Raad Enschede neemt motie Toekomst duurzame veehouders aan

Op 22 mei 2017 heeft de gemeenteraad van Enschede de motie “Laat Den Haag niet de toekomst van duurzame veehouders bedreigen” aangenomen. Het debat kan online teruggekeken worden. Ik ben erg trots dat we in de raad op hoofdlijnen deze ingewikkelde kwestie besproken hebben en het college nu tot actie overgaat. Met Enschede FM mocht ik het debat nog nabespreken

De VVD merkte bij monde van Joost Nijhuis terecht op dat we niet op de stoel van Haagse politici moeten gaan zitten. En dat we dat ook zeker niet doen met deze motie. Arjan Kampman (PvdA) vond dat de motie “de spijker op de kop” is en beloofde nog wat PvdA-contacten aan te roeren, zoals bijvoorbeeld de verantwoordelijk staatssecretaris.

Het CDA beweerde dat een actie vanuit de gemeenteraden niet nodig zou zijn omdat “ons Annie” er al mee bezig zou zijn. Welnu, het lijkt mij dat alle beetjes helpen en het CDA best met de motie mee had kunnen stemmen. Sterker nog, wanneer dit initiatief in meerdere raden in de regio Twente en daarbuiten rondgaat dan sta je pas echt samen sterk. En je zorgt voor een mooie verbinding tussen stad en platteland, zoals de VVD me nog opmerkte. 

GroenLinks verbaasde me enigszins door niet mee te doen omdat zij dachten dat megastallen misschien wel onder de motie vielen. SP-lid Maxim van Luttikhuizen legde mooi uit dat de motie nu juist gaat over die veehouders die binnen alle milieunormen, dus zonder derogatie, werken. Dat zijn dus de meest milieuvriendelijke veehouders en dat zal niet opgaan voor veel megastallen. 

De tekst van de motie had ik al tweeëneenhalve week eerder aan de wethouder verzonden maar waarschijnlijk had hij zich pas op de avond zelf erin verdiept. Zijn reactie was compleet nieuw voor mij. Zo liet wethouder Hans van Agteren onbedoeld heel duidelijk zien hoe ingewikkeld de mestregelgeving is. Dankzij het raadsdebat weet hij nu ook hoe gek het is dat boeren die binnen alle milieunormen werken vrezen dat zij moeten stoppen als gevolg van milieuwetgeving. Ik wens hem heel veel succes met de lobby in Den Haag en sta paraat om bij te springen waar gewenst! 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Wanneer u dit formulier verzendt verschijnt uw reactie na goedkeuring openbaar onderaan deze blog. U bepaalt zelf of u uw naam en het onderwerp van uw reactie invult. De reactie en uw eventuele naam en het onderwerp worden opgeslagen in de database van de website, zodat de website de reacties (na goedkeuring) kan tonen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring

Onderdeel van dossiers

Na afschaffing van het melkquotum in 2015 zijn Nederlandse melkveehouders flink gaan uitbreiden. Zodoende produceert Nederland te veel fosfaat (zit in mest) en moet Nederland van de Europese Unie de mestproductie terugschroeven. Dus is per 2017 een ingewikkeld systeem van fosfaatrechten ingevoerd.

Gerelateerde zaken

Goed nieuws! Minister Carola Schouten laat de Tweede Kamer weten dat vleesveehouders geen fosfaatrechten hoeven te kopen. Want, zij dragen niet bij aan het fosfaatprobleem in de melkveehouderij. Dit is precies wat ik vorig jaar in een raadsmotie heb beschreven.

Bij zomervakantie kregen inwoners van Enschede maar twee weken buiten die vakantie de tijd om een bestemmingsplan in te zien. Mijn motie maakt daar vier weken van en is in de laatste raadsvergadering van de gemeenteraad 2014-2018 unaniem aangenomen! 

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft per brief aan de Tweede Kamer gereageerd op de uitspraken van de rechtbank over het fosfaatreductieplan. Helaas, de staatssecretaris doet niet zijn best te begrijpen waarom de rechtbank tot haar oordeel is gekomen. Hij wil slechts het oordeel aanvechten. Ik zal een paar voorbeelden geven. 

Door alle aandacht voor onze actie verzamel ik steeds meer informatie over mest. Door interessante gesprekken realiseer ik me nu dat de productie van mest (door koeien) en het opbrengen van mest (op een akker bijvoorbeeld) juridisch twee verschillende zaken zijn. Voor het ene gelden fosfaatrechten, voor het andere derogatie. Het was al ingewikkeld, het wordt nu nog complexer.

Op 4 mei 2017 heeft de rechtbank de Regeling fosfaatreductieplan 2017 voor een aantal extensieve melkveehouders buiten werking gesteld. Ik probeer hier een samenvatting en de betekenis van deze uitspraken te geven.

Op 22 mei 2017 heb ik onderstaande motie ingediend bij de gemeenteraad van Enschede. Deze motie is aangenomen en zo is een actieve lobby naar Den Haag gestart. Het doel is dat duurzame veehouders die binnen alle milieunormen werken hun bedrijf voort kunnen zetten. Want dat willen we allemaal, maar de nieuwe fosfaatregelgeving maakt dit heel erg moeilijk. 

Onze actie is van start! Ik heb een concept-motie opgesteld en verspreid onder veel gemeenteraadsleden. Een persbericht is de deur uit en nu is het hopen op aandacht voor de kleinschalige, duurzame en extensieve veehouders. 

Meststoffenbeleid uit Den Haag bedreigt nog steeds kleinschalige, duurzame en extensieve veehouders. Daarom roept D66 Enschede op tot actie in alle gemeenteraden, te beginnen in Twente. Want het kan niet waar zijn dat duurzaam boeren onmogelijk wordt gemaakt.

Vandaag heeft de rechtbank in een kort geding besloten om de Regeling fosfaatreductieplan 2017 voor een aantal extensieve melkveehouders buiten werking te stellen. Dat is nogal wat.