Vic van Dijk - Politiek + D66 + Enschede + Gemeenteraad + Europa https://vicvandijk.nl/nl/rss.xml nl Waarom Europa belangrijk is voor de regio https://vicvandijk.nl/nl/waarom-europa-belangrijk-voor-de-regio <span>Waarom Europa belangrijk is voor de regio</span> <span><span lang="" about="/nl/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">vicvandijk</span></span> <span>wo, 01/02/2019 - 11:18</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2019-01/Zaal%20Europees%20Parlement%20Brussel.jpg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2019-01/Zaal%20Europees%20Parlement%20Brussel.jpg?itok=5mYmgHst" width="480" height="320" alt="Zaal Europees Parlement Brussel" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div><p>Ik heb me <a href="https://www.tubantia.nl/enschede/d66-raadslid-uit-enschede-op-kieslijst-voor-europees-parlement~a4a4957d/">kandidaat</a> gesteld voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2019! De lijstadviescommissie heeft een prachtige <a href="https://d66.nl/advieslijst-europese-verkiezingen-is-bekend/">plek 12</a> voor me bedacht en vanaf 10 januari kunnen de leden van D66 digitaal de uiteindelijke lijst bepalen. Ik wil heel graag Europa verder versterken, juist in de lokale regio’s en met meer democratische invloed voor de inwoners. In deze blog lees je waarom ik zo enthousiast ben over de Europese Unie. </p> <p class="text-align-center"> </p> <p class="text-align-center"><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/J0nuAIHNYLc?rel=0&amp;showinfo=0" width="560"></iframe></p> <p class="text-align-center"><em>Wil je weten waarom ik het Europees Parlement in wil?</em> Bekijk dan dit filmpje ?</p> <h2>Twente snakt naar minder grenshinder</h2> <p>Ik zie dat iedereen de hinder van landsgrenzen wil verkleinen. We willen in Twente makkelijk over de grens in Duitsland kunnen werken of wonen, en andersom. Maar toch lukt het nog altijd niet om de grenshinder te verkleinen. Sterker nog, Duitsland voert voor de Autobahn <a href="https://www.rtvoost.nl/nieuws/305055/Tolheffing-in-Duitsland-wordt-in-oktober-2020-ingevoerd">een tolheffing</a> in die alleen chauffeurs met een buitenlands kenteken moeten betalen. Dan ben je dus als Nederlandse werknemer in Duitsland in het nadeel! </p> <p>Het verminderen van grensbarrières is één van de redenen waarom ik me kandidaat heb gesteld voor het Europees Parlement in 2019. Als gemeenteraadslid in Enschede zie ik al jaren de goede wil van Nederlanders én Duitsers om de grens zoveel mogelijk uit te gummen. Dat is in het belang van de inwoners van de hele <a href="https://www.euregio.eu/nl"><span class="sc">Euregio</span></a>. Maar toch lukt het nog niet. Hier is meer voor nodig, en dat wil ik gaan ontdekken in Europa! Concreet denk ik aan:</p> <ul><li>Gemakkelijk werken over de grens. Simpelere regels over salaris, belastingen, pensioenen. </li> <li>Gemakkelijker werken vanuit een uitkering over de grens. </li> <li>Gelijkwaardige behandeling van wonen over de grens. Denk aan de hypotheekrente-aftrek en eventuele toekomstige Duitse varianten. </li> <li>Uitwisselingsprojecten in het onderwijs, door middel van taal (Duits, Nederlands) én streektaal (Nedersaksisch, waaronder Twents, Drents, etc.). </li> <li>Gemakkelijke mobiliteit over de grens. Dus geen tolheffingen die onderscheid maken op basis van herkomst. Grensoverschrijdende fietspaden, fietssnelwegen en autoroutes. </li> </ul><h2>De Europese Unie neemt belangrijke besluiten</h2> <p>De Europese Unie fascineert me. In “Brussel” gebeurt heel veel. Alleen we horen hier in de media niet zoveel over. Terwijl veel belangrijke besluiten door de <span class="sc">eu</span> worden genomen. Besluiten die ons leven veranderen. Denk bijvoorbeeld aan het gloeilampenverbod, het plastictasjesverbod, het vrij reizen binnen de Unie, de vele subsidies voor onderzoek en innovatie, landelijke gebieden, etc. <em>Daar wil ik bij zijn! </em>Omdat ik denk dat die belangrijke besluiten meer aandacht verdienen, aandacht vanuit de lokale regio’s in Europa. Ik wil vanuit Twente, vanuit de grensregio Nederland-Duitsland me bezighouden met de besluiten die ons dagelijks leven veranderen. </p> <h2>Europa brengt vrede</h2> <p>Sinds de Tweede Wereldoorlog weten we in Europa dat we het niet alleen kunnen als landen apart. We willen samenwerken met alle Europese landen om samen sterk te staan. En om onderling geen gewelddadige ruzies meer te maken. Natuurlijk is er discussie, en ik vind het maar wat fijn dat we binnen de Europese Unie die gesprekken op een geweldloze manier voeren in onder andere het Europees Parlement. </p> <p>De ontwikkelingen van de laatste jaren maken alleen maar meer duidelijk hoe belangrijk een verenigd Europa is op het veranderende wereldtoneel. Een opkomend China, een VS met een dommige president, andere landen met populistisch beleid, het vraagt alleen maar méér om een verstandig verenigd Europa. </p> <h2>De <span class="sc">eu</span> is een waardengemeenschap</h2> <p>De 28 landen die nu lid zijn van de Europese Unie delen dezelfde waarden. Ze onderschrijven de mensenrechten, willen hun inwoners in vrijheid laten leven en gelijke kansen bieden. Natuurlijk is er discussie over de mate waarin ieder land dit doet, en sommige landen maken een donkere periode door van waaruit ze eigenlijk geen lid meer zouden kunnen worden van de Unie. Maar ze zíjn lid, en we willen de waarden van de <span class="sc">eu</span> hoog houden. Dus gaan we moeilijke gesprekken aan, in het belang van de ruim 500 miljoen inwoners. </p> <h2>Meer contact met inwoners is nodig</h2> <p>Tegelijkertijd is er werk aan de winkel om voor de inwoners van Europa duidelijk te maken wat Europa doet. En Europa moet democratischer, met meer invloed voor de inwoners. Daar help ik graag aan mee, vanuit Enschede! </p> </div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/europa" hreflang="nl">Europa</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-europa" hreflang="nl">dossier Europa</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=65&amp;2=comment&amp;3=comment" token="CjAkHiB13vKN1b_bf665Z85l9BLJbHaNxdAz1gFUm_U"></drupal-render-placeholder> </section> Wed, 02 Jan 2019 10:18:10 +0000 vicvandijk 65 at https://vicvandijk.nl Twents interview in Bodbreef https://vicvandijk.nl/nl/twents-interview-bodbreef <span>Twents interview in Bodbreef</span> <span><span lang="" about="/nl/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">vicvandijk</span></span> <span>di, 03/12/2019 - 23:00</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2019-03/Interview%20Vic%20van%20Dijk%20in%20Bodbreef%20voorjaar%202019.jpg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2019-03/Interview%20Vic%20van%20Dijk%20in%20Bodbreef%20voorjaar%202019.jpg?itok=uRnZOScG" width="480" height="360" alt="Interview Vic van Dijk in Bodbreef voorjaar 2019" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div><p>Ik hou van de Twentse taal! Ik versta steeds meer en praat graag met mijn buurman. Hij spreekt altijd Twents, prachtig vind ik dat. Ik ben lid van de <a href="https://www.facebook.com/dekreenk.vuurdetwentsesproak">Kreenk vuur de Twentse Sproak</a> en daar lees ik de <a href="http://twenteakademie.nl/bodbreef/index.php">Bodbreef</a>. Zo leer ik al lezende het Twents. Soms denk ik al in het Twents! Het spreken durf ik nog niet aan. “Maar dat moet je gewoon gaan doen,” zo adviseren mensen mij enthousiast. </p> <p>Ik vind het een hele eer dat ik geïnterviewd ben door de Bodbreef! Je kunt dit gesprek hier nalezen in prachtig Twents. <em>Veel dank Alie en Joop, het was reuze gezellig! </em></p> <h2>Interview in ’t Twentehoes met Vic van Dijk</h2> <p>De éne buui noa ’n aandern kwam oet de loch vallen toen Joop Weber en ik of hadden sprökken in ’t Twentehoes met Vic van Dijk, den verstopt in ’t reagenpak an kwam fietsen. Eerst he’w tehope eaven roondkekken noar de verzameling van beuke en tiedschriften, dee doar zoal te zeen bunt. </p> <p>Vic is joonk wörden in Vucht, vlak biej Den Bosch in Broabaant. Hee kon good metkommen op de basisschole en gung duur noar ’t gymnasium Sint Michielsgestel. Doar begun