Vic van Dijk - Politiek + D66 + Enschede + Gemeenteraad + Europa https://vicvandijk.nl/nl nl Christmas fruit cake in 2021 https://vicvandijk.nl/nl/christmas-fruit-cake-2021 <span>Christmas fruit cake in 2021</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>vr, 01/07/2022 - 15:51</span> <div> <a href="/sites/default/files/2022-01/Stukje%20Christmas%20cake%202021.jpeg"><img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/2022-01/Stukje%20Christmas%20cake%202021.jpeg?itok=d485a_V8" width="480" height="360" alt="Stukje Christmas cake 2021" /> </a> </div> <div><p>Na het <a href="/nl/zelf-traditionele-britse-christmas-cake-maken">succes van de Brits Christmas cake</a> in 2020 begon ik half oktober 2021 aan mijn tweede Christmas fruit cake. Het bakken heb ik op dezelfde manier gedaan. Daarna heb ik een aantal zaken aangepast, lees hier hoe dat uitpakte. </p> <h2>Caketransportdoos</h2> <p>Voor de opslag in de kelder heb ik een “<a href="https://www.bouwhuis.com/patisse-transportdoos-cake-36x17x15cm">caketransportdoos</a>” gekocht. Ik wist niet dat het bestond, maar dit is een uitkomst om de fruitcake al die weken in de kelder tegen muizen te beschermen. </p> <p><img alt="Christmas fruit cake in caketransportdoos geflankeerd door Grand Marnier en siliconen kwast" data-entity-type="file" data-entity-uuid="5bc8e4b6-f0d8-4d34-9340-310d3ad60115" src="/sites/default/files/inline-images/Christmas%20fruit%20cake%20in%20caketransportdoos%20geflankeerd%20door%20Grand%20Marnier%20en%20siliconen%20kwast.jpeg" width="350" height="1000" loading="lazy" />    <img alt="Doorgesneden Christmas cake bestreken met abrikozenjam en uitgerold amandelspijs op de achtergrond" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c55fe26f-bbbf-4b76-afdb-5cd2286a7403" src="/sites/default/files/inline-images/Doorgesneden%20Christmas%20cake%20bestreken%20met%20abrikozenjam%20en%20uitgerold%20amandelspijs%20op%20de%20achtergrond.jpeg" width="350" height="1000" loading="lazy" /></p> <p>In de week voor kerst heb ik de fruitcake met een veel dunnere laag amandelspijs kunnen bedekken dan vorig jaar. Dat beviel me een stuk beter qua smaak, de cake is zo beter in balans. Het glazuur was dit jaar minder stijf dan vorig jaar. Ook al had ik dezelfde hoeveelheden eieren (2 eiwitten) en poedersuiker (250 g) gebruikt. Misschien waren de eieren dit jaar groter. Hoe dan ook, het beviel me wel dat ik de cake kon bedruipen met glazuur. Ik had nog icing over, waarmee ik de bovenkant heb bedekt met een dikke laag. Dit liep heel mooi in druppels van de cake af. Zo ontstond een mooi winters cakelandschap. ⛷</p> <p><img alt="Vers geglazuurde Christmas cake" data-entity-type="file" data-entity-uuid="d73e3a59-9986-4e40-9c67-bf6777708555" src="/sites/default/files/inline-images/Vers%20geglazuurde%20Christmas%20cake.jpeg" width="350" height="1000" loading="lazy" />    <img alt="Christmas cake 2021" data-entity-type="file" data-entity-uuid="71cab0e2-35d8-41e4-9280-f80ec439b153" src="/sites/default/files/inline-images/Christmas%20cake%202021.jpeg" width="350" height="1000" loading="lazy" /></p> <p>Het resultaat van dit alles was dat velen in 2021/2022 hebben kunnen genieten van een gebalanceerd stukje Christmas cake! Zie voor het recept deze <a href="/nl/zelf-traditionele-britse-christmas-cake-maken">blog</a>. </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/christmas-cake" hreflang="nl">Christmas cake</a></div> <div><a href="/nl/labels/recept" hreflang="nl">recept</a></div> <div><a href="/nl/labels/gebak" hreflang="nl">gebak</a></div> <div><a href="/nl/labels/culinair" hreflang="nl">culinair</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=95&amp;2=comment&amp;3=comment" token="ZYNxPiMsobBysQHKqCmjPtjvfpcaPueCkbQMvxeruQ0"></drupal-render-placeholder> </section> Fri, 07 Jan 2022 14:51:06 +0000 vicvandijk 95 at https://vicvandijk.nl https://vicvandijk.nl/nl/christmas-fruit-cake-2021#comments Gelukkig toch een geschenkenregister B en W Enschede vanaf januari https://vicvandijk.nl/nl/gelukkig-toch-een-geschenkenregister-b-en-w-enschede-vanaf-januari <span>Gelukkig toch een geschenkenregister B en W Enschede vanaf januari</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>do, 12/23/2021 - 12:51</span> <div> <a href="/sites/default/files/2021-12/pexels-karolina-grabowska-5467102%20bijgesneden.jpg"><img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/2021-12/pexels-karolina-grabowska-5467102%20bijgesneden.jpg?itok=INzbulqz" width="480" height="360" alt="Foto van een hand die een cadeautje aanreikt, door Karolina Grabowska via Pexels" /> </a> </div> <div><p>Het gemeentebestuur van Enschede heeft met <a href="https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR611526">een gedragscode</a> afgesproken een geschenkenregister van ontvangen én gegeven geschenken bij te houden. Uit <a href="/geschenkenregister-gemeentebestuur-enschede-bestaat-niet-niet-goed-gevuld">mijn vragen</a> bleek dat wethouders en burgemeester dit helemaal niet doen. <a href="https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/enschede/9013d821-673d-4898-9f3a-c3a2c2d644f9#501e77fa-67f1-4c61-8796-935154df8bca">Nu hebben het college van B en W én de burgemeester beloofd</a> vanaf 1 januari 2022 een integraal geschenken- en giftenregister te gaan bijhouden. Een heel goed voornemen! </p> <h2>Het geschenkenregister is nuttig en kan online gepubliceerd worden</h2> <p>Ik ben ook blij dat burgemeester en wethouders vinden dat het geschenkenregister zeker wel nuttig is. Het is goed om transparant te zijn over wat je ontvangt en geeft als publiek persoon. Ook kun je aan de hand van een register het onderlinge gesprek aangaan. Ik denk ook dat het goed is om de geschenkenregisters in een geschikte vorm online te publiceren. Burgemeester en wethouders geven <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=0573db1b-13b0-4c3d-8ba2-f1e992eaede5">in antwoord op mijn vraag hierover aan</a> dat we met z’n allen in gesprek gaan. Dat vind ik prima en ikzelf zal om te beginnen begin januari 2022 langsgaan bij burgemeester Theo Bovens voor een eerste gesprek. </p> <h2>Begin het gesprek over integriteit met de oude raad en zet dit voort met de nieuwe raad</h2> <p>De burgemeester geeft ook aan dat we met de raad en het college de naleving van onze gedragscode niet jaarlijks hebben besproken. Wel hebben andersoortige bijeenkomsten plaatsgevonden. Ik vind het goed dat de burgemeester hier zo eerlijk antwoord op geeft. <a href="/geschenkenregister-gemeentebestuur-enschede-bestaat-niet-niet-goed-gevuld">Mijn analyse van het geschenkenregister van de gemeenteraad</a> laat zien dat de helft van de raadsleden geen enkel geschenk meldt. Jaarlijkse gesprekken over de naleving van de gedragscode zijn dus echt nodig. Hoe we die gesprekken organiseren en of een commissie Integriteit moet worden ingesteld, lijken me ook belangrijke onderwerpen. Wat mij betreft laten we de huidige raad en college nog inbreng hebben op alle ideeën. Zij hebben immers vier jaar ervaring en hieruit kunnen zinvolle zaken gehaald worden. Na de gemeenteraadsverkiezingen kan dit gesprek mooi voort worden gezet door de nieuwe raad en college. </p> <p> </p> <div> <div style="position:relative;padding-top:120%;"><iframe src="/sites/default/files/grafieken/Meldingen_geschenkenregister_gemeenteraad_Enschede.html" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;"></iframe></div> </div> <p> </p> <h2>Burgemeester Theo Bovens wil nog een aantal verbeteringen doorvoeren</h2> <p>In een op dezelfde dag als de antwoorden verstuurde <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=b1173fbf-fa75-4c95-bc72-7a2be0199ef7">brief geeft burgemeester Theo Bovens aan</a> dat het gemeentebestuur van Enschede het qua integriteit aardig doet, maar dat het altijd beter kan. Zo zijn niet alle nevenfuncties van politici gepubliceerd op de website. En de bepalingen uit de gedragscode over de omgang met informatie en voorzieningen als computer en telefoon vragen nog aandacht. Ook wil de burgemeester declaraties van politici gaan publiceren. En hij wil een contactpersoon/vertrouwenspersoon aanwijzen. </p> <p>Het is heel goed dat de burgemeester nu zo druk bezig is met de integriteit van het gemeentebestuur van Enschede. Vervolgens is het zaak dat nieuwe burgemeester Roelof Bleker samen met het nieuwe gemeentebestuur hiermee bezig