Vic van Dijk - Politiek + D66 + Enschede + Gemeenteraad + Europa https://vicvandijk.nl/nl nl Vuurwerk op Stadsveld, oftewel hoe vier je samen feest? https://vicvandijk.nl/nl/vuurwerk-op-stadsveld-oftewel-hoe-vier-je-samen-feest <span>Vuurwerk op Stadsveld, oftewel hoe vier je samen feest?</span> <span><span lang="" about="/nl/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">vicvandijk</span></span> <span>do, 02/20/2020 - 14:47</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2020-02/vernon-raineil-cenzon-vLF2n8fiFPY-unsplash.jpg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2020-02/vernon-raineil-cenzon-vLF2n8fiFPY-unsplash.jpg?itok=iK9EKiS9" width="480" height="294" alt="Siervuurwerk, foto: Vernon Raineil Cenzon via Unsplash" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div><p>Stadsveld organiseerde een bewonersavond over vuurwerk op 5 februari 2020. In het speeltuingebouw kon iedereen zijn zegje doen over de jaarwisseling. Het gesprek ging ook over de vele andere dagen met vuurwerkoverlast. </p> <h2>De politiek roert zich, ik luister</h2> <p>Ik was naar de bewonersavond gekomen om te luisteren. De <a href="http://enschede.1twente.nl/verbazing-raadslid-enschede-over-totaalverbod-vuurwerk-dit-is-niet-te-handhaven/content/item?1152666">politiek roert zich</a> behoorlijk over vuurwerk. De Veiligheidsregio Twente heeft zich <a href="https://www.vrtwente.nl/sharepoint/Vergaderstukken%20Algemeen%20Bestuur/Vergadering%20AB%20VRT%2010%20februari%202020/20200210%20D02h%20SCAN%20ingekomen%20stuk%208.pdf">per brief aan de minister uitgesproken</a> voor een <a href="https://www.tubantia.nl/enschede-e-o/twentse-burgemeesters-willen-verbod-op-consumentenvuurwerk~a61e9743/">verbod op consumentenvuurwerk</a>. En natuurlijk heb ik zelf ook een mening. Ik vind vuurwerk gevaarlijk en voel me onveilig. Maar nu ging ik eens luisteren naar de bewoners van Stadsveld. In deze blog geef ik een impressie van de bewonersavond. Ik sluit af met de vraag of het eigenlijk niet om meer dan vuurwerk alleen zou moeten gaan. </p> <h2>Jongeren met vuurwerk laat op straat</h2> <p>Een dame op leeftijd die in een flat woont vertelde dat een groep jongeren nogal wat lawaai maakte in de late uurtjes. Deze groep staat vlakbij haar appartement en steekt op straat vuurwerk af. Wanneer de politie of het “team vuurwerkinzet” arriveren zijn de vogels al gevlogen. Dit is dus helaas heel moeilijk om aan te pakken op de traditionele manier. En dus blijven de omwonenden overlast houden. </p> <h2>Een straat vol van vuurwerk en feest</h2> <p>Een andere mevrouw woont in één van de vele smalle straten van Stadsveld met veel woningen en geparkeerde auto’s. Een paar jaar geleden maakte ze al mee dat overmatig vuurwerkgebruik een voordeur compleet deed smelten. Verderop in de straat organiseren bewoners een heel feest met tenten op straat. Ook een vuurton is daarbij. Ze durft de deur niet uit, want ze wil thuis zijn voor het geval het huis in brand vliegt. Ja, het is zo bizar als ik het nu opschrijf… Thuisblijven voor een brand.😢 Dus de ene bewoner viert feest, terwijl een andere bewoner doodsbenauwd aan huis gekluisterd blijft. En dat in één en dezelfde straat. </p> <h2>Het team vuurwerkinzet</h2> <p>In de avonden voor de jaarwisseling maakt een team van politie-agenten, handhavers, jongerenwerkers, wijkraadsleden en andere buurtbewoners <a href="https://www.tubantia.nl/enschede/op-pad-met-handhavers-in-enschede-wat-treffen-zij-aan-rond-oud-en-nieuw~ac8da688/">in tweetallen een rondgang door de wijken</a> in West. Dit gebeurt nu een paar jaar en voorkomt een heleboel schade. Ook op andere momenten maken bijvoorbeeld gemeente-ambtenaren extra rondes door de wijken om mensen te wijzen op gevaar. Een mevrouw vertelde dat ze op aangeven van ambtenaren hun vuurton op grindtegels hadden gezet en op de juiste afstand. Ze vond het helemaal geweldig dat de gemeente na de jaarwisseling bij hen in de straat kwam schoonmaken, bij wijze van beloning voor het prettige contact. </p> <p>Natuurlijk vindt nog niet overal een dergelijk goed overleg tussen het gezag en de bewoners plaats. Op de bewonersavond hoorden we ook over een brand die was ontstaan door onveilig gedrag. Dan is overleg een gepasseerd station en worden mensen meegenomen voor <a href="#!" class="toggle">“een nachtje Borne”. <span class="symClosed">[…]</span><span class="symOpen">▸</span> </a><span class="toggledText">(in Borne bevindt zich het arrestantencentrum van de politie)</span><a href="#!" class="toggleEnd"> <span class="symOpenEnd">◂</span> </a></p> <h2>Draait het niet om het samenleven in de wijk?</h2> <p>Ik sprak ook mensen die zich zorgen maken om wat voor illegaal vuurwerk mensen in huis opslaan. Ze maken zich zorgen over de gevaren hiervan. En durven hier niks van te zeggen. Ik hoorde over een jochie dat een nitraatbom op een rijdende auto gooit. Hij was zich absoluut niet bewust van de gevaren en leek erg onder de indruk toen hij aangesproken werd. Dit alles zette me aan het denken. </p> <p>We hebben het steeds over vuurwerk. En dan is het meteen de vraag of je “voor” of “tegen” bent. <em>Wilt u meer, of wilt u minder…?</em> Dat is te simpel naar mijn idee. Ik denk dat dit maar een deel is van wat in onze samenleving speelt. Gaat het eigenlijk niet om hoe we met elkaar willen samenleven? Juist in een krappe woonwijk zoals Stadsveld. Hoe houd je rekening met elkaar? Kun je een feestje veilig en met respect voor de omwonenden vieren? Ik hoop van harte dat een gesprek hierover mogelijk is. Ook als dit gesprek over minder leuke dingen gaat. Wanneer je bijvoorbeeld afspreekt om het feestje wat in te korten of het vuurwerk wat te beperken. En ook wanneer de buren een avond geluidsoverlast hebben van dat feestje. </p> <p>Kortom, ik denk dat we met alleen een besluit over een mogelijk vuurwerkverbod er niet zijn. De vraag is hoe we van de jaarwisseling weer een feest voor iedereen maken. En hoe we ook de andere 365 dagen van 2020 in harmonie met elkaar samen kunnen leven. Op Stadsveld, in heel Enschede-West en daarbuiten. Hierbij helpt een bewonersavond en menselijk contact. Daar zet ik me voor in, jij ook? Ik ben benieuwd naar jouw ideeën, reageer gerust hieronder of <a href="/nl/over-vic">naar mij persoonlijk</a>. </p> <p> </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/stadsdeel-west" hreflang="nl">stadsdeel West</a></div> <div><a href="/nl/labels/stadsveld" hreflang="nl">Stadsveld</a></div> <div><a href="/nl/labels/vuurwerk" hreflang="nl">vuurwerk</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=79&amp;2=comment&amp;3=comment" token="y6aSz7f79W3ef0kVx6rk1cOYe5C7yd5fSswe1ijNpr0"></drupal-render-placeholder> </section> Thu, 20 Feb 2020 13:47:46 +0000 vicvandijk 79 at https://vicvandijk.nl Kwijtschelding belastingen gemakkelijk ingewikkelder https://vicvandijk.nl/nl/kwijtschelding-belastingen-gemakkelijk-ingewikkelder <span>Kwijtschelding belastingen gemakkelijk ingewikkelder</span> <span><span lang="" about="/nl/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">vicvandijk</span></span> <span>do, 02/13/2020 - 16:14</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2020-02/schema-GBT-en-GBLT.PNG"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2020-02/schema-GBT-en-GBLT.PNG?itok=aPC_POa8" width="480" height="305" alt="Schema kwijtschelding GBTwente en GBLT" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div><p>Het belastingkantoor van het waterschap (<a href="https://gblt.nl"><span class="sc">gblt</span></a>) heeft de samenwerking met het gemeentelijk belastingkantoor (<a href="https://gbtwente.nl">GBTwente</a>) opgezegd. Eind 