Vic van Dijk - Politiek + D66 + Enschede + Gemeenteraad + Europa https://vicvandijk.nl/nl nl Coronacrisisdagboek https://vicvandijk.nl/nl/dossiers-enschede/coronacrisisdagboek <span>Coronacrisisdagboek</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>vr, 02/28/2020 - 01:00</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2020-05/Twekkelo%2C%2016%20maart%202020%20%E2%80%94%20Lief%20dagboek.jpeg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2020-05/Twekkelo%2C%2016%20maart%202020%20%E2%80%94%20Lief%20dagboek.jpeg?itok=HDBEwjTS" width="480" height="468" alt="Twekkelo, 16 maart 2020 — Lief dagboek" /> </a> </div> <div><p><em>De persoonlijke beleving van een gemeentebestuurder van Enschede in tijden van crisis</em></p> <p>In dit dossier schrijf ik mijn persoonlijke ervaringen in de coronacrisis van me af. Ik focus op wat ik meemaak als gemeenteraadslid van Enschede. </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/dossier-coronacrisisdagboek" hreflang="nl">dossier Coronacrisisdagboek</a></div> </div> </div> Fri, 28 Feb 2020 00:00:00 +0000 vicvandijk 85 at https://vicvandijk.nl Coronacrisisdagboek: veilige democratie mag niet op slot https://vicvandijk.nl/nl/coronacrisisdagboek-veilige-democratie-mag-niet-op-slot <span>Coronacrisisdagboek: veilige democratie mag niet op slot</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>di, 04/21/2020 - 23:00</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2020-05/20200421%20Digitale%20vergadering%20voorgezeten%20vanuit%20de%20raadszaal.jpeg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2020-05/20200421%20Digitale%20vergadering%20voorgezeten%20vanuit%20de%20raadszaal.jpeg?itok=VqvIiHYx" width="462" height="480" alt="20200421 Digitale vergadering voorgezeten vanuit de raadszaal" /> </a> </div> <div><p><em>De persoonlijke beleving van een gemeentebestuurder van Enschede in tijden van crisis</em></p> <h2>Digitaal vergaderen, maar hoe?</h2> <p>De lokale democratie is veilig. Vergaderingen zijn geannuleerd, zodat de democratie niet zorgt voor meer covid-19-besmettingen. Maar de democratie mag niet op slot. Dus stellen we vanuit D66 voor om digitaal te gaan vergaderen met de gemeenteraad van Enschede. </p> <p>Dat kost het stadhuis meer tijd dan je zou denken. Vele multinationale bedrijven vergaderen al jarenlang digitaal met hun mensen over de hele aardbol. Maar Enschede, “stad van nu,” heeft daar nog wel wat problemen mee. Weken gaan voorbij. Mijn ongeduld groeit. Ik zie kostbare tijd wegtikken. Uiteindelijk zullen we vijf weken niet hebben vergaderd. </p> <p>Voor een deel is dit wel begrijpelijk. Je moet een goede techniek zien te vinden. Dat is even werk. In deze crisistijd komt veel werk op de medewerkers van de IT-afdeling af. Dan denken mensen vooral in de kaders die ze gegeven zijn. Aangezien de raad in het verleden geen middelen voor een grootschalig videovergaderinstrument heeft gegeven, kan IT dat nu ook niet uit de hoge hoed toveren. Wel is een ander hulpmiddel voor vergaderingen met een handvol mensen beschikbaar. Maar een stuk software waarmee tientallen mensen kunnen deelnemen aan een vergadering die door nog eens honderden mensen wordt gevolgd, nee, dat is niet zo voorhanden bij de gemeente. Het antwoord van de gemeentelijke organisatie is “nee.”</p> <p>Maar “nee, kan niet” volstaat niet. Want de raad kan nu middelen beschikbaar stellen. De democratie mag niet op slot immers. De gemeenteraad moet op afstand besluiten kunnen nemen. Juist in tijden van crisis. De raad houdt vol en <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=1d8750f4-5da9-474e-9e45-07543c010183">zo wordt uiteindelijk een videovergaderinstrument geregeld</a>: <a href="https://zoom.us">Zoom</a>. 🎉</p> <h2>Den Haag past de wet snel voor ons aan</h2> <p>Dan hebben we nog een formeel punt. De Gemeentewet moet worden aangepast om een gemeenteraadsvergadering mogelijk te maken waar de voorzitter en 39 raadsleden niet in één ruimte zitten. De Vereniging van Griffiers, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de VNG-commissie Raadsleden &amp; Griffiers en Statenlid.NU hebben hierover <a href="http://griffiers.nl/home/nieuws/552">een duidelijke brief</a> verzonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hier ben ik erg blij mee, en ik mail meteen D66-Kamerlid <a href="https://twitter.com/monicadenboer">Monica den Boer</a>. We houden intensief contact over de behandeling van een spoedwet. </p> <p>Een lang verhaal kort: met <a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35424_tijdelijke_wet_digitale_2">een week of wat</a> is <a href="https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0043375&amp;z=2020-04-09&amp;g=2020-04-09">de spoedwet</a> door beide Kamers aangenomen en van kracht. Dat is de op twee na snelste wet ooit, zo heb ik me laten vertellen. Petje af voor alle mensen in Den Haag, en daarbuiten, die hier aan bijgedragen hebben! Met deze <a href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-113.html">Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba</a> kunnen gemeenteraden en andere volksvertegenwoordigingen digitaal vergaderen en besluiten nemen, vanaf 8 april en tot in elk geval september 2020. </p> <h2>Eerste digitale vergadering Centrum ging soepel</h2> <p>Op 21 april 2020 vond de eerste digitale vergadering van de stadsdeelcommissie Centrum plaats. Ik leidde deze digitale vergadering vanuit een bijna lege raadszaal. Dit was even wennen.😅 Ik ben trots op de raadsgriffie en de leden van de stadsdeelcommissie Centrum!👏  Iedereen had het goed voorbereid en daardoor ging het soepel. Dit <a href="https://youtu.be/no-M_Y5RIPY">filmpje</a> heb ik gemaakt om iedereen een kijkje achter de schermen te bieden. Zet wel even je geluid aan om de sfeer goed te kunnen proeven. 🔈 Nu hadden we door de crisis erg veel agendapunten maar een volgende keer willen we ook ruimte bieden voor informeel digitaal gesprek met inwoners. </p> <p><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/no-M_Y5RIPY" width="560"></iframe></p> </div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/coronavirus-covid-19" hreflang="nl">coronavirus (COVID-19)</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-coronacrisisdagboek" hreflang="nl">dossier Coronacrisisdagboek</a></div> <div><a href="/nl/labels/raadswerk" hreflang="nl">raadswerk</a></div> <div><a href="/nl/labels/crisis" hreflang="nl">crisis</a></div> <div><a href="/nl/labels/pandemie" hreflang="nl">pandemie</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=84&amp;2=comment&amp;3=comment" token="TY48bZaXHfK9b3vGwT4RfY_d7CDV_gVnCluZkMvLzN4"></drupal-render-placeholder> </section> Tue, 21 Apr 2020 21:00:00 +0000 vicvandijk 84 at https://vicvandijk.nl https://vicvandijk.nl/nl/coronacrisisdagboek-veilige-democratie-mag-niet-op-slot#comments Coronacrisisdagboek: De gemeenteraad is geen luxe https://vicvandijk.nl/nl/coronacrisisdagboek-de-gemeenteraad-geen-luxe <span>Coronacrisisdagboek: De gemeenteraad is geen luxe</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>do, 04/09/2020 - 23:00</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2020-05/1%20april%202020%20%E2%80%94%20Het%20voelt%20alsof%20het%20college%20probeert%20de%20volksvertegenwoordiging%20koest%20te%20houden.jpeg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2020-05/1%20april%202020%20%E2%80%94%20Het%20voelt%20alsof%20het%20college%20probeert%20de%20volksvertegenwoordiging%20koest%20te%20houden.jpeg?itok=EvVq1fDw" width="480" height="480" alt="1 