blijft. Om het stadsbestuur open, transparant en integer te laten functioneren is het van belang dat alle politici hiervoor voortdurend aandacht hebben. </p> </div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/raadswerk" hreflang="nl">raadswerk</a></div> <div><a href="/nl/labels/integriteit" hreflang="nl">integriteit</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=94&amp;2=comment&amp;3=comment" token="2tmngiNG-EW7H0lXIF0A4fGR99wKDMkXAtGRvEZoY8w"></drupal-render-placeholder> </section> Thu, 23 Dec 2021 11:51:32 +0000 vicvandijk 94 at https://vicvandijk.nl Geschenkenregister gemeentebestuur Enschede bestaat niet, of is niet goed gevuld https://vicvandijk.nl/nl/geschenkenregister-gemeentebestuur-enschede-bestaat-niet-niet-goed-gevuld <span>Geschenkenregister gemeentebestuur Enschede bestaat niet, of is niet goed gevuld</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>za, 12/11/2021 - 18:15</span> <div> <a href="/sites/default/files/2021-12/gift-444520.jpg"><img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/2021-12/gift-444520.jpg?itok=4vCEFQRu" width="480" height="299" alt="Cadeautjes, door Michael Schwarzenberger via Pixabay" /> </a> </div> <div><p>Ik vind integriteit belangrijk voor de politiek. Wie niet? Van tijd tot tijd vraag ik burgemeester en griffie om hier aandacht aan te besteden met de gemeenteraad van Enschede. Veelal vergeefs, helaas. Ik wil toch dat gemeenteraad, burgemeester en wethouders vaker in gesprek gaan over integriteit. Want regelmatig een goed gesprek is belangrijk om het stadsbestuur open, transparant en integer te laten functioneren. De <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/14/handreiking-integriteit-van-politieke-ambtsdragers-bij-provincies-gemeenten-en-waterschappen"><em>Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij provincies, gemeenten en waterschappen</em></a> zegt hierover:</p> <blockquote> <p>Om het integriteitsbeleid handen en voeten te geven is een aantal regels en procedures vastgesteld. Een belangrijke notie is daarnaast dat integriteit een grondhouding is, een kwestie van mentaliteit, iets waar je aan kunt werken en waar je in kunt groeien. In het integriteitsbeleid zal een belangrijke plaats moeten worden ingeruimd voor de cultuur in de organisatie en in de politieke arena. Dit moet een cultuur zijn van openheid, waarin men dilemma’s kan bespreken en elkaar aanspreekt op gedrag en handelen. Het vaststellen van regels en procedures is van groot belang, maar het mag nooit leiden tot een houding dat de integriteit daarmee is ‘geregeld’. — pagina 6, <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/14/handreiking-integriteit-van-politieke-ambtsdragers-bij-provincies-gemeenten-en-waterschappen"><em>Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij provincies, gemeenten en waterschappen</em></a></p> </blockquote> <p>We hebben ook een gedragscode afgesproken. De <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/14/handreiking-integriteit-van-politieke-ambtsdragers-bij-provincies-gemeenten-en-waterschappen">handreiking</a> zegt hierover:</p> <blockquote> <p>[De gedragscode] vormt een beoordelingskader en leidraad bij twijfel, vragen en discussies. Het niet naleven van de gedragscode heeft geen rechtsgevolgen. Er is sprake van zelfbinding. De regels worden in gezamenlijk debat vastgesteld door de politieke ambtsdragers zelf. In dit licht moeten de regels in de code worden gezien. Dat maakt de gedragscode evenwel niet vrijblijvend. De bestuurders kunnen daarop worden aangesproken en zij dienen zich over de naleving ervan te verantwoorden. Gebeurt dat niet, dan is de gedragscode een dode letter. Het proces van totstandkoming van de code, met de discussie binnen de provincie, gemeente en het waterschap over de uitgangspunten en kernbegrippen van integriteit, is minstens zo belangrijk als de gedragscode zelf. — pagina 7, <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/14/handreiking-integriteit-van-politieke-ambtsdragers-bij-provincies-gemeenten-en-waterschappen"><em>Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij provincies, gemeenten en waterschappen</em></a></p> </blockquote> <p>Ik mis de nodige aandacht voor transparantie en integriteit bij het gemeentebestuur van Enschede. Daarom heb ik de in de gedragscode afgesproken geschenkenregisters opgevraagd. Het geschenkenregister van de gemeenteraad bleek niet bijzonder goed gevuld. Het college bleek geen geschenkenregister bij te houden. Hier schrok ik wel een beetje van. Daarom heb ik schriftelijke politieke vragen gesteld. Mijn doel is om een terugkerend gesprek over integriteit binnen het gemeentebestuur op gang te brengen. Dan kunnen we ook kijken wat we met de afspraken over geschenken gaan doen. </p> <h2>Schriftelijke politieke vragen (art. 35) Geschenkenregister</h2> <p><em>Deze schriftelijke politieke vragen (volgens art. 35 <a href="https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR608964">Reglement van Orde</a>) heb ik op 29 november 2021 ingediend bij de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Enschede.</em> </p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span>De leden van de gemeenteraad, de burgemeester en de wethouders van Enschede gedragen zich volgens de <em><a href="https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR611526">Gedragscode politiek ambtsdragers gemeente Enschede 2014</a>.</em> Artikel 7, lid 2 luidt: “Geschenken en giften die een politiek ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld bij het bestuursorgaan waar hij deel van uit maakt en worden geregistreerd.” </span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span>D66-gemeenteraadslid Vic van Dijk </span><span>heeft op 1 november 2021 de geschenkenregisters van zowel de gemeenteraad als het college opgevraagd. Het geschenkenregister van de gemeenteraad Enschede 2018-2022 bevat 83 meldingen. In de volgende grafiek zijn deze meldingen geanonimiseerd weergegeven. Ieder symbool stelt een melding voor. Elk meldend raadslid is weergegeven met een anoniem nummer (verticale as) en een apart type symbool. </span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p> </p> <div> <div style="position:relative;padding-top:120%;"><iframe src="/sites/default/files/grafieken/Meldingen_geschenkenregister_gemeenteraad_Enschede.html" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;"></iframe></div> </div> <p> </p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span>De verticale as heeft ruimte voor alle 39 raadsleden. Slechts 20 raadsleden hebben de afgelopen periode een melding gedaan, daarom is de bovenste helft van de grafiek leeg. Op de horizontale as staat de datum van een melding. In 2018 deden meer raadsleden een melding dan in de jaren daarna. </span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span>D66-gemeenteraadslid Vic van Dijk stelt de volgende schriftelijke politieke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Enschede én aan de burgemeester van Enschede (voorzitter gemeenteraad en zorgdrager integriteit). </span></span></span></span></span></span></span></span></p> <ol><li><span><span><span>Het geschenkenregister van de gemeenteraad laat zien dat lang niet iedereen geschenken meldt. Ook verminderen de meldingen naarmate de tijd voortschrijdt. Natuurlijk zijn hiervoor redenen te bedenken zoals de coronaperiode zonder fysieke bijeenkomsten. Ook kan het zijn dat niet ieder raadslid geschenken accepteert. Desalniettemin is het sterke vermoeden dat niet ieder geaccepteerd geschenk gemeld wordt door ieder raadslid. Hoe willen de bestuursorganen de naleving van de gedragscode op dit punt verbeteren? </span></span></span></li> <li><span><span><span>We kunnen ons ook afvragen wat het doel is van het melden en registreren van geschenken. Wat gebeurt nu met het register? Is dit onderwerp van gesprek? Zouden we de geschenkenregisters misschien openbaar op de gemeentewebsite moeten plaatsen zodat inwoners kunnen zien welke geschenken de leden van het gemeentebestuur aannemen? Of vindt u dat het melden van geschenken beter uit de gedragscode kan worden gehaald?