Nam AkzoNobel bewust risico op grote lekkage?

Helaas vonden eind juli 2017 drie lekkages plaats van de zoutwinning van AkzoNobel in Twekkelo. Eén lekkage was groot. Ruim vier tankwagens pekel, gips en kalk kwamen in het milieu terecht.

Ik was geschokt toen ik in TC Tubantia las dat AkzoNobel de plek van het lek al wilde vervangen omdat AkzoNobel wist dat deze plek zwak was. “Hoe is het dan mogelijk dat AkzoNobel deze zwakke plek toch gebruikt?” vroeg ik me dus af. Ik zou een zwakke leiding niet meer gebruiken, of ervoor zorgen dat ik een lekkage meteen doorheb en dan meteen de leiding af kan sluiten. Ik begrijp niet dat 250.000 liter kan weglekken terwijl je al weet dat het om een zwakke plek gaat. En dus heb ik vragen opgesteld en deze samen met mijn collega’s van de raadsadviescommissie “Ondergrond van de Toekomst” aan het college van burgemeester en wethouders van Enschede gestuurd. 

Gelukkig hebben ook landelijke media deze lekkages onderzocht, zie bijvoorbeeld NRC ‘Lekkages bij de zoutfabriek van AkzoNobel, alweer‘ (volledige tekst) en Volkskrant ‘Lekkage zoutfabriek AkzoNobel bij Hengelo – leiding bleek al een zwakke plek.

Een maand later meen ik te lezen dat de minister mijn verbazing deelt. De minister van Economische Zaken beantwoordt vraag 10 van de Kamervragen van CDA-leden Agnes Mulder en Pieter Omtzigt met:

“Het betrof een oudere leiding die op de nominatie staat om te worden vervangen binnen het lopende renovatieproject dat is afgesproken met SodM. De leiding is circa 15 jaar oud. Het vervangen en renoveren van het leidingnetwerk zal door AkzoNobel conform haar afspraak met SodM eind 2017 zijn afgerond.

Naar aanleiding van deze en de meest recente lekkages in het horizontale netwerk wordt door AkzoNobel een nieuwe risicobeoordeling uitgevoerd op het bestaande leidingennetwerk. SodM zal de resultaten van deze nieuwe analyse met AkzoNobel bespreken. Als de analyse daartoe aanleiding geeft, dan zal SodM er op toezien dat AkzoNobel, daar waar nodig, en voordat het huidige vervangings- en renovatieprogramma is afgerond, additionele leidingen buiten gebruik stelt of deze vervroegd vervangt.”

Okee, de lekkage ontstond inderdaad in een leiding die vervangen zou worden. Vanwege de lekkage moet AkzoNobel (weer) met een risicobeoordeling komen. Dan zal AkzoNobel zonodig leidingen buiten gebruik moeten stellen, of vervangen. Ik lees hierin dat de vorige analyse onvoldoende is gebleken door de lekkage. Met andere woorden, AkzoNobel had die leiding gewoon niet moeten gebruiken omdat het wist dat de kans op lekkage aanwezig was! Stuitend vind ik dat. 

Toen ik me in deze bewoordingen had uitgelaten op Twitter en in TC Tubantia probeerde AkzoNobel dit te verbloemen in een mail aan de gemeente Enschede. De leiding zou niet in gebruik geweest zijn, zo mailde AkzoNobel. Helaas voor AkzoNobel trappen de raad van Enschede en de minister niet in dit soort woordspelletjes… Wij kijken naar de feiten en denken met gezond verstand na.  

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Wanneer u dit formulier verzendt verschijnt uw reactie na goedkeuring openbaar onderaan deze blog. U bepaalt zelf of u uw naam en het onderwerp van uw reactie invult. De reactie en uw eventuele naam en het onderwerp worden opgeslagen in de database van de website, zodat de website de reacties (na goedkeuring) kan tonen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring

Onderdeel van dossiers

29 maart 2014

Om de gemeente Enschede een betere positie in de diepe ondergrond te geven heeft de gemeenteraad van Enschede op mijn voorstel een raadsadviescommissie “Ondergrond van de Toekomst” opgericht. Met name lekkages en stabilisatieprojecten van de zoutwinning van AkzoNobel in Twekkelo brachten ons hiertoe. 

Gerelateerde zaken

24 september 2019

Aan het einde van de zomer van 2019 verscheen een schokkende brief over de zoutwinning van Nouryon (voormalig AkzoNobel) op de website van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

19 maart 2018

Weer was het raak, wéér gebruikte AkzoNobel een oude zoutleiding. Gevolg: weer een lekkage. Tweede Kamerlid Rob Jetten (D66) heeft dinsdag 13 maart 2018 een motie ingediend om dit aan de kaak te stellen. Daar ben ik erg blij mee!

8 januari 2018

Ten westen van Boekelo wil AkzoNobel 15 nieuwe zoutcavernes maken. Met Ganzebos fase II & III zal 750 miljoen kilo zout per jaar worden gewonnen. Tot 18 resp. 25 januari 2018 kan iedereen zijn mening hierover uiten middels een formele zienswijze aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

6 januari 2018

Ik wens AkzoNobel graag een stabiele zoutwinning in 2018 en verder. De afgelopen jaren zijn veel lekkages van pekel en diesel ontdekt in Twekkelo. Na veel druk vanuit de omgeving probeert AkzoNobel een omslag te maken.

18 oktober 2017
Donderdag 19 oktober 2017 zijn raad- en Statenleden na bijna een jaar weer te gast bij AkzoNobel Hengelo. Daar zal ik kritisch zijn op de milieurisico’s.
3 oktober 2016

In de zomer van 2016 kreeg Twekkelo te maken met allerlei lekkages in de zoutwinning. Inmiddels heeft AkzoNobel op mijn verzoek een website met een overzicht van alle lekkages ingericht. En ik heb direct na de zomer een informatiebijeenkomst kunnen organiseren in de stadsdeelcommissie West om AkzoNobel uit zijn communicatie-isolement te halen. Zo werden na maanden onzekerheid de inwoners en politici eindelijk geïnformeerd.

16 december 2015

AkzoNobel had in 2015 een plan klaar om ongeveer 60 zoutcavernes op te vullen. De zoutproducent zei toen dat deze cavernes anders ongecontroleerd in zouden kunnen storten. Wanneer zo’n zoutholte met ongeveer de grootte van een voetbalstadion op 400 meter diepte instort, kun je een grote verzakking aan de aardoppervlakte krijgen. Zo is in 1991 plotsklaps het Gat van Hengelo ontstaan: een krater van viereneenhalve meter diep. 

13 februari 2015

Toen in 2014 de gasolieopslag even over de grens in Duitsland (Amtsvenn) ging lekken pauzeerde AkzoNobel de plannen voor gasolieopslag op de Marssteden in Enschede. Samen met Agnes Haveman ben ik toen gaan kijken bij AkzoNobel. Ook hebben we een hoorzitting georganiseerd met de raden van Enschede en Hengelo en Provinciale Staten van Overijssel.