toen dee grote veraandering in ’t oonderwies, de 2<sup>e</sup> fase, woarbiej de schoolljeugd keuzes mos maken oet veer profielen en Vic ziene keuze veul op netuur en techniek oondaanks zien geveul vuur taal. </p> <p>’t Was dan ok nich vrömd dat hee zich anmealdden vuur ne studie ‘chemische technologie’. Nöast ziene sport, ’t hockeyen, zat Vic ok in de redaksie van de schoolkraant en doar begun ’t felijk met. Woar ziene femilie en kameröa wal van opkeken was dat hee noar de U.T. in Eanske gung, want wel geet der noe vuur ziene studie noar Eanske, Vic dus. </p> <p>’t Was 2003, Vic kwam op ’n flat te wonnen, 7 hoog in ne buurte woar de spuurs van dee vuurwearkramp nog dudelijk te zeen waren. Later hef hee dee stee verloaten en hef toen ’n zetje in de Oosterstroat wond, zo leerden hee de buurten in Eanske al oarig kennen. De studie gung Vic wal good of en hee steet ok nich van wiedten te kieken as ’t um belaangrieke zaken geet. Zo kwam Vic terecht in bestuursfuncties van de U.T. zoas ’n Universiteitsroad en dat beveul em wal. Dan vrög Joop wat Vic ziene driefveer was um doarna in de plaatselijke politiek te goan en Vic stek van wal:<br /> “Ik heb völ wille an ’t wearken met leu um miej hen, vuural ’t algemeen belang geet miej an ’t hette. Seend 2014 bun’k as roadslid van D66 gangs met de portefeuille Werk, Inkomen en Cultuur. Tusken dee verscheidenhead is ’t good um oonderling verbeendingen te leggen.<br /> Biejnoa vanzölf kwam ik ok in ’t Regiopresidium van ’n Twenteroad trechte, doar geet ’t um de regionale belangen en doar zit ik namens ’n helen road van de gemeente Eanske.<br /> Ik kan ’t weark vuur de politiek good combineren met mien eagen buro. Ik help studeanten vuur ’t ofstuderen um eure (technische) wearkstukke met völ formules en zo te maken. Kats aans as miene technische studie, mar dee kwam miej de leste paar joar ok good van pas. Dat zit zo, seend ’n antal joaren won ik in ’t boetengebied, in Twekkel en doar zit wiej met ’n allen in ’t consessiegebied van de (toen nog) Akzo. Noadat her en der in de nöaste umgeving beume dood gungen kwamen vrömde zaken op ’n bloten, toen he’k ’t MER rapport good duurworsteld.” </p> <p>Doarnoa stun Vic biejnoa dagelijks in de kraante, hee begreep good woar ’t belang tusken Twence en Akzo oaver gung en duur zien toodoon gungen slimme plannen um vliegas in de cavernes te doon nich duur en wörden der oaveral oonderzeuk doan. Oale leidingen dee lekkages veroorzaakten wörden vervangen. Hee gaf ok ’t bestuur van de Vereniging Behoud Twekkelo goeien road, klachten bunt bundeld en ne kemissie ‘oondergroond vuur de toekomst’ wörden opricht. Zien politieke wearkveeld is breed en Vic is ’t ok nich eens met de verdeling van de ceanten vuur Cultuur. Hier in Twente stoat wiej echt an ’n achtersten reppel, biejnoa alns geet noar de Randstad. Luk méér andach vuur oonze greansstreek is nich verkeerd. Vic zöt ’t wal zitten en geet verdan met vertellen: <br /> “Ik heb miej kandidaat steald vuur Europa umdat doar heel völle wördt regeld en a’j met wilt proaten mö’j toch in Europa wean. Nem b.v. ’t weark in de zoarg, starre oonderwiesregeltjes en bureaucratie stoat in de weg en diploma’s bunt nich oaveral liek, dat wearkt na umslachtig. <br /> ’k Deank ok an ’t tookennen van subsidies vuur oonderzeuk en innovatie in ’t laandelijk gebied. Doar wil ik geern oaver met-proaten, ok is ’t better um oonderling verbeendingen te leggen en seempele regels oaver wonnen, salaris, belastingen en pensioenen der op noa te hoolden. Anpakken van ’t vervoer en gin tolheffingen dee oonderscheid maakt woara’j vandan komt möt ok better en vuur fietsers zollen der greansoaverschreidende fietspaden mötten wean. Oetwisselingsprojecten tusken de scholen oaver talen, woar ’t Nedersaksisch de neudige andach krig möt van de groond kommen. Good ok dat dee taal, dee in ’n groot deel van Europa broekt wördt noe eandelijk erkeand is as meenderheidstaal. <br /> Völ leu hebt der gin weet van wat doar zoal in Brussel en Straatsburg gebuurt.” </p> <p>De interne D66-stemming is slötten en Vic steet noe definitief op no. 12. ’t Zal ne spannende tied wörden op 23 mei roond de verkiezingen van de E.U. <br /> Vic is a ’n paar moal biej de EU west, o.a. met ’n Kreenk op bezeuk biej Annie Schreijer. Hee is a ’n paar joar lid van ’n Kreenk en ok één van de jongsten met zien 33 joar. Oondaanks dat hee duur ziene oalders ‘Hollaands’ is opbrach versteet hee ’t Twents good en ’n Bodbreef wördt met plezear leazen. Ziene biejnoa dagelijkse Twentse lessen krig hee van ’n nöasten noaber van 89 joar, en “doar leer ik heel völ van” zeg Vic. </p> <p>Wil iej meer weten oaver Vic, bekiek dan ziene webstea: <a href="https://vicvandijk.nl/">https://vicvandijk.nl/</a> . </p> <p><em>Joop Weber en Alie van der Veer</em><br />  </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/twente" hreflang="nl">Twente</a></div> <div><a href="/nl/labels/twentse-taal" hreflang="nl">Twentse taal</a></div> <div><a href="/nl/labels/nedersaksisch" hreflang="nl">Nedersaksisch</a></div> <div><a href="/nl/labels/taal" hreflang="nl">taal</a></div> <div><a href="/nl/labels/cultuur" hreflang="nl">cultuur</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=68&amp;2=comment&amp;3=comment" token="8aD-jWz-4W4ap_YQ0pilXSJM8f2bjsYUcI_SNTdeBj0"></drupal-render-placeholder> </section> Tue, 12 Mar 2019 22:00:00 +0000 vicvandijk 68 at https://vicvandijk.nl https://vicvandijk.nl/nl/twents-interview-bodbreef#comments Beperkte studenten krijgen meer studietoeslag in Enschede https://vicvandijk.nl/nl/beperkte-studenten-krijgen-meer-studietoeslag-enschede <span>Beperkte studenten krijgen meer studietoeslag in Enschede</span> <span><span lang="" about="/nl/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">vicvandijk</span></span> <span>ma, 03/11/2019 - 23:30</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2019-03/Graduation%20cap%20and%20paper%20money.jpg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2019-03/Graduation%20cap%20and%20paper%20money.jpg?itok=tiRGthAc" width="480" height="264" alt="Graduation cap and paper money" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div><p>Met een <a href="https://enschede.d66.nl/2019/03/14/raad-enschede-unaniem-voor-meer-studietoeslag/">motie</a> heb ik gezorgd voor meer studietoeslag. Het college stuurt nu zo snel mogelijk een nieuwe <a href="http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Enschede/CVDR361979/CVDR361979_2.html">verordening</a> naar de raad. Enschede verhoogt dan de individuele studietoeslag naar ongeveer 300 euro per maand. Die verhoging heeft liefst terugwerkende kracht, zodat ook de studenten in het huidige studiejaar deze studiestimulans krijgen. Hopelijk gaan meer mensen met een beperking de studietoeslag aanvragen. </p> <h2>Studietoeslag compenseert functiebeperkten die niet kunnen bijverdienen </h2> <p>De individuele studietoeslag is een steuntje in de rug voor arbeidsbeperkte mensen om hun opleiding af te kunnen maken. Want zij kunnen meestal niet bijverdienen, zoals andere studenten dat wel kunnen. D66 heeft in 2014 de individuele studietoeslag met een <a href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-125.html">amendement</a> in de Participatiewet gezet. Want mensen met een functiebeperking (zeg maar handicap) vallen twee keer zo vaak uit bij een opleiding als mensen zonder beperking.</p> <h2>Meer aanvragen studietoeslag gevraagd!</h2> <p>Het college onderneemt nu in opdracht van de raad actie zodat meer functiebeperkte mensen de studietoeslag aanvragen. Want nu vraagt slechts een twintigtal mensen per jaar de toeslag aan. Dus ruim 450.000 euro van het geld voor studietoeslag wordt nu niet gebruikt door gehandicapte studenten! Zonde. </p> <h2>Van landelijk rapport via vragen naar motie</h2> <p>Eind 2018 zag ik een landelijk evaluatierapport en heb ik meteen <a href="https://enschede.d66.nl/2018/12/30/vragen-laag-gebruik-van-individuele-studietoeslag/">politieke vragen</a> in Enschede gesteld. Na de beantwoording door het college zag de rest van de gemeenteraad ook dat hier iets moest gebeuren. Bij <a href="https://enschede.d66.nl/2019/02/03/vergroot-het-bereik-van-individuele-studietoeslag/">een eerste motiepoging van mij</a> wilde de wethouder dat we nog even de evaluatie afwachtten. Maar die evaluatie kwam niet zo snel. En de Tweede Kamer nam<a href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34352-147.html"> een motie</a> van mijn D66-collega <a href="https://www.rensraemakers.nl/">Rens Raemakers</a> aan. Dat hielp, nu konden we uit deze landelijke motie kopiëren. Samen met GroenLinks en SP heb ik toen een nieuwe motie gemaakt voor de raadsvergadering van 11 maart 2019. <a href="https://enschede.d66.nl/2019/03/14/raad-enschede-unaniem-voor-meer-studietoeslag/">Mijn motie is bij de stemming unaniem aangenomen!