Armoede

Ongeveer achtduizend mensen in Enschede hebben een inkomen rondom bijstandsniveau. De gemeente springt bij om deze mensen en hun kinderen te ondersteunen. Want langdurig rondkomen van een dergelijk minimuminkomen is niet gemakkelijk. D66 wil dat mensen met de gemeentelijke hulp in staat zijn om de weg uit de armoede naar meer inkomen te vinden. 

Wanneer iemand werkloos is, willen we natuurlijk dat deze persoon werk vindt en daar helpt het gemeentelijk Werkplein bij. Wanneer iemand ziek is, dan is het eerst zaak beter te worden, eventueel met ondersteuning van het wijkteam. En wanneer iemand diep in de schulden zit, helpt de Stadsbank Oost-Nederland om de schulden af te bouwen. 

Naast deze hulp om de oorzaken van problemen te verminderen, is ook hulp nodig om de ergste nood te lenigen. Wanneer je koelkast stuk is en je hebt absoluut geen geld om een nieuwe te kopen, springt de gemeente bij met “bijzondere bijstand”. Al dan niet middels een renteloze lening. D66 vindt dat kinderen moeten kunnen meedoen met hun leeftijdgenoten. Daarom biedt stichting Leergeld met gemeentelijk geld een fiets, sportkleding en lidmaatschap van een sportvereniging aan kinderen wiens ouders dit niet kunnen betalen. Zodat ieder kind dezelfde kansen krijgt. 

Dit zijn allemaal voorbeelden van gemeentelijk armoedebeleid. Meer informatie over alle armoede-instrumenten van de gemeente Enschede kun je vinden in deze blog die ik heb geplaatst op de website van D66 Enschede

Nieuwtjes

Aangemaakt op: ma, 03/11/2019 - 23:30

Met een motie heb ik gezorgd voor meer studietoeslag. Het college stuurt nu zo snel mogelijk een nieuwe verordening naar de raad. Enschede verhoogt dan de individuele studietoeslag naar ongeveer 300 euro per maand. Die verhoging heeft liefst terugwerkende kracht, zodat ook de studenten in het huidige studiejaar deze studiestimulans krijgen.

Aangemaakt op: ma, 07/10/2017 - 01:00

In Enschede kunnen we een stap zetten in armoedebestrijding door de effecten van ons armoedebeleid inzichtelijk te maken. Helaas is hierin vertraging opgetreden. 

Aangemaakt op: ma, 06/26/2017 - 20:00
In de Burgerzaal van Enschede vond op 26 juni 2017 de bijeenkomst “Samen armoede de baas” plaats. Allerlei armoedeprofessionals, woningcorporaties, bedrijven en ook raadsleden waren aanwezig. Lector “armoede-interventies” Roeland van Geuns bracht ons mooi op vlieghoogte. Hij raadde iedereen aan het boek “Schaarste” (geschreven door Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir) te lezen. En dat kan ik volledig beamen! 
Aangemaakt op: di, 05/23/2017 - 01:00
De Stadsbank Oost-Nederland maakt verbeterslagen. Toch is het beeld nog wat grauw en ik stel daarom toetsing voor. Om mensen met schulden beter te helpen.
Aangemaakt op: vr, 03/17/2017 - 01:00

Ik heb ontdekt dat het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (gbt) niet volgens het advies van de Nationale Ombudsman handelt. Het gbt respecteert niet de beslagvrije voet van mensen waarbij het gbt bankbeslag toepast. Dat betekent dat iemand van de ene op de andere dag zomaar zonder geld op de bankrekening zit. Terwijl de beslagvrije voet nu juist bedacht is om mensen altijd een beetje geld te laten hebben om eten te kunnen kopen. Ook al heb je schulden. 

Aangemaakt op: ma, 10/10/2016 - 01:00
Ik hoorde van de Voedselbank Enschede-Haaksbergen dat nieuwe statushouders door bureaucratie tijdelijk gebruik moeten maken van de Voedselbank. Vreemd.

Overpeinzingen

Aangemaakt op: vr, 03/03/2017 - 01:00
We hebben nu in Enschede een minima-effectrapportage van NIBUD, dus laten we daar alvast ons voordeel mee doen! Ook al is dit nog maar het begin van inzicht in de effectiviteit van ons armoedebeleid.
Aangemaakt op: do, 06/04/2015 - 01:00

Juist in deze moeilijke economische tijden doen veel mensen die onder het sociaal minimum zitten een beroep op de gemeente. Dat is hartstikke terecht, maar tegelijkertijd kan de gemeente niet veel meer gaan uitgeven aan de armoedevoorzieningen. Ook de gemeente moet het huishoudboekje op orde houden, net zoals de inwoners. Dus klinkt dan al snel het dreigende woord “bezuinigingen”.