</span></span></span></li> <li><span><span><span>Het geschenkenregister van het college is niet ontvangen, dit zou niet bestaan. Houdt de burgemeester wel een geschenkenregister bij? Hoe kijken de bestuursorganen college van B&amp;W en burgemeester terug op het (niet) bijhouden van een geschenkenregister en het (niet) melden van geschenken? Hoe leggen deze politieke ambtsdragers uit dat zij zich niet op alle punten hebben gehouden aan de gedragscode? Hoe willen zij in de toekomst hiermee omgaan? </span></span></span></li> <li><span><span><span>Artikel 7, lid 5 van de gedragscode stelt “[…] Namens de gemeente aangeboden geschenken of giften worden geregistreerd.” Kunt u het register of de registers van aangeboden geschenken overleggen? Of bestaat dit ook niet? Hoe wilt u hiermee omgaan in de toekomst?</span></span></span></li> <li><span><span><span>Artikel 20 van de gedragscode stelt “De burgemeester stelt deze gedragscode en de naleving ervan tenminste één keer per kalenderjaar aan de orde in de raad en in het college. Aan de bespreking in de raad gaat een bespreking in het presidium vooraf.” Wanneer zijn deze besprekingen gehouden en wat waren de conclusies hiervan?</span></span></span></li> <li><span><span><span>De gedragscode definieert een “commissie integriteit” als “de door de gemeenteraad bij verordening ingestelde adviescommissie integriteit en toetsing verenigbaarheid van functies van politiek ambtsdragers.” Bestaat deze commissie? Ziet u hier noodzaak toe? </span></span></span></li> <li><span><span><span>Dat zaken niet conform de gedragscode verlopen, wil nog niet zeggen dat het slecht gesteld is met het integere gedrag van de bestuurders van onze gemeente. Maar de gedragscodeschendingen vormen natuurlijk wel een risico voor het integer gedrag van onze gemeentebestuurders. Over gedrag kunnen praten in een veilige omgeving is van groot belang om samen de integriteit van het gemeentebestuur te bevorderen. Hoe en wanneer wil de burgemeester het gesprek over integriteit starten met alle leden van het gemeentebestuur? Zou dit gesprek nog in 2021 kunnen beginnen, zodat een goede overdracht naar de gemeenteraad 2022-2026 kan plaatsvinden? </span></span></span></li> </ol><p><em>Naschrift: </em>Het college heeft de vragen op 22 december 2022 <a href="https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/enschede/9013d821-673d-4898-9f3a-c3a2c2d644f9#501e77fa-67f1-4c61-8796-935154df8bca">beantwoord</a>, en op die dag ook <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=b1173fbf-fa75-4c95-bc72-7a2be0199ef7">een brief over integriteit</a> aan de raad gestuurd. <a href="/gelukkig-toch-een-geschenkenregister-b-en-w-enschede-vanaf-januari">Lees in deze blog hier meer over. </a></p> </div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/raadswerk" hreflang="nl">raadswerk</a></div> <div><a href="/nl/labels/integriteit" hreflang="nl">integriteit</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=93&amp;2=comment&amp;3=comment" token="m8WJdp0OwOP8hHc_vuOeCCceEyWgsmUzNOJuoeOf-H4"></drupal-render-placeholder> </section> Sat, 11 Dec 2021 17:15:36 +0000 vicvandijk 93 at https://vicvandijk.nl Kandidaat-lijsttrekker D66 Enschede: voor een Team https://vicvandijk.nl/nl/kandidaat-lijsttrekker-d66-enschede-voor-een-team <span>Kandidaat-lijsttrekker D66 Enschede: voor een Team</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>di, 04/27/2021 - 18:11</span> <div> <a href="/sites/default/files/2021-04/20181012%20Vic%20van%20Dijk%20%E2%80%93%20door%20Niki%20Kits-Polman%20bijgesneden2.jpg"><img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/2021-04/20181012%20Vic%20van%20Dijk%20%E2%80%93%20door%20Niki%20Kits-Polman%20bijgesneden2.jpg?itok=M_F4jgqU" width="480" height="480" alt="Vic van Dijk – door Niki Kits-Polman" /> </a> </div> <div><p>Ik bied me graag aan als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Dit met het oog op het vormen van een prachtteam voor D66 Enschede! Teamsamenwerking staat voorop. Teamleden hebben oog en waardering voor ieders inbreng. Zo heeft D66 Enschede effect naar buiten toe. </p> <p>Zacht op de persoon, stevig op de inhoud. Uitgaan van de goede intenties en kwaliteiten van de ander. Mét iemand praten lost meer op dan slechts óver anderen praten. Een goede samenwerking zet het team-, partij- en stadsbelang voorop. </p> <p class="text-align-center"> </p> <p class="text-align-center"><iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="270" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/JnukS4Ai-vs?controls=0" title="YouTube video player" width="480"></iframe></p> <p class="text-align-center"><em>In een minuut vertel ik hoe we onder mijn lijsttrekkerschap samen de inhoud voorop kunnen zetten bij D66 Enschede. 🎬💚</em>👆</p> <p>Een teamleider, de lijsttrekker in campagnetijd, laat het team schitteren in al zijn verscheidenheid. Een fractievoorzitter biedt dienend leiderschap aan de fractie. Ik laat de krachten van ieder fractielid naar voren komen. Voor ieder onderwerp uit het verkiezingsprogramma is een D66-raadslid het aanspreekpunt. Teamleden moedigen elkaar aan en komen beter uit inhoudelijke discussie. We zijn eerlijk naar onszelf en anderen. We vieren successen, en leren van fouten. Ieders stijl komt tot zijn recht. </p> <blockquote class="twitter-tweet" data-dnt="true"> <p dir="ltr" lang="nl" xml:lang="nl">Zoveel mensen hebben zo leuk gereageerd op mijn aanbod om lijsttrekker te zijn voor D66 Enschede! Heel erg bedankt allemaal voor jullie lieve woorden.😍💚<br /> Ben je lid van <a href="https://twitter.com/D66Enschede?ref_src=twsrc%5Etfw">@D66Enschede</a> ? Ga dan vooral stemmen vanaf morgen!<br /><br /> En weet: ik kom graag in contact met je! 📧📞 <a href="https://t.co/QurALtmYZG">pic.twitter.com/QurALtmYZG</a></p> — Vic van Dijk (@vicvandijk) <a href="https://twitter.com/vicvandijk/status/1392106870484131857?ref_src=twsrc%5Etfw">May 11, 2021</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p>Met onze idealen en verkiezingsprogramma maken we het verschil voor Enschede. Dat doen we vanuit inhoud, niet vanuit macht. Samen is ook samen met de andere leden van <a href="https://enschede.d66.nl">D66 Enschede</a>. Een constructieve debatcultuur binnen de afdeling leidt tot betere politiek in de stad. Onze leden zijn goede oren en ogen in de wijken. Echt luisteren naar wat iemand zegt is juist nu van belang. We zijn er voor iedere inwoner van de stad.</p> <p>Dankzij twee raadsperioden en <a href="/nl/wat-een-prachtige-verkiezingscampagne-voor-europa">een prachtige kandidatuur</a> voor het Europees Parlement heb ik veel contacten buiten Enschede. Dit netwerk levert regelmatig inhoud op die ik graag ten dienste stel van het team. </p> <p>Enschede is over dertig jaar een stad met verschillen, maar de mensen hebben kennis van elkaar. D66 zorgt voor meer gelijke kansen. Dat gaat van armoedebestrijding en zorg, tot een veilige en duurzame leefomgeving. We sluiten niemand uit. </p> <p><a href="/nl/contact">Stuur me gerust een bericht</a> voor een gesprek! Of benader me via <a href="/nl/over-vic">e-mail of sociale media</a>. </p> <h2>Een nipte uitslag</h2> <p>De uitslag van de lijsttrekkersverkiezing D66 Enschede is bekend! Ik feliciteer de leden van harte met hun keuze en wens Gertjan Tillema heel veel succes als lijsttrekker. Gefeliciteerd Gertjan! </p> <p>Ik bedank alle stemmers. Maar liefst de helft van de kiezers heeft gekozen voor mijn boodschap van politiek op basis van inhoud, voor een team met goede samenwerking op basis van dienend leiderschap. Ik ben benieuwd hoe de lijsttrekker vorm gaat geven aan deze breed gedragen wens van de leden. Ik blijf mij samen met Iris Bloemhof en vele anderen inzetten voor een Team. Maar helaas niet als lijsttrekker.</p> <p>Voor nu wil ik alle mensen die hebben meegedacht, gesteund en gestemd van harte bedanken. Jullie reacties heb ik ervaren als hartverwarmend. Dankjulliewel!</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-dnt="true"> <p dir="ltr" lang="nl" xml:lang="nl">Je hebt twee helften hè.