april 2020 — Het voelt alsof het college probeert de volksvertegenwoordiging koest te houden" /> </a> </div> <div><p><em>De persoonlijke beleving van een gemeentebestuurder van Enschede in tijden van crisis</em></p> <h2>Ruim baan voor het college</h2> <p>“Het is nu crisis, geef het college van burgemeester en wethouders de ruimte om de nodige maatregelen te nemen,” en soortgelijke oproepen klinken in de gemeentepolitiek van Enschede. Begrijpelijk. “Je moet de brandweer niet storen bij het blussen van de brand.” Ik zie dat iedereen van goede wil is. Dat bewijst de sfeer tijdens <a href="/nl/coronacrisisdagboek-het-serieus">de bijeenkomst van presidium en woordvoerders</a> op 16 maart. De burgemeester zegt daar dat hij als voorzitter Veiligheidsregio vanwege de noodverordening nu veel dingen in zijn eentje besluit. Zaken waar normaal gesproken ook andere collegeleden en colleges van andere gemeenten over gaan. Hij geeft aan dat dit democratisch gezien niet goed voelt, maar nu eenmaal zo is. Zo ken ik <a href="https://twitter.com/OnnovVeldhuizen">onze burgemeester</a>: hij is van de wet, maar ook van het hart. </p> <h2>Een fopspeen voor de raad</h2> <p>Maar dan. Ik fiets terug naar huis en dan zitten we allemaal thuis. We komen niet meer fysiek bij elkaar, dat is niet verstandig. Het opstarten van het digitaal vergaderen zal nog vijf weken duren. Ik zie dat de regering maatregelen neemt. Een uitkering voor zzp-ers en andere ondernemers bijvoorbeeld. Ik wil graag dat Enschede hier snel mee aan de slag gaat. Dus stel ik vragen.</p> <p>Deze vragen belanden dan in het nieuwe “coronavragensysteem.” Alleen raadsleden kunnen deze vragen zien, de rest van de wereld krijgt hier niks van mee. Dat hoeft op zich niet erg te zijn in deze bijzondere situatie. Als de vragen maar goed beantwoord worden. Dat blijkt nogal tegen te vallen. Het coronavragensysteem is meer een fopspeen voor de gemeenteraad. Je kunt er wel hard aan zuigen, maar er gebeurt niks. Raadsleden worden hier alleen maar moe van en de stad schiet er niks mee op. </p> <p>Natuurlijk snap ik het wanneer vragen niet zo snel of uitgebreid beantwoord kunnen worden als normaal. Dat vind ik geen probleem. Maar het lijkt erop dat het college probeert om de volksvertegenwoordiging koest te houden. En dat is gek. Want de gemeenteraad is geen luxe! Het begint juist bij de gemeenteraad. De democratisch gekozen volksvertegenwoordigers verschaffen het college van burgemeester en wethouders de legitimiteit, het mandaat om te besturen en belastinggeld uit te geven. Je kunt in een democratische rechtsstaat niet besturen zonder volksvertegenwoordiging. Want waar haal je dan het recht vandaan om besluiten te nemen? </p> <h2>Vragen over voorschotten voor ondernemers</h2> <p>Een voorbeeld van hoe dat dan gaat: op 22 maart stuur ik vragen over “Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)” naar de raadsgriffie. Ik wil namelijk dat Enschede zo snel mogelijk voorschotten betaalt aan ondernemers die geen geld meer hebben voor de boodschappen. En ik wil dat we alle verstrekte Tozo-uitkeringen van het Rijk vergoed krijgen. Dit zijn de twee politieke vragen die ik indien:</p> <blockquote> <p><strong>Inkomensondersteuning</strong></p> <p>Ik heb de <a href="https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-over-noodpakket-banen-en-economie">Kamerbrief “Noodpakket banen en economie”</a> alsmede de <a href="https://www.divosa.nl/nieuws/szw-werkt-aan-tijdelijke-ondernemersinkomensregeling-divosa-denkt-mee">toelichting</a> van <a href="https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/18032020_aanvullende_info_gemeente_0.pdf">Divosa</a> gelezen. De werktijdverkorting is vervangen door een “Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).” Dit wordt uitgevoerd door UWV en hier heeft de gemeente dus niks mee van doen volgens mij. </p> <p>Het Rijk voert ook een extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, zzp-ers in. Deze is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en hangt onder de Participatiewet. Het is de bedoeling dat de gemeenten dit uitvoeren, net zoals de huidige Bbz. Binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden wordt inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt. In samenspraak met VNG en Divosa wordt de regeling verder uitgewerkt. Gemeenten zullen volledig gecompenseerd worden voor het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten. De kosten van deze regeling kunnen oplopen tot € 1,5 tot € 2 miljard voor inkomensondersteuning (inclusief uitvoeringskosten), en € 2 miljard voor bedrijfskapitaal. Het kabinet gaat met gemeenten in gesprek hoe, zowel praktisch als financieel, zo snel mogelijk uitvoering kan worden gegeven aan deze regeling en stelt hiervoor per direct € 250 miljoen ter beschikking voor de eerste kosten. </p> <p>Een paar dagen later heeft Divosa <a href="https://www.divosa.nl/onderwerpen/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo">nieuwe informatie</a> online gezet. Hierin staat dat gemeenten nu al voorschotten kunnen verlenen aan zelfstandigen, en dat nog uitgewerkt wordt hoe gemeenten financieel gecompenseerd worden. Dit leidt bij mij tot de volgende twee politieke vragen:</p> <ol><li>Gaat Enschede conform het uitgangspunt van het college “ruimhartig omgaan met gemeentelijke regels en beleid" in deze crisis voorschotten verlenen en deze mogelijkheid communiceren aan zelfstandigen?</li> <li>Ik heb nog geen zekerheid dat de gemeenten de werkelijk gemaakte kosten vergoed zullen krijgen van het Rijk, ook mijn contacten in de Tweede Kamer bieden die zekerheid helaas vooralsnog niet. Wil het college zich hier nu urgent en dringend voor inspannen? Dus dat de gemeente de werkelijk verstrekte uitkeringen kan declareren bij het Rijk inclusief uitvoeringskosten? Toepassing van een verdeelmodel zoals gebruikelijk zou nadelig kunnen uitpakken voor Enschede, net zoals bij de andere uitkeringen. </li> </ol></blockquote> <p>Normaal gesproken stel ik dit soort vragen via de zogenaamde artikel-35 procedure. Dat zijn openbare, schriftelijke politieke vragen die ook aan de pers worden verstuurd. Nu doe ik dat dus via de coronavragensystematiek om het college de gevraagde ruimte om te besturen in crisistijd te geven. Dit helpt dan om te voorkomen dat we onnodige politieke strijd voeren. Die energie kan het college beter in de crisis zelf steken. Maar dan moeten de vragen natuurlijk wel een antwoord krijgen, want dat helpt bij de bestrijding van de crisis. </p> <p>En dan loopt het mis. Op 1 april krijg ik antwoord dat mijn vragen beantwoord zijn in <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=bad18699-a988-4e88-b734-03b0539a3192">de brief van 25 maart 2020</a>. Dit moet een grap zijn 🤡 want ik kan in de brief niks vinden over ondernemers en voorschotten <a href="#!" class="toggle">of vergoeding van het Rijk voor Tozo-uitkeringen… <span class="symClosed">[…]</span><span class="symOpen">▸</span> </a><span class="toggledText">Over dat laatste heb ik inmiddels wel een antwoord gevonden in <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/27/kamerbrief-tozo">een brief van de staatssecretaris aan de Kamer</a>. </span><a href="#!" class="toggleEnd"> <span class="symOpenEnd">◂</span> </a> Dus mail ik de griffie weer, dat ik nog antwoord moet krijgen.