Kritisch op risicobezoek bij AkzoNobel

Donderdag 19 oktober 2017 zijn raad- en Statenleden na bijna een jaar weer te gast bij AkzoNobel Hengelo. AkzoNobel wil ons bijpraten over de lekkages in de zoutwinning, zo verwacht ik. Zoals je op de foto ziet hebben de media en ikzelf vanaf 2015 veel aandacht gegeven aan de incidenten bij AkzoNobel in Twekkelo. Nu is het zaak kritisch te kijken of AkzoNobel zijn zaakjes weer op orde krijgt. D66 wil een verantwoorde zoutwinning. Ook houd ik AkzoNobel graag aan zijn belofte “geen lekkages vanaf 2018.” Akzo’s vernieuwde risico-inschattingen over potentieel instabiele zoutcavernes hebben daarnaast mijn aandacht. 

Grote lekkage had niet gehoeven

Na een grote lekkage in juli 2017 heb ik vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Enschede. Met hulp van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zijn deze beantwoord. Helaas bleek mijn vermoeden waar. Zoveel als vier volle tankwagens zijn gelekt uit een leidingdeel dat afgekoppeld zou worden. SodM geeft nu toe dat AkzoNobel dit onderdeel beter eerder af had kunnen koppelen. Maar dat is “met de kennis van nu,” volgens SodM. Daar ben ik het niet mee eens.

Waarom neemt AkzoNobel tot 2018 bewust risico op lekkages?

AkzoNobel wist, of had kunnen weten, dat dit leidingdeel een hoger risico liep lek te raken. AkzoNobel wilde dit deel immers afkoppelen. Deze plek in de leiding werd ook niet onderhouden. Dit was een zogenaamde “potentieel zwakke plek” waarvan AkzoNobel bewust het risico heeft genomen dat het ging lekken. Overigens geeft SodM aan dat na 1 januari 2018 dergelijke potentieel zwakke leidingplekken niet meer in gebruik zullen zijn. “Helaas blijft er tot 1 januari 2018 nog een verhoogde kans op lekkage van pijpleidingen,” zo schrijft SodM in antwoord op mijn vragen. 

Ik vraag me serieus af waarom AkzoNobel ervoor kiest de zoutproductie door te laten draaien. Want AkzoNobel Hengelo weet een verhoogd risico op lekkages te lopen. Natuurlijk moet AkzoNobel geld verdienen. Maar je kunt toch geen geld verdienen door een zekere milieuschade op de koop toe te nemen? Donderdag zal ik AkzoNobel hiernaar vragen. 

 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Wanneer u dit formulier verzendt verschijnt uw reactie na goedkeuring openbaar onderaan deze blog. U bepaalt zelf of u uw naam en het onderwerp van uw reactie invult. De reactie en uw eventuele naam en het onderwerp worden opgeslagen in de database van de website, zodat de website de reacties (na goedkeuring) kan tonen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring

Onderdeel van dossiers

6 mei 2017

Na afschaffing van het melkquotum in 2015 zijn Nederlandse melkveehouders flink gaan uitbreiden. Zodoende produceert Nederland te veel fosfaat (zit in mest) en moet Nederland van de Europese Unie de mestproductie terugschroeven. Dus is per 2017 een ingewikkeld systeem van fosfaatrechten ingevoerd.

29 maart 2014

Om de gemeente Enschede een betere positie in de diepe ondergrond te geven heeft de gemeenteraad van Enschede op mijn voorstel een raadsadviescommissie “Ondergrond van de Toekomst” opgericht. Met name lekkages en stabilisatieprojecten van de zoutwinning van AkzoNobel in Twekkelo brachten ons hiertoe. 

Gerelateerde zaken

24 september 2019

Aan het einde van de zomer van 2019 verscheen een schokkende brief over de zoutwinning van Nouryon (voormalig AkzoNobel) op de website van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

19 maart 2018

Weer was het raak, wéér gebruikte AkzoNobel een oude zoutleiding. Gevolg: weer een lekkage. Tweede Kamerlid Rob Jetten (D66) heeft dinsdag 13 maart 2018 een motie ingediend om dit aan de kaak te stellen. Daar ben ik erg blij mee!

8 januari 2018

Ten westen van Boekelo wil AkzoNobel 15 nieuwe zoutcavernes maken. Met Ganzebos fase II & III zal 750 miljoen kilo zout per jaar worden gewonnen. Tot 18 resp. 25 januari 2018 kan iedereen zijn mening hierover uiten middels een formele zienswijze aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

6 januari 2018

Ik wens AkzoNobel graag een stabiele zoutwinning in 2018 en verder. De afgelopen jaren zijn veel lekkages van pekel en diesel ontdekt in Twekkelo. Na veel druk vanuit de omgeving probeert AkzoNobel een omslag te maken.

23 augustus 2017
Het afgelopen jaar zag ik in Twekkelo dat we met vallen en opstaan om leren gaan met de alert-app. Dat is een buurtapp voor urgente zaken.
31 juli 2017

Helaas vonden eind juli 2017 drie lekkages plaats van de zoutwinning van AkzoNobel in Twekkelo. Eén lekkage was groot. Ruim vier tankwagens pekel, gips en kalk kwamen in het milieu terecht.

3 oktober 2016

In de zomer van 2016 kreeg Twekkelo te maken met allerlei lekkages in de zoutwinning. Inmiddels heeft AkzoNobel op mijn verzoek een website met een overzicht van alle lekkages ingericht. En ik heb direct na de zomer een informatiebijeenkomst kunnen organiseren in de stadsdeelcommissie West om AkzoNobel uit zijn communicatie-isolement te halen. Zo werden na maanden onzekerheid de inwoners en politici eindelijk geïnformeerd.

16 december 2015

AkzoNobel had in 2015 een plan klaar om ongeveer 60 zoutcavernes op te vullen. De zoutproducent zei toen dat deze cavernes anders ongecontroleerd in zouden kunnen storten. Wanneer zo’n zoutholte met ongeveer de grootte van een voetbalstadion op 400 meter diepte instort, kun je een grote verzakking aan de aardoppervlakte krijgen. Zo is in 1991 plotsklaps het Gat van Hengelo ontstaan: een krater van viereneenhalve meter diep. 

13 februari 2015

Toen in 2014 de gasolieopslag even over de grens in Duitsland (Amtsvenn) ging lekken pauzeerde AkzoNobel de plannen voor gasolieopslag op de Marssteden in Enschede. Samen met Agnes Haveman ben ik toen gaan kijken bij AkzoNobel. Ook hebben we een hoorzitting georganiseerd met de raden van Enschede en Hengelo en Provinciale Staten van Overijssel.