😉Het ging om één stem verschil in de tweede ronde. Zo zit het precies: <a href="https://t.co/dMb60mXhn6">pic.twitter.com/dMb60mXhn6</a></p> — Vic van Dijk (@vicvandijk) <a href="https://twitter.com/vicvandijk/status/1397954890689826824?ref_src=twsrc%5Etfw">May 27, 2021</a></blockquote> </div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/raadswerk" hreflang="nl">raadswerk</a></div> <div><a href="/nl/labels/democratie" hreflang="nl">democratie</a></div> <div><a href="/nl/labels/verkiezingen" hreflang="nl">verkiezingen</a></div> <div><a href="/nl/labels/jaaroverzicht" hreflang="nl">jaaroverzicht</a></div> <div><a href="/nl/labels/europa" hreflang="nl">Europa</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=92&amp;2=comment&amp;3=comment" token="g2PgVxDFSIuQKdkmVIeEepo1PoHZNpkHBYObCFNlw-g"></drupal-render-placeholder> </section> Tue, 27 Apr 2021 16:11:28 +0000 vicvandijk 92 at https://vicvandijk.nl https://vicvandijk.nl/nl/kandidaat-lijsttrekker-d66-enschede-voor-een-team#comments Bijsturen in de raad: Bewonersadviesraad sociaal domein https://vicvandijk.nl/nl/bijsturen-de-raad-bewonersadviesraad-sociaal-domein <span>Bijsturen in de raad: Bewonersadviesraad sociaal domein</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>ma, 04/12/2021 - 11:17</span> <div> <a href="/sites/default/files/2021-04/Begin%20verordening%20Bewonersadviesraad%20sociaal%20domein.png"><img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/2021-04/Begin%20verordening%20Bewonersadviesraad%20sociaal%20domein.png?itok=v4Nf3VFM" width="480" height="326" alt="Begin verordening Bewonersadviesraad sociaal domein" /> </a> </div> <div><p>Hoe stuur je bij in de gemeenteraad? Vaak hoor je over volksvertegenwoordigers die een motie indienen of vragen stellen. Vaak met woorden als “bezorgd,” “schande” of “geschrokken.” De raad kan ook bijsturen op een minder opvallende manier. Dat deed ik bij de <a href="https://enschede.d66.nl/2021/03/20/gemeente-betrekt-inwoners-beter-met-bewonersadviesraad-sociaal-domein/">Bewonersadviesraad sociaal domein</a>. </p> <h2>Kaderstelling: Raadsvoorstel en verordening</h2> <p>Het college van burgemeester en wethouders schrijft een raadsvoorstel. In dit geval over de adviesraad, met daarbij een verordening (gemeentelijke ‘wet’). De raad besluit vervolgens om raadsvoorstel en verordening vast te stellen, dat is de kaderstellende (wetgevende) rol van de raad. </p> <h2>Volksvertegenwoordiging: Vragen stellen over het voorstel</h2> <p>In de verordening “Bewonersadviesraad sociaal domein” miste ik een aantal zaken. Daarom heb ik voorgesteld deze verordening toch te bespreken in de stedelijke commissie. Ook wilde ik een vergelijking hebben met de verordeningen van de oude adviesraden. Ik mailde een aantal keer met ambtenaren maar kreeg niet echt antwoord. </p> <p>Een ambtenaar belde me op en toen werd mij duidelijk dat steeds uitvluchten werden gezocht om geen vergelijking te hoeven maken. Na mijn beleefde pogingen heb ik wat emotie ingezet om duidelijk te maken dat ik die vergelijking dringend nodig had. Toen viel het kwartje en kreeg de raad keurig een vergelijking op alle onderdelen van de verordening. </p> <p>De vergelijking helderde voor mij een aantal zaken op. Die zaken hoefde ik niet meer te behandelen in de politieke vergadering van de stedelijke commissie. Gesprekken met betrokkenen bij de oude adviesraden hielpen me nog verder, dat is de volksvertegenwoordigende rol die je als raadslid ook kunt inzetten. Dankzij het ambtelijk voorwerk kon ik me beperken tot de belangrijkste politieke vragen, zie daarvoor deze <a href="https://enschede.d66.nl/2021/03/20/gemeente-betrekt-inwoners-beter-met-bewonersadviesraad-sociaal-domein/">blog</a>. </p> <h2>Controle in de praktijk</h2> <p>In de stedelijke commissie bleek dat de wethouder precies hetzelfde wil als D66. Dat niet alle details uit eerdere verordeningen zijn overgenomen, betekent dus niet dat het niet de bedoeling is om zo te werken met de bewonersadviesraad. Zo ontstond de ruimte voor ons om in te stemmen met de verordening. De andere partijen konden zich hier ook in vinden. Zo heeft de raad duidelijk gemaakt wat we belangrijk vinden, zonder opvallende politieke acties uit te halen. We kijken naar hoe het gaat in de praktijk. Over een jaar evalueren we. De gemeenteraad zal tussentijds praten met de nieuwe adviesraad. Dat is de controlerende rol van de gemeenteraad. In dit geval zet ik in mijn agenda na de zomer een afspraak te maken met de Bewonersadviesraad sociaal domein. Zo simpel kan het zijn. </p> <h2>Extra kader: Sport</h2> <p>Nog even over de volksvertegenwoordigende rol. Op het gebied van Sport kwam nogal wat los vanuit de Sportadviesraad. Mijn fractiegenoten Jasper Kerkwijk en Iris Bloemhof zijn in gesprek gegaan met de betrokken mensen. Zo kon de gemeenteraad <a href="https://enschede.d66.nl/2021/04/01/sport-is-en-blijft-belangrijk-in-enschede/">een oplossing aandragen voor de advisering over Sport</a>. </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/dossier-werk" hreflang="nl">dossier Werk</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-armoede" hreflang="nl">dossier Armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/raadswerk" hreflang="nl">raadswerk</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=91&amp;2=comment&amp;3=comment" token="YwgHS-LCDb_Q9b7iBwPzs1DFMKlXOZP2gM97Z2nh3X8"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 12 Apr 2021 09:17:00 +0000 vicvandijk 91 at https://vicvandijk.nl https://vicvandijk.nl/nl/bijsturen-de-raad-bewonersadviesraad-sociaal-domein#comments Gemeenteraad geeft drie miljoen coronasteun aan Cultuur in Enschede https://vicvandijk.nl/nl/gemeenteraad-geeft-drie-miljoen-coronasteun-aan-cultuur-enschede <span>Gemeenteraad geeft drie miljoen coronasteun aan Cultuur in Enschede</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>vr, 03/12/2021 - 16:54</span> <div> <a href="/sites/default/files/2021-03/Steun%20cultuur-%20culturele%20figuren%20op%20en%20bungelend%20aan%20een%20dak%20in%20Enschede.jpeg"><img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/2021-03/Steun%20cultuur-%20culturele%20figuren%20op%20en%20bungelend%20aan%20een%20dak%20in%20Enschede.jpeg?itok=-fR-SI24" width="480" height="360" alt="Culturele figuren op en bungelend aan een dak in Enschede" /> </a> </div> <div><p>De besteding van drie miljoen euro coronasteun voor de culturele sector in Enschede is bepaald. 🎉🎵🎭🩰<br /> De gemeenteraad heeft maandag besloten conform <a href="https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/enschede/0e81ff20-e383-4274-9333-efcca15123c0#9a9f9a4e-baea-4f57-9818-a60637fb7fc0">raadsvoorstel</a>.  </p> <p><img alt="Uitsplitsing besteding drie miljoen coronasteun in tabel" data-entity-type="file" data-entity-uuid="9653a826-72fd-4cd5-87c5-d4aca5391583" height="267" src="/sites/default/files/inline-images/Schermafbeelding%202021-03-12%20om%2016.12.00.png" width="554" loading="lazy" /></p> <p>Hiermee geven we culturele instellingen en evenementenorganisatoren noodhulp bij betalingsnood door de effecten van de pandemie op de exploitatie. 💸<br /> En we helpen de culturele sector om in de toekomst meer wendbaar en meer weerbaar te zijn. 💪🛡</p> <p>Daarnaast kunnen amateurverenigingen duizend euro krijgen.🎺 <br /> En we vullen een Twents cultuurfonds, samen met de dertien andere gemeenten in Twente. Lees voor meer informatie <a href="https://enschede.d66.nl/2021/02/14/drie-miljoen-coronasteun-voor-cultuur-in-enschede/">mijn eerdere blog</a>. </p> <p>De manier waarop <a href="https://www.enschede.nl">de gemeente Enschede</a> dit doet is bijzonder. De ambtenaren zullen de instellingen bij de hand nemen, zodat de drempel voor steun laag is. Ook passen zij nieuwe werkvormen toe om te bepalen wie steun krijgt en wie niet. Bijvoorbeeld een “pitchevent.”</p> <p>Sommige partijen wilden nu geen miljoen opzij zetten voor de verbouwing van het Muziekkwartier. Zo braken ze de Huiskamer van de Stad af.😮 Gelukkig wilde de meerderheid van de raad wél geld sparen. Later besluiten we écht over de verbouwing.