</p> <p>Vervolgens krijg ik twee ambtenaren aan de lijn die mij allerlei uitleg geven. Super aardig en goed, alleen dit zijn niet de mensen die over de uitkeringen en voorschotten gaan, zo merk ik algauw. Nu merk ik hoe fijn de standaard artikel 35-procedure is. Dan zoekt het college zelf uit waar ze het antwoord kunnen vinden. Nu loopt mijn zoektocht dood. En de ondernemers die een voorschot nodig hebben omdat ze geen boodschappen kunnen betalen? Ik heb nu geen idee hoe het hen vergaat, dat is nog het ergste. </p> <p>Maar dan, mijn vragen zijn natuurlijk wel ergens geland. En dat blijkt: op 9 april schrijft het college in <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=f8d9a623-442d-422b-a101-ef01f4e2a272">een brief aan de raad</a> financiële voorschotten te gaan verstrekken aan ondernemers zonder geld voor dagelijkse boodschappen! Mijn wens is verhoord. Ik ben opgelucht. Was het nou zo moeilijk om dit de raad eind maart al even te laten weten? </p> <blockquote class="twitter-tweet" data-dnt="true"> <p dir="ltr" lang="nl" xml:lang="nl">▶️22 maart vroeg ik college Enschede om ruimhartig voorschotten te verlenen aan zelfstandigen in nood.<br /> ⏩9 april schrijft college aan gemeenteraad financiële voorschotten te gaan verstrekken aan ondernemers zonder geld voor dagelijkse boodschappen.<br /><br /> Gelukkig! <a href="https://twitter.com/hashtag/TOZO?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#TOZO</a> <a href="https://t.co/PXdu1UtCrc">pic.twitter.com/PXdu1UtCrc</a></p> — Vic van Dijk (@vicvandijk) <a href="https://twitter.com/vicvandijk/status/1248555723581161474?ref_src=twsrc%5Etfw">April 10, 2020</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p> </p> <h2>De raad was twaalf dagen lang niet geïnformeerd over de coronacrisis</h2> <p>Ook heel bijzonder is de formele staat van de raadsinformatie tijdens de crisis. Wanneer heeft het college voor het eerst een brief geschreven aan de raad over de coronacrisis? Dat was op 28 februari, toen <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=0001b72e-69bf-4aea-be3d-afdc7a25e821">de vragen van D66</a> werden beantwoord. Alleen is dat niet helemaal eerlijk natuurlijk, want de raad was de oorzaak van dit schrijven en de crisis was in Nederland nog niet aan de gang.</p> <p>De <a href="https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/enschede/e149ab7c-0d55-450e-b0ca-155bba083b5c#6a5e5bd7-2ad1-4270-a40d-1d74a15eda78">eerste “echte” collegebrief over de coronacrisis</a> is op 25 maart verstuurd aan de raad. Je kunt dus stellen dat het na <a href="/nl/coronacrisisdagboek-moeite-met-afstand-nemen">vrijdag de dertiende maart</a> nog twaalf dagen moest duren voordat het college van Enschede de raad informeerde over de grootste crisis in Nederland van na de Tweede Wereldoorlog. Heel bijzonder. In andere situaties zou een zeer pittig gesprek volgen wanneer de gemeenteraad zo lang onvolledig geïnformeerd is over belangrijke zaken die spelen in de gemeente. </p> <p> </p> </div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/coronavirus-covid-19" hreflang="nl">coronavirus (COVID-19)</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-coronacrisisdagboek" hreflang="nl">dossier Coronacrisisdagboek</a></div> <div><a href="/nl/labels/democratie" hreflang="nl">democratie</a></div> <div><a href="/nl/labels/uitkering" hreflang="nl">uitkering</a></div> <div><a href="/nl/labels/zzp" hreflang="nl">zzp</a></div> <div><a href="/nl/labels/ondernemer" hreflang="nl">ondernemer</a></div> <div><a href="/nl/labels/crisis" hreflang="nl">crisis</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=86&amp;2=comment&amp;3=comment" token="CGmpPRhnlMXaFimtyH7eZb79-Tr-YnlGRCFI43XIPaE"></drupal-render-placeholder> </section> Thu, 09 Apr 2020 21:00:00 +0000 vicvandijk 86 at https://vicvandijk.nl https://vicvandijk.nl/nl/coronacrisisdagboek-de-gemeenteraad-geen-luxe#comments Coronacrisisdagboek: Het is serieus https://vicvandijk.nl/nl/coronacrisisdagboek-het-serieus <span>Coronacrisisdagboek: Het is serieus</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>ma, 03/16/2020 - 23:00</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2020-05/De%20sfeer%20is%20heel%20bijzonder.%20De%20ernst%20van%20de%20situatie%20is%20voelbaar%20in%20de%20halflege%20raadszaal..jpeg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2020-05/De%20sfeer%20is%20heel%20bijzonder.%20De%20ernst%20van%20de%20situatie%20is%20voelbaar%20in%20de%20halflege%20raadszaal..jpeg?itok=TNGqpuiF" width="474" height="480" alt="De sfeer is heel bijzonder. De ernst van de situatie is voelbaar in de halflege raadszaal." /> </a> </div> <div><p><em>De persoonlijke beleving van een gemeentebestuurder van Enschede in tijden van crisis</em></p> <h2>Geen feestjes voor ons</h2> <p>Een buurvrouw wordt 50 en geeft een leuk feest zaterdag 14 maart. Ik bel de buurman vrijdag op om te zeggen dat we niet naar het feestje kunnen komen. Dit vinden we onverstandig voor de gezondheid. Hoe sneu dat ook is. Ik zag dat de buren al druk bezig waren met het opzetten van de feesttent. En die week had ook al een Sarah op de fiets langs de straat gestaan. Ik lees dat een arts elders in het land <a href="https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2326881-medische-microbiologen-informatie-rivm-loopt-achter-en-is-incompleet.html">precies hetzelfde doet.</a> Dat sterkt ons. ’s Avonds horen we het feestgedruis. We leven in een vrij land. Nog wel. </p> <h2>Liever digitaal dan fysiek overleg</h2> <p>Zondag hebben we digitaal fractieoverleg. Ons allereerste video-overleg ooit! Zonet is bekend geworden dat de scholen morgen dichtgaan. Het stadhuis heeft op maandagavond een fysiek overleg gepland voor fractievoorzitters en woordvoerders. We vinden dat een fysiek samenzijn niet wijs is. Dat kan ook digitaal. Maar ja, als het overleg doorgaat moet wel iemand van ons het risico nemen en erbij zijn. Onze fractievoorzitter heeft last van een kuchje en wil daarom niet gaan. Ik neem mijn verantwoordelijkheid als vice-fractievoorzitter en stap maandagavond op mijn fiets. </p> <h2>In opperste staat van paraatheid</h2> <p>De hele sfeer die dagen is koortsachtig. Ik merk dat ik in een staat van opperste paraatheid ben. Er gebeurt van alles, en de dingen die naar mijn idee moeten gebeuren, gebeuren niet. En ik kan niet alles bijsturen, dat lukt me gewoon niet. Ik ben al heel veel tijd kwijt aan het stadsbestuur op deze manier. Tegelijkertijd weet ik dat het nodig is en voel ik me gesteund in wat ik doe door allerlei mensen. </p> <p>Het fietsen over de fietssnelweg F35 doet ietwat onwerkelijk aan. Ik kom weinig mensen tegen. De stad is leeg, gelukkig! Door mijn hoofd spookt steeds “afstand houden, eigenlijk wil je hier niet zijn.” In plaats van <em>designated survivor</em> voel me ik een soort aangewezen slachtoffer. Maar ik heb mezelf opgeworpen, laat daar geen misverstand over bestaan. </p> <h2>Afstand bewaren is moeilijk voor sociale wezens</h2> <p>Ik kom wat eerder aan bij het stadhuis om <a href="https://www.npostart.nl/POW_04509035">de toespraak van de minister-president</a> te kunnen kijken. Ik vind een lege kamer met het portret van de Koning. Toepasselijk voor deze gelegenheid. Een collega-raadslid komt erbij, hij vraagt of dit mag? Natuurlijk, als we maar afstand houden, is mijn antwoord. Ik zie hoe vreemd het is om zo met elkaar om te moeten gaan. Maar het moet. De minister-president houdt een duidelijk verhaal dat de urgentie van de situatie nog eens