</a></p> <p>Veel dank aan alle collega’s voor de goede samenwerking. Zo werken we samen aan een stad met gelijke kansen voor iedereen! </p> <h2>Na de stemming op Twitter</h2> <p>Mijn lieve collega Raquel García uit Friesland zag de motie voorbijkomen en reageerde heel leuk:  </p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="nl"> <p dir="ltr" lang="nl" xml:lang="nl">Collega <a href="https://twitter.com/hashtag/EP2019?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#EP2019</a> kandidaat <a href="https://twitter.com/vicvandijk?ref_src=twsrc%5Etfw">@vicvandijk</a> krijgt het voor elkaar! Typisch <a href="https://twitter.com/hashtag/d66?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#d66</a> zou ik bijna willen zeggen... ? <a href="https://twitter.com/D66Enschede?ref_src=twsrc%5Etfw">@D66Enschede</a> zorgt dus voor een verhoging van de <a href="https://twitter.com/hashtag/studietoeslag?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#studietoeslag</a> ??? <a href="https://t.co/MZILgLtJto">https://t.co/MZILgLtJto</a></p> — Raquel García (@RaquelGarciaHer) <a href="https://twitter.com/RaquelGarciaHer/status/1105343126569406464?ref_src=twsrc%5Etfw">12 maart 2019</a></blockquote> <p>Ik kreeg een hele fijne reactie van Ben van Veen. Ben heeft de afgelopen jaren in Hengelo gepleit voor een grotere bekendheid van de studietoeslag. Hij werkt in het onderwijs en heeft met mij meegedacht. Bedankt Ben! </p> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none" data-lang="nl"> <p dir="ltr" lang="nl" xml:lang="nl">Goed gedaan <a href="https://twitter.com/vicvandijk?ref_src=twsrc%5Etfw">@vicvandijk</a> ! Unanieme steun voor belangrijk onderwerp. Drempels letterlijk en figuurlijk weg voor een meer gelijk speelveld in <a href="https://twitter.com/regio_twente?ref_src=twsrc%5Etfw">@regio_twente</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/inclusief?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#inclusief</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/arbeidsmarkt?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#arbeidsmarkt</a> ?</p> — Ben van Veen (@Ben_van_Veen) <a href="https://twitter.com/Ben_van_Veen/status/1105207500486393856?ref_src=twsrc%5Etfw">11 maart 2019</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p>De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) reageerde enthousiast op het besluit van de raad van Enschede en roept andere gemeenten op om ook snel actie te ondernemen:</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="nl"> <p dir="ltr" lang="nl" xml:lang="nl">In <a href="https://twitter.com/Gem_Enschede?ref_src=twsrc%5Etfw">@Gem_Enschede</a> zijn ze al lekker bezig, nu de rest van de gemeenten nog?<br /> Wil je hulp bij het aanvragen van deze toeslag, of ontvang je een veel te laag bedrag?? Laat het ons weten via onze studentenlijn (<a href="https://t.co/RXU8ApwmvM">https://t.co/RXU8ApwmvM</a>) en wellicht kunnen wij je een handje helpen?? <a href="https://t.co/mVaUio4k7m">https://t.co/mVaUio4k7m</a></p> — LSVb (@studentenbond) <a href="https://twitter.com/studentenbond/status/1108000154303500290?ref_src=twsrc%5Etfw">19 maart 2019</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p> </p> </div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/studietoeslag" hreflang="nl">studietoeslag</a></div> <div><a href="/nl/labels/participatiewet" hreflang="nl">Participatiewet</a></div> <div><a href="/nl/labels/studeren" hreflang="nl">studeren</a></div> <div><a href="/nl/labels/armoede" hreflang="nl">armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-armoede" hreflang="nl">dossier Armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-werk" hreflang="nl">dossier Werk</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=67&amp;2=comment&amp;3=comment" token="lDeDdhRFfrIxvN-faLoLqlPCLD9q-P5QsVvfhAudpr4"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 11 Mar 2019 22:30:00 +0000 vicvandijk 67 at https://vicvandijk.nl Huisvesting ambtenaren: verkies je feiten, of opwinding? https://vicvandijk.nl/nl/huisvesting-ambtenaren-verkies-je-feiten-opwinding <span>Huisvesting ambtenaren: verkies je feiten, of opwinding? </span> <span><span lang="" about="/nl/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">vicvandijk</span></span> <span>do, 03/07/2019 - 18:14</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2019-03/Lemmings%20by%20Sascha%20Kohlmann.jpg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2019-03/Lemmings%20by%20Sascha%20Kohlmann.jpg?itok=E9VRHqBa" width="480" height="171" alt="Lemmingen, door Sascha Kohlmann (CC BY-SA 2.0)" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div><p>Weekeinde. Hét moment voor een raadslid om voor te bereiden. Ik lees het <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=29e02978-4ea7-4f9b-946a-74bcd92e909c">raadsvoorstel</a> over de huisvesting van alle gemeente-ambtenaren in Enschede. Het college van burgemeester en wethouders vraagt aan de gemeenteraad van Enschede om 1,6 miljoen euro te investeren in drie gemeentelijke gebouwen: Stadskantoor, Stadhuis en Noordmolen. Hiermee bespaart de gemeente jaarlijks ruim drie ton én dit vult een bestaande taakstelling (bezuiniging) in. </p> <h2>Onduidelijk en onvolledig voorstel</h2> <p>Dat klinkt voor mij als een financieel verstandig voorstel. Maar het raadsvoorstel verwijst naar documenten die ik niet ken. Het raadsvoorstel is niet duidelijk en niet volledig. Gelukkig kan ik nog vóór het debat vragen stellen over feiten, zogenaamde “technische vragen.” Dus ik mail dertien technische vragen naar de raadsgriffie. Ondanks de voorjaarsvakantie krijg ik twee dagen later al de <a href="https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/enschede/6a5628ac-aa46-417a-8f94-2ed9da830ca2#43f6c656-83de-47a5-8b22-64f965421bc7">antwoorden</a> op mijn vragen. </p> <p>Het is onhandig dat niet alles in het raadsvoorstel stond. Maar ik kom er wel uit nu, dankzij de antwoorden op mijn vragen. En waar ik geen echt antwoord heb gekregen, kan ik dat politiek bespreken met de wethouder in het debat. </p> <p>In plaats daarvan besluit de voorzitter het debat uit te stellen. Waarom? Omdat raadslid Margriet Visser van EnschedeAnders.nl op vrijdagmiddag mailt dat ze uitstel wil van het debat op maandag. Want ze heeft niet alle informatie om het debat te kunnen voeren. Zo’n beetje de gehele oppositie zit samen op het stadhuis die middag. Die fracties vallen haar stuk voor stuk per mail bij. </p> <h2>Geen debat, wel een column</h2> <p>Diezelfde vrijdagmiddag heeft Margriet Visser blijkbaar wél genoeg informatie om een <a href="https://www.hartvanenschede.nl/nieuws/algemeen/35815/column-de-weg-kwijt">column</a> getiteld “De weg kwijt” te schrijven over de huisvesting van de ambtenaren. Kort en goed suggereert ze dat het college veel te veel geld uitgeeft en de ambtenaren de wijken uit zouden moeten van het raadsvoorstel. </p> <h2>Raadsleden laten extra informatie ongelezen</h2> <p>Nu heeft iedereen een week extra de tijd om <a href="https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/enschede/6a5628ac-aa46-417a-8f94-2ed9da830ca2#85468744-0844-4efb-817e-000857cddf47">alles</a> goed door te lezen. Na die leesweek vindt alsnog het debat plaats. En wat blijkt tot mijn verbazing? De meeste raadscollega’s hebben de door hen opgevraagde informatie niet gelezen! Wanneer je het debat <a