🏗 </p> <blockquote class="twitter-tweet" data-dnt="true"> <p dir="ltr" lang="nl" xml:lang="nl" xml:lang="nl">Bibliotheek in Het Muziekkwartier Enschede lijkt weer een stap dichter bij te komen <a href="https://twitter.com/biebenschede?ref_src=twsrc%5Etfw">@biebenschede</a> <a href="https://twitter.com/TCTEnschede?ref_src=twsrc%5Etfw">@TCTEnschede</a> <a href="https://t.co/Xnsxm5L0D4">pic.twitter.com/Xnsxm5L0D4</a></p> — Jan H⭕️⭕️genberg (@JanHoogenberg) <a href="https://twitter.com/JanHoogenberg/status/1360553048708444166?ref_src=twsrc%5Etfw">February 13, 2021</a></blockquote> <p> </p> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/cultuur" hreflang="nl">cultuur</a></div> <div><a href="/nl/labels/coronavirus-covid-19" hreflang="nl">coronavirus (COVID-19)</a></div> <div><a href="/nl/labels/raadsvoorstel" hreflang="nl">raadsvoorstel</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=90&amp;2=comment&amp;3=comment" token="Z_yHJS-A08pqolBJ8P8g1q2q0F4YAGdCAEM_42I46bU"></drupal-render-placeholder> </section> Fri, 12 Mar 2021 15:54:21 +0000 vicvandijk 90 at https://vicvandijk.nl https://vicvandijk.nl/nl/gemeenteraad-geeft-drie-miljoen-coronasteun-aan-cultuur-enschede#comments Kijk op de kaart en kies een lokale kandidaat https://vicvandijk.nl/nl/kijk-op-de-kaart-en-kies-een-lokale-kandidaat <span>Kijk op de kaart en kies een lokale kandidaat</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>ma, 02/22/2021 - 01:00</span> <div> <a href="/sites/default/files/2021-02/20210222%20Herkomst%20kandidaten%20Tweede%20Kamerverkiezingen%202021%20Nederland%20150dpi.png"><img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/2021-02/20210222%20Herkomst%20kandidaten%20Tweede%20Kamerverkiezingen%202021%20Nederland%20150dpi.png?itok=IPpxxazP" width="405" height="480" alt="20210222 Herkomst kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2021 Nederland" /> </a> </div> <div><p>Waar komen de kandidaten voor de Tweede Kamer vandaan? Veelal uit de Randstad. Dat kun je duidelijk zien op de kandidatenkaart die ik heb gemaakt voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021.</p> <p>Op deze kaart staan de woonplaatsen van alle 1564 kandidaten uit Nederland. Holland en Utrecht zijn goed vertegenwoordigd bij de kandidaat-volksvertegenwoordigers. Maar in de negen andere provincies wonen veel minder kandidaten voor het parlement. </p> <h2>Is de scheve verdeling van kandidaten een probleem?</h2> <p>Op zich maakt het natuurlijk niet uit waar een volksvertegenwoordiger woont. Het gaat erom dat een Kamerlid het werk goed doet. Een politicus kan betrokken raken bij een regio in het land zonder in die regio te wonen. Maar toch, het geeft te denken dat een ontzettend groot deel van de kandidaten uit de Randstad komt. Kan een parlement dat nauwelijks leden uit andere gebieden van Nederland heeft wel goed inspelen op de behoeften van die gebieden? Buiten de steden spelen toch echt andere zaken. </p> <p><iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="270" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/H5yUKxQfZdk" width="480"></iframe></p> <h2>Aanpak van grensproblematiek</h2> <p>In grensregio’s zoals Twente speelt een heel andere problematiek dan rondom regeringszetel Den Haag. De grens met Duitsland (of België in het zuiden van Nederland) vormt nog altijd een barrière voor meer welvaart. Daarvoor hebben we Europa nodig, maar zeker ook Den Haag.</p> <p>De Tweede Kamer kan ervoor zorgen dat belastingwetgeving voor grenswerkers soepeler wordt bijvoorbeeld. Of dat diploma’s ook over de grens erkend worden. Om enthousiast uitdagingen aan de landsgrenzen aan te gaan is het belangrijk dat een deel van de Kamerleden ook daadwerkelijk voeling heeft met een grensregio. Het mooist is het natuurlijk wanneer een eerlijk deel van de Kamerleden in Oost-Nederland woont. </p> <h2>Afstand tot de regeringszetel</h2> <p>Op onderstaande kaart met alle 1564 Kamerkandidaten uit Nederland zie je een scheve verdeling. De grote rode en oranje bollen geven meer dan twintig kandidaten in één woonplaats aan. Dat komt uitsluitend in de Randstad voor. En in Groningen. Het toppunt is hoofdstad Amsterdam met 149 kandidaten voor de Tweede Kamer! Tweede is Den Haag met 106 kandidaten. Dan mag het geen wonder meer heten dat “Den Haag” voor mensen buiten de Randstad zo ver weg voelt.</p> <p> </p> <p><a href="/sites/default/files/2021-02/20210222%20Herkomst%20kandidaten%20Tweede%20Kamerverkiezingen%202021%20Nederland%20150dpi.png" target="_blank"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="0275a41e-e987-454d-8971-0c57f2ac7c25" height="380" src="/sites/default/files/2021-02/20210222%20Herkomst%20kandidaten%20Tweede%20Kamerverkiezingen%202021%20Nederland%20150dpi.png" width="320" loading="lazy" /></a></p> <p>Natuurlijk is de bevolking van Nederland niet gelijkelijk over het land verspreid. In de Randstad wonen <a href="#!" class="toggle">veel <span class="symClosed">[…]</span><span class="symOpen">▸</span> </a> mensen. <span class="toggledText">Zo’n 8 miljoen maar dat is afhankelijk van hoe je precies telt. </span><a href="#!" class="toggleEnd"> <span class="symOpenEnd">◂</span> </a>Maar de meeste mensen wonen nog altijd buiten de Randstad. Je kunt berekenen hoe het aantal Kamerkandidaten zich verhoudt tot het bevolkingsaantal. In de tabel hieronder heb ik dit gedaan voor Rotterdam, Utrecht (gemeente) en Twente. Twente heeft 15.392 inwoners per kandidaat. Dat is ongeveer twee keer zo weinig kandidaten per inwoner als Rotterdam of Utrecht! </p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="table-responsive"><thead><tr><th class="text-align-left" scope="row">Regio</th> <th class="text-align-right" scope="col">Inwoners</th> <th class="text-align-right" scope="col">Kandidaten</th> <th class="text-align-right" scope="col"> <p>Inwoners per</p> <p>kandidaat</p> </th> </tr></thead><tbody><tr><th class="text-align-left" scope="row">Rotterdam</th> <td class="text-align-right">651.157</td> <td class="text-align-right">82</td> <td class="text-align-right">7.941</td> </tr><tr><th class="text-align-left" scope="row">Utrecht (gemeente)</th> <td class="text-align-right">357.597</td> <td class="text-align-right">41</td> <td class="text-align-right">8.722</td> </tr><tr><th class="text-align-left" scope="row">Twente</th> <td class="text-align-right">631.064</td> <td class="text-align-right">41</td> <td class="text-align-right">15.392</td> </tr></tbody></table><h2>Methode</h2> <p>Om bovenstaande kaart te maken ben ik uitgegaan van <a href="https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2021/02/16/kandidatenlijsten-tweede-kamerverkiezing-2021-definitief">de definitieve kandidatenlijsten</a> in <a href="https://www.kiesraad.nl/adviezen-en-publicaties/publicaties/2021/02/16/definitief-vastgestelde-kandidatenlijsten">csv-formaat</a>, zoals gepubliceerd door de <a href="https://www.kiesraad.nl/">Kiesraad</a>. Ik heb alle kandidaten die volgens de kieslijsten niet in Nederland wonen buiten beschouwing gelaten. Dan blijven 1564 kandidaten <a href="#!" class="toggle">over. <span class="symClosed">[…]</span><span class="symOpen">▸</span> </a><span class="toggledText">Om precies te zijn zitten hier ook drie kandidaten van Sint Eustatius en één kandidaat van Saba bij. Dus ik heb maar 1560 kandidaten op de kaart gezet aangezien ik de overzeese eilanden niet in beeld breng. </span><a href="#!" class="toggleEnd"> <span class="symOpenEnd">◂</span> </a></p> <p>Met het programma <a href="https://www.r-project.org">R</a> heb ik <a href="#!" class="toggle">uitgeteld <span class="symClosed">[…]</span><span class="symOpen">▸</span> </a> hoeveel kandidaten in iedere woonplaats wonen. <span class="toggledText">Een enkele fout in de lokalisering kan niet worden uitgesloten door het geautomatiseerde proces. </span><a href="#!" class="toggleEnd"> <span class="symOpenEnd">◂</span> </a>Deze plaatsen heb ik op bovenstaande kaart gezet. De grootte van de cirkel en de kleur geven aan om hoeveel kandidaten het gaat voor één woonplaats. Op de volgende interactieve kaart kun je iedere cirkel aanklikken. Zo kom je het precieze aantal kandidaten in een woonplaats te weten. </p> <p><iframe height="700" src="/sites/default/files/kaarten/20210222%20Herkomst%20kandidaten%20Tweede%20Kamerverkiezingen%202021%20Nederland.html" width="500"></iframe></p> <h2>Plek op de lijst</h2> <p>Niet iedere plek op de lijst levert een even grote kans om in de Kamer te komen. Over het algemeen geldt: hoe hoger op de kandidatenlijst, des te meer kans om daadwerkelijk verkozen te worden. Op de volgende kaart staan alleen de kandidaten die op de bovenste helft van hun lijst staan. </p> <p><a href="/sites/default/files/2021-02/20210222%20Herkomst%20kandidaten%20Tweede%20Kamerverkiezingen%202021%20Nederland%20bovenste%20helft%20van%20lijst%20150dpi.png" target="_blank"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="4985a360-8f8f-42c9-86b7-d820886c0f9f" height="380" src="/sites/default/files/2021-02/20210222%20Herkomst%20kandidaten%20Tweede%20Kamerverkiezingen%202021%20Nederland%20bovenste%20helft%20van%20lijst%20150dpi.png" width="320" loading="lazy" /></a></p> <p>Dat oogt buiten de Randstad een stuk