onderstreept. </p> <p>Dan ga ik naar boven, naar de raadszaal. Daar heeft de bode keurig om en om microfoontjes geplaatst. Zo is heel duidelijk dat je niet naast elkaar moet gaan zitten. De meeste fracties hebben maar één persoon gestuurd, heel verstandig om zo de risico’s te verkleinen. <a href="https://www.tubantia.nl/home/grieperige-burgemeester-van-veldhuizen-laat-zich-testen-op-coronavirus~ac1176e7/">De burgemeester zit ziek thuis</a> en laat zich testen op COVID-19. Vrijdagmiddag was hij nog bij bandenfabriek Vredestein op bezoek. Dat is heel belangrijk natuurlijk, maar of het verstandig was… Zo zie je maar weer, ook bij wijze mensen kan het even duren voordat de realiteit doordringt. Gelukkig vertelt Onno ons aan het begin van de bijeenkomst dat zijn coronatest negatief was. </p> <p>Voordat we beginnen gebeurt er iets heel menselijks. Iets waardoor je meteen ziet wat de kracht is van een virus. Onno is digitaal in de zaal via een laptop. Hij geeft aan dat hij niet iedereen kan zien. Het blikveld van de laptopcamera is natuurlijk niet breed genoeg voor de hele zaal. Als bij donderslag staan de mensen buiten beeld op en komen kwiek het beeld binnenlopen. Een collega pakt zelfs de stoel naast mij en wil die verplaatsen naar het gangpad. Na wat verwarring kon ik duidelijk maken dat op de tweede rij nog een microfoon in het beeld van de burgemeester vrij is. Maar toch, sommige raadsleden zitten nu gebroederlijk naast elkaar. Gezellig, maar niet de bedoeling. Niets menselijks is ons vreemd. De mens is bij uitstek een sociaal wezen, zo blijkt maar weer. Het virus maakt hier dankbaar gebruik van… </p> <h2>Niets is wat het lijkt</h2> <p>De sfeer is heel bijzonder. De ernst van de situatie is voelbaar in de halflege raadzaal. De burgemeester geeft bijvoorbeeld aan dat hij niet weet hoe het allemaal zal gaan, maar dat ook dingen stuk zullen gaan. Raadsleden stellen terechte vragen en doen suggesties. Een sfeer van samenwerking heerst, dat is erg prettig. De gemeentesecretaris houdt een stapel papier omhoog en vertelt over het continuïteitsplan. Omdat ik weet dat raadsleden willen meedenken, vraag ik om het plan aan de raad te sturen. Zodra het plan af is, zegt de gemeentesecretaris. Dan zal hij het delen met de raad.</p> <p>Nu blijkt voor mij dat niets is wat het lijkt. Je verwacht dat een organisatie een plan heeft voor een crisis, maar dat is dus niet zo. En wanneer de hoogste ambtenaar met een plan zwaait, blijkt het nog niet af te zijn. Later blijkt dat het plan gebaseerd is op een verwachte piekduur van de epidemie van twee weken. Tevergeefs heb ik aangegeven dat me dat een te korte inschatting lijkt. Daarmee valt de basis onder het continuïteitsplan van de gemeente Enschede weg. </p> <p>Ik geef in de vergadering aan dat digitaal vergaderen met onze fractie prima ging. En dat we dat dus ook met de raad kunnen gaan proberen. Even later zegt de gemeentesecretaris dat met meer dan een handvol mensen digitaal vergaderen heel moeilijk is. Dat moet ik dan dus weer corrigeren met onze ervaring. Later zal blijken dat half Nederland overstapt op digitaal vergaderen. Dan kan de raad van Enschede dat dus ook. Na afloop bied ik de griffier aan om informatie over digitale vergaderhulpmiddelen voor hem op papier te zetten. Daar is de griffier erg blij mee. Werk aan de winkel! </p> <p> </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/coronavirus-covid-19" hreflang="nl">coronavirus (COVID-19)</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-coronacrisisdagboek" hreflang="nl">dossier Coronacrisisdagboek</a></div> <div><a href="/nl/labels/crisis" hreflang="nl">crisis</a></div> <div><a href="/nl/labels/pandemie" hreflang="nl">pandemie</a></div> <div><a href="/nl/labels/raadswerk" hreflang="nl">raadswerk</a></div> <div><a href="/nl/labels/digitaal-vergaderen" hreflang="nl">digitaal vergaderen</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=83&amp;2=comment&amp;3=comment" token="LI5W_Ja-CIpAVq29BYN0CHhRaUFC8TFuAew8fUEGPNY"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 16 Mar 2020 22:00:00 +0000 vicvandijk 83 at https://vicvandijk.nl https://vicvandijk.nl/nl/coronacrisisdagboek-het-serieus#comments Coronacrisisdagboek: Moeite met afstand nemen https://vicvandijk.nl/nl/coronacrisisdagboek-moeite-met-afstand-nemen <span>Coronacrisisdagboek: Moeite met afstand nemen</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>vr, 03/13/2020 - 23:00</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2020-04/Vrijdag%20de%20dertiende%2C%20maart%202020%20%E2%80%94%20Niemand%20weet%20meer%20wie%20waarom%20wat%20heeft%20besloten.jpeg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2020-04/Vrijdag%20de%20dertiende%2C%20maart%202020%20%E2%80%94%20Niemand%20weet%20meer%20wie%20waarom%20wat%20heeft%20besloten.jpeg?itok=Dkcnf8VH" width="480" height="317" alt="Vrijdag de dertiende, maart 2020 — Niemand weet meer wie waarom wat heeft besloten" /> </a> </div> <div><p><em>De persoonlijke beleving van een gemeentebestuurder van Enschede in tijden van crisis</em></p> <h2>Afstand nemen met de handen</h2> <p>Maandagavond 9 maart 2020, we zitten met de hele raad en college in de raadzaal van het stadhuis van Enschede. Publiek is ook aanwezig bij deze raadsvergadering. We hebben net gehoord van premier Rutte dat we <a href="https://www.nu.nl/coronavirus/6036220/rutte-kondigt-extra-coronamaatregel-aan-stop-met-handen-schudden.html">beter geen handen meer kunnen schudden</a> om de overdracht van het nieuwe coronavirus (COVID-19) te remmen.  In Brabant krijgen mensen het advies niet meer naar hun werk te gaan, maar hier in Twente is alles nog normaal. De raadsvergadering verloopt op zich zoals gebruikelijk. Politiek gezien heerst <a href="https://www.tubantia.nl/enschede-e-o/beschamend-debat-over-vluchtelingenkinderen-in-enschede~afd90b27/">een heleboel opwinding</a>, binnen én buiten de raadzaal. Maar dat ligt aan het onderwerp van <a href="http://enschede.1twente.nl/enschede-in-“coalition-of-the-willing”-voor-minderjarige-vluchtelingen/content/item?1154883">de opvang van minderjarige vluchtelingen</a>. Nogal wat keren staan we dicht bij elkaar om moties te herschrijven. Maar we schudden de handen niet.😉 Vele schorsingen later fiets ik moe naar huis. We hebben de agenda niet eens helemaal kunnen afwerken. Maar dat ligt niet aan COVID-19. Nog niet. </p> <p>Dinsdagavond 10 maart 2020, Openbare Basisschool Stadsveld aan de Elferinksweg. Samen met <a href="https://www.facebook.com/hadassa.meijer.3">Hadassa Meijer</a> presenteer ik het Open Podium. Gelukkig denk ik eraan geen handen te geven. Veel mensen zeggen dan “o ja, natuurlijk.” Verder is de vergadering heel normaal en gezellig. Later zou dit de laatste vergadering blijken te zijn van de raad van Enschede deze maand…</p> <h2>Kan de stadsdeelcommissie Centrum wel doorgaan?