href="https://channel.royalcast.com/webcast/enschede/20190304_1?start=6309411">terugluistert</a> hoor je raadsleden op hoge toon beweren dat het raadsvoorstel alleen maar geld zou kosten. Maar het voorstel levert juist geld op! Wanneer ik de collega’s hierover bevraag blijft het vrij stil. Een andere collega beweert doodleuk dat ik het mis heb. Ik voel me alsof ik in een andere film speel. Zou ik het verkeerd hebben gelezen? </p> <h2>Gemeente bespaart bijna 8 ton per jaar op huisvesting</h2> <p>Maar gelukkig bevestigt de wethouder aan het einde van het rondje dat ik het correct heb verteld. De wethouder zet het <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=5dbc26d1-a894-4625-b129-17478d351bc8">financiële overzicht</a> naderhand nog een keer op papier. Conclusie: de gemeente bespaart met de aanpassingen in de huisvesting van ambtenaren 788.000 euro per jaar! € 465.000 daarvan was al begroot (een “taakstelling”), dus per saldo besparen we 323.000 euro per jaar op de huisvesting van ambtenaren. Tegelijkertijd verbeteren we de werkomgeving van de ambtenaren. </p> <h2>Gemeente verkleint dure leegstand</h2> <p>Daarnaast verkoopt Enschede de servicecentra in de wijken. Dit zal gepaard gaan met een verlies, een afboeking, van ongeveer 4 miljoen euro. Maar dan hoeft de gemeente niet meer te betalen voor de leegstand in die gebouwen. Die leegstand kost nu een half miljoen euro per jaar. Kortom, de verkoop van de servicecentra is een bedrijfseconomisch verstandige beslissing aangezien je in acht jaar de afboeking hebt terugverdiend. </p> <h2>De keuze tussen meelopen of zelf nadenken</h2> <p>Ik vind het heel jammer dat raadsleden blindelings achter een column aan lopen. En dat is tegelijkertijd een compliment voor de schrijver van die column. Margriet Visser weet als geen ander een heleboel raadsleden te leiden. En dat is heel knap. Voor de inwoners van onze stad zou het alleen beter zijn wanneer meer raadsleden zélf alle informatie lezen en zélf onafhankelijk nadenken. Dan zouden we geen raadsvoorstel dat belastinggeld van onze inwoners bespaart hoeven afwijzen. </p> <p>Let wel, ik pleit er niet voor dat we het in de gemeenteraad van Enschede allemaal met elkaar eens moeten zijn. Natuurlijk heeft iedere partij zijn eigen politieke idealen, en die verschillen. Maar ik wens iedere volksvertegenwoordiger wel een eigen analyse, mening en verhaal toe. Omdat dat goed is voor de democratie in onze stad. </p> <h2>D66 regelt garantie dat ambtenaren in de wijken blijven</h2> <p>We zouden in de raad meer kunnen debatteren over Politiek met de grote “P.” Ook in dit huisvestingsvoorstel zit Politiek. Het leek namelijk even alsof het college ambtenaren vanuit de wijken naar het Stadhuis, het Stadskantoor en de Noordmolen in het centrum wilde halen. Samen met een heleboel andere partijen vinden we dit bij D66 zeer onwenselijk. We willen dat ambtenaren dichtbij de inwoners waar ze voor werken aan de slag kunnen.</p> <p>Waar anderen slechts fulmineerden over de vermeende ambtelijke leegloop van de wijken, heb ik mijn tanden erin gezet. In de stapel stukken vond ik een passage die suggereerde dat ambtenaren in de wijken kunnen blijven werken. Ik heb gebeld met stadsdeel West en daar hoorde ik dat de ambtenaren kunnen blijven werken vanuit de begane grond van het huidige servicecentrum (die na de verkoop wordt gehuurd). Niet alleen de kleine “wijksatellieten” bieden dus de huisvesting. Dit wilde ik wel zeker weten. Omdat niemand hierop doorvroeg heb ik de wethouder aan het einde van het debat om een garantie gevraagd. En toen verzekerde de wethouder de commissie dat de ambtenaren in de wijken kunnen blijven werken. Dit heeft hij ook nog eens op <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=5dbc26d1-a894-4625-b129-17478d351bc8">papier</a> gezet na de vergadering. </p> <figure role="group"><img alt="Fragment Wijken uit Technische beantwoording n.a.v. debat ‘Toekomstbestendige huisvesting van de ambtelijke organisatie" data-entity-type="file" data-entity-uuid="59fefed3-c749-4bc4-a67a-2c8cd15c597c" height="269" src="/sites/default/files/inline-images/Fragment%20Wijken%20uit%20Technische%20beantwoording%20n.a.v.%20debat%20%E2%80%98Toekomstbestendige%20huisvesting%20van%20de%20ambtelijke%20organisatie.png" width="626" /><figcaption><em>Fragment Wijken uit Technische beantwoording n.a.v. debat ‘Toekomstbestendige huisvesting van de ambtelijke organisatie’</em></figcaption></figure><p> </p> <p>Zo zie ik dat het verbale geweld van mijn collega’s niet op feiten berust. Ondertussen heeft D66 Enschede de feiten boven water getild. En D66 heeft de stad ervan verzekerd dat de gemeente in nauw contact blijft met de inwoners in de wijken. Het is jammer dat het beeld van opwinding overheerst, ook in de <a href="http://enschede.1twente.nl/enschedese-ambtenaren-gaan-werken-in-de-wijken-maar-vraag-is-waar/content/item?1123600">media</a>. Tegelijkertijd geeft mij dat nog meer energie om door te gaan met Politiek op basis van feiten, lezen én luisteren! </p> <h2>De raad besluit te verbouwen</h2> <p>Maandag 11 maart 2019 heeft de raad <a href="http://enschede.1twente.nl/enschede-gaat-stadhuis-en-stadskantoor-verbouwen/content/item/?1124346">besloten</a> om het voorstel van het college te volgen. Daar ben ik heel blij mee! Liefhebbers kunnen het debat nakijken op <a href="https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/enschede/68d71ebf-a05c-4b1c-b6d9-60dcd3e75ee8">de website van de gemeenteraad</a>. </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/organisatie" hreflang="nl">organisatie</a></div> <div><a href="/nl/labels/stadskantoor" hreflang="nl">Stadskantoor</a></div> <div><a href="/nl/labels/stadhuis" hreflang="nl">Stadhuis</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=66&amp;2=comment&amp;3=comment" token="rupWV-WO5c8lSRBR5fm_KWTKp3dZs97hzpseyMXKC4g"></drupal-render-placeholder> </section> Thu, 07 Mar 2019 17:14:06 +0000 vicvandijk 66 at https://vicvandijk.nl Verkiezingsopkomst en aantal stembureaus in Enschede https://vicvandijk.nl/nl/verkiezingsopkomst-en-aantal-stembureaus-enschede <span>Verkiezingsopkomst en aantal stembureaus in Enschede</span> <span><span lang="" about="/nl/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">vicvandijk</span></span> <span>za, 10/27/2018 - 17:11</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2018-10/IMG_6199%20Bord%20Stembureau%20Enschede%20Twekkelerveld.jpg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2018-10/IMG_6199%20Bord%20Stembureau%20Enschede%20Twekkelerveld.jpg?itok=4zJfZXZC" width="480" height="480" alt="Bord Stembureau Enschede Twekkelerveld" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div><p>Bij verkiezingen wil je snel en gemakkelijk kunnen stemmen. Ook bij een grote opkomst. Daarom is het van belang dat de gemeente een passend aantal stembureaus opent. In deze blog kijk ik terug op de vermindering van het aantal stembureaus in Enschede in 2015. </p> <h2>Opkomsten sinds 2010</h2> <p>De opkomst bij de verkiezingen in heel Enschede sinds 2010 heb ik in onderstaande grafiek gezet. De volgende verkiezingen staan in de grafiek:</p> <ul id="magicparlabel-503729"><li>GR2010: gemeenteraadsverkiezingen 2010, 3-3-2010</li> <li>PS2011: Provinciale Statenverkiezingen 2011, 2-3-2011</li> <li>TK2012: Tweede Kamerverkiezingen 2012, 12-9-2012</li> <li>GR2014: gemeenteraadsverkiezingen 2014, 19-3-2014</li> <li>EP2014: Europees Parlementsverkiezingen 2014, 22-5-2014</li> <li>PS2015: Provinciale Statenverkiezingen 2015, 18-3-2015</li> <li>TK2017: Tweede Kamerverkiezingen 2017, 15-3-2017</li> <li>GR2018: gemeenteraadsverkiezingen 2018, 21-3-2018</li> </ul><p><iframe height="400" src="/sites/default/files/grafieken/grafiek_Enschede_opkomst_verkiezingen_2010-2018.html" width="100%"></iframe></p> <p>De opkomst voor bijvoorbeeld Europees Parlement of Provinciale Staten verschilt altijd behoorlijk van die van de Tweede Kamer. Dat zie je aan de verschillende niveaus van de verschillende gekleurde symbolen. In bovenstaande grafiek is duidelijk te zien dat de verkiezingen voor het Europees Parlement een dieptepunt vormden. Een kleine 31 % van de kiezers nam de moeite om in mei 2014 te gaan stemmen. Overigens waren de kiezers twee maanden eerder ook al naar het stemlokaal gegaan voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014. </p> <h2>Minder stembureaus in 2015</h2> <p>De gemeente dacht daarom dat <a href="http://enschede.1twente.nl/‘schrappen-stembureau’s-slecht-signaal-naar-kiezer’/nieuws/item?175216">Enschede in 2015 wel met minder stembureaus toe kon</a>. Na politieke vragen beweerde het college dat slechts gekeken was naar <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=b8f9e515-8191-4683-a27c-5d66ce1b553e">mogelijkheden om stembureaus efficiënter te benutten</a> en kosten te besparen. </p> <p>En wat deden de inwoners van Enschede nu werkelijk bij de verkiezingen in 2015? Meer inwoners besloten te gaan stemmen dan met de Europese verkiezingen in 2014! De totale opkomst van de Provinciale Statenverkiezingen 2015 steeg naar 41 %. Dus in 2015 kwamen ongeveer net zoveel kiezers stemmen als bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.