2019 heb ik daarom <a href="https://enschede.d66.nl/2019/12/07/behoud-gezamenlijke-aanvraag-kwijtschelding-belastingen-gemeente-waterschap/">actie gevoerd</a> voor <a href="/nl/vechten-voor-een-aanvraag-kwijtschelding-belastingen">het behoud van de gezamenlijke kwijtschelding</a> gemeentebelastingen en waterschapsbelastingen. </p> <h2>Helaas geen gezamenlijke kwijtschelding meer</h2> <p>Helaas wil <span class="sc"><a href="https://gblt.nl">gblt</a></span> niet terug naar één kwijtschelding voor de inwoners van Enschede. Dat is jammer, maar een feit, zo schrijft het college in een <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=25989c53-e5f3-4587-b543-58e65a4bb8bf">brief</a> aan de raad op 11 februari 2020. Mensen ervaren hierdoor een extra hindernis om minder belasting te hoeven betalen. En dat vindt het college ook een slechte zaak. </p> <h2>Wel een paar versimpelingen in de aanvraagprocedure</h2> <p>Om het zo min mogelijk ingewikkeld te maken, heeft het college op mijn verzoek wel een paar dingen kunnen doen:</p> <ul><li>Het digitale aanvraagproces is ingekort en makkelijker gemaakt, </li> <li>verkeerd verzonden aanvragen sturen beide belastingkantoren aan elkaar door, en</li> <li>zoveel mogelijk organisaties die te maken hebben met mensen met lage inkomens communiceren over de kwijtscheldingen. </li> </ul><h2>College Enschede blijft zich inzetten voor makkelijke kwijtschelding</h2> <p>Tot slot schrijft het college dat het zich in blijft zetten voor een zo gemakkelijk mogelijke procedure. Voor één loket voor mensen in armoede, en dus ook voor één gezamenlijke aanvraag kwijtschelding belastingen. Kortom, over ons college ben ik zeer tevreden. Het college van burgemeester en wethouders van Enschede heeft alles gedaan wat in zijn macht lag om het onze inwoners zo makkelijk mogelijk te maken. Over <span class="sc">gblt</span> heb ik <a href="/nl/vechten-voor-een-aanvraag-kwijtschelding-belastingen">een andere mening</a>… </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/belastingen" hreflang="nl">belastingen</a></div> <div><a href="/nl/labels/kwijtschelding" hreflang="nl">kwijtschelding</a></div> <div><a href="/nl/labels/waterschap" hreflang="nl">waterschap</a></div> <div><a href="/nl/labels/armoede" hreflang="nl">armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-armoede" hreflang="nl">dossier Armoede</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=78&amp;2=comment&amp;3=comment" token="gqdxo0DEdyaM5ZCiBBKz75MOrJGBO3oR7mBgIKBWJtY"></drupal-render-placeholder> </section> Thu, 13 Feb 2020 15:14:11 +0000 vicvandijk 78 at https://vicvandijk.nl Dit deed ik in politiek 2019 https://vicvandijk.nl/nl/dit-deed-ik-politiek-2019 <span>Dit deed ik in politiek 2019</span> <span><span lang="" about="/nl/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">vicvandijk</span></span> <span>ma, 12/30/2019 - 18:26</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2019-12/20190412%20Vic%20maakt%20soep%20voor%20gemeentebestuur%20Enschede.jpeg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2019-12/20190412%20Vic%20maakt%20soep%20voor%20gemeentebestuur%20Enschede.jpeg?itok=ciiuXijd" width="360" height="480" alt="20190412 Vic maakt soep voor gemeentebestuur Enschede" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div><p>Politiek is doen. Soms leidt een uurtje werk tot veel verandering voor de inwoners van Enschede. Een andere keer zie je pas resultaat na wekenlang buffelen. Maar dat maakt het niet minder leuk om in deze blog eens terug te kijken op 2019. Wat deed ik samen met mijn collega’s van D66 zoal aan politiek het afgelopen jaar? En wat leverde dit op voor de stad Enschede? </p> <p>D66 heeft op bepaalde onderwerpen nogal wat bereikt. Ik was in 2019 betrokken bij:</p> <ul><li><a href="#studietoeslag">verhoging individuele studietoeslag naar € 300</a>, </li> <li><a href="#verbouwing">1,6 miljoen investeren in gemeentelijke gebouwen om zo geld te besparen</a>, </li> <li><a href="#buisleidingen">de bescherming van het buitengebied tegen bovengrondse buisleidingen</a>, </li> <li><a href="#betalingsherinnering">een gratis betalingsherinnering voor gemeentelijke belastingen</a>, </li> <li><a href="#kandidaatEP">kandidatuur Europees Parlement</a>, </li> <li><a href="#RIBW">RIBW in Zuid</a>, </li> <li><a href="#klachtencommissaris">behoud van de Klachtencommissaris</a>, </li> <li><a href="#zoutwinning">stoppen van onveilige zoutwinning</a>, </li> <li><a href="#stikstofcrisis">gevolgen stikstofcrisis in beeld krijgen</a>, </li> <li><a href="#fonds_journalistiek">een fonds voor lokale journalistiek</a>, </li> <li><a href="#woonwagens">plek voor woonwagens in Enschede</a>, en</li> <li><a href="#kwijtschelding">het behoud van één aanvraag kwijtschelding belastingen</a>. </li> </ul><p>Zie hier een langere uitleg van deze twaalf politieke projecten uit 2019. </p> <h2><a id="studietoeslag" name="studietoeslag">Studietoeslag verhoogd naar € 300</a></h2> <p>In maart heeft de raad unaniem mijn motie aangenomen om de <a href="/nl/beperkte-studenten-krijgen-meer-studietoeslag-enschede">individuele studietoeslag</a> te verhogen naar € 300 per maand. In juli is dit ook <a href="https://twitter.com/vicvandijk/status/1148305317857509377">daadwerkelijk besloten</a> door de raad, met ingang per januari 2019. Zo kon goed samenwerken met Tweede Kamerlid <a href="https://twitter.com/RensRaemakers/status/1148305774730448897">Rens Raemakers</a> leiden tot een betere opleiding voor arbeidsgehandicapte studenten. </p> <h2><a id="verbouwing" name="verbouwing">Verbouwingen Stadskantoor, Stadhuis en Noordmolen</a></h2> <p>In maart besloot de raad éénmalig € 1,6 miljoen te investeren in de drie gebouwen Stadskantoor, Stadhuis en Noordmolen. Zo bespaart de gemeente bijna € 0,8 miljoen per jaar. Het was allemaal wat ingewikkeld opgeschreven. Dus ontstond politiek gekrakeel. Puur omdat het zo slim klinkt om bijna twee miljoen niet uit te geven in tijden van geldtekorten. Ik heb kritisch op de inhoud doorgevraagd en toen werd duidelijk dat het <a href="/nl/huisvesting-ambtenaren-verkies-je-feiten-opwinding">heel verstandig was om de investering te doen</a>. Omdat het de gemeente geld bespaart. En omdat de ambtenaren hun werk beter kunnen doen, zeker ook in de wijken. Gelukkig wilde de meerderheid van de raad die feiten uiteindelijk toch wel zien en besloot geld uit te geven om belastinggeld te besparen. </p> <h2><a id="buisleidingen" name="buisleidingen">Buitengebied beschermd tegen bovengrondse buisleidingen</a></h2> <p><img align="right" alt="20190411 Bovengrondse buisleiding stoom Twence Nouryon Hengelo" src="/sites/default/files/2019-12/20190411%20Bovengrondse%20buisleiding%20stoom%20Twence%20Nouryon%20Hengelo.jpg" width="300" />Bij de behandeling van een bestemmingsplan bij Twence Boeldershoek bedacht ik me dat ik niet nog meer <a href="https://www.rtvoost.nl/nieuws/311704/Voortaan-geen-bovengrondse-leidingbuizen-meer-in-buitengebied-Enschede">bovengrondse buisleidingen in het buitengebied</a> wil zien. Die zijn erg lelijk namelijk. Ik heb samen met andere partijen de wethouder hierover bevraagd en toen heeft hij het bestemmingsplan in april <a href="https://enschede.d66.nl/2019/04/26/d66-beschermt-buitengebied-tegen-bovengrondse-buisleidingen/">aangepast</a>. En aan het einde van 2019 zag ik zelfs dat de bestaande glimmende bovengrondse buisleiding in Hengelo donker gemaakt is. Ook hoorde ik dat men bezig gaat met meer beplanting om deze leiding te camoufleren in het landschap. Mooi! </p> <h2 clear="all"><a id="betalingsherinnering" name="betalingsherinnering">Gratis betalingsherinnering gemeentelijke belastingen</a></h2> <p>Heel veel mensen missen de aanslag gemeentelijke belastingen. Daarop volgt dan een betalingsherinnering die € 7 of € 16 kost. D66 heeft voorgesteld deze herinnering gratis te maken, maar dat zou de gemeente € 180.000 kosten. Daarop heb ik in mei aangegeven dat het college moet uitzoeken <a href="https://channel.royalcast.com/webcast/enschede/20190513_1?start=1268479">waarom toch zoveel mensen de (digitale) belastingaanslag missen</a>. Nu ik dit tik, realiseer ik me dat ik meteen ga navragen wat hieruit is gekomen. </p> <h2><a id="kandidaatEP" name="kandidaatEP">Kandidaat Europees Parlement</a></h2> <p>2019 was heel bijzonder voor mij omdat ik kandidaat was voor het Europees Parlement. Een half jaar lang ben ik druk geweest met het verspreiden van de Europese samenwerkingsboodschap. <a href="/nl/wat-een-prachtige-verkiezingscampagne-voor-europa">En dat was zo ontzettend leuk</a>! Bovendien versterkt Europa mijn werk in de gemeente Enschede. Na de verkiezingen in mei heb ik even rustig aan gedaan met Europa, maar in 2020 ga ik hier volop mee verder!  </p> <h2><a id="RIBW" name="RIBW">Heftige invalbeurt in stadsdeelcommissie Zuid over RIBW</a></h2> <p>Vanwege een agendaprobleem mocht ik in juni mijn fractiegenoot Iris vervangen in de stadsdeelcommissie Zuid. Dit werd een ongewoon roerige vergadering met bijna tweehonderd bezorgde buurtbewoners als publiek. De mensen waren heel bezorgd over de komst van RIBW-cliënten naar de wijk. Ik heb me enorm gestoord aan veel van mijn collega-raadsleden. Zij deden alsof ze de komst van deze instelling voor beschermd wonen kunnen tegenhouden. Dus heb ik de wethouder maar op de man af gevraagd “Het klopt toch niet dat de gemeente de komst van RIBW kan tegenhouden?” Toen de wethouder aan het einde van de avond antwoordde dat de gemeente inderdaad niet de komst van RIBW kan verhinderen, <a href="https://www.rtvoost.nl/nieuws/314004/Kritiek-op-communicatie-gemeente-Enschede-over-komst-RIBW-clienten">liep de halve zaal leeg</a>. Sommige feiten willen mensen misschien niet horen, maar het is toch beter je als politicus bij die feiten te houden. Anders ga je nog geloven in luchtkastelen. Na deze vergadering nam <a href="https://enschede.d66.nl/2019/07/01/ribw-bij-de-broekheurnerborch/">Iris dit moeilijke dossier</a> weer over. </p> <h2><a id="klachtencommissaris" name="klachtencommissaris">Klachtencommissaris behouden</a></h2> <p>Soms is politiek goed opletten. Met de fractie lazen we in de Zomernota dat de Klachtencommissaris in feite zou worden opgeheven. Toen heb ik <a href="https://enschede.d66.nl/2019/07/11/het-klachtencommissariaat-is-behouden/">een motie gemaakt om dit succesvolle instituut te behouden</a>, en die is in juli met overgrote meerderheid aangenomen. Simpel, maar je moet het wel even doen want anders loopt zoiets mis. </p> <h2><a id="zoutwinning" name="zoutwinning">Onveilige zoutwinning moet stoppen</a></h2> <p><img align="left" alt="20190927 Onveilige zoutwinning in Tubantia en aantekeningen Vic van Dijk" src="/sites/default/files/2019-12/20190927%20Onveilige%20zoutwinning%20in%20Tubantia%20en%20aantekeningen%20Vic%20van%20Dijk%20IMG_1005.jpeg" width="250" />In augustus zette Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een ernstige brief aan zoutwinner Nouryon Hengelo uit juli online. Ik moest even kauwen op deze brief en navraag doen. Eind september heb ik het college <a href="/nl/onveilige-zoutwinning-nouryon-moet-stoppen">voorgesteld</a> de minister te vragen de zoutwinning stil te leggen, als inderdaad de situatie zo ernstig is als SodM in zijn brief stelde. Het resultaat waren grote <a href="https://www.tubantia.nl/enschede/vic-van-dijk-d66-wil-harde-maatregelen-leg-de-zoutwinning-in-twente-maar-stil~ae62c152/">krantenkoppen</a> op de <a href="http://enschede.1twente.nl/vic-van-dijk-d66-wil-harde-maatregelen-‘leg-de-zoutwinning-in-twente-maar-stil’/content/item?1143715">voorpagina</a>. Het antwoord na een paar weken luidde dat “geen sprake is van acuut onveilige zoutwinningsactiviteiten.” Bij een bijeenkomst half november hoorden we van SodM dat Nouryon in de tussentijd heel veel had verbeterd aan de veiligheid. Het was wat heftig en bijzonder, maar ik ben blij zo te hebben kunnen bijdragen aan een veilige zoutwinning. </p> <h2 clear="all"><a id="stikstofcrisis" name="stikstofcrisis">Toen de stikstofcrisis nog PAS was</a></h2> <p>Door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) eind mei wist ik dat er iets aan de hand was met stikstof in Nederland. Ik stelde toen de vraag aan de ambtenaren wat dit kon betekenen voor de ruimtelijke ontwikkelingen in Enschede. Een antwoord bleef helaas lang <a href="https://www.tubantia.nl/enschede/pas-op-de-plaats-dreigt-voor-grote-projecten-in-enschede-door-stikstof~ae81c331/">uit</a> (<a href="http://enschede.1twente.nl/pas-op-de-plaats-dreigt-voor-grote-projecten-in-enschede-door-stikstof/content/item?1141924">vrij toegankelijke versie artikel</a>).</p> <p>Dus ben ik gaan zeuren totdat ambtenaren zelfs chagrijnig van mij werden. We wilden met onze fractie gewoon weten wat de gevolgen zouden zijn voor Enschede. Want daar moeten we ons als raad op <a href="https://www.tubantia.nl/enschede/enschedees-raadslid-over-stikstofcrisis-het-is-allemaal-nogal-lijdzaam~af7b5eee/">voorbereiden</a> (<a href="http://enschede.1twente.nl/raadslid-over-stikstofcrisis-‘het-is-allemaal-nogal-lijdzaam’/content/item?1143621">vrij toegankelijke versie artikel</a>). Vier maanden later (!) werd het dan duidelijk: alle bestemmingsplannen konden doorgaan, behalve één zonnepark. Gelukkig hebben we dat zonnepark in een extra raadsvergadering kunnen aanpassen zodat het toch kon doorgaan. </p> <p>Inmiddels is iedereen duidelijk dat heel Nederland midden in een stikstofcrisis zit. Veel is nog onduidelijk, maar de gemeente Enschede heeft zijn lesje nu wel geleerd en zit nu met de neus vooraan. </p> <h2><a id="fonds_journalistiek" name="fonds_journalistiek">Fonds lokale journalistiek</a></h2> <p>Van tijd tot tijd beweert lokale omroep 1Twente Enschede failliet te gaan wanneer hij geen extra geld krijgt. Opvallend genoeg bestaat 1Twente Enschede nog altijd. Terwijl niet op tijd extra geld is gegeven. Ik vind dit een lastige situatie. Want ik wil me als lokaal politicus niet bemoeien met één van mijn waakhonden.</p> <p>1Twente moet zich journalistiek en onafhankelijk van de politiek op kunnen stellen. In april heeft D66 dan ook voorgesteld een <a href="https://www.rtvoost.nl/nieuws/310556/D66-Enschede-wil-fonds-voor-lokale-journalistiek">onafhankelijk fonds voor lokale journalistiek</a> in te stellen. De gemeente kan dat fonds vullen met de € 100.000 wettelijke subsidie die nu direct naar <a href="http://enschede.1twente.nl/d66-wil-journalistiek-fonds-bij-faillissement-1twente/content/item?1128067">1Twente Enschede</a> gaat. Anderen kunnen ook een bijdrage doen. Een onafhankelijk fondsbestuur bepaalt dan welke lokale journalistieke initiatieven geld krijgen. De lokale politiek staat dan mooi op afstand. De waakhond kan zijn lokale politieke baasje dan gerust een keer bijten. Zijn eten krijgt hij immers uit een andere voederbak: het fonds.</p> <p>Het college wilde nog niet beginnen aan een apart fonds. Maar op een andere suggestie van mij <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=b65c4ace-cb38-4e44-b66f-97e81f894cfe">antwoordde het college</a> wel positief. 