</h2> <p>Donderdag 12 maart 2020. Ik ben voorzitter van de stadsdeelcommissie Centrum en we vergaderen volgende week. In de ochtend stuur ik daarom een mail naar de griffie(r):</p> <blockquote> <p>Als voorzitter Centrum voel ik me verantwoordelijk voor het welzijn van de aanwezigen bij de vergadering dinsdag 17 maart. Ik weet dat jullie bezig zijn met covid-19 en de raad. Deze mail even specifiek over Centrum, maar wellicht helpt het ook voor andere vergaderingen zoals maandag de stedelijke commissie. </p> <p>Willen jullie nadenken over waarom Centrum wel of niet kan doorgaan? En als het doorgaat, moeten we zaken aanpassen? Een vriend wees mij op het volgende document:</p> <p><a href="https://www.veiligheidsberaad.nl/2020/03/11/bestuurlijk-afwegingskader-evenementen-covid-19/">https://www.veiligheidsberaad.nl/2020/03/11/bestuurlijk-afwegingskader-evenementen-covid-19/</a></p> <p>Ik zie hierin zaken staan zoals “Hoe vaak wordt er luid gesproken, geschreeuwd, of gezongen bij het evenement?” Het kan dus verstandig zijn op te roepen om emoties binnen de perken te houden. […]</p> <p>Ook “Als het in een afgesloten ruimte is, is die goed geventileerd?” lijkt me belangrijk. </p> <p>Ik bedacht me nog, is het zinvol de microfoons extra aandacht te geven? Schoonmaken, desinfecteren, helemaal niet gebruiken, hoesje eromheen? </p> <p>Jullie kunnen vast nog meer dingen bedenken. Lijkt me goed om te bedenken wanneer we de actuele situatie bekijken, wegen en een beslissing nemen omtrent het doorgaan van de bijeenkomst. Wie weet wat volgende week speelt… <br />  </p> </blockquote> <p>Later hoor ik dat een ziekenhuis in Rotterdam het personeel het advies geeft om situaties met verhoogd risico te mijden, zoals bijvoorbeeld politieke bijeenkomsten. Ik stuur daarom aan het begin van de middag nog een mail naar de griffie(r) met de opmerking dat medici niet meer naar onze vergaderingen kunnen komen. En de Universiteit Twente had die dag ook een evenement met medici afgeblazen. Dit geeft te denken; het is van belang dat iedereen die wil, bij een vergadering van de raad kan zijn. Bijvoorbeeld om in te spreken. </p> <h2>Donderdagavond neem ik een besluit</h2> <p>In de namiddag krijgt Nederland het advies om <a href="https://nos.nl/artikel/2326868-corona-maatregelen-thuisblijven-bij-milde-klachten-evenementen-massaal-afgelast.html">bij ziekte thuis te blijven</a>. En alle evenementen met meer dan 100 mensen worden afgelast. Ook theaters, musea en sportclubs sluiten. Ik denk tijdens mijn avondeten even goed na. Nu weet ik het zeker, ik gelast de vergadering van Centrum af. Wanneer het bepaalde groepen mensen om gezondheidsredenen afgeraden wordt om naar een bijeenkomst te gaan én bijeenkomsten van meer dan 100 mensen worden geannuleerd, vind ik het niet wijs om bij elkaar te komen voor een stadsdeelcommissievergadering. De dingen die we daar bespreken kunnen wel even wachten, in het belang van onze gezondheid. Ik mail meteen om 18:30 de griffie en ik zet de burgemeester in CC. Ook voeg ik nog <a href="https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2326881-medische-microbiologen-informatie-rivm-loopt-achter-en-is-incompleet.html">een onheilspellend artikel van Nieuwsuur</a> toe. De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie schrijft dat Nederland nu moet doorpakken en dat “militaire besluitvaardige structuren” nodig zijn. Ik voel aan dat meer op komst is. </p> <p>Donderdagavond ben ik bij de fractievergadering op het stadhuis. We denken allemaal dat dit voorlopig de laatste keer is dat we mekaar in het echt zien. Bijzondere sfeer. Mijn fractiegenoten zijn het met me eens dat de raad niet meer bij elkaar moet komen. Fijn om deze steun te ervaren. Want ik kan nog zo zeker zijn van mijn zaak, ik ben niet alleen op de wereld. </p> <h2>Vrijdag de dertiende: sociale afstand nemen</h2> <p>Vrijdag 13 maart 2020. Geen grap, het is echt vrijdag de dertiende. Om elf uur ’s ochtends ploft een persbericht in mijn mailbus. Na lezing ontplof ik zelf. Ik ben dermate woest dat mijn vriend me lief vraagt om alsjeblieft eerst rustig mijn gebakken ei op te eten. O ja, natuurlijk. ☺️🍳</p> <p>Het oorspronkelijke persbericht meldt dat alle vergaderingen van de raad vanaf nu plaatsvinden in de raadszaal zonder publiek. <em>Wat! </em>Zonder overleg met mij als voorzitter Centrum besluit de burgemeester om vergaderingen door te laten gaan. Terwijl ik juist aangegeven heb te willen annuleren. Bizar.😫 Ik voel mij gepasseerd, niet serieus genomen. <em>Hoe kan het dat de mensen van het stadhuis nog altijd niet doorhebben wat er nu gebeurt in het land? We moeten echt meer denken aan de gezondheid van iedereen! </em></p> <p>Na een paar telefoontjes van mij wordt de verwarring alleen maar groter. Niemand weet meer wie waarom wat heeft besloten. Over een hoge ambtenaar hoor ik zelfs de uitspraak dat “mensen zich niet zo moeten aanstellen.” Nou ja zeg! Dan moet ik maar escaleren tot het hoogste niveau. Ik doe weer <a href="/nl/coronacrisisdagboek-roepen-mijn-beroep">wat ik eerder deed</a>, en plant een zaadje. Maar nu ben ik écht woest. En dan niet woest op een bepaalde persoon, maar woest om de dommigheid, het onbegrip dat letterlijk mensenlevens kan kosten. </p> <p>Tegelijkertijd denk ik, ik ben wel de voorzitter Centrum. Iedereen kijkt naar mij tijdens de vergadering. Iedereen houdt mij verantwoordelijk. Terwijl ik het onverstandig vind om te vergaderen. Tijd voor actie! Ik pak de telefoon en besluit met de secretaris van de commissie Centrum de vergadering af te gelasten. Dat doe ik met de volgende tekst. Die tekst moet ik helemaal zelf verzinnen, want ondanks al mijn inspanningen is in de organisatie nog geen tekst beschikbaar. Met trillende vingers zit ik te tikken, want ik wil geen fouten maken en de boodschap moet in één keer goed overkomen:</p> <blockquote> <p>Geachte geadresseerde, <br />  <br /> Als uw voorzitter Centrum heb ik besloten de vergadering van de stadsdeelcommissie Centrum dinsdag 17 maart 2020 te annuleren. Het coronavirus (COVID-19) maakt nu dat ik de gezondheid van deelnemers aan de vergadering heb afgewogen tegen het belang van de besluiten die op de agenda staan. Aangezien de landelijke overheid en ons eigen college van B&amp;W bijeenkomsten die niet strikt noodzakelijk zijn afraden valt deze balans ruim uit naar afgelasting van de vergadering. In deze fase van de virusuitbraak is het noodzakelijk dat de infecties geleidelijk optreden zodat onze gezondheidszorg zoveel mogelijk mensen kan helpen. Wij kunnen dus met de annulering van vergaderingen bijdragen aan de gezondheid van velen.<br />  <br /> Zodra bekend is wanneer bijeenkomsten weer kunnen plaatsvinden zal ik uiteraard met de commissiegriffier bekijken hoe de besluitvorming snel kan worden opgestart. <br />  <br /> Namens de voorzitter, de heer Vic van Dijk, […]</p> </blockquote> <p>Gelukkig reageren de raadsleden goed. Iedereen begrijpt dat we niet bij elkaar moeten willen komen nu. Een dag later is dat nog niet overal doorgedrongen. Op Twitter steek ik een collega uit Hengelo nog <a href="https://twitter.com/vicvandijk/status/1238888222148698113">een hart onder de riem</a>. Ik vind het zo erg dat mensen door sommige gemeenten worden gedwongen een afweging te maken tussen hun democratische plicht en de gezondheid van zichzelf en anderen. </p> <blockquote class="twitter-tweet" data-dnt="true"> <p dir="ltr" lang="nl" xml:lang="nl">Wiert, ik geef je groot gelijk. Gisteren heb ik de stadsdeelcommissie Centrum van de gemeenteraad van Enschede geannuleerd. Om bij te dragen aan ieders gezondheid.<br /> Rotterdam, Amsterdam, Zoetermeer en vast nog meer wijze gemeenteraden annuleren hun vergaderingen. <a href="https://twitter.com/hashtag/ikblijfthuis?