</p> <p>Maar let wel, in 2014 waren meer stembureaus open dan in 2015. Achteraf vind ik het dan ook vreemd dat zo sterk in het aantal stembureaus is gesnoeid in 2015. Alhoewel ik dan weer niet weet hoezeer het tot langere wachttijden bij de stembureaus heeft geleid voor de kiezers in 2015. In elk geval blijkt hieruit: de opkomst van tevoren inschatten is gewoon heel erg lastig! </p> <h2>Opkomstkaarten</h2> <p>De feiten zijn ook goed te zien op de kaart van Enschede. De interactieve opkomstkaart van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 in Enschede:</p> <p><iframe height="400" src="/sites/default/files/kaarten/kaart_Enschede_opkomst_verkiezingen_GR2014.html" width="100%"></iframe></p> <p>Vergelijk deze kaart uit 2014 met onderstaande kaart van de Provinciale Statenverkiezingen 2015. Dan zie je een kleiner aantal stembureaus. Je kunt overigens klikken op bijvoorbeeld een stembureau voor de naam en het aantal stemmen. </p> <p><iframe height="400" src="/sites/default/files/kaarten/kaart_Enschede_opkomst_verkiezingen_PS2015.html" width="100%"></iframe></p> <p>Maar net zoals in de grafiek, zie je dat de opkomst bij de bureaus ongeveer net zo groot is als in 2014. Bij sommige bureaus is de opkomst zelfs wat groter dan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Dit verbaast mij wel. Want minder bureaus bij dezelfde opkomst kan langere wachttijden betekenen voor de kiezers. Het is dan ook de vraag of vermindering van het aantal stembureaus wel zo handig was. </p> <h2>Moeilijk om opkomst in 2019 te voorspellen</h2> <p>Niemand weet hoe hoog de opkomst zal zijn bij de verkiezingen voor <a href="https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/provinciale-staten">Provinciale Staten</a> en het <a href="https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/europees-parlement">Europees Parlement</a> in 2019. Maar we zien in de grafiek wél een duidelijke trend omhoog in Enschede. Ter illustratie de kaart van de opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017:</p> <p><iframe height="400" src="/sites/default/files/kaarten/kaart_Enschede_opkomst_verkiezingen_TK2017.html" width="100%"></iframe></p> <p>Overigens zijn hier opkomsten groter dan 100 % (1) zichtbaar. Dat komt doordat in Enschede iedereen vrij is om te gaan stemmen bij een stembureau naar keuze. Dat maakt het begrip “opkomst” voor een bepaald stembureau tot een begrip van relatieve waarde. </p> <h2>Meer weten?</h2> <p>Wil je meer weten over de analyse van verkiezingsuitslagen per stembureau in Enschede of elders? <a href="/over-vic">Stuur me dan even een berichtje</a>. </p> <p> </p> </div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/verkiezingen" hreflang="nl">verkiezingen</a></div> <div><a href="/nl/labels/kaart" hreflang="nl">kaart</a></div> <div><a href="/nl/labels/opkomst" hreflang="nl">opkomst</a></div> <div><a href="/nl/labels/democratie" hreflang="nl">democratie</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=64&amp;2=comment&amp;3=comment" token="M_QFmT1OqU4bEU_bRDOh6PlOlCNXhkhzRNYo8Y0GqcQ"></drupal-render-placeholder> </section> Sat, 27 Oct 2018 15:11:05 +0000 vicvandijk 64 at https://vicvandijk.nl Berekende uitkeringsfraude? https://vicvandijk.nl/nl/berekende-uitkeringsfraude <span>Berekende uitkeringsfraude?</span> <span><span lang="" about="/nl/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">vicvandijk</span></span> <span>do, 05/03/2018 - 14:48</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2018-05/antique-banking-blur-210588.jpg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2018-05/antique-banking-blur-210588.jpg?itok=pI6fmJ21" width="480" height="270" alt="Ouderwetse rekenmachine" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div><p>Lokale krant TC Tubantia kopte op 27 april 2018 “Enschede blundert opnieuw met sanctie voor ‘bijstandsfraude’.” Het <a href="https://www.tubantia.nl/enschede/enschede-blundert-opnieuw-met-sanctie-voor-bijstandsfraude~a627e166/">artikel</a> onder deze vette kop benadrukt dat de gemeente “opnieuw door het stof moet.” Ik schrok van deze beschuldigende berichtgeving over fraude. Dus ging ik op onderzoek uit. Hier lees je mijn verslag. </p> <h2>Melden van betaald werk</h2> <p>De beschreven rechtszaken draaien om personen zonder werk. Dankzij de Participatiewet krijgen zij een uitkering van de gemeente. Dit noemen we ook wel eens bijstand. Ik heb de uitspraken van de rechters opgezocht. In <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2017:3348">een zaak van augustus 2017</a> lees ik over een persoon die niet aan de gemeente had gemeld tatoeages te zetten.</p> <p>De hoogste rechter, de Centrale Raad van Beroep (CRvB), heeft in een andere zaak op <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:1185">17 april 2018</a> uitspraak gedaan. Een werkloos persoon had niet aan de gemeente gemeld op te treden als dj. Met een optreden als dj <em>kun</em> je geld verdienen, en dan heb je minder uitkering nodig. Daarom moet je “op geld waardeerbare activiteiten” altijd tevoren melden aan de gemeente bij een uitkering. Ook al weiger je misschien het geld dat je aangeboden wordt voor het werk.</p> <h2>Niet melden, uitkering terugbetalen</h2> <p>Heb je geen melding gedaan, dan probeert de gemeente te achterhalen hoeveel je hebt gewerkt en wat je daarmee <em>kon</em> verdienen. Zo berekent de gemeente hoeveel euro bijstandsuitkering de fraudeur moet terugbetalen. Want wat iemand zelf had kunnen verdienen, hoeft de maatschappij niet aan die persoon te geven via een uitkering. Zo zit de <a href="http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.4&amp;artikel=58&amp;z=2018-01-01&amp;g=2018-01-01">Participatiewet</a> kortgezegd in elkaar. </p> <p>Wanneer een fraudeur bijvoorbeeld te weinig informatie geeft, heeft de gemeente moeite om de berekening te maken. De CRvB zegt dat de gemeente in zo’n geval de verdiensten moet schatten, als dat mogelijk is. Wanneer schatten niet mogelijk is, moet de gemeente de hele uitkering terugvorderen. Zie bijvoorbeeld ook deze uitspraak uit januari 2018 over <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2018:133">een deejay te Schiedam</a>. </p> <h2>Geschat bedrag of gehele uitkering terugbetalen</h2> <p>Ik heb een gemeente-ambtenaar gebeld. Zo leerde ik dat de recente rechtszaken draaien om het terugvorderen van ofwel de geschatte verdiensten ofwel de gehele uitkering. Wanneer kan de gemeente schatten wat iemand had kunnen verdienen? Daarover verschillen de meningen. Daarom moet de gemeente van de rechters “haar huiswerk opnieuw doen,” zoals Tubantia schrijft. </p> <h2>Niet melden is echt wel fraude</h2> <p>In de <a href="https://www.tubantia.nl/enschede/enschede-blundert-opnieuw-met-sanctie-voor-bijstandsfraude~a627e166/">krantenkop</a> staat het woord ‘bijstandsfraude’ tussen twee enkele aanhalingstekens. Dat geeft mij het gevoel dat ‘journalist’ Anja Kruise niet vindt dat de uitkeringsontvangers daadwerkelijk fraude hebben gepleegd. Opvallend, want de discussie in de besproken rechtszaken draait om de berekening van de terug te betalen uitkeringsfraude. De rechters hebben wel degelijk vastgesteld dat het om fraude gaat… Ik kan het journalisten aanraden om een volgende keer even de gemeente te bellen voor meer informatie. Zo’n telefoontje maakte mij in elk geval veel duidelijk. </p> <h2>Hoe te schatten zonder willekeur?