1Twente Enschede krijgt nu nog slechts maandelijkse voorschotten van de subsidie overgemaakt. Zo is de gemeente niet een heel jaar aan subsidie kwijt bij faillissement aan het begin van het jaar. Ik ben erg blij dat we het financiële risico voor de gemeente aanzienlijk hebben kunnen beperken met deze suggestie. </p> <p>Daarnaast heeft D66-Kamerlid <a href="https://twitter.com/sneller/status/1207735502234963970?s=21">Joost Sneller</a> geregeld dat lokale omroepen extra subsidie krijgen om professioneler te worden. 1Twente Enschede krijgt voor de periode van een jaar <a href="https://www.svdj.nl/nieuws/twintig-lokale-omroepen-doen-mee-aan-pilot-professionalisering/">nog eens € 171.000 extra</a> van de minister. Zo kan 1Twente Enschede op eigen benen leren staan. Hopelijk is dit een voorbode van <a href="https://enschede.d66.nl/2019/10/02/hoe-maakt-enschede-zich-los-van-1twente/">de overgang van de financiering van lokale omroepen naar het Rijk</a>. Dat is ook <a href="https://www.tubantia.nl/enschede/d66-wil-weten-hoe-gemeente-enschede-zich-financieel-losmaakt-van-omroep-1twente~ab17564a/">een manier</a> waarop de gemeenteraad niet meer over zijn eigen waakhond gaat. </p> <p>Nu is het zaak dat we de € 250.000 risico die de gemeente nog loopt met 1Twente Enschede verkleinen. Dat risico zit in de afgegeven bankgarantie. In 2020 zal ik doorgaan met vragen stellen zodat 1Twente Enschede de lening af gaat lossen en de gemeentelijke bankgarantie opgeheven kan worden. Dan is onze lokale omroep tenminste écht onafhankelijk! En dan zie ik het Fonds voor Lokale Journalistiek Enschede nog wel opgericht worden. Alles in dit dossier gaat met kleine stapjes. </p> <h2><a id="woonwagens" name="woonwagens">Maak plek voor woonwagens, net zoals voor woningen</a></h2> <p>Sinds de zomer maakte de hele raad duidelijk aan de wethouder dat hij plek moet maken voor <a href="https://enschede.d66.nl/2019/11/17/maak-plek-voor-woonwagens-net-als-voor-woningen/">een stuk of twintig woonwagens in Enschede</a>. In november kwam dit tot een heus debat. Ik ben blij dat dit op een goede manier verliep en de wethouder nu beloofd heeft dit toch mee te nemen in de volgende zomernota. Want ook voor onze woonwagenbewoners willen we plek maken in Enschede. Dit mensenrecht gaat mij echt aan het hart. </p> <h2><a id="kwijtschelding" name="kwijtschelding">Eén aanvraag kwijtschelding belastingen</a></h2> <p>In december bevond ik me plots in een bizarre bestuurlijke soap. Een lang verhaal kort: het waterschap trekt zich terug uit de gezamenlijke aanvraag voor kwijtschelding van gemeentebelastingen en waterschapsbelastingen. Het resultaat zal zijn dat minder inwoners van Enschede de kwijtschelding aanvragen. En dus krijgen we meer mensen in armoede. “We maken het niet leuker, wel moeilijker.” Dus ben ik samen met een heleboel andere mensen in Enschede én daarbuiten gaan vechten <a href="/nl/vechten-voor-een-aanvraag-kwijtschelding-belastingen">voor het behoud van de gezamenlijke aanvraag</a>. Dit loopt nog. </p> <p> </p> <p> </p> </div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/jaaroverzicht" hreflang="nl">jaaroverzicht</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=77&amp;2=comment&amp;3=comment" token="Qzb37j7VqLlKUKgiGSHsGIdM5xh3GhwoL_4P668Docs"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 30 Dec 2019 17:26:16 +0000 vicvandijk 77 at https://vicvandijk.nl Vechten voor één aanvraag kwijtschelding belastingen https://vicvandijk.nl/nl/vechten-voor-een-aanvraag-kwijtschelding-belastingen <span>Vechten voor één aanvraag kwijtschelding belastingen</span> <span><span lang="" about="/nl/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">vicvandijk</span></span> <span>zo, 12/15/2019 - 20:39</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2019-12/Katwijk-Waterzuivering_RWZI.jpg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2019-12/Katwijk-Waterzuivering_RWZI.jpg?itok=tP8Ib00v" width="480" height="313" alt="Rioolwaterzuivering, door Marianne Cornelissen-Kuyt" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div><p>December 2019 staat voor mij in het teken van de kwijtschelding van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen. Ik ben actie gaan voeren toen ik ontdekte dat <a href="https://archief17.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20191218195046/https://www.gblt.nl/gblt/nieuws/1218-verandering-waar-kwijtschelding-waterschapsbelasting-aanvragen-2020">het belastingkantoor van waterschap Vechtstromen</a> (<a href="https://gblt.nl/nieuws/verandering-waar-kwijtschelding-waterschapsbelasting-aanvragen-2020">nieuwe site GBLT</a>) de gezamenlijke aanvraag om kwijtschelding over drie weken verlaat. Na wat speurwerk en telefoontjes ben ik begonnen met het stellen van een <a href="https://enschede.d66.nl/2019/12/07/behoud-gezamenlijke-aanvraag-kwijtschelding-belastingen-gemeente-waterschap/">rondvraag</a> in de laatste raadsvergadering van 2019. </p> <h2>Enschede wil één aanvraag kwijtschelding belastingen</h2> <p>De reactie van de Enschedese raad en college op mijn <a href="https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/enschede/1f2b3be3-e9e6-47f4-9d98-59c941d41739#7145d06f-2ef1-4909-a32c-88c2001eaa56">rondvraag</a> was duidelijk: Enschede wil de gezamenlijke aanvraag kwijtschelding waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen niet kwijt. Want voor inwoners is één aanvraag eenvoudiger dan twee losse aanvragen. En we weten uit onderzoek dat veel mensen zich laten afschrikken door de ingewikkeldheid van zo’n aanvraag, laat staan twee aanvragen… </p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" mozallowfullscreen="" src="//sdk.companywebcast.com/sdk/player/?id=enschede_20191209_1&amp;offsets=2019-12-09T18:06:09.854Z,2019-12-09T18:10:04.531Z" webkitallowfullscreen="" width="640"></iframe></p> <h2>GBLT wil nog niet van koers veranderen</h2> <p>Op Twitter ging het belastingkantoor van het waterschap, GBLT, zowaar <a href="https://twitter.com/GBLTservice/status/1204009739274915841">reageren</a> op mijn vragen. Op zich is dat heel goed, alleen bleek het helaas vooral voor de vorm te zijn:</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-dnt="true"> <p dir="ltr" lang="nl" xml:lang="nl">GBLT bedankt voor het maken van een duidelijk nieuwsbericht n.a.v. onze rondvraag vanavond.👍 Zou een jaar uitstel niet beter zijn? Dan kan GBLT overleggen met de 21 wethouders Armoede. Nu dupeert GBLT een heleboel arme inwoners van gemeenten met extra aanvraag kwijtschelding.😢</p> — Vic van Dijk (@vicvandijk) <a href="https://twitter.com/vicvandijk/status/1203963446775156736?ref_src=twsrc%5Etfw">December 9, 2019</a></blockquote> <p> </p> <blockquote class="twitter-tweet" data-dnt="true"> <p dir="ltr" lang="nl" xml:lang="nl">Het besluit is al genomen. Dit kunnen wij niet terugdraaien. Wel gaan wij graag in gesprek met gemeenten over kwijtschelding. De wethouders armoede zijn van harte welkom. Voor het regelen van de afspraak kunt u een mail sturen aan redactie@gblt.nl ^nd</p> — GBLT (@GBLTservice) <a href="https://twitter.com/GBLTservice/status/1204009739274915841?ref_src=twsrc%5Etfw">December 9, 2019</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p>Later trof ik op de website van GBLT een <a href="https://gblt.nl/sites/default/files/documents/6.3_Informatienota_algemeen_bestuur_Beeindigen_samenwerking_kwijtschelding_met_gemeenten.pdf">document uit juni 2019</a> aan. Hiervan werd ik heel verdrietig. Al die tijd al bestond dit bizarre plan en GBLT wist dat ze dit goed moesten communiceren met gemeenten. Dat heeft GBLT niet gedaan…</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-dnt="true"> <p dir="ltr" lang="nl" xml:lang="nl">Ik heb nog wat gevonden over de extra aanvraag kwijtschelding waterschapsbelastingen… <a