leger! De lager geplaatste kandidaten wonen juist in de kleinere plaatsen buiten de Randstad. De volgende kaart laat enkel de kandidaten zien die lager dan halverwege hun kandidatenlijst staan. Je ziet, regionale kandidaten bevinden zich veelal op de (meer) onverkiesbare plekken. Dat is spijtig voor de regionale diversiteit in de Tweede Kamer. </p> <p><a href="/sites/default/files/2021-02/20210222%20Herkomst%20kandidaten%20Tweede%20Kamerverkiezingen%202021%20Nederland%20onder%20halverwege%20lijst%20150dpi.png" target="_blank"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="11ad1ca6-d90e-42dc-91ea-7b7a6d2770bc" height="380" src="/sites/default/files/2021-02/20210222%20Herkomst%20kandidaten%20Tweede%20Kamerverkiezingen%202021%20Nederland%20onder%20halverwege%20lijst%20150dpi.png" width="320" loading="lazy" /></a></p> <h2>Het laatste woord is aan de kiezer</h2> <p>Nu is het aan de kiezers. Wil je meer invloed van buiten de Randstad in de Tweede Kamer? Stem dan op een lokale kandidaat! Zo ga ik stemmen op de hoogste kandidaat van D66 uit Overijssel: <a href="https://wybrenbakker.nl">Wybren Bakker</a>. Ik vertrouw erop dat hij de grensproblematiek van Oost-Nederland in Den Haag aan de orde weet te stellen! Gewoon, omdat hij al zo lang hier woont en goed weet wat in het oosten van het land speelt. </p> <p><em>Naschrift: </em>Op <a href="https://www.reddit.com/r/thenetherlands/comments/m68hw6/alle_kandidaten_tk2021_op_de_kaart_van_nederland/?utm_source=share&amp;utm_medium=web2x&amp;context=3">Reddit</a> vindt inmiddels een <a href="https://www.reddit.com/r/thenetherlands/comments/m68hw6/alle_kandidaten_tk2021_op_de_kaart_van_nederland/">mooie inhoudelijke discussie</a> over de kandidatenkaart plaats. </p> </div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/verkiezingen" hreflang="nl">verkiezingen</a></div> <div><a href="/nl/labels/grensproblematiek" hreflang="nl">grensproblematiek</a></div> <div><a href="/nl/labels/democratie" hreflang="nl">democratie</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=89&amp;2=comment&amp;3=comment" token="N678BXvWLlvxNlDU9T1ftMIwIE27DFfGNvWiMW1XKS0"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 22 Feb 2021 00:00:00 +0000 vicvandijk 89 at https://vicvandijk.nl Zelf traditionele Britse Christmas cake maken https://vicvandijk.nl/nl/zelf-traditionele-britse-christmas-cake-maken <span>Zelf traditionele Britse Christmas cake maken</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>do, 12/31/2020 - 11:18</span> <div> <a href="/sites/default/files/2020-12/Doorsnede%20Christmas%20cake%20met%20amandelspijs%20en%20royal%20icing.jpeg"><img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/2020-12/Doorsnede%20Christmas%20cake%20met%20amandelspijs%20en%20royal%20icing.jpeg?itok=ZU5okcWR" width="480" height="360" alt="Doorsnede Christmas cake met amandelspijs en royal icing" /> </a> </div> <div><p>Eind 2020 wilde ik zelf een traditionele Britse <em>Christmas cake</em> maken. Ik kreeg veel reacties en verzoeken om het recept. Daarom doe ik hier verslag van de wekenlange productie van deze zware vruchtencake. Het is niet moeilijk, dus probeer dit vooral zelf ook!</p> <h2>Wat is een “Christmas cake” precies voor “fruit cake”?</h2> <p>In menig Brits huishouden begint men in oktober aan de productie van de <em>Christmas cake</em>. Het is geen punt om later te beginnen, zelf ben ik half november begonnen. En de week voor kerst kan vast ook nog wel. Maar, hoe langer de Christmas cake in de kelder kan rusten, hoe lekkerder de smaak! </p> <p>De Engelse <em>fruit cake</em> bevat een heleboel gedroogde vruchten en noten. De cake heeft relatief weinig bloem nodig. Een Christmas cake is vrij zwaar en zoet van de vruchten. Het is meer een verzameling gedroogd fruit met noten die aan elkaar hangen met een beetje bloem en boter. Naar mijn idee maakt deze samenstelling dat je de cake maandenlang kunt laten rusten in bijvoorbeeld een kelder. Of onder je bed, zoals Britse huisvrouwen naar verluidt deden (bij gebrek aan kelder?). </p> <p>Een Christmas cake hoort in een rond bakblik gebakken te worden. Zelf heb ik echter een standaard langwerpige Nederlandse cakevorm gebruikt. </p> <h2>Recept</h2> <p><em>Dit is het recept zoals ik de Christmas cake eind 2020 heb gemaakt. Dit is gebaseerd op verschillende bronnen, zie verderop. In de fruit- en notensamenstelling kun je uiteraard variëren. Middels internetverwijzingen (weblinks) geef ik aan waar ik ingrediënten heb gekocht. </em></p> <h3><img alt="Enkele ingrediënten Christmas cake - Sukade, bigarreaux, gekonfijte sinaasappelschil, amandelen van de Notenshop" data-entity-type="file" data-entity-uuid="3d35dec8-f35e-4f36-b962-1c82020b1550" height="350" src="/sites/default/files/2020-12/Enkele%20ingredi%C3%ABnten%20Christmas%20cake%20-%20Sukade%2C%20bigarreaux%2C%20gekonfijte%20sinaasappelschil%2C%20amandelen%20van%20de%20Notenshop.jpeg" width="350" class="align-right" loading="lazy" />Ingrediënten vulling</h3> <ul><li>100 g <a href="https://www.jumbo.com/jumbo-krenten-200g/379954ZK">krenten</a> </li> <li>50 g <a href="https://www.denotenshop.nl/sinassnippers-200-gram.html">gekonfijte sinaasappelschil</a></li> <li>50 g <a href="https://www.denotenshop.nl/sukade-blokjes-200-gram.html">sukade</a></li> <li>75 g fijngesneden <a href="https://www.denotenshop.nl/dadels-medjoul.html">dadels</a></li> <li>50 g fijngesneden <a href="https://www.jumbo.com/jumbo-gewelde-abrikozen-250g/384346CUP">gedroogde abrikoos</a></li> <li>175 g <a href="https://www.denotenshop.nl/rozijnen-ongezwaveld-groot.html">rozijnen</a></li> <li>95 g Grand Marnier (of 125 mL andere drank zoals bourbon, brandy of rum)</li> <li>50 g <a href="https://www.denotenshop.nl/bigareaux-assorti-200-gram.html">bigarreaux</a> (glacé cherries)</li> <li>75 g gehakte <a href="https://www.denotenshop.nl/pecannoten-raw.html">pecannoten</a> (of walnoten)</li> <li>75 g gehakte <a href="https://www.denotenshop.nl/amandelen-bruin-raw.html">amandelen</a> (of in hun geheel)</li> <li>150 g <a href="https://www.jumbo.com/jumbo-roomboter-ongezouten-400-g-voordeelverpakking/311842PAK">boter</a></li> <li>2 grote <a href="https://www.jumbo.com/blije-kip-eieren-biologisch-10-stuks/23076DS">eieren</a> (of 3 kleinere eieren)</li> <li>90 g <a href="https://www.jumbo.com/van-gilse-basterdsuiker-donkere-600g/67634ZK">bruine suiker</a></li> <li>1 theelepel citroenrasp</li> <li>1 eetlepel stroop (ik heb <a href="https://www.denotenshop.nl/ahornsiroop-bio-klasse-a-250-ml-bio-today.html">ahornsiroop</a> gebruikt maar gewone <a href="https://www.jumbo.com/van-gilse-de-originele-schenkstroop-600g/182393FLS">suikerstroop</a> kan vast ook)</li> <li>150 g bloem</li> <li>2 eetlepels koekkruiden (<a href="https://www.denotenshop.nl/speculaaskruiden-130-gram.html">speculaaskruiden</a>) of een kwart theelepel fijngemalen kruidnagel en een halve theelepel kaneel en een kwart theelepel gemberpoeder</li> <li>wat <a href="https://www.jumbo.com/jumbo-nootmuskaat-heel-10g/182376STK">nootmuskaat</a></li> </ul><h3><img alt="Detail dwarsdoorsnede Christmas cake" data-entity-type="file" data-entity-uuid="255cc022-bda0-4a60-bfec-26e796717ce2" height="350" src="/sites/default/files/2020-12/Detail%20dwarsdoorsnede%20Christmas%20cake.jpeg" width="350" class="align-left" loading="lazy" />Ingrediënten bekleding</h3> <ul><li>900 g <a href="https://www.jumbo.com/dr-oetker-amandelspijs-300g/142134STK">amandelspijs</a> (of iets meer; ik kwam precies uit)</li> <li>abrikozenjam</li> <li>250 g <a href="https://www.jumbo.com/van-gilse-poedersuiker-250g/67633PAK">poedersuiker</a></li> <li>2 <a href="https://www.jumbo.com/blije-kip-eieren-biologisch-10-stuks/23076DS">eieren</a> (alleen de eiwitten) </li> </ul><h3>Ingrediënten versiering</h3> <p><em>Enkele gedroogde vruchten die ook in de cake zitten, zoals:</em></p> <ul><li>gekonfijte sinaasappelschil</li> <li>sukade</li> <li>bigarreaux</li> <li>eventueel ook stukjes gedroogde abrikoos, dadel, rozijnen</li> </ul><h3>Bereiding dag 1</h3> <p>Doe al het gedroogde fruit in een pan, voeg de drank toe en breng aan de kook. Leg de pannendeksel erop zodra aan de kook en zet de hittebron uit. Schep eventueel wat om. Laat dit een nacht staan. Zo kunnen de vruchten de drank opnemen. </p> <p><img alt="Christmas cake vruchten in de