. En het hele archief van vergaderingen valt ook terug te kijken. Een paar voorbeelden van onderwerpen die besproken worden:

 

 

Labels

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Wanneer u dit formulier verzendt verschijnt uw reactie na goedkeuring openbaar onderaan deze blog. U bepaalt zelf of u uw naam en het onderwerp van uw reactie invult. De reactie en uw eventuele naam en het onderwerp worden opgeslagen in de database van de website, zodat de website de reacties (na goedkeuring) kan tonen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring

Gerelateerde zaken

27 april 2021
Ik bied me graag aan als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Dit met het oog op het vormen van een prachtteam voor D66 Enschede! Teamsamenwerking staat voorop. Teamleden hebben oog en waardering voor ieders inbreng. Zo heeft D66 Enschede effect naar buiten toe. 
12 april 2021

Hoe stuur je bij in de gemeenteraad? Vaak hoor je over volksvertegenwoordigers die een motie indienen of vragen stellen. Vaak met woorden als “bezorgd,” “schande” of “geschrokken.” De raad kan ook bijsturen op een minder opvallende manier. Dat deed ik bij de Bewonersadviesraad sociaal domein

21 april 2020

De persoonlijke beleving van een gemeentebestuurder van Enschede in tijden van crisis

Digitaal vergaderen, maar hoe?

De lokale democratie is veilig. Vergaderingen zijn geannuleerd, zodat de democratie niet zorgt voor meer covid-19-besmettingen. Maar de democratie mag niet op slot. Dus stellen we vanuit D66 voor om digitaal te gaan vergaderen met de gemeenteraad van Enschede. 

16 maart 2020

De persoonlijke beleving van een gemeentebestuurder van Enschede in tijden van crisis

13 maart 2020

De persoonlijke beleving van een gemeentebestuurder van Enschede in tijden van crisis

9 maart 2020

De persoonlijke beleving van een gemeentebestuurder van Enschede in tijden van crisis 

2 januari 2015

Enschede kent vijf stadsdelen, Centrum en de vier windrichtingen Noord, Zuid, Oost en West.

Op de volgende kaart kun je precies zien waar de grenzen van de stadsdelen en buurten zijn. Stadsdeel West bestaat uit de volgende buurten en een dorp:

1 januari 2015

In theorie is prima duidelijk wat een gemeenteraad allemaal doet, en wat niet. Alleen hoe werkt dit nu in de praktijk van een raadslid?