href="https://twitter.com/annelies_SP?ref_src=twsrc%5Etfw">@annelies_SP</a><br /> Dit stuk van <a href="https://twitter.com/GBLTservice?ref_src=twsrc%5Etfw">@GBLTservice</a> uit juni is met de kennis van december 2019 schokkend te noemen. Zie mijn persoonlijke aantekeningen op de schermafbeeldingen. <a href="https://t.co/G53qbg0qhK">https://t.co/G53qbg0qhK</a> <a href="https://t.co/7wjpn5HudJ">pic.twitter.com/7wjpn5HudJ</a></p> — Vic van Dijk (@vicvandijk) <a href="https://twitter.com/vicvandijk/status/1205141977530085377?ref_src=twsrc%5Etfw">December 12, 2019</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><h2>De aandacht en druk voor één aanvraag kwijtschelding lopen op</h2> <p>Nu is het de vraag of de verandering ten minste wordt uitgesteld. Ik heb alle D66-raadsleden in de andere betreffende gemeenten benaderd. En ik weet dat een aantal dezelfde vragen heeft gesteld. De gemeenteraad van Enschede heeft ook nog <a href="/sites/default/files/2019-12/20191211%20Brief%20van%20gemeenteraad%20Enschede%20aan%20Algemeen%20Bestuur%20waterschap%20Vechtstromen%20geanonimiseerd.pdf" target="_blank">een brief aan het Algemeen Bestuur van Waterschap Vechtstromen</a> gestuurd. Bij <a href="https://www.rtvoost.nl/nieuws/322630/Raadslid-wil-uitstel-van-ingewikkelde-nieuwe-manier-van-aanvragen-kwijtschelding-belasting">RTV Oost</a> mocht ik dit verhaal doen, <a href="https://www.tubantia.nl/enschede/enschede-wil-af-van-rompslomp-rond-belasting-waterschap-voor-lage-inkomens~a0e9cb89/">TC Tubantia</a> heeft erover geschreven, en <a href="http://enschede.1twente.nl/audio-%7C-kwijtschelding-waterschapbelasting-nadelig-voor-minstens-6000-enschedeërs/content/item?1149192">1Twente Enschede</a> is erin gedoken. </p> <p><iframe allow="autoplay" frameborder="no" height="166" scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/725236006&amp;color=%23ff5500&amp;auto_play=false&amp;hide_related=true&amp;show_comments=false&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;show_teaser=true" width="100%"></iframe><script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p>Nu is het even afwachten <a href="/nl/kwijtschelding-belastingen-gemakkelijk-ingewikkelder">wat er gaat gebeuren</a>. Vanuit de boezem van het waterschap heb ik een informele reactie gehoord die me hoopvol stemt. Want ook daar werken echt wel mensen die het beste voor hebben met de inwoners. </p> <p><img alt="" src="/sites/default/files/2019-12/6.3_Informatienota_algemeen_bestuur_Beeindigen_samenwerking_kwijtschelding_met_gemeenten%20markeringen%20Vic%20van%20Dijk%20D66%20Enschede%20pagina%201.png" width="500" /><img alt="" src="/sites/default/files/2019-12/6.3_Informatienota_algemeen_bestuur_Beeindigen_samenwerking_kwijtschelding_met_gemeenten%20markeringen%20Vic%20van%20Dijk%20D66%20Enschede%20pagina%202.png" width="500" /><img alt="" src="/sites/default/files/2019-12/6.3_Informatienota_algemeen_bestuur_Beeindigen_samenwerking_kwijtschelding_met_gemeenten%20markeringen%20Vic%20van%20Dijk%20D66%20Enschede%20pagina%203.png" width="500" /></p> </div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/armoede" hreflang="nl">armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-armoede" hreflang="nl">dossier Armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/belastingen" hreflang="nl">belastingen</a></div> <div><a href="/nl/labels/kwijtschelding" hreflang="nl">kwijtschelding</a></div> <div><a href="/nl/labels/waterschap" hreflang="nl">waterschap</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=76&amp;2=comment&amp;3=comment" token="sJ_UIyQ90zvYFCIevMbx_95Z7pdNofcckWbJLUB-ZJY"></drupal-render-placeholder> </section> Sun, 15 Dec 2019 19:39:05 +0000 vicvandijk 76 at https://vicvandijk.nl Kunststof schaatsbanen en andere mogelijke milieuverontreiniging door PFAS’en https://vicvandijk.nl/nl/kunststof-schaatsbanen-en-andere-mogelijke-milieuverontreiniging-door-pfasen <span>Kunststof schaatsbanen en andere mogelijke milieuverontreiniging door PFAS’en</span> <span><span lang="" about="/nl/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">vicvandijk</span></span> <span>vr, 11/08/2019 - 23:00</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2019-11/A_water_droplet_DWR-coated_surface2_edit1.jpg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2019-11/A_water_droplet_DWR-coated_surface2_edit1.jpg?itok=jQFicWoQ" width="480" height="405" alt="PFAS’en maken textiel waterafstotend, foto: Brocken Inaglory" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div><p>Ik heb milieuverontreiniging door PFAS’en geagendeerd in Enschede met de volgende politieke vragen. Want we moeten ook lokaal aan de slag om de verspreiding van deze schadelijke stoffen terug te dringen. </p> <h2>Politieke vragen over kunststof schaatsbanen en andere mogelijke milieuverontreiniging door PFAS’en</h2> <p>Grondverontreinigingen door PFAS en andere poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS’en) zijn de laatste tijd veel in het nieuws. Het college van Enschede heeft ook in Twents verband <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=d6ce376a-a490-49f1-b7b5-53c63b32aa87">maatregelen genomen om grondverplaatsingen mogelijk te maken</a>. <a href="https://enschede.d66.nl">D66 Enschede</a> wil nu graag nader kijken naar de oorzaak van de milieu-verontreinigingen die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. </p> <h3>Waar zitten PFAS’en in?</h3> <p>Velen van ons gebruiken pannen met een anti-aanbaklaag gemaakt van <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Polytetrafluoroethylene">polytetrafluoretheen</a> (PTFE, merknaam teflon). <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorosurfactant">Poly- en perfluoralkylstoffen</a> kunnen gebruikt zijn bij de productie van PTFE. PTFE en aanverwante stoffen worden ook gebruikt in kunststof schaatsbanen, smeermiddelen, skiwax, kleding, tapijten, etc. Zodoende kunnen de (schadelijke) PFAS’en nog aanwezig zijn in deze producten. Poly- en perfluoralkylstoffen zelf worden ook gebruikt in brandblusmiddelen en andere toepassingen voor oppervlakte-actieve stoffen. </p> <h3>PFAS’en blijven voor altijd in het milieu; hoe voorkomen we dit? </h3> <p>Het kenmerk van PTFE is dat het met bijna niks reageert. Deze “chemische inertie” maakt het tot zo’n fantastisch anti-aanbakmateriaal. Vlees kan immers niet aan PTFE kleven omdat PTFE met bijna geen andere stoffen een chemische binding aangaat. PTFE is ook nog eens erg glad, dat maakt het geschikt voor allerlei glijtoepassingen. Diezelfde chemische inertie van PTFE maakt dat het niet wordt afgebroken in het milieu. PTFE en PFAS’en zijn dan ook “forever chemicals” die voor eeuwig in het milieu blijven. Zo ook in het menselijk lichaam. Van vele van deze stoffen is bekend dat ze schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Om milieuverontreinginig door deze stoffen in Enschede te agenderen stelt D66-raadslid Vic van Dijk de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Enschede. </p> <ol><li>Wat kan en wil het college doen om de verspreiding van PFAS en andere poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS’en) in Enschede tegen te gaan? </li> <li>Een veelgebruikt bestuurlijk excuus is om te zeggen dat Enschede wacht op landelijke maatregelen. Maar iedere overheid heeft een voorzorgplicht voor de inwoners. Heeft het college enig idee hoeveel PFAS’en in Enschede in het milieu terechtkomen? Leidt het gebruik van een kunststof schaatsbaan bijvoorbeeld tot milieu-verontreiniging en zou het college dit terug kunnen dringen? En heeft het college zicht op het gebruik van PFAS’en door