pan" data-entity-type="file" data-entity-uuid="e717084a-91bf-4c93-b9e1-287098ff9609" height="350" src="/sites/default/files/2020-12/Christmas%20cake%20vruchten%20in%20de%20pan.jpeg" width="350" loading="lazy" /></p> <h3><img alt="Zwaar beslag Christmas cake" data-entity-type="file" data-entity-uuid="5f5d10c7-ec8e-4578-a5e2-169335df7b50" height="466" src="/sites/default/files/2020-12/Zwaar%20beslag%20Christmas%20cake.jpeg" width="350" class="align-right" loading="lazy" />Bereiding dag 2</h3> <p><em>Laat eieren en boter op kamertemperatuur komen. </em></p> <p>Verwarm de oven voor tot 150 °C. Smeer de binnenkant van de cakevorm in met boter. Bestuif met bloem. </p> <p>Meng boter en suiker, en sla dan de citroenrasp erin. Voeg de eieren één voor één toe, en voeg daarna de stroop toe. </p> <p>Zeef de droge ingrediënten zoals bloem en kruiden. Vang eventueel vocht dat nog bij het fruit in de pan zit apart op en gebruik het eventueel voor het voeden van de Christmas cake na het bakken. Voeg de gezeefde droge ingrediënten samen met het botersuikermengsel toe aan het fruit. Voeg de noten toe. Meng alles goed, bijvoorbeeld met een mixer. Het is een zwaar mengsel. </p> <p>Doe het mengsel in de cakevorm en bak de cake in de oven op 150 °C. 1,75 à 2,25 uur, of totdat een satéprikker er schoon uitkomt. </p> <p>Haal de cake uit de oven en giet een paar eetlepels drank (of overgebleven vocht) eroverheen. Het kan handig zijn de drank wat te verspreiden met een (siliconen) kwastje. Wikkel de cake onmiddellijk in aluminiumfolie, om zo stoom te laten ontstaan en de cake te laten nagaren. Wanneer de cake helemaal afgekoeld is, kun je deze in plastic folie wikkelen en in een gesloten (plastic) doos minimaal drie weken bewaren om de smaak te verbeteren. Wekelijks kun je een beetje drank op de cake doen zodat deze gevoed en enigszins vochtig blijft. </p> <p><img alt="Wekelijks bijvoeden Christmas cake met drank" data-entity-type="file" data-entity-uuid="5b1e0184-6437-4858-b50a-0f0ad8d27f50" height="350" src="/sites/default/files/2020-12/Wekelijks%20bijvoeden%20Christmas%20cake%20met%20drank.jpeg" width="467" loading="lazy" /></p> <h3>Bekleding een week voor kerst</h3> <p><em>De bekleding kan op vele manieren plaats vinden. Daarom hier slechts als voorbeeld wat ik heb gedaan. </em></p> <p>Een week of wat voor het serveren ga je de Christmas cake bekleden met marsepein of amandelspijs. Ik heb op 19 december mijn langwerpige Christmas cake in twee stukken gesneden. Deze twee cakejes heb ik aan de bovenkant en zijkanten ingesmeerd met verwarmde abrikozenjam. De jam zou je moeten zeven voor gebruik, maar ik heb gewoon de grote stukjes eruit geplukt. De jam is de lijm voor het amandelspijs dat ik erop heb gedaan. Het spijs of de marsepein moet je eerst met een deegroller uitrollen en dan om de cake heen vouwen en aandrukken. Op kamertemperatuur laat je dit een paar dagen “drogen,” bijvoorbeeld onder een dakje van aluminiumfolie. Zo voorkom je dat gelige olie uit het amandelspijs straks in het witte glazuur erboven trekt. </p> <p><img alt="Bekleden Christmas cake met amandelspijs" data-entity-type="file" data-entity-uuid="6ce76fe2-fcb8-4c3a-b7a7-5b449336baf8" height="350" src="/sites/default/files/2020-12/Bekleden%20Christmas%20cake%20met%20amandelspijs.jpeg" width="350" loading="lazy" />     <img alt="Christmas cake bedekt met amandelspijs" data-entity-type="file" data-entity-uuid="fbd54598-f156-4df4-bdd5-47211471815e" height="350" src="/sites/default/files/2020-12/Christmas%20cake%20bedekt%20met%20amandelspijs.jpeg" width="350" loading="lazy" /></p> <p>Twee dagen voor kerstavond heb ik twee eiwitten in een kom gedaan. Let op dat de kom brandschoon is en echt geen enkel deel eigeel erbij komt. Dit even mixen tot het een vloeibaar schuim geworden is. Dan de poedersuiker zeven en dit er in porties doorheen kloppen. Let op, deze <em>royal icing</em> kan ineens hard worden, daarom moet je snel werken. De twee eiwitten kunnen tot een halve kilo aan poedersuiker hebben, maar ik ben na een kwart kilo gestopt. Ook om te voorkomen dat dit te snel hard zou worden. Het kan ook helpen om de kom af te dekken met een vochtige doek. Maar snel werken lijkt me het beste om voortijdige uitharding te voorkomen. </p> <p>Vervolgens breng je het suikerige eiwit met bijvoorbeeld lepels aan op de boven- en zijkanten van de Christmas cake. Goed aanduwen, en bijvoorbeeld wat creatieve patronen aanbrengen. De geglazuurde cake laten drogen op kamertemperatuur. </p> <p><img alt="Christmas cake met royal icing en antieke mixer" data-entity-type="file" data-entity-uuid="d8f3ecc9-ff49-4b12-987c-bafe6b1650b2" height="350" src="/sites/default/files/2020-12/Christmas%20cake%20met%20royal%20icing%20en%20antieke%20mixer.jpeg" width="350" loading="lazy" /></p> <h3><img alt="Portie gesneden Christmas cake" data-entity-type="file" data-entity-uuid="bed76b7f-1a66-43ee-b6bd-648b91cbe26f" height="350" src="/sites/default/files/2020-12/Portie%20gesneden%20Christmas%20cake.jpeg" width="350" class="align-right" loading="lazy" />Smaak</h3> <p>De smaak van deze vruchtencake is precies zoals ik me mijn eerste hap Christmas cake 25 jaar geleden herinner. Toen had mijn moeder tijdens een lang weekeinde Londen een Christmas cake in blik gekocht bij Harrods. Mijn zus vindt mijn cake ook precies zoals de echte Britse Christmas cake van toen smaken. Missie geslaagd dus! </p> <p>Het beste eet je een klein hapje van deze zware vruchtencake. Het hoekstuk kan het beste een beetje schuin gesneden worden, omdat hier anders erg veel spijs aan zit. Een stukje cake kun je versieren met wat vruchtjes. </p> <h3>Verbeteringen</h3> <p>Andere recepten bedekken de Christmas cake met marsepein. Marsepein is fijner en bevat meer suiker dan amandelspijs. Ik vermoed dat je hierdoor een dunnere laag kunt aanbrengen. Dat lijkt me wel een verbetering. </p> <p>De bigarreaux vind ik niet bijzonder smakelijk. Een beetje chemische kersen vind ik het. Wellicht is het idee van <em>Wat schaft de podcast</em> om <a href="https://watschaftdepodcast.com/recept-christmas-cake/">amarenen</a> te gebruiken een hele goede. </p> <h3>Bronnen en andere keuzes</h3> <p>Ik heb ondermeer de volgende recepten gebruikt om bovenstaand recept samen te stellen:</p> <ul><li><a href="https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2011/nov/02/nigella-lawson-christmas-cake-recipe">Nigella Lawson's traditional Christmas cake recipe</a> — A classic recipe for a fruity and slightly boozy Christmas cake</li> <li><a href="https://www.christmaholic.nl/2016/10/21/recept-christmas-cake/">Recept: klassieke Engelse Christmas Cake</a></li> <li>“Engelse kerstcake” uit <em>Boodschappen</em>, 12 – 2006</li> </ul><p>In de Angelsaksische wereld vindt een hoop discussie plaats over gember. Hoort gember nu wel of niet in een kerstcake? Ik neem op dit punt een Zwitserse positie in… </p> <p>Recepten die nog nadere bestudering verdienen zijn:</p> <ul><li>Wat schaft de podcast: <a href="https://watschaftdepodcast.com/recept-christmas-cake/">Recept Christmas cake</a></li> <li><a href="https://puffinsandpies.com/2018/11/25/stir-up-sunday-en-een-lekker-recept-voor-christmas-cake/">Stir-up Sunday en een lekker recept voor Christmas Cake</a></li> <li><a href="https://www.thespruceeats.com/traditional-british-christmas-cake-recipe-435111">Traditional British Christmas Cake Recipe</a></li> </ul><p>Ook zou ik een variant zonder lactose willen maken, wellicht biedt <em>Dayenne's Food Blog </em>— <a href="https://dayennefoodblog.com/2015/12/17/christmas-cake/">Christmas cake</a> hiervoor goede aanknopingspunten. </p> <p>Voor het bekleden van de vruchtencake heb ik de volgende bronnen geraadpleegd:</p> <ul><li><a href="https://www.bbc.co.uk/food/articles/icing_christmas_cake">How to ice a Christmas cake the easy way</a> en hierin wordt verwezen naar <a href="https://www.bbc.co.uk/food/recipes/royalicingforcakes_78912">Mary Berry's royal icing</a></li> <li><a href="https://www.biggerbolderbaking.com/cake-decorating-royal-icing/">Easy Royal Icing for Cake Decorating</a></li> <li><a href="https://www.thespruceeats.com/how-to-ice-a-christmas-cake-435076">Easy Way to Ice a British Christmas Cake</a></li> </ul><p>Wanneer je een hele gladde bekleding wil, kan rolfondant een goede keuze zijn:</p> <ul><li><a href="https://www.greatbritishchefs.com/how-to-cook/how-to-ice-a-christmas-cake">How to ice a Christmas