Gelukt: college wil inwoners beter informeren over evenementen

Eind 2016 zag ik op de website van de Nationale Ombudsman een rapport met de titel “Gemeente Apeldoorn heeft onvoldoende oog voor omwonenden door late besluitvorming bij evenementen.” Ik dacht meteen “Hebbes, dat is precies wat ik in Enschede ook verkeerd vind gaan.” Want met schriftelijke vragen had ik dit eerder al vergeefs aangekaart. 

Enschede gaat evenementenvergunningen twee weken vooraf verlenen

In april 2017 wilde het college de Algemene plaatselijke verordening (apv) aanpassen. Het was niet heel duidelijk opgeschreven, maar navraag leerde dat het college hiermee gehoor wilde geven aan de wens van mij en de Nationale Ombudsman om twee weken vóór een evenement het besluit over de evenementenvergunning te nemen. Heel mooi!

In de vergadering heb ik het college opgeroepen om ook de volgende stap te zetten. Namelijk, een betere manier van het informeren van inwoners over aanstaande evenementen dan nu het geval is met de summiere mededelingen in Huis aan Huis. De Ombudsman heeft dit heel mooi opgeschreven in zijn rapport:

“Veel omwonenden vinden het echter niet zozeer problematisch dat er één of twee keer in het jaar een evenement in de buurt plaatsvindt, juist ook omdat anderen er veel plezier aan beleven. Een groot deel van de onvrede ontstaat naar de ervaring van de ombudsman als omwonenden niet op tijd geïnformeerd en betrokken worden. Wanneer de plannen nog niet vastliggen, is het nog zinvol voor omwonenden om knelpunten aan te kaarten bij de gemeente en organisatie. Daarnaast kunnen omwonenden zich erop instellen en hun eigen plannen aanpassen. De Nationale ombudsman is een breder onderzoek gestart naar het betrekken van omwonenden bij evenementen en zal hierover begin 2017 een rapportage uitbrengen.”

 

Toezegging: raad spreekt nog over informatievoorziening evenementen

Ik proefde in de vergadering dat de burgemeester wel wat wil verbeteren aan de (digitale) informatievoorziening over evenementen. Daarnaast zei hij mij toe het rapport dat de Nationale Ombudsman voor de zomer uit zal brengen te willen bekijken. Vervolgens laat hij de raad weten of hij hier “muziek in ziet.” 

Kortom, op deze manier heb ik met hulp van de Ombudsman uiteindelijk dan toch de informatievoorziening over evenementen op de agenda in het stadhuis gekregen. Daar ben ik erg blij mee, en nu is het zaak samen verder te bouwen. Zodat iedereen op de hoogte kan zijn van evenementen en zich erop in kan stellen. En wie weet ontstaan ook mooie samenwerkingen hieruit! 

Samenwerking en lichtere toetsing

Want inspreker Willem Jaap Zwart gaf aan vroegtijdig contact te willen leggen met evenementenorganisatoren om mogelijke samenwerking te verkennen. Dan zou hij wel vroegtijdig moeten horen van de organisator van een evenement. Zou dit als verplichting in de vergunning kunnen worden opgenomen? Deze suggestie deed hij namens zowat alle culturele instellingen in Enschede.  

Er ontstond wat discussie in de stedelijke commissie van de gemeenteraad over dit voorstel. De één vindt het een goed idee, de ander ziet niet zoveel in het “verplichte” karakter maar wel in een goede informatievoorziening. Wat mij betreft bespreken we dit punt ook nader wanneer de Ombudsman zijn rapport heeft uitgebracht. 

Een ander idee van de culturele instellingen is om aanvragers die vaker een evenementenvergunning aanvragen de mogelijkheid te geven onder een lichtere toetsing te laten vallen. Volgens het principe “high trust, high penalty.” Ook dit is een interessant idee dat meer tijd vraagt om uit te werken. 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Wanneer u dit formulier verzendt verschijnt uw reactie na goedkeuring openbaar onderaan deze blog. U bepaalt zelf of u uw naam en het onderwerp van uw reactie invult. De reactie en uw eventuele naam en het onderwerp worden opgeslagen in de database van de website, zodat de website de reacties (na goedkeuring) kan tonen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring

Onderdeel van dossiers

Als D66-woordvoerder Cultuur in de raad van Enschede houd ik me ook bezig met evenementen. 

Gerelateerde zaken

De besteding van drie miljoen euro coronasteun voor de culturele sector in Enschede is bepaald. 🎉🎵🎭🩰
De gemeenteraad heeft maandag besloten conform raadsvoorstel.  

Sinds september 2014 probeer ik ervoor te zorgen dat inwoners beter worden geïnformeerd over evenementen in de gemeente Enschede. Nu blijf je veelal onwetend wanneer je de cryptische omschrijvingen van de gemeentelijke mededelingen in de Huis aan Huis leest. En dat is jammer. Want als je weet op welke dag je geluidsoverlast kunt hebben van een festival in de buurt, dan kun je jezelf hierop instellen.