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#ikblijfthuis</a> <a href="https://t.co/MgbNb8Fo0J">pic.twitter.com/MgbNb8Fo0J</a></p> — Vic van Dijk (@vicvandijk) <a href="https://twitter.com/vicvandijk/status/1238888222148698113?ref_src=twsrc%5Etfw">March 14, 2020</a></blockquote> <p>De gemeente Enschede heeft het gewraakte persbericht later alsnog <a href="https://www.enschede.nl/bestuur/nieuws-politiek-en-bestuur/raadsmaatregelen-nav-coronavirus">aangepast</a>. Oef, dat liep gelukkig met een sisser af. Komende week komen we niet bij elkaar, gelukkig, zeg ik opgelucht. Maar wel met pijn in mijn democratisch hart. </p> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/coronavirus-covid-19" hreflang="nl">coronavirus (COVID-19)</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-coronacrisisdagboek" hreflang="nl">dossier Coronacrisisdagboek</a></div> <div><a href="/nl/labels/crisis" hreflang="nl">crisis</a></div> <div><a href="/nl/labels/pandemie" hreflang="nl">pandemie</a></div> <div><a href="/nl/labels/raadswerk" hreflang="nl">raadswerk</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=82&amp;2=comment&amp;3=comment" token="i3C847rce9DSNMx3BdMNWBdStMFHXLzqcFVgxtrZheQ"></drupal-render-placeholder> </section> Fri, 13 Mar 2020 22:00:00 +0000 vicvandijk 82 at https://vicvandijk.nl https://vicvandijk.nl/nl/coronacrisisdagboek-moeite-met-afstand-nemen#comments Coronacrisisdagboek: De aanloop https://vicvandijk.nl/nl/coronacrisisdagboek-de-aanloop <span>Coronacrisisdagboek: De aanloop</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>vr, 02/28/2020 - 23:00</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2020-04/28%20februari%202020%20%E2%80%94%20Het%20college%20antwoordt%20laconiek%20op%20onze%20coronavragen.jpeg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2020-04/28%20februari%202020%20%E2%80%94%20Het%20college%20antwoordt%20laconiek%20op%20onze%20coronavragen.jpeg?itok=VSOwKQ7O" width="480" height="303" alt="28 februari 2020 — Het college antwoordt laconiek op onze coronavragen" /> </a> </div> <div><p><em>De persoonlijke beleving van een gemeentebestuurder van Enschede in tijden van crisis</em></p> <p>Vrijdagochtend 24 januari 2020. Ik lees de nieuwsberichten in de app <a href="https://www.economist.com/node/21557130/apps"><em>Economist Espresso</em></a>. Zo ook het bericht dat vanavond met Chinees Nieuwjaar een heleboel stoelen bij families in China leeg zullen blijven. Dit door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) in Wuhan sinds december 2019. Mensen durven nu uit angst voor besmetting of om zelf te besmetten niet meer in contact te komen met andere mensen in China. Ik ben onder de indruk en stel me voor dat we zo’n situatie hier in Nederland zouden hebben, brrrr. </p> <h2>Chinezen gaan reizen na hun Nieuwjaar</h2> <p>Ik laat nog eens tot me doordringen wat er nu allemaal gebeurt in China. Ik grap nog tegen mijn vriend dat in autoritair China de autoriteiten ook het Chinees Nieuwjaar kunnen verlengen. Dan blijft iedereen nog wat langer dan de gebruikelijke vakantieperiode op zijn plek en kun je het aantal besmettingen verminderen. </p> <p>En dan denk ik, wanneer de Chinese vakantie, verlengd of niet, afgelopen is gaan de mensen weer reizen. Ook naar Europa, ook naar Nederland, en zeker ook naar Enschede. Hebben we wel bedacht hoe we hiermee omgaan? Ik opper in de fractie-app om hierover vragen te stellen aan ons college van burgemeester en wethouders. </p> <h2>Vijf dagen later eerste Europese besmetting</h2> <p>Woensdagochtend 29 januari 2020. Ik lees dat het eerste geval van mens-tot-mensbesmetting met COVID-19 in Europa is vastgesteld. Een Duitse man is besmet geraakt door een collega die vanuit China op bezoek kwam. Nu is het virus op ons continent! Ik stel nogmaals voor om vragen te stellen, en deze keer krijg ik een positieve reactie van fractiegenoten. Ik tik een voorstel voor vragen en stuur ze naar de fractiegenoot die erover gaat. </p> <h2>College antwoordt een maand later laconiek</h2> <p>Een maand later, 28 februari 2020. Het college <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=0001b72e-69bf-4aea-be3d-afdc7a25e821">geeft antwoord op de coronavragen van D66</a>. De antwoorden zijn nogal droog en standaard. Niets in de beantwoording van het college doet vermoeden dat een crisis op ons afkomt in Enschede. Toen wisten we wél dat het over exact twee weken vrijdag de dertiende zou zijn. Maar we realiseerden ons niet dat die vrijdag de dertiende <a href="https://nos.nl/artikel/2326868-corona-maatregelen-thuisblijven-bij-milde-klachten-evenementen-massaal-afgelast.html">de eerste thuiswerkdag in crisismodus</a> zou zijn in Nederland. En dat in slechts twee weken. De beantwoording van onze vragen duurde wel twee keer zo lang… </p> <p>De lokale media besteden geen aandacht aan de vragen en de antwoorden. Wel besteden zij gelukkig aandacht aan de GGD. Het college geeft aan bereid te zijn om de raad bij te praten over de de gevaren en preventie van pandemieën in het algemeen. De coronacrisis die vlak hierna uitbrak maakt dat dit nog niet gebeurd is. <em>O, welk een ironie.</em> </p> <h2>Achteraf gezien</h2> <p>Achteraf is alles makkelijk te zien. Nu achteraf realiseer ik me dat je de crisis <a href="https://www.rtlnieuws.nl/columns/column/5089616/coronavirus-catastrofe-reconstructie">kon zien aankomen</a>. Maar dan moet je wel je ogen <a href="https://www.vn.nl/kabinet-gewaarschuwd-coronavirus/">openhouden</a>. En het onmogelijke voor het mogelijke houden. Want wanneer je erin zit, is het lastig om het te zien. Maar het kan. Ik wil niet beweren dat ikzelf alles van tevoren kon uittekenen. Integendeel, ik ben maar een leek die het nieuws volgt. Maar ik vind wel dat ik als politicus rekening moet houden met de bedreigingen die op de maatschappij afkomen. Want dat is wat ik van een beschermende overheid verwacht. </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/coronavirus-covid-19" hreflang="nl">coronavirus (COVID-19)</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-coronacrisisdagboek" hreflang="nl">dossier Coronacrisisdagboek</a></div> <div><a href="/nl/labels/pandemie" hreflang="nl">pandemie</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=81&amp;2=comment&amp;3=comment" token="Lm40NCJvkICY64C44Ii29nQ7JsXNLqHaUlrWvy7o6nk"></drupal-render-placeholder> </section> Fri, 28 Feb 2020 22:00:00 +0000 vicvandijk 81 at https://vicvandijk.nl https://vicvandijk.nl/nl/coronacrisisdagboek-de-aanloop#comments Vuurwerk op Stadsveld, oftewel hoe vier je samen feest? https://vicvandijk.nl/nl/vuurwerk-op-stadsveld-oftewel-hoe-vier-je-samen-feest <span>Vuurwerk op Stadsveld, oftewel hoe vier je samen feest?