cake</a></li> </ul><p>Omdat ik nog Grand Marnier had staan, heb ik na goedkeuring van ‘de’ Australische vrouwen 😉 deze drank gebruikt in mijn <a href="https://www.womensweeklyfood.com.au/recipes/grand-marnier-christmas-cake-6661">Grand Marnier Christmas cake</a>. </p> </div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/recept" hreflang="nl">recept</a></div> <div><a href="/nl/labels/christmas-cake" hreflang="nl">Christmas cake</a></div> <div><a href="/nl/labels/gebak" hreflang="nl">gebak</a></div> <div><a href="/nl/labels/culinair" hreflang="nl">culinair</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=87&amp;2=comment&amp;3=comment" token="3S0Fa81zNAUTJAdk1ddlPTY_sYuU6gOX9ofwNCMwtsU"></drupal-render-placeholder> </section> Thu, 31 Dec 2020 10:18:44 +0000 vicvandijk 87 at https://vicvandijk.nl https://vicvandijk.nl/nl/zelf-traditionele-britse-christmas-cake-maken#comments Terugblik op politiek 2020 in Enschede https://vicvandijk.nl/nl/terugblik-op-politiek-2020-enschede <span>Terugblik op politiek 2020 in Enschede</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>wo, 12/30/2020 - 01:00</span> <div> <a href="/sites/default/files/2021-01/20201211%20Vic%20van%20Dijk%20in%20smoking%20met%20glitterstrik.jpeg"><img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/2021-01/20201211%20Vic%20van%20Dijk%20in%20smoking%20met%20glitterstrik.jpeg?itok=paDmje5p" width="360" height="480" alt="Vic van Dijk in smoking met glitterstrik" /> </a> </div> <div><p>Over politiek 2020 heb ik een <a href="https://enschede.d66.nl/2020/12/29/eindejaarsblog-2020-vic-van-dijk/">eindejaarsblog</a> geschreven. Net zoals ik <a href="/nl/dit-deed-ik-politiek-2019">vorig jaar</a> deed. Alleen was 2020 natuurlijk totaal anders dan 2019. Corona domineerde een deel van de lokale politiek. Daarnaast kon ik bijdragen aan de gelijke beloning van mannen en vrouwen, de maatregelverordening en voldoende drinkwater. Maar ook de gevolgen van de toeslagenaffaire, straatraces, woonwagenstandplaatsen en het landelijk gebied hadden mijn aandacht. Lees gerust mijn <a href="https://enschede.d66.nl/2020/12/29/eindejaarsblog-2020-vic-van-dijk/">eindejaarsblog 2020 over deze en andere projecten op de website van D66 Enschede. </a></p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/jaaroverzicht" hreflang="nl">jaaroverzicht</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=88&amp;2=comment&amp;3=comment" token="0pH7Y9CtNjOHaqIFC-gTtj-5rdeuHHA8ew3MPZ3GAK8"></drupal-render-placeholder> </section> Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0000 vicvandijk 88 at https://vicvandijk.nl https://vicvandijk.nl/nl/terugblik-op-politiek-2020-enschede#comments Coronacrisisdagboek: veilige democratie mag niet op slot https://vicvandijk.nl/nl/coronacrisisdagboek-veilige-democratie-mag-niet-op-slot <span>Coronacrisisdagboek: veilige democratie mag niet op slot</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>di, 04/21/2020 - 23:00</span> <div> <a href="/sites/default/files/2020-05/20200421%20Digitale%20vergadering%20voorgezeten%20vanuit%20de%20raadszaal.jpeg"><img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/2020-05/20200421%20Digitale%20vergadering%20voorgezeten%20vanuit%20de%20raadszaal.jpeg?itok=VqvIiHYx" width="462" height="480" alt="20200421 Digitale vergadering voorgezeten vanuit de raadszaal" /> </a> </div> <div><p><em>De persoonlijke beleving van een gemeentebestuurder van Enschede in tijden van crisis</em></p> <h2>Digitaal vergaderen, maar hoe?</h2> <p>De lokale democratie is veilig. Vergaderingen zijn geannuleerd, zodat de democratie niet zorgt voor meer covid-19-besmettingen. Maar de democratie mag niet op slot. Dus stellen we vanuit D66 voor om digitaal te gaan vergaderen met de gemeenteraad van Enschede. </p> <p>Dat kost het stadhuis meer tijd dan je zou denken. Vele multinationale bedrijven vergaderen al jarenlang digitaal met hun mensen over de hele aardbol. Maar Enschede, “stad van nu,” heeft daar nog wel wat problemen mee. Weken gaan voorbij. Mijn ongeduld groeit. Ik zie kostbare tijd wegtikken. Uiteindelijk zullen we vijf weken niet hebben vergaderd. </p> <p>Voor een deel is dit wel begrijpelijk. Je moet een goede techniek zien te vinden. Dat is even werk. In deze crisistijd komt veel werk op de medewerkers van de IT-afdeling af. Dan denken mensen vooral in de kaders die ze gegeven zijn. Aangezien de raad in het verleden geen middelen voor een grootschalig videovergaderinstrument heeft gegeven, kan IT dat nu ook niet uit de hoge hoed toveren. Wel is een ander hulpmiddel voor vergaderingen met een handvol mensen beschikbaar. Maar een stuk software waarmee tientallen mensen kunnen deelnemen aan een vergadering die door nog eens honderden mensen wordt gevolgd, nee, dat is niet zo voorhanden bij de gemeente. Het antwoord van de gemeentelijke organisatie is “nee.”</p> <p>Maar “nee, kan niet” volstaat niet. Want de raad kan nu middelen beschikbaar stellen. De democratie mag niet op slot immers. De gemeenteraad moet op afstand besluiten kunnen nemen. Juist in tijden van crisis. De raad houdt vol en <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=1d8750f4-5da9-474e-9e45-07543c010183">zo wordt uiteindelijk een videovergaderinstrument geregeld</a>: <a href="https://zoom.us">Zoom</a>. 🎉</p> <h2>Den Haag past de wet snel voor ons aan</h2> <p>Dan hebben we nog een formeel punt. De Gemeentewet moet worden aangepast om een gemeenteraadsvergadering mogelijk te maken waar de voorzitter en 39 raadsleden niet in één ruimte zitten. De Vereniging van Griffiers, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de VNG-commissie Raadsleden &amp; Griffiers en Statenlid.NU hebben hierover <a href="http://griffiers.nl/home/nieuws/552">een duidelijke brief</a> verzonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hier ben ik erg blij mee, en ik mail meteen D66-Kamerlid <a href="https://twitter.com/monicadenboer">Monica den Boer</a>. We houden intensief contact over de behandeling van een spoedwet. </p> <p>Een lang verhaal kort: met <a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35424_tijdelijke_wet_digitale_2">een week of wat</a> is <a href="https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0043375&amp;z=2020-04-09&amp;g=2020-04-09">de spoedwet</a> door beide Kamers aangenomen en van kracht. Dat is de op twee na snelste wet ooit, zo heb ik me laten vertellen. Petje af voor alle mensen in Den Haag, en daarbuiten, die hier aan bijgedragen hebben! Met deze <a href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-113.html">Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba</a> kunnen gemeenteraden en andere volksvertegenwoordigingen digitaal vergaderen en besluiten nemen, vanaf 8 april en tot in elk geval september 2020. </p> <h2>Eerste digitale vergadering Centrum ging soepel</h2> <p>Op 21 april 2020 vond de eerste digitale vergadering van de stadsdeelcommissie Centrum plaats. Ik leidde deze digitale vergadering vanuit een bijna lege raadszaal. Dit was even wennen.😅 Ik ben trots op de raadsgriffie en de leden van de stadsdeelcommissie Centrum!👏  Iedereen had het goed voorbereid en daardoor ging het soepel. Dit <a href="https://youtu.be/no-M_Y5RIPY">filmpje</a> heb ik gemaakt om iedereen een kijkje achter de schermen te bieden. Zet wel even je geluid aan om de sfeer goed te kunnen proeven. 🔈 Nu hadden we door de crisis erg veel agendapunten maar een volgende keer willen we ook ruimte bieden voor informeel digitaal gesprek met inwoners. </p> <p><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/no-M_Y5RIPY" width="560"></iframe></p> </div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/coronavirus-covid-19" hreflang="nl">coronavirus (COVID-19)</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-coronacrisisdagboek" hreflang="nl">dossier Coronacrisisdagboek</a></div> <div><a href="/nl/labels/raadswerk" hreflang="nl">raadswerk</a></div> <div><a href="/nl/labels/crisis" hreflang="nl">crisis</a></div> <div><a href="/nl/labels/pandemie" hreflang="nl">pandemie</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=84&amp;2=comment&amp;3=comment" token="TY48bZaXHfK9b3vGwT4RfY_d7CDV_gVnCluZkMvLzN4"></drupal-render-placeholder> </section> Tue, 21 Apr 2020 21:00:00 +0000 vicvandijk 84 at https://vicvandijk.nl https://vicvandijk.nl/nl/coronacrisisdagboek-veilige-democratie-mag-niet-op-slot#comments