Rechter schrapt fosfaatreductie voor enkele extensieve veehouders

Vandaag heeft de rechtbank in een kort geding besloten om de Regeling fosfaatreductieplan 2017 voor een aantal extensieve melkveehouders buiten werking te stellen. Dat is nogal wat. Inmiddels heb ik de uitspraak grondig gelezen, hierbij de meest opvallende passages (onderstrepingen van mijn hand):

  • 4.14. Als gevolg van de Regeling moeten alle melkveehouders hun veestapel tot een bepaald niveau terugbrengen. De Regeling heeft voor eiseres – ten opzichte van andere melkveehouders – extra nadelige gevolgen. Eiseres zal door het afstoten van vee niet alleen melkopbrengsten mislopen, maar ook met een (groter) mesttekort kampen voor haar akkerbouw. Biologische boeren mogen immers geen kunstmest gebruiken en zijn dus afhankelijk van, ten minste deels biologische, dierlijke mest. […] De proportionaliteit van de Regeling komt ten aanzien van biologische boeren als eiseres temeer in het gedrang, nu de Regeling beoogt een oplossing te bieden waar biologische boeren geen belang bij hebben, voor een probleem waaraan zij feitelijk niet bijdragen. Biologische boeren blijven met hun mestproductie immers onder de normen van de Nitraatrichtlijn zonder dat zij de derogatie daarvoor nodig hebben.
  • 4.19. De Staat heeft nog betoogd dat eiseres voornamelijk klaagt over onderdelen in de Regeling die ook al in het plan van de eigen sector voorkwamen. Eiseres heeft niet weersproken dat de Regeling grotendeels overeenkomt met het Fosfaatreductieplan van ZuivelNL. Nog afgezien van de vraag of eiseres zelf was vertegenwoordigd bij de totstandkoming van het Fosfaatreductieplan van ZuivelNL, kan daaruit evenwel hoe dan ook niet worden afgeleid dat sector-breed overeenstemming bestond over de inhoud van dat plan. Integendeel, indien dat het geval was geweest, zou de Regeling niet nodig zijn geweest.
  • 4.22. […] is de voorzieningenrechter van oordeel dat de Regeling een onevenredige last op eiseres legt. Nu de Regeling in deze vorm daarnaast niet voorzienbaar was en geen enkele compensatie voor eiseres biedt, is sprake van een schending van artikel 1 EP. Dat maakt dat de Regeling onmiskenbaar onverbindend is voor eiseres. […]

Ik heb ook een samenvatting en inschatting van de gevolgen van de uitspraak opgeschreven. 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Wanneer u dit formulier verzendt verschijnt uw reactie na goedkeuring openbaar onderaan deze blog. U bepaalt zelf of u uw naam en het onderwerp van uw reactie invult. De reactie en uw eventuele naam en het onderwerp worden opgeslagen in de database van de website, zodat de website de reacties (na goedkeuring) kan tonen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring

Onderdeel van dossiers

6 mei 2017

Na afschaffing van het melkquotum in 2015 zijn Nederlandse melkveehouders flink gaan uitbreiden. Zodoende produceert Nederland te veel fosfaat (zit in mest) en moet Nederland van de Europese Unie de mestproductie terugschroeven. Dus is per 2017 een ingewikkeld systeem van fosfaatrechten ingevoerd.

Gerelateerde zaken

15 april 2018

Goed nieuws! Minister Carola Schouten laat de Tweede Kamer weten dat vleesveehouders geen fosfaatrechten hoeven te kopen. Want, zij dragen niet bij aan het fosfaatprobleem in de melkveehouderij. Dit is precies wat ik vorig jaar in een raadsmotie heb beschreven.

22 mei 2017

Op 22 mei 2017 heeft de gemeenteraad van Enschede de motie “Laat Den Haag niet de toekomst van duurzame veehouders bedreigen” aangenomen. Het debat kan online teruggekeken worden. Ik ben erg trots dat we in de raad op hoofdlijnen deze ingewikkelde kwestie besproken hebben en het college nu tot actie overgaat.

15 mei 2017

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft per brief aan de Tweede Kamer gereageerd op de uitspraken van de rechtbank over het fosfaatreductieplan. Helaas, de staatssecretaris doet niet zijn best te begrijpen waarom de rechtbank tot haar oordeel is gekomen. Hij wil slechts het oordeel aanvechten. Ik zal een paar voorbeelden geven. 

11 mei 2017

Door alle aandacht voor onze actie verzamel ik steeds meer informatie over mest. Door interessante gesprekken realiseer ik me nu dat de productie van mest (door koeien) en het opbrengen van mest (op een akker bijvoorbeeld) juridisch twee verschillende zaken zijn. Voor het ene gelden fosfaatrechten, voor het andere derogatie. Het was al ingewikkeld, het wordt nu nog complexer.

7 mei 2017
Op 4 mei 2017 heeft de rechtbank de Regeling fosfaatreductieplan 2017 voor een aantal extensieve melkveehouders buiten werking gesteld. Ik probeer hier een samenvatting en de betekenis van deze uitspraken te geven.
5 mei 2017

Op 22 mei 2017 heb ik onderstaande motie ingediend bij de gemeenteraad van Enschede. Deze motie is aangenomen en zo is een actieve lobby naar Den Haag gestart. Het doel is dat duurzame veehouders die binnen alle milieunormen werken hun bedrijf voort kunnen zetten. Want dat willen we allemaal, maar de nieuwe fosfaatregelgeving maakt dit heel erg moeilijk. 

5 mei 2017

Onze actie is van start! Ik heb een concept-motie opgesteld en verspreid onder veel gemeenteraadsleden. Een persbericht is de deur uit en nu is het hopen op aandacht voor de kleinschalige, duurzame en extensieve veehouders. 

5 mei 2017

Meststoffenbeleid uit Den Haag bedreigt nog steeds kleinschalige, duurzame en extensieve veehouders. Daarom roept D66 Enschede op tot actie in alle gemeenteraden, te beginnen in Twente. Want het kan niet waar zijn dat duurzaam boeren onmogelijk wordt gemaakt.