</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>do, 02/20/2020 - 14:47</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2020-02/vernon-raineil-cenzon-vLF2n8fiFPY-unsplash.jpg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2020-02/vernon-raineil-cenzon-vLF2n8fiFPY-unsplash.jpg?itok=iK9EKiS9" width="480" height="294" alt="Siervuurwerk, foto: Vernon Raineil Cenzon via Unsplash" /> </a> </div> <div><p>Stadsveld organiseerde een bewonersavond over vuurwerk op 5 februari 2020. In het speeltuingebouw kon iedereen zijn zegje doen over de jaarwisseling. Het gesprek ging ook over de vele andere dagen met vuurwerkoverlast. </p> <h2>De politiek roert zich, ik luister</h2> <p>Ik was naar de bewonersavond gekomen om te luisteren. De <a href="http://enschede.1twente.nl/verbazing-raadslid-enschede-over-totaalverbod-vuurwerk-dit-is-niet-te-handhaven/content/item?1152666">politiek roert zich</a> behoorlijk over vuurwerk. De Veiligheidsregio Twente heeft zich <a href="https://vrtwente.nl/sharepoint/Vergaderstukken%20Algemeen%20Bestuur/Archief/Vergadering%20AB%20VRT%2010%20februari%202020/20200210%20D02h%20SCAN%20ingekomen%20stuk%208.pdf">per brief aan de minister uitgesproken</a> voor een <a href="https://www.tubantia.nl/enschede-e-o/twentse-burgemeesters-willen-verbod-op-consumentenvuurwerk~a61e9743/">verbod op consumentenvuurwerk</a>. En natuurlijk heb ik zelf ook een mening. Ik vind vuurwerk gevaarlijk en voel me onveilig. Maar nu ging ik eens luisteren naar de bewoners van Stadsveld. In deze blog geef ik een impressie van de bewonersavond. Ik sluit af met de vraag of het eigenlijk niet om meer dan vuurwerk alleen zou moeten gaan. </p> <h2>Jongeren met vuurwerk laat op straat</h2> <p>Een dame op leeftijd die in een flat woont vertelde dat een groep jongeren nogal wat lawaai maakte in de late uurtjes. Deze groep staat vlakbij haar appartement en steekt op straat vuurwerk af. Wanneer de politie of het “team vuurwerkinzet” arriveren zijn de vogels al gevlogen. Dit is dus helaas heel moeilijk om aan te pakken op de traditionele manier. En dus blijven de omwonenden overlast houden. </p> <h2>Een straat vol van vuurwerk en feest</h2> <p>Een andere mevrouw woont in één van de vele smalle straten van Stadsveld met veel woningen en geparkeerde auto’s. Een paar jaar geleden maakte ze al mee dat overmatig vuurwerkgebruik een voordeur compleet deed smelten. Verderop in de straat organiseren bewoners een heel feest met tenten op straat. Ook een vuurton is daarbij. Ze durft de deur niet uit, want ze wil thuis zijn voor het geval het huis in brand vliegt. Ja, het is zo bizar als ik het nu opschrijf… Thuisblijven voor een brand.😢 Dus de ene bewoner viert feest, terwijl een andere bewoner doodsbenauwd aan huis gekluisterd blijft. En dat in één en dezelfde straat. </p> <h2>Het team vuurwerkinzet</h2> <p>In de avonden voor de jaarwisseling maakt een team van politie-agenten, handhavers, jongerenwerkers, wijkraadsleden en andere buurtbewoners <a href="https://www.tubantia.nl/enschede/op-pad-met-handhavers-in-enschede-wat-treffen-zij-aan-rond-oud-en-nieuw~ac8da688/">in tweetallen een rondgang door de wijken</a> in West. Dit gebeurt nu een paar jaar en voorkomt een heleboel schade. Ook op andere momenten maken bijvoorbeeld gemeente-ambtenaren extra rondes door de wijken om mensen te wijzen op gevaar. Een mevrouw vertelde dat ze op aangeven van ambtenaren hun vuurton op grindtegels hadden gezet en op de juiste afstand. Ze vond het helemaal geweldig dat de gemeente na de jaarwisseling bij hen in de straat kwam schoonmaken, bij wijze van beloning voor het prettige contact. </p> <p>Natuurlijk vindt nog niet overal een dergelijk goed overleg tussen het gezag en de bewoners plaats. Op de bewonersavond hoorden we ook over een brand die was ontstaan door onveilig gedrag. Dan is overleg een gepasseerd station en worden mensen meegenomen voor <a href="#!" class="toggle">“een nachtje Borne”. <span class="symClosed">[…]</span><span class="symOpen">▸</span> </a><span class="toggledText">(in Borne bevindt zich het arrestantencentrum van de politie)</span><a href="#!" class="toggleEnd"> <span class="symOpenEnd">◂</span> </a></p> <h2>Draait het niet om het samenleven in de wijk?</h2> <p>Ik sprak ook mensen die zich zorgen maken om wat voor illegaal vuurwerk mensen in huis opslaan. Ze maken zich zorgen over de gevaren hiervan. En durven hier niks van te zeggen. Ik hoorde over een jochie dat een nitraatbom op een rijdende auto gooit. Hij was zich absoluut niet bewust van de gevaren en leek erg onder de indruk toen hij aangesproken werd. Dit alles zette me aan het denken. </p> <p>We hebben het steeds over vuurwerk. En dan is het meteen de vraag of je “voor” of “tegen” bent. <em>Wilt u meer, of wilt u minder…?</em> Dat is te simpel naar mijn idee. Ik denk dat dit maar een deel is van wat in onze samenleving speelt. Gaat het eigenlijk niet om hoe we met elkaar willen samenleven? Juist in een krappe woonwijk zoals Stadsveld. Hoe houd je rekening met elkaar? Kun je een feestje veilig en met respect voor de omwonenden vieren? Ik hoop van harte dat een gesprek hierover mogelijk is. Ook als dit gesprek over minder leuke dingen gaat. Wanneer je bijvoorbeeld afspreekt om het feestje wat in te korten of het vuurwerk wat te beperken. En ook wanneer de buren een avond geluidsoverlast hebben van dat feestje. </p> <p>Kortom, ik denk dat we met alleen een besluit over een mogelijk vuurwerkverbod er niet zijn. De vraag is hoe we van de jaarwisseling weer een feest voor iedereen maken. En hoe we ook de andere 365 dagen van 2020 in harmonie met elkaar samen kunnen leven. Op Stadsveld, in heel Enschede-West en daarbuiten. Hierbij helpt een bewonersavond en menselijk contact. Daar zet ik me voor in, jij ook? Ik ben benieuwd naar jouw ideeën, reageer gerust hieronder of <a href="/nl/over-vic">naar mij persoonlijk</a>. </p> <p> </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/stadsdeel-west" hreflang="nl">stadsdeel West</a></div> <div><a href="/nl/labels/stadsveld" hreflang="nl">Stadsveld</a></div> <div><a href="/nl/labels/vuurwerk" hreflang="nl">vuurwerk</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=79&amp;2=comment&amp;3=comment" token="y6aSz7f79W3ef0kVx6rk1cOYe5C7yd5fSswe1ijNpr0"></drupal-render-placeholder> </section> Thu, 20 Feb 2020 13:47:46 +0000 vicvandijk 79 at https://vicvandijk.nl https://vicvandijk.nl/nl/vuurwerk-op-stadsveld-oftewel-hoe-vier-je-samen-feest#comments Kwijtschelding belastingen gemakkelijk ingewikkelder https://vicvandijk.nl/nl/kwijtschelding-belastingen-gemakkelijk-ingewikkelder <span>Kwijtschelding belastingen gemakkelijk ingewikkelder</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>do, 02/13/2020 - 16:14</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2020-02/schema-GBT-en-GBLT.PNG"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2020-02/schema-GBT-en-GBLT.PNG?itok=aPC_POa8" width="480" height="305" alt="Schema kwijtschelding GBTwente en GBLT" /> </a> </div> <div><p>Het belastingkantoor van het waterschap (<a href="https://gblt.nl"><span class="sc">gblt</span></a>) heeft de samenwerking met het gemeentelijk belastingkantoor (<a href="https://gbtwente.nl">GBTwente</a>) opgezegd. Eind 2019 heb ik daarom <a href="https://enschede.d66.nl/2019/12/07/behoud-gezamenlijke-aanvraag-kwijtschelding-belastingen-gemeente-waterschap/">actie gevoerd</a> voor <a href="/nl/vechten-voor-een-aanvraag-kwijtschelding-belastingen">het behoud van de gezamenlijke kwijtschelding</a> gemeentebelastingen en waterschapsbelastingen. </p> <h2>Helaas geen gezamenlijke kwijtschelding meer</h2> <p>Helaas wil <span class="sc"><a href="https://gblt.nl">gblt</a></span> niet terug naar één kwijtschelding voor de inwoners van Enschede. Dat is jammer, maar een feit, zo schrijft het college in een <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=25989c53-e5f3-4587-b543-58e65a4bb8bf">brief</a> aan de raad op 11 februari 2020. Mensen ervaren hierdoor een extra hindernis om minder belasting te hoeven betalen. En dat vindt het college ook een slechte zaak. </p> <h2>Wel een paar versimpelingen in de aanvraagprocedure</h2> <p>Om het zo min mogelijk ingewikkeld te maken, heeft het college op mijn verzoek wel een paar dingen kunnen doen:</p> <ul><li>Het digitale aanvraagproces is ingekort en makkelijker gemaakt, </li> <li>verkeerd verzonden aanvragen sturen beide belastingkantoren aan elkaar door, en</li> <li>zoveel mogelijk organisaties die te maken