</h2> <p>Ik kan me goed voorstellen dat het bij uitkeringsfraude heel lastig kan zijn om de inkomsten te schatten van iemand die jou niet eerlijk wil vertellen hoe lang de optredens duurden, wat een gebruikelijk tarief is voor een vergelijkbare dj, hoe groot of veelkleurig de tatoeages waren, etc. Dan kan schatten zomaar gokken worden. En dan ligt willekeur op de loer. De overheid mag niet de één anders behandelen dan de ander.</p> <h2>Benieuwd naar een heldere juridische lijn</h2> <p>Ik ben heel benieuwd of de rechterlijke macht tot een duidelijke, objectieve lijn weet te komen wat betreft de berekening van uitkeringsfraude. Dan kunnen gemeenten besluiten nemen die de juridische toets wél kunnen doorstaan en niet leiden tot willekeur. Ik zal dit ook aankaarten bij de Tweede Kamer, voor het geval nieuwe wetgeving nodig is. </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/uitkering" hreflang="nl">uitkering</a></div> <div><a href="/nl/labels/participatiewet" hreflang="nl">Participatiewet</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-werk" hreflang="nl">dossier Werk</a></div> <div><a href="/nl/labels/fraude" hreflang="nl">fraude</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=62&amp;2=comment&amp;3=comment" token="af7j6TpeV3MnyIMaRziipbnBGgAN-glM0orFAI2Zpvs"></drupal-render-placeholder> </section> Thu, 03 May 2018 12:48:50 +0000 vicvandijk 62 at https://vicvandijk.nl Minister Schouten verlost vleesveehouders van fosfaatrechten https://vicvandijk.nl/nl/minister-schouten-verlost-vleesveehouders-van-fosfaatrechten <span>Minister Schouten verlost vleesveehouders van fosfaatrechten</span> <span><span lang="" about="/nl/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">vicvandijk</span></span> <span>zo, 04/15/2018 - 19:04</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2018-04/bull-217023.jpg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2018-04/bull-217023.jpg?itok=_Ar9F0fv" width="480" height="319" alt="Rennende stier" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div><p>Goed nieuws! Minister Carola Schouten laat de Tweede Kamer weten dat <a href="https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/carola-schouten/documenten/kamerstukken/2018/03/29/kamerbrief-over-stand-van-zaken-fosfaatrechten">vleesveehouders geen fosfaatrechten hoeven te kopen</a>. Want, zij dragen niet bij aan het fosfaatprobleem in de melkveehouderij. Dit is precies wat ik vorig jaar in <a href="/nl/motie-laat-den-haag-niet-de-toekomst-van-duurzame-veehouders-bedreigen">een raadsmotie</a> heb beschreven. Toen wilde de vorige regering er niet aan, maar Carola Schouten doet nu alsnog recht aan <a href="http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2018/3/Uitzondering-voor-vleesveehouders-bij-fosfaatrechten-266438E/">vleesveehouders</a>. Zo zie je maar welk verschil het kan maken als een bewindspersoon wél verstand van zaken heeft. </p> <p>Voor de lange termijn zijn de fosfaatrechten misschien wel helemaal niet meer nodig. Onlangs <a href="https://www.trouw.nl/groen/nieuwe-spelregels-voor-de-koeienboer~a77cf4cd/">adviseerde</a> een commissie dat de toekomstige melkveehouderij grondgebonden zou moeten zijn. </p> <p> </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/dossier-fosfaatrechten" hreflang="nl">dossier Fosfaatrechten</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=61&amp;2=comment&amp;3=comment" token="2eLA2ZtRztLimFn6_CSP2Y3oNZi-eH0WIY_2Z7vI4Lw"></drupal-render-placeholder> </section> Sun, 15 Apr 2018 17:04:32 +0000 vicvandijk 61 at https://vicvandijk.nl Motie voor meer tijd inzien bestemmingsplan bij vakantie https://vicvandijk.nl/nl/motie-voor-meer-tijd-inzien-bestemmingsplan-bij-vakantie <span>Motie voor meer tijd inzien bestemmingsplan bij vakantie</span> <span><span lang="" about="/nl/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">vicvandijk</span></span> <span>di, 03/20/2018 - 15:04</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2018-03/Boekentunnel.jpeg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2018-03/Boekentunnel.jpeg?itok=3HE9PRNl" width="480" height="320" alt="Boekentunnel" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div><p>Bij zomervakantie kregen inwoners van Enschede maar twee weken buiten die vakantie de tijd om een bestemmingsplan in te zien. Mijn motie maakt daar vier weken van en is in de laatste <a href="https://youtu.be/VzXuBwZjhNU?t=6h31m52s">raadsvergadering</a> van de gemeenteraad 2014-2018 unaniem aangenomen! </p> <p>Overigens ligt een bestemmingsplan altijd minimaal zes weken ter inzage. Maar dat kon dus voor een groot deel in de zomervakantie zijn. Nu <a href="https://twitter.com/vicvandijk/status/973312722367647745">de motie</a> is aangenomen hebben inwoners minimaal vier weken buiten de zomervakantie de tijd om het bestemmingsplan te lezen en een mening te vormen. Na de inzage kun je een zienswijze indienen bij de gemeente. En dan is het wel zo fijn om ook met je buren en andere mensen gesproken te kunnen hebben buiten de vakantie. </p> <h2>Motie “Verlenging inzagetermijn bestemmingsplannen bij zomervakantie”</h2> <p>De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op 12 maart 2018, besprekende “Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied Noordwest - <a href="http://d66enschede.nl/raad-veegt-plan-twekkelerhof-tafel/">Twekkelerhof</a>"”,</p> <p>Constaterende dat:</p> <ul><li>deze wijziging van het bestemmingsplan gedeeltelijk in een vakantieperiode ter inzage heeft gelegen</li> <li>de wetgever verplicht tot terinzagelegging gedurende zes weken, maar geen uitspraak doet over vakanties</li> <li>uit discussie in de stadsdeelcommissie West over dit bestemmingsplan onduidelijkheid oprees omtrent het beleid van de gemeente Enschede betreffende het wel of niet ter inzage leggen tijdens vakantieperioden. In de Nota beantwoording zienswijzen is aangegeven dat een ontwerp-plan minimaal 2 weken buiten de zomervakantie ter inzage ligt. </li> <li>inwoners aangaven inzage buiten de vakantieperioden te willen</li> </ul><p>Overwegende dat:</p> <ul><li>de raad aan belanghebbenden optimaal de gelegenheid wil bieden een oordeel te vormen over een ontwerp-bestemmingsplan en andere zaken die ter inzage liggen</li> <li>belanghebbenden hiertoe buiten de vakantieperioden voldoende tijd moeten hebben om een ontwerp-bestemmingsplan in te zien omdat lezen, overleggen, vragen stellen aan de gemeente, samen een mening vormen en deze opschrijven in een zienswijze, het efficiëntst zal plaatsvinden buiten vakantieperioden</li> <li>belanghebbenden een zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn moeten indienen. Meestal is dat de betreffende zes weken, tenzij een andere termijn is bekendgemaakt.</li> <li>een langere inzagetermijn van een ontwerp-bestemmingsplan bij vakantie enkele weken vertraging op kan leveren maar dit beperkt is ten opzichte van de totale doorlooptijd</li> <li>de huidige twee weken inzagetijd buiten de zomervakantie onvoldoende is</li> </ul><p>Draagt het college op:</p> <ul><li>de inzagetermijn voor ontwerp-bestemmingsplannen en andere stukken die in de zomervakantie ter inzage liggen te verlengen, dusdanig dat deze minimaal 4 weken buiten de zomervakantie ter inzage liggen</li> </ul><p>En gaat over tot de orde van de dag.