de brandweer bij bijvoorbeeld het blussen? </li> <li>Heeft het college inzicht in het gebruik van PFAS’en door de eigen organisatie(s) en kan het dit terugdringen? Dit kan gaan van het gebruik van pannen met anti-aanbaklaag in de kantine, smeermiddelen in het gemeentelijk fietsen- en wagenpark, de rode loper van het stadhuis en dienstkleding tot de industriële installaties van Twence. </li> <li>Is het college bereid te komen met een aanpak milieu-verontreiniging door PFAS’en en andere stoffen? En op welke termijn? Welke politieke dilemma’s ziet het college nu al voor zich en hoe kan de raad hierin een constructieve rol spelen in het belang van de gezondheid van onze inwoners? </li> </ol><p> </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/milieu" hreflang="nl">milieu</a></div> <div><a href="/nl/labels/pfasen" hreflang="nl">PFAS’en</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=75&amp;2=comment&amp;3=comment" token="N348bnV5IYcEoBzW9Gg6NCKW95PWcocUuhX4iLVyV3g"></drupal-render-placeholder> </section> Fri, 08 Nov 2019 22:00:00 +0000 vicvandijk 75 at https://vicvandijk.nl Onveilige zoutwinning Nouryon moet stoppen https://vicvandijk.nl/nl/onveilige-zoutwinning-nouryon-moet-stoppen <span>Onveilige zoutwinning Nouryon moet stoppen</span> <span><span lang="" about="/nl/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">vicvandijk</span></span> <span>di, 09/24/2019 - 16:30</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2019-09/IMG_9140.jpeg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2019-09/IMG_9140.jpeg?itok=9QjN5CPx" width="480" height="360" alt="Zouthuisje met grote boom in Twekkelo" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div><p>Aan het einde van de zomer van 2019 verscheen een <a href="https://www.sodm.nl/documenten/brieven/2019/08/27/nouryon-blijft-onder-verscherpt-toezicht-sodm">schokkende brief</a> over de zoutwinning van <a href="https://www.nouryon.com/company/locations/all-locations/hengelo/">Nouryon</a> (voormalig AkzoNobel) op de website van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De Inspecteur-generaal der Mijnen spreekt van een “gebrekkige veiligheidscultuur,” een “significant aantal tekortkomingen en overtredingen,” en “nog te vaak een reactieve, soms zelfs calculerende houding ten opzichte van het borgen van de veiligheid.” Kortom, de toezichthouder vindt de zoutwinning dus onveilig. 😟</p> <h2>Nadenken en dan politieke vragen schrijven</h2> <p>Ik moest daar even op kauwen. Temeer daar deze zomer een <a href="https://www.ftm.nl/artikelen/met-de-noodvoorraad-diesel-in-twentse-zoutholtes-kan-het-niet-misgaan?share=1">interessant artikel</a> verscheen over de gasolieopslag. Vervolgens heb ik <a href="https://enschede.d66.nl/2019/09/15/waarom-legt-het-rijk-onveilige-zoutwinning-niet-stil-totdat-nouryon-een-adequate-veiligheidscultuur-heeft/">schriftelijke politieke vragen</a> gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Enschede. Hierin vraag ik waarom de zoutwinning niet tijdelijk wordt stilgelegd, nu duidelijk is dat SodM deze onveilig vindt. Als je een gevaar op de weg bent, neemt de overheid toch ook je rijbewijs in?</p> <p><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/_v2fFT_qO94?start=26" width="560"></iframe></p> <h2>Discussie in Twente komt op gang</h2> <blockquote class="twitter-tweet" data-dnt="true"> <p dir="ltr" lang="nl" xml:lang="nl">"<a href="https://twitter.com/vicvandijk?ref_src=twsrc%5Etfw">@vicvandijk</a> (D66) wil harde maatregelen: Leg de zoutwinning in Twente maar stil" - <a href="https://t.co/gLpFRByzE4">https://t.co/gLpFRByzE4</a>. Inderdaad. Het gaat veilig of het gaat niet. Slappe hap van <a href="https://twitter.com/hashtag/SodM?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#SodM</a> <a href="https://twitter.com/sodmnl?ref_src=twsrc%5Etfw">@sodmnl</a> tot nu toe. Niet te tolereren dat er zo lang zulke veiligheidshiaten zijn!</p> — Rens Weustink (@rensweustink) <a href="https://twitter.com/rensweustink/status/1177499170099224577?ref_src=twsrc%5Etfw">September 27, 2019</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p>Gelukkig sta ik niet alleen. Ik krijg allerlei reacties. De brief van SodM maakt wat los binnen én buiten de gemeenteraad van Enschede. <a href="https://www.tubantia.nl/enschede/vic-van-dijk-d66-wil-harde-maatregelen-leg-de-zoutwinning-in-twente-maar-stil~ae62c152/">Tubantia</a> heeft in Twente een voorpagina en een <a href="http://enschede.1twente.nl/vic-van-dijk-d66-wil-harde-maatregelen-‘leg-de-zoutwinning-in-twente-maar-stil’/content/item?1143715">binnenpagina</a> gewijd aan de onveiligheid van de zoutwinning door Nouryon. Eerder hadden <a href="https://www.rtvoost.nl/nieuws/318423/Opslag-miljoenen-liters-diesel-onder-industrieterrein-in-Enschede-niet-volgens-de-regels">RTV Oost</a>, <a href="https://www.tubantia.nl/regio/opslag-diesel-in-zoutcavernes-onder-enschede-voldoet-niet-aan-regels~a93273bc/">Tubantia</a> en <a href="http://enschede.1twente.nl/opslag-diesel-in-zoutcavernes-onder-enschede-voldoet-niet-aan-regels/content/item?1142914">1Twente</a> al aandacht besteed aan het onderdeel gasolieopslag binnen deze discussie. </p> <blockquote class="twitter-tweet" data-dnt="true"> <p dir="ltr" lang="nl" xml:lang="nl">Leuke verrassing om samen met <a href="https://twitter.com/GroeneJansen?ref_src=twsrc%5Etfw">@GroeneJansen</a> in radio-uitzending <a href="https://twitter.com/rtvoost?ref_src=twsrc%5Etfw">@rtvoost</a> te praten. We zijn het eens dat onveilig werken zoutwinning Nouryon meteen moet stoppen.<br /> Ik zou de gasolie nu veilig laten zitten, Robert denkt daar anders over.<br /> 🔊 <a href="https://t.co/MghBSYxbwg">https://t.co/MghBSYxbwg</a> ⏩ uur 2, 16:28</p> — Vic van Dijk (@vicvandijk) <a href="https://twitter.com/vicvandijk/status/1173884059073875971?ref_src=twsrc%5Etfw">September 17, 2019</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><h2>Nu wachten op antwoorden</h2> <p>Een antwoord van het college zou over drie weken binnen moeten zijn. Dan hoor je meer van mij. In de tussentijd hoor ik graag van jou! Dat kan met een reactie onderaan dit bericht, of stuur me een <a href="/nl/contact">persoonlijk bericht</a>. </p> </div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/dossier-diepe-ondergrond" hreflang="nl">dossier Diepe ondergrond</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-lekkages-akzonobel" hreflang="nl">dossier Lekkages AkzoNobel</a></div> <div><a href="/nl/labels/lekkages-zoutwinning" hreflang="nl">lekkages zoutwinning</a></div> <div><a href="/nl/labels/twekkelo" hreflang="nl">Twekkelo</a></div> <div><a href="/nl/labels/gasolieopslag-zoutcavernes" hreflang="nl">gasolieopslag in zoutcavernes</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=74&amp;2=comment&amp;3=comment" token="k2nAa9zPaZJ1YXSx-274dYF8rYf7l1SyAeJZIsk5bGc"></drupal-render-placeholder> </section> Tue, 24 Sep 2019 14:30:46 +0000 vicvandijk 74 at https://vicvandijk.nl Wat een prachtige verkiezingscampagne voor Europa https://vicvandijk.nl/nl/wat-een-prachtige-verkiezingscampagne-voor-europa <span>Wat een prachtige verkiezingscampagne voor Europa</span> <span><span lang="" about="/nl/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">vicvandijk</span></span> <span>wo, 07/03/2019 - 13:16</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2019-09/20190915%20EP2019%20Campagnecollage%20Vic%20van%20Dijk%20300dpi.jpg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2019-09/20190915%20EP2019%20Campagnecollage%20Vic%20van%20Dijk%20300dpi.jpg?itok=MsPUmzQ_" width="480" height="360" alt="Fotocollage van campagne-activiteiten Vic van Dijk D66 Europa 2019" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div><p>Wat was de Europese campagne gaaf! Ik heb maandenlang heel veel over de Europese Unie gesproken. Zwolle, Dalfsen, Enschede, Deventer, Kampen, Olst, Oldenzaal, Hardenberg en Steenwijk: ik ben overal geweest! Zoveel mensen waren in Overijssel keihard aan de slag. Duizenden flyers zijn uitgedeeld, vele handen mocht ik schudden.