Gelukkig toch een geschenkenregister B en W Enschede vanaf januari

Het gemeentebestuur van Enschede heeft met een gedragscode afgesproken een geschenkenregister van ontvangen én gegeven geschenken bij te houden. Uit mijn vragen bleek dat wethouders en burgemeester dit helemaal niet doen. Nu hebben het college van B en W én de burgemeester beloofd vanaf 1 januari 2022 een integraal geschenken- en giftenregister te gaan bijhouden. Een heel goed voornemen! 

Het geschenkenregister is nuttig en kan online gepubliceerd worden

Ik ben ook blij dat burgemeester en wethouders vinden dat het geschenkenregister zeker wel nuttig is. Het is goed om transparant te zijn over wat je ontvangt en geeft als publiek persoon. Ook kun je aan de hand van een register het onderlinge gesprek aangaan. Ik denk ook dat het goed is om de geschenkenregisters in een geschikte vorm online te publiceren. Burgemeester en wethouders geven in antwoord op mijn vraag hierover aan dat we met z’n allen in gesprek gaan. Dat vind ik prima en ikzelf zal om te beginnen begin januari 2022 langsgaan bij burgemeester Theo Bovens voor een eerste gesprek. 

Begin het gesprek over integriteit met de oude raad en zet dit voort met de nieuwe raad

De burgemeester geeft ook aan dat we met de raad en het college de naleving van onze gedragscode niet jaarlijks hebben besproken. Wel hebben andersoortige bijeenkomsten plaatsgevonden. Ik vind het goed dat de burgemeester hier zo eerlijk antwoord op geeft. Mijn analyse van het geschenkenregister van de gemeenteraad laat zien dat de helft van de raadsleden geen enkel geschenk meldt. Jaarlijkse gesprekken over de naleving van de gedragscode zijn dus echt nodig. Hoe we die gesprekken organiseren en of een commissie Integriteit moet worden ingesteld, lijken me ook belangrijke onderwerpen. Wat mij betreft laten we de huidige raad en college nog inbreng hebben op alle ideeën. Zij hebben immers vier jaar ervaring en hieruit kunnen zinvolle zaken gehaald worden. Na de gemeenteraadsverkiezingen kan dit gesprek mooi voort worden gezet door de nieuwe raad en college. 

 

 

Burgemeester Theo Bovens wil nog een aantal verbeteringen doorvoeren

In een op dezelfde dag als de antwoorden verstuurde brief geeft burgemeester Theo Bovens aan dat het gemeentebestuur van Enschede het qua integriteit aardig doet, maar dat het altijd beter kan. Zo zijn niet alle nevenfuncties van politici gepubliceerd op de website. En de bepalingen uit de gedragscode over de omgang met informatie en voorzieningen als computer en telefoon vragen nog aandacht. Ook wil de burgemeester declaraties van politici gaan publiceren. En hij wil een contactpersoon/vertrouwenspersoon aanwijzen. 

Het is heel goed dat de burgemeester nu zo druk bezig is met de integriteit van het gemeentebestuur van Enschede. Vervolgens is het zaak dat nieuwe burgemeester Roelof Bleker samen met het nieuwe gemeentebestuur hiermee bezig blijft. Om het stadsbestuur open, transparant en integer te laten functioneren is het van belang dat alle politici hiervoor voortdurend aandacht hebben. 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Wanneer u dit formulier verzendt verschijnt uw reactie na goedkeuring openbaar onderaan deze blog. U bepaalt zelf of u uw naam en het onderwerp van uw reactie invult. De reactie en uw eventuele naam en het onderwerp worden opgeslagen in de database van de website, zodat de website de reacties (na goedkeuring) kan tonen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring

Gerelateerde zaken

Ik vind integriteit belangrijk in de politiek. Wie niet? Van tijd tot tijd vraag ik burgemeester en griffie om hier aandacht aan te besteden met de gemeenteraad van Enschede. Veelal vergeefs, helaas.
Ik bied me graag aan als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Dit met het oog op het vormen van een prachtteam voor D66 Enschede! Teamsamenwerking staat voorop. Teamleden hebben oog en waardering voor ieders inbreng. Zo heeft D66 Enschede effect naar buiten toe. 

Hoe stuur je bij in de gemeenteraad? Vaak hoor je over volksvertegenwoordigers die een motie indienen of vragen stellen. Vaak met woorden als “bezorgd,” “schande” of “geschrokken.” De raad kan ook bijsturen op een minder opvallende manier. Dat deed ik bij de Bewonersadviesraad sociaal domein

De persoonlijke beleving van een gemeentebestuurder van Enschede in tijden van crisis

Digitaal vergaderen, maar hoe?

De lokale democratie is veilig. Vergaderingen zijn geannuleerd, zodat de democratie niet zorgt voor meer covid-19-besmettingen. Maar de democratie mag niet op slot. Dus stellen we vanuit D66 voor om digitaal te gaan vergaderen met de gemeenteraad van Enschede. 

De persoonlijke beleving van een gemeentebestuurder van Enschede in tijden van crisis

De persoonlijke beleving van een gemeentebestuurder van Enschede in tijden van crisis

De persoonlijke beleving van een gemeentebestuurder van Enschede in tijden van crisis 

Hoe wordt een idee uiteindelijk een besluit van de gemeenteraad van Enschede? Veel raadsvoorstellen zijn door ambtenaren van de gemeente gemaakt en worden door het college van burgemeester & wethouders naar de gemeenteraad gestuurd. Een enkele keer maakt een raadslid zelf een raadsvoorstel. 

Enschede kent vijf stadsdelen, Centrum en de vier windrichtingen Noord, Zuid, Oost en West.

Op de volgende kaart kun je precies zien waar de grenzen van de stadsdelen en buurten zijn. Stadsdeel West bestaat uit de volgende buurten en een dorp:

In theorie is prima duidelijk wat een gemeenteraad allemaal doet, en wat niet. Alleen hoe werkt dit nu in de praktijk van een raadslid?