</p> <p><br /> Vic van Dijk, D66<br /> Piet van Ek, SP<br /> Margriet Visser, EnschedeAnders.nl<br /> Anita Sempel, GroenLinks<br /> Eric van der Aa, CDA<br />  </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/bestemmingsplan" hreflang="nl">bestemmingsplan</a></div> <div><a href="/nl/labels/motie" hreflang="nl">motie</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=60&amp;2=comment&amp;3=comment" token="IZ4yFW8_t8BFL8E1YAJLLzWcyJd1zJjhr21homSciWY"></drupal-render-placeholder> </section> Tue, 20 Mar 2018 14:04:50 +0000 vicvandijk 60 at https://vicvandijk.nl D66-motie stelt oude lekkende zoutleidingen aan de kaak in Tweede Kamer https://vicvandijk.nl/nl/d66-motie-stelt-oude-lekkende-zoutleidingen-aan-de-kaak-tweede-kamer <span>D66-motie stelt oude lekkende zoutleidingen aan de kaak in Tweede Kamer</span> <span><span lang="" about="/nl/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">vicvandijk</span></span> <span>ma, 03/19/2018 - 11:57</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2018-03/20180213%20AkzoNobel%20vervangt%20oude%20leiding%20Burgemeester%20Stroinkstraat%20Twekkelo.jpeg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2018-03/20180213%20AkzoNobel%20vervangt%20oude%20leiding%20Burgemeester%20Stroinkstraat%20Twekkelo.jpeg?itok=n1eUnWy0" width="480" height="270" alt="20180213 AkzoNobel vervangt oude leiding Burgemeester Stroinkstraat Twekkelo" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div><p>Weer was het raak, wéér gebruikte AkzoNobel een oude zoutleiding. Gevolg: weer een lekkage. Tweede Kamerlid Rob Jetten (D66) heeft dinsdag 13 maart 2018 een <a href="https://twitter.com/robjetten/status/973629070738157570">motie</a> ingediend om dit aan de kaak te stellen. Daar ben ik erg blij mee!</p> <h2>Toch oude lekkende leiding gebruiken</h2> <p>Ik vind het ontzettend jammer dat AkzoNobel niet leert van de fout een half jaar geleden. Toen wilde AkzoNobel door blijven produceren, zonder een oude, zwakke leiding buiten gebruik te stellen. Met <a href="https://vicvandijk.nl/nl/nam-akzonobel-bewust-risico-op-grote-lekkage">een grote lekkage in juli 2017 tot gevolg</a>. Terwijl AkzoNobel dit leidingdeel wilde vervangen wegens ouderdom!</p> <h2>AkzoNobel breekt belofte “geen lekkage in 2018”</h2> <p>Nu is het verhaal nog erger. Want AkzoNobel heeft in alle communicatie naar de gemeenteraad van Enschede beweerd na 1 januari 2018 geen oude leidingen meer te gebruiken. En dus zouden geen lekkages meer optreden. </p> <p>Helaas, aan de Burgemeester Stroinkstraat in Twekkelo is op 6 februari 2018 20 kubieke meter brak water gelekt. Zelfs ik wist dat deze leiding nog vervangen moest worden aangezien deze oude, zwakke delen bevatte. Sterker nog, twee weken eerder nog schreef AkzoNobel in een mail dat “alle pekel, met uitzondering van het deel langs de Haimersweg, door nieuw leidingwerk loopt.” Dat blijkt nu dus een <a href="#!" class="toggle">leugen. <span class="symClosed">[…]</span><span class="symOpen">▸</span> </a><span class="toggledText">AkzoNobel zal misschien zeggen de waarheid geschreven te hebben omdat  “pekel geen brak water is,” maar dan zeg ik “een lekkage is een lekkage.” Vertrouwen, daar draait het hier om, en ik voel me om de tuin geleid door AkzoNobel Hengelo! </span><a href="#!" class="toggleEnd"> <span class="symOpenEnd">◂</span> </a></p> <p>Een week later zag ik hoe <a href="https://twitter.com/vicvandijk/status/963504027777536000/video/1">makkelijk AkzoNobel een leiding vervangt</a>. Aan diezelfde Burgemeester Stroinkstraat in Enschede… Had dat niet eerder gekund? Of had gewoon de leiding buiten gebruik gesteld zolang deze nog niet aan de eisen voldeed. Maar nee, AkzoNobel moet blijkbaar kostte wat kost doorproduceren. De centen gaan voor het milieu… </p> <h2>Super dat Tweede Kamer roekeloos gedrag aan de kaak stelt</h2> <p>Kortom, ik ben heel erg blij dat de Tweede Kamer aanstaande dinsdag 19 maart 2018 over <a href="https://twitter.com/robjetten/status/973629070738157570">de motie stemt die dit roekeloze gedrag van AkzoNobel aan de kaak stelt</a>. Zo gaan we van incidentenpolitiek naar een politiek die iets verandert. Zoals bijvoorbeeld een evaluatie van het verscherptetoezichtsregime en de Mijnbouwwet. Rob Jetten, veel succes en bedankt alvast! </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/dossier-diepe-ondergrond" hreflang="nl">dossier Diepe ondergrond</a></div> <div><a href="/nl/labels/akzonobel" hreflang="nl">AkzoNobel</a></div> <div><a href="/nl/labels/lekkages-zoutwinning" hreflang="nl">lekkages zoutwinning</a></div> <div><a href="/nl/labels/twekkelo" hreflang="nl">Twekkelo</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=59&amp;2=comment&amp;3=comment" token="7TwELH5nMY2Hq4KRJUuAhyy9Jq-v_Sg6id8ywNlffjw"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 19 Mar 2018 10:57:17 +0000 vicvandijk 59 at https://vicvandijk.nl Stemmen tegen sleepwet is kiezen voor betere wet Wiv https://vicvandijk.nl/nl/stemmen-tegen-sleepwet-kiezen-voor-betere-wet-wiv <span>Stemmen tegen sleepwet is kiezen voor betere wet Wiv</span> <span><span lang="" about="/nl/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">vicvandijk</span></span> <span>zo, 03/11/2018 - 15:11</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2018-03/Ethernetkabel.jpeg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2018-03/Ethernetkabel.jpeg?itok=b2IECbbE" width="480" height="320" alt="Ethernetkabel" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div><p>Op 21 maart 2018 kiezen we niet alleen een nieuwe gemeenteraad. Dan vindt ook het landelijke <a href="https://archief06.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20180322035308/https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/achttien-jaar-worden/vraag-en-antwoord/waar-stem-ik-over-bij-het-raadgevend-referendum-over-de-wet-op-de-inlichtingen--en-veiligheidsdiensten-2017-wiv-2017">referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv)</a> plaats. Wat moet ik nu van deze “sleepwet” vinden?</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=plLyjO0Qt7k">Arjen Lubach heeft het leuk gebracht</a>, maar ik heb toch wat meer informatie nodig. Daarom heb ik me in deze materie verdiept. Inmiddels is <a href="#inhoudelijke info">voldoende informatie</a> te vinden over de inhoud en gevolgen van de Wiv. Ik heb vooral naar de politieke besluitvorming in de Staten-Generaal gekeken. Alles is te vinden in <a href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34588">Kamerdossier 34588</a>. </p> <h2>Tweede Kamer</h2> <p>In de Tweede Kamer is de Wiv met een grote meerderheid aangenomen. SP, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en twee kleine fracties stemden tegen. Kees Verhoeven heeft namens D66 21 <a href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/resultaat/?zkt=Uitgebreid&amp;pst=ParlementaireDocumenten&amp;vrt=amendement+verhoeven&amp;zkd=InDeGeheleText&amp;dpr=Alle&amp;dosnr=34588&amp;kmr=EersteKamerderStatenGeneraal%7cTweedeKamerderStatenGeneraal%7cVerenigdeVergaderingderStatenGeneraal&amp;sdt=KenmerkendeDatum&amp;par=Agenda%7cHandeling%7cKamerstuk%7cAanhangsel+van+de+Handelingen%7cKamervragen+zonder+antwoord%7cNiet-dossierstuk%7cBijlage&amp;dst=Onopgemaakt%7cOpgemaakt%7cOpgemaakt+na+onopgemaakt&amp;isp=true&amp;pnr=5&amp;rpp=10&amp;_page=1&amp;sorttype=1&amp;sortorder=8">amendementen op de wet</a> ingediend. Een amendement wijzigt de tekst van de wet. Al deze wijzigingsvoorstellen zijn afgewezen door de Tweede Kamer. </p> <h2>Eerste Kamer</h2> <p>De Eerste Kamer heeft de Wiv aangenomen op de laatste dag voor het zomerreces van 2017. Wederom stemden SP, GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren tegen. D66-senator Thom de Graaf besprak zijn zorg dat de Wiv een sleepnet kan worden. Ook vindt hij dat het toezicht onvoldoende is. </p> <h2>Regeerakkoord</h2> <p>Na het aannemen van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is een nieuwe regering gevormd. In het <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-2017-vertrouwen-in-de-toekomst">regeerakkoord</a> staat dat de Wiv geen sleepnet “kan, mag en zal zijn.” Ook wordt de wet eerder geëvalueerd. Hierin lees ik dat de regering beseft dat de Wiv niet goed genoeg is. Waarom anders stel je voor om een gloednieuwe wet eerder te evalueren? Goed om te weten is dat een regeerakkoord geen wettelijke status heeft. </p> <h2>Wat nu te stemmen bij referendum Wiv?</h2> <p>De politieke discussie in beide Kamers verliep langs twee lijnen: privacy en veiligheid. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten, maar helaas deed politiek Den Haag dat wel. En dus zitten we nu met een wet die beter kan. Het politieke belang om snel de wet zonder aanpassingen aan te nemen was blijkbaar groot. Waarom anders heeft de Kamer niet de kans gegrepen de persoonlijke levenssfeer beter te beschermen zonder afbreuk te doen aan de veiligheid? Overigens zal de Wiv zeer binnenkort gewoon <a href="https://www.aivd.nl/publicaties/kamerstukken/2017/11/01/kamerbrief-over-uitstel-inwerkingtreding-wet-op-de-inlichtingen--en-veiligheidsdiensten">in werking</a> treden, wat de uitslag van het referendum ook zal zijn. </p> <p>Omdat politiek Den Haag in alle haast te weinig aandacht heeft geschonken aan de inhoud, denk ik dat het goed is om tegen de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten te stemmen op 21 maart. Zodat de regering de kans krijgt de wet alsnog te verbeteren. De 21 amendementen van Kees Verhoeven zijn nog steeds beschikbaar. Dus het verbeteren van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten kan heel snel gebeuren. </p> <h2>Motie standpunt D66 Enschede</h2> <p>De leden van D66 Enschede hebben op mijn voorstel de volgende motie aangenomen. Hiermee spreken wij uit dat een nieuwe inlichtingenwet noodzakelijk is, maar de Wiv geen voldragen antwoord is. De complete tekst van de motie is als volgt:</p> <h3>Aangenomen motie Standpunt D66 Enschede referendum Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten</h3> <p><em>door Vic van Dijk </em>8-2-2018 inclusief amendement AAV</p> <p>De leden van de afdeling Enschede van D66 op donderdag 8 februari 2018 bijeen in Algemene Afdelingsvergadering (AAV) te Enschede,</p> <p>Constaterende dat</p> <ol><li>Inwoners op 21 maart 2018 niet alleen voor de gemeenteraadsverkiezingen maar ook voor het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) een stem kunnen uitbrengen, </li> <li>De woordvoerders van D66 in de Tweede én Eerste Kamer zorgen hebben geuit over de nieuwe Wiv, waaronder: <ol><li>«"Onderzoeksopdrachtgericht" kan zo snel ongericht worden en de vorm aannemen van wat in het spraakgebruik van critici wordt aangeduid met het "sleepnet": alles en iedereen wordt opgevist, ook wie en wat geen waarde heeft voor het specifieke onderzoek.» aldus D66 Eerste Kamerlid De Graaf (<a href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-ek-20162017-35-6.html">Handelingen Eerste Kamer 35-6-9, 11 juli 2017</a>), </li> <li>«Het oordeel [van de Afdeling advisering van de Raad van State, VD] is ongemeen scherp: het stelsel van toezicht is onvoldoende effectief en toetsing door de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden zal in de praktijk slechts neerkomen op een marginale en abstracte rechtmatigheidstoets ex ante. Sterker nog, de verwachting is dat de toetsing van de TIB altijd positief zal uitvallen. De Afdeling advisering spreekt zelfs van een alibifunctie.» aldus D66 Eerste Kamerlid De Graaf (<a href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-ek-20162017-35-6.html">Handelingen Eerste Kamer 35-6-11, 11 juli 2017</a>), </li> </ol></li> <li>Beide Kamerfracties van D66 tegen de Wiv hebben gestemd in 2017, </li> <li>De, na de stemmingen over de Wiv, gevormde regering in het <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-2017-vertrouwen-in-de-toekomst">regeerakkoord</a> heeft opgenomen: <br /> «Er is een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Informatie-uitwisseling beperkt zich tot partnerdiensten, tenzij de minister toestemming geeft voor uitwisseling met niet-partnerdiensten. Van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers in Nederland of het buitenland (‘sleepnet’) kan, mag en zal geen sprake zijn. Daarom zal het kabinet bij de uitvoering strikt de hand houden aan de extra waarborgen in deze wet. De evaluatie, waarbij aan dit punt bijzonder belang zal worden toegekend, wordt vervroegd uitgevoerd door een onafhankelijke commissie en zal in ieder geval niet later beginnen dan twee jaar na inwerkingtreding. Indien de evaluatie hiertoe aanleiding geeft, zal het kabinet voorstellen additionele waarborgen in de wet op te nemen en het toezicht hierop te versterken.»,  </li> </ol><p>Overwegende dat</p> <ol start="5"><li>De Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten nog altijd een “sleepwet” met onvoldoende gelegitimeerd toezicht op de uitvoering is, aangezien geen substantiële wijzigingen in deze wet zijn aangebracht die tegemoet komen aan de genoemde zorgen van beide D66 Kamerfracties, </li> <li>De kiezer op 21 maart 2018 een oordeel wordt gevraagd over deze complexe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en niet over een regeerakkoord of andere niet-wettelijke, vrijblijvende teksten, </li> <li>Genoemde passage uit het regeerakkoord in feite de noodzaak van extra wettelijke waarborgen onderstreept, </li> <li>De bij wetgevingsoverleggen gedeelde zorgen van D66 Kamerleden Verhoeven en De Graaf ook de zorgen van de leden van D66 Enschede zijn, </li> <li>De leden de noodzaak van een goede nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten erkennen, </li> </ol><p>Spreekt uit</p> <ol start="10"><li>Dat de in het referendum voorliggende Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten geen voldragen antwoord is op de noodzaak van een nieuwe inlichtingenwet, </li> </ol><p>Draagt het bestuur van D66 Enschede op</p> <ol start="11"><li>het hierboven uitgesproken standpunt te delen met het landelijk bestuur en de Tweede Kamerfractie van D66 zodat de volksvertegenwoordiging in Den Haag de kans krijgt een betere inlichtingenwet te maken, </li> </ol><p>En gaat over tot de orde van de dag. </p> <p><br /> Vic van Dijk, lid D66 Enschede<br />  </p> <h2><a id="inhoudelijke info" name="inhoudelijke info">Inhoudelijke informatie</a></h2> <p>Wie meer inhoudelijke informatie wil over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten kan bijvoorbeeld terecht bij:</p> <ul><li><a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_op_de_inlichtingen-_en_veiligheidsdiensten_2017">Wikipedia</a></li> <li>De <a href="https://www.aivd.nl/onderwerpen/wet-op-de-inlichtingen-en-veiligheidsdiensten">AIVD</a> zelf</li> <li>Bits of Freedom heeft een uitgebreid <a href="https://www.bof.nl/dossiers/sleepnet/">dossier</a> online gezet en <a href="https://www.bof.nl/2018/03/06/de-sleepwet-schiet-doel-voorbij-stem-tegen/">adviseert</a> tegen te stemmen. </li> <li>Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat <a href="https://www.mensenrechten.nl/toegelicht/maatschappelijke-onrust-over-de-nieuwe-wet-op-de-inlichtingen-en-veiligheidsdiensten">de Wiv geen goede balans vormt</a> tussen het recht op privacy en het recht op veiligheid. </li> <li>De <a href="https://archief06.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20180315100956/https://www.referendum-commissie.nl/referendum-wiv-2017">referendumcommissie</a> presenteert naar mijn mening vrij eenzijdige informatie. </li> <li><a href="https://www.privacybarometer.nl/maatregel/64/Grootschalig_internet_afluisteren">Privacybarometer</a></li> <li><a href="https://www.amnesty.nl/mensenrechten-in-nederland/veiligheid-en-mensenrechten/sleepwet">Amnesty International heeft een Q&amp;A</a> gepubliceerd en een <a href="https://www.trouw.nl/opinie/toezeggingen-over-sleepwet-bieden-burgers-geen-bescherming~ac2ebd3a/">opinie-artikel</a></li> <li>Een <a href="https://twitter.com/vicvandijk/status/960844520404512768">interview met AIVD-baas Bertholee</a> in NRC waar ik de kriebels van kreeg</li> <li>De Raad van State vindt dat <a href="https://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekst-persbericht.html?id=993">het stelsel van toezicht in de Wiv tekortschiet</a></li> <li>De CTIVD, een toezichthouder, is <a href="https://www.ctivd.nl/actueel/nieuws/2017/01/31/index">kritisch</a> over de nieuwe wet</li> </ul><p> </p> </div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/privacy" hreflang="nl">privacy</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-privacy" hreflang="nl">dossier Privacy</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=58&amp;2=comment&amp;3=comment" token="YFQQDBKS2PyubkQPCREyclnmHp8FTNyXnnoO4zlXT8Q"></drupal-render-placeholder> </section> Sun, 11 Mar 2018 14:11:48 +0000 vicvandijk 58 at https://vicvandijk.nl