</p> <p><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/3Fxalt-UGEU" width="560"></iframe></p> <h2>Ik breng Europa dichtbij</h2> <p>Europa gaat leven zodra het dichtbij je komt. Dat heb ik overal gezien deze campagne. Een persoon is geboeid wanneer zij hoort over het verschil dat de <span class="sc">eu</span> kan maken voor het leven hier in de grensregio. Iemand op straat wil opeens wél praten wanneer ik vertel kandidaat te zijn vanuit Twente. Mensen die niet van plan waren te stemmen gaan na een gesprekje toch Europees stemmen. Zo heb ik als regionale kandidaat in de campagne van mei 2019 echt wat toe kunnen voegen aan het Europese bewustzijn. Ik kijk hier voldaan op terug. </p> <p><a href="https://www.rtvoost.nl/nieuws/312772/Wie-brengt-Overijssel-naar-Brussel-Een-overzicht-van-de-regionale-verkiezingskandidaten"><img alt="" height="836" src="/sites/default/files/inline-images/20190521%20Site%20RTV%20Oost%20Wie%20brengt%20Overijssel%20naar%20Brussel%20-%20Een%20overzicht%20van%20de%20regionale%20verkiezingskandidaten%20met%20Vic%20van%20Dijk%20kleiner.png" width="500" /></a></p> <h2>Uitslag is even slikken maar ook aanmoediging</h2> <p>Voor D66 was de <a href="https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2019/06/04/officiele-uitslag-europees-parlementsverkiezing-2019">uitslag</a> van de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei 2019 natuurlijk <a href="https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/27/zeventien-vragen-over-de-uitslagen-van-de-europese-verkiezingen-a3961750#item13">even slikken</a>. Nederland kon Europarlementariërs voor 26 zetels kiezen. D66 is gehalveerd naar twee zetels. Halveren klinkt dramatisch, maar bedenk dat de vier EP-zetels uit 2014 wel <a href="https://verkiezingsuitslagen.nl/partij/democraten-66-d66">de beste uitslag voor D66 in tijden waren</a>. </p> <p>De campagne heeft me heel veel energie gegeven. Hier in Overijssel sloeg mijn pleidooi voor grensregio’s enorm aan. Op straat wilden veel mensen hierover doorpraten. Maar liefst 4044 mensen hebben de moeite genomen op mij te stemmen, terwijl ik in het midden op de <a href="https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/EP20190523">lijst</a> stond. Zoveel voorkeursstemmen had ik niet durven dromen! Op de lijsttrekkers en Annie na behaalde ik zelfs de meeste stemmen in Enschede. Ik beschouw het als een grote aanmoediging door te gaan met het verbinden van de grensregio met Europa! </p> <h2>Ik blijf werken aan Europa</h2> <p>De komende jaren blijf ik bezig met Europa vanuit de gemeenteraad van Enschede. Ik heb dankzij de campagne voor EP2019 heel veel mensen in Europa leren kennen die de grensregio’s zeker verder kunnen helpen. U zult van mij blijven horen! Als het aan mij ligt, doe ik over vijf jaar met EP2024 weer mee voor Europa! </p> <h2>Vrijwilligers onwijs bedankt</h2> <p>Heel veel mensen hebben op vele manieren geholpen bij de Europese campagne. Ik ben al die mensen ontzettend dankbaar. Of je nu hebt meegedacht, hebt geflyerd, een debat georganiseerd, je buren hebt verteld over Europa, op social media actief bent geweest of wat dan ook: super bedankt! Het is werkelijk zo mooi om te zien dat iedere democraat op een eigen manier bezig was om ons pro-Europese verhaal te verspreiden. Heel erg tof! Voor mij persoonlijk was het ontroerend om te zien dat allerlei mensen spontaan dingen organiseerden. Of het nu een extra flyeractie of een logeerbed of een filmpje was: lieve mensen bedankt voor al die positieve energie die jullie hebben gegeven voor een democratisch Europa! Ik kan hier gewoonweg niet alle mensen en alle leuke dingen van de campagne benoemen, dat zou veel te lang worden. Daarom beperk ik me hier nu tot een filmpje van mijn bezoek aan Dinxperlo in de Achterhoek. Ik word weer helemaal vrolijk nu ik dit terugzie. </p> <p><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/2R74yYXyYU8" width="560"></iframe></p> </div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/europa" hreflang="nl">Europa</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-europa" hreflang="nl">dossier Europa</a></div> <div><a href="/nl/labels/verkiezingen" hreflang="nl">verkiezingen</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=73&amp;2=comment&amp;3=comment" token="7FycrUQswYBd0O_Ooie4CmmRDBiCYg9EsoCa7NQwC44"></drupal-render-placeholder> </section> Wed, 03 Jul 2019 11:16:37 +0000 vicvandijk 73 at https://vicvandijk.nl Voor D66’er uit Enschede is zetel in Brussel persoonlijk project https://vicvandijk.nl/nl/voor-d66er-uit-enschede-zetel-brussel-persoonlijk-project <span>Voor D66’er uit Enschede is zetel in Brussel persoonlijk project</span> <span><span lang="" about="/nl/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">vicvandijk</span></span> <span>wo, 05/22/2019 - 13:11</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2019-05/20190521%20Voorkant%20filmpje%20Tubantia%201Twente%20D66%27er%20Vic%20van%20Dijk%20is%20klaar%20voor%20Brussel.png"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2019-05/20190521%20Voorkant%20filmpje%20Tubantia%201Twente%20D66%27er%20Vic%20van%20Dijk%20is%20klaar%20voor%20Brussel.png?itok=OCvN655x" width="480" height="270" alt="Voorkant filmpje Tubantia 1Twente D66&#039;er Vic van Dijk is klaar voor Brussel" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div><p>’s Ochtends vroeg deelden we appels en flyers uit bij station Enschede. <a href="https://www.tubantia.nl/enschede/voor-d66-er-uit-enschede-is-zetel-in-brussel-persoonlijk-project~a571ee1e/">TC Tubantia</a> en <a href="http://enschede.1twente.nl/video-%7c-voor-d66’er-uit-enschede-is-zetel-in-brussel-persoonlijk-project/content/item?1132671">1Twente</a> waren erbij. Journalist <a href="https://twitter.com/teunstaal/status/1130829372036984832">Teun Staal</a> vroeg mij waarom ik zoveel moeite doe om mensen te vragen te gaan stemmen op mij. Kijk voor mijn antwoord dit filmpje 📽👇</p> <p><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/5WgfMmHjUdA" width="560"></iframe></p> <p> </p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="nl"> <p dir="ltr" lang="nl" xml:lang="nl">Voor D66’er uit Enschede is zetel in Brussel persoonlijk project <a href="https://t.co/rai9Yi61IC">https://t.co/rai9Yi61IC</a></p> — Tubantia (@tubantia) <a href="https://twitter.com/tubantia/status/1130819303987482625?ref_src=twsrc%5Etfw">21 mei 2019</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/europa" hreflang="nl">Europa</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-europa" hreflang="nl">dossier Europa</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=72&amp;2=comment&amp;3=comment" token="_qlVZpTyMz0d7hHUCADXnSk-Q1OExZ3ckFxk0CC5wU8"></drupal-render-placeholder> </section> Wed, 22 May 2019 11:11:00 +0000 vicvandijk 72 at https://vicvandijk.nl Overmacht Randstad onder kandidaten Europees Parlement https://vicvandijk.nl/nl/overmacht-randstad-onder-kandidaten-europees-parlement <span>Overmacht Randstad onder kandidaten Europees Parlement </span> <span><span lang="" about="/nl/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">vicvandijk</span></span> <span>vr, 05/17/2019 - 