Benieuwd naar hoe ik meehielp met melken? 🐄 Bekijk dan dit filmpje 👆

Dossiers Enschede

De dossiers in Enschede waar ik mij mee bezig houd.

Aangemaakt op: za, 05/06/2017 - 16:54

Na afschaffing van het melkquotum in 2015 zijn Nederlandse melkveehouders flink gaan uitbreiden. Zodoende produceert Nederland te veel fosfaat (zit in mest) en moet Nederland van de Europese Unie de mestproductie terugschroeven. Dus is per 2017 een ingewikkeld systeem van fosfaatrechten ingevoerd.

Aangemaakt op: za, 03/29/2014 - 01:00

Om de gemeente Enschede een betere positie in de diepe ondergrond te geven heeft de gemeenteraad van Enschede op mijn voorstel een raadsadviescommissie “Ondergrond van de Toekomst” opgericht. Met name lekkages en stabilisatieprojecten van de zoutwinning van AkzoNobel in Twekkelo brachten ons hiertoe. 

Aangemaakt op: za, 03/29/2014 - 01:00

Regelmatig zie je nieuwsberichten die gaan over de opslag van persoonsgegevens. En wat daar dan bij mis kan gaan met je privacy. Ietwat academische mensen hebben daar dan een mening over, en dat is het dan weer. De gewone man op straat leeft verder en weet waarschijnlijk niet of hij zich er druk om moet maken.

Aangemaakt op: za, 03/29/2014 - 01:00

Als D66-woordvoerder Cultuur in de raad van Enschede houd ik me ook bezig met evenementen. 

Aangemaakt op: za, 03/29/2014 - 01:00

Ongeveer achtduizend mensen in Enschede hebben een inkomen rondom bijstandsniveau. De gemeente springt bij om deze mensen en hun kinderen te ondersteunen. Want langdurig rondkomen van een dergelijk minimuminkomen is niet gemakkelijk. D66 wil dat mensen met de gemeentelijke hulp in staat zijn om de weg uit de armoede naar meer inkomen te vinden. 

Aangemaakt op: za, 03/29/2014 - 01:00

De gemeente Enschede helpt op allerlei manieren mensen met het vinden van werk. Uiteraard verstrekt de gemeente een uitkering wanneer iemand zonder inkomen zit. Gezien de hoge werkloosheid heb ik in de gemeenteraad veel aandacht voor het thema “Werk.”