22:26</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2019-05/20190517%20Aantal%20kandidaten%20per%20woonplaats%20in%20Nederland%20bij%20de%20verkiezingen%20Europees%20Parlement%202019.png"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2019-05/20190517%20Aantal%20kandidaten%20per%20woonplaats%20in%20Nederland%20bij%20de%20verkiezingen%20Europees%20Parlement%202019.png?itok=kN0mpEdg" width="404" height="480" alt="Aantal kandidaten per woonplaats in Nederland bij de verkiezingen Europees Parlement 2019" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div><p>De kandidaten voor het Europees Parlement wonen vooral in de Randstad, zo zie je op de <a href="/sites/default/files/kaarten/20190517%20Aantal%20kandidaten%20per%20woonplaats%20in%20Nederland%20bij%20de%20verkiezingen%20Europees%20Parlement%202019.png" target="_blank">kaart</a>. Deze ongelijke verdeling kan een goede reden zijn om op een lokale kandidaat dichtbij te stemmen. Om zo ook de mensen in de grensregio’s te horen in het parlement. </p> <h2>Kandidaten op de kaart</h2> <p>Ik heb 290 Nederlandse kandidaten voor het Europees Parlement op de <a href="/sites/default/files/kaarten/20190517%20Aantal%20kandidaten%20per%20woonplaats%20in%20Nederland%20bij%20de%20verkiezingen%20Europees%20Parlement%202019.png" target="_blank">kaart</a> gezet. Letterlijk. Je ziet op deze <a href="/sites/default/files/kaarten/20190517%20Aantal%20kandidaten%20per%20woonplaats%20in%20Nederland%20bij%20de%20verkiezingen%20Europees%20Parlement%202019.png" target="_blank">kaart</a> het aantal kandidaten dat in een plaats woont. Van welke partij dan ook. Veel plaatsen hebben maar 1 of 2 kandidaten. Dit zie je aan de kleine gele cirkels.</p> <p>In de Randstad daarentegen staan grote roodbruine cirkels. Want in een stad als Amsterdam wonen maar liefst 46 kandidaten, in Rotterdam 13 en in Den Haag 27. Overigens wonen sommige kandidaten van de Nederlandse kieslijsten niet in Nederland, hen heb ik weggelaten. </p> <h2>Weinig kandidaten in de grensregio’s</h2> <p>Natuurlijk wonen in de Randstad meer mensen dan in een grensregio zoals Twente. Logisch dus dat de Randstad meer parlementskandidaten telt. Alleen de verdeling van kandidaat-volksvertegenwoordigers over het land is ook ten opzichte van de inwonertallen heel scheef. Vergelijk bijvoorbeeld de stad Utrecht met de regio Twente. Zes kandidaten wonen in Twente (620.000 inwoners). Twente telt dus grofweg één kandidaat per honderdduizend inwoners. De stad Utrecht telt één kandidaat per dertigduizend inwoners (elf kandidaten op 350.000 inwoners). De stad Utrecht heeft dus per inwoner drie keer zoveel kandidaten als de hele regio Twente! De cijfers voor de hele provincie Utrecht of de stad Amsterdam met 46 kandidaten zal ik maar niet verder uitrekenen… </p> <h2>Waarom hebben de grensregio’s meer volksvertegenwoordigers nodig?</h2> <p>Waar een parlementariër woont zegt natuurlijk niks over de kwaliteit van het werk van de volksvertegenwoordiger. Is de oververtegenwoordiging van de Randstad bij parlementskandidaten dan wel een probleem? Ik denk van wel. </p> <p>Want een gespreide herkomst van de 26 Nederlanders die straks in het Europees Parlement zitten is goed voor het werk dat zij doen. Zo kunnen alle kwesties die spelen door heel Nederland makkelijk gehoord worden. Ook grensregio’s moeten gehoord worden in het parlement! Parlementsleden die wonen in een grensregio kunnen daar mooi bij helpen. Juist omdat de problemen in een grensregio in de Randstad niet spelen. Bijvoorbeeld: vanuit Twente over de grens werken is nu lastig omdat Duitsland niet alle diploma’s erkent. Een Twentse Europarlementariër kan dit uit eigen ervaring met kracht onder de aandacht brengen in Brussel. </p> <h2>Ik ben kandidaat vanuit Oost-Nederland</h2> <p>Gelukkig heeft de kiezer op 23 mei het laatste woord. Overweeg daarom een stem op een kandidaat uit een grensregio. Ik vertegenwoordig graag Twente, Overijssel en de hele grensregio van Oost-Nederland! Ik zie hier in Enschede al jaren <a href="/nl/waarom-europa-belangrijk-voor-de-regio">hoe hard we Europa nodig hebben</a> om de grens met Duitsland uit te gummen. Zodat je makkelijk kunt werken in Duitsland. Zo krijgen meer mensen een baan en dat is goed voor de lokale economie in het grensgebied. <em>Stem daarom D66 lijst 1, plek 12 voor Vic van Dijk uit Enschede. </em></p> <p><a href="/sites/default/files/kaarten/20190517%20Aantal%20kandidaten%20per%20woonplaats%20in%20Nederland%20bij%20de%20verkiezingen%20Europees%20Parlement%202019.png" target="_blank"><img alt="" height="713" src="/sites/default/files/kaarten/20190517%20Aantal%20kandidaten%20per%20woonplaats%20in%20Nederland%20bij%20de%20verkiezingen%20Europees%20Parlement%202019_0.png" width="600" /></a></p> <p><em>Voor deze kaart zijn de Nederlandse kandidatenlijsten voor de Europese Parlementsverkiezingen 2019 zoals beschikbaar gemaakt door <a href="https://data.openstate.eu/dataset/kandidatenlijsten/resource/f57384e3-51e0-4919-80d5-72b5dac1589f" style="font-style: italic;">OpenState</a> gebruikt. Van iedere woonplaats op de kandidatenlijsten is geteld hoe vaak deze voorkomt. Dit aantal kandidaten voor een woonplaats is met gekleurde cirkels gevisualiseerd op de kaart. Naast kleur is ook de grootte van een cirkel maatgevend voor het aantal kandidaten in die woonplaats. Het maakt voor deze kaart dus niet uit van welke partij een kandidaat is. De locaties van de cirkels zijn geautomatiseerd opgezocht; een enkele kleine locatiefout kan niet worden uitgesloten. Kandidaten met woonplaatsen buiten Nederland zijn weggelaten. </em></p> </div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/europa" hreflang="nl">Europa</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-europa" hreflang="nl">dossier Europa</a></div> <div><a href="/nl/labels/verkiezingen" hreflang="nl">verkiezingen</a></div> <div><a href="/nl/labels/grensproblematiek" hreflang="nl">grensproblematiek</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=71&amp;2=comment&amp;3=comment" token="G5ShwSxymiQjhwboVPPPD3c_EjNM6JxcEGuGL63s568"></drupal-render-placeholder> </section> Fri, 17 May 2019 20:26:31 +0000 vicvandijk 71 at https://vicvandijk.nl De vlag uit op Europadag https://vicvandijk.nl/nl/de-vlag-uit-op-europadag <span>De vlag uit op Europadag</span> <span><span lang="" about="/nl/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">vicvandijk</span></span> <span>do, 05/09/2019 - 10:00</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2019-05/20190509%20Vic%20van%20Dijk%20hangt%20de%20vlag%20uit%20op%20Europadag.jpg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2019-05/20190509%20Vic%20van%20Dijk%20hangt%20de%20vlag%20uit%20op%20Europadag.jpg?itok=5CSKxRtn" width="480" height="270" alt="Vic van Dijk hangt de vlag uit op Europadag" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div><p>Ik steek op Europadag (9 mei) de vlag uit! Want met een half miljard mensen en een kleine dertig landen staan we samen sterk in een grote wereld. 💪</p> <p>Kijk het filmpje 📽👇 voor een korte “vlagboodschap”:</p> <p><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/gaIuDBNbuJQ" width="560"></iframe></p> </div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/europa" hreflang="nl">Europa</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-europa" hreflang="nl">dossier Europa</a></div> <div><a href="/nl/labels/vlag" hreflang="nl">vlag</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=70&amp;2=comment&amp;3=comment" token="lVr2me8sBkS-nqUIwncjF3mVjqLfFPdES9CWk_dZWLs"></drupal-render-placeholder> </section> Thu, 09 May 2019 08:00:00 +0000 vicvandijk 70 at https://vicvandijk.nl