hebben met mensen met lage inkomens communiceren over de kwijtscheldingen. </li> </ul><h2>College Enschede blijft zich inzetten voor makkelijke kwijtschelding</h2> <p>Tot slot schrijft het college dat het zich in blijft zetten voor een zo gemakkelijk mogelijke procedure. Voor één loket voor mensen in armoede, en dus ook voor één gezamenlijke aanvraag kwijtschelding belastingen. Kortom, over ons college ben ik zeer tevreden. Het college van burgemeester en wethouders van Enschede heeft alles gedaan wat in zijn macht lag om het onze inwoners zo makkelijk mogelijk te maken. Over <span class="sc">gblt</span> heb ik <a href="/nl/vechten-voor-een-aanvraag-kwijtschelding-belastingen">een andere mening</a>… </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/belastingen" hreflang="nl">belastingen</a></div> <div><a href="/nl/labels/kwijtschelding" hreflang="nl">kwijtschelding</a></div> <div><a href="/nl/labels/waterschap" hreflang="nl">waterschap</a></div> <div><a href="/nl/labels/armoede" hreflang="nl">armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-armoede" hreflang="nl">dossier Armoede</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=78&amp;2=comment&amp;3=comment" token="gqdxo0DEdyaM5ZCiBBKz75MOrJGBO3oR7mBgIKBWJtY"></drupal-render-placeholder> </section> Thu, 13 Feb 2020 15:14:11 +0000 vicvandijk 78 at https://vicvandijk.nl https://vicvandijk.nl/nl/kwijtschelding-belastingen-gemakkelijk-ingewikkelder#comments Dit deed ik in politiek 2019 https://vicvandijk.nl/nl/dit-deed-ik-politiek-2019 <span>Dit deed ik in politiek 2019</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>ma, 12/30/2019 - 18:26</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2019-12/20190412%20Vic%20maakt%20soep%20voor%20gemeentebestuur%20Enschede.jpeg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2019-12/20190412%20Vic%20maakt%20soep%20voor%20gemeentebestuur%20Enschede.jpeg?itok=ciiuXijd" width="360" height="480" alt="20190412 Vic maakt soep voor gemeentebestuur Enschede" /> </a> </div> <div><p>Politiek is doen. Soms leidt een uurtje werk tot veel verandering voor de inwoners van Enschede. Een andere keer zie je pas resultaat na wekenlang buffelen. Maar dat maakt het niet minder leuk om in deze blog eens terug te kijken op 2019. Wat deed ik samen met mijn collega’s van D66 zoal aan politiek het afgelopen jaar? En wat leverde dit op voor de stad Enschede? </p> <p>D66 heeft op bepaalde onderwerpen nogal wat bereikt. Ik was in 2019 betrokken bij:</p> <ul><li><a href="#studietoeslag">verhoging individuele studietoeslag naar € 300</a>, </li> <li><a href="#verbouwing">1,6 miljoen investeren in gemeentelijke gebouwen om zo geld te besparen</a>, </li> <li><a href="#buisleidingen">de bescherming van het buitengebied tegen bovengrondse buisleidingen</a>, </li> <li><a href="#betalingsherinnering">een gratis betalingsherinnering voor gemeentelijke belastingen</a>, </li> <li><a href="#kandidaatEP">kandidatuur Europees Parlement</a>, </li> <li><a href="#RIBW">RIBW in Zuid</a>, </li> <li><a href="#klachtencommissaris">behoud van de Klachtencommissaris</a>, </li> <li><a href="#zoutwinning">stoppen van onveilige zoutwinning</a>, </li> <li><a href="#stikstofcrisis">gevolgen stikstofcrisis in beeld krijgen</a>, </li> <li><a href="#fonds_journalistiek">een fonds voor lokale journalistiek</a>, </li> <li><a href="#woonwagens">plek voor woonwagens in Enschede</a>, en</li> <li><a href="#kwijtschelding">het behoud van één aanvraag kwijtschelding belastingen</a>. </li> </ul><p>Zie hier een langere uitleg van deze twaalf politieke projecten uit 2019. </p> <h2><a id="studietoeslag" name="studietoeslag">Studietoeslag verhoogd naar € 300</a></h2> <p>In maart heeft de raad unaniem mijn motie aangenomen om de <a href="/nl/beperkte-studenten-krijgen-meer-studietoeslag-enschede">individuele studietoeslag</a> te verhogen naar € 300 per maand. In juli is dit ook <a href="https://twitter.com/vicvandijk/status/1148305317857509377">daadwerkelijk besloten</a> door de raad, met ingang per januari 2019. Zo kon goed samenwerken met Tweede Kamerlid <a href="https://twitter.com/RensRaemakers/status/1148305774730448897">Rens Raemakers</a> leiden tot een betere opleiding voor arbeidsgehandicapte studenten. </p> <h2><a id="verbouwing" name="verbouwing">Verbouwingen Stadskantoor, Stadhuis en Noordmolen</a></h2> <p>In maart besloot de raad éénmalig € 1,6 miljoen te investeren in de drie gebouwen Stadskantoor, Stadhuis en Noordmolen. Zo bespaart de gemeente bijna € 0,8 miljoen per jaar. Het was allemaal wat ingewikkeld opgeschreven. Dus ontstond politiek gekrakeel. Puur omdat het zo slim klinkt om bijna twee miljoen niet uit te geven in tijden van geldtekorten. Ik heb kritisch op de inhoud doorgevraagd en toen werd duidelijk dat het <a href="/nl/huisvesting-ambtenaren-verkies-je-feiten-opwinding">heel verstandig was om de investering te doen</a>. Omdat het de gemeente geld bespaart. En omdat de ambtenaren hun werk beter kunnen doen, zeker ook in de wijken. Gelukkig wilde de meerderheid van de raad die feiten uiteindelijk toch wel zien en besloot geld uit te geven om belastinggeld te besparen. </p> <h2><a id="buisleidingen" name="buisleidingen">Buitengebied beschermd tegen bovengrondse buisleidingen</a></h2> <p><img align="right" alt="20190411 Bovengrondse buisleiding stoom Twence Nouryon Hengelo" src="/sites/default/files/2019-12/20190411%20Bovengrondse%20buisleiding%20stoom%20Twence%20Nouryon%20Hengelo.jpg" width="300" />Bij de behandeling van een bestemmingsplan bij Twence Boeldershoek bedacht ik me dat ik niet nog meer <a href="https://www.rtvoost.nl/nieuws/311704/Voortaan-geen-bovengrondse-leidingbuizen-meer-in-buitengebied-Enschede">bovengrondse buisleidingen in het buitengebied</a> wil zien. Die zijn erg lelijk namelijk. Ik heb samen met andere partijen de wethouder hierover bevraagd en toen heeft hij het bestemmingsplan in april <a href="https://enschede.d66.nl/2019/04/26/d66-beschermt-buitengebied-tegen-bovengrondse-buisleidingen/">aangepast</a>. En aan het einde van 2019 zag ik zelfs dat de bestaande glimmende bovengrondse buisleiding in Hengelo donker gemaakt is. Ook hoorde ik dat men bezig gaat met meer beplanting om deze leiding te camoufleren in het landschap. Mooi! </p> <h2 clear="all"><a id="betalingsherinnering" name="betalingsherinnering">Gratis betalingsherinnering gemeentelijke belastingen</a></h2> <p>Heel veel mensen missen de aanslag gemeentelijke belastingen. Daarop volgt dan een betalingsherinnering die € 7 of € 16 kost. D66 heeft voorgesteld deze herinnering gratis te maken, maar dat zou de gemeente € 180.000 kosten. Daarop heb ik in mei aangegeven dat het college moet uitzoeken <a href="https://channel.royalcast.com/webcast/enschede/20190513_1?start=1268479">waarom toch zoveel mensen de (digitale) belastingaanslag missen</a>. Nu ik dit tik, realiseer ik me dat ik meteen ga navragen wat hieruit is gekomen. </p> <h2><a id="kandidaatEP" name="kandidaatEP">Kandidaat Europees Parlement</a></h2> <p>2019 was heel bijzonder voor mij omdat ik kandidaat was voor het Europees Parlement. Een half jaar lang ben ik druk geweest met het verspreiden van de Europese samenwerkingsboodschap. <a href="/nl/wat-een-prachtige-verkiezingscampagne-voor-europa">En dat was zo ontzettend leuk</a>! Bovendien versterkt Europa mijn werk in de gemeente Enschede. Na de verkiezingen in mei heb ik even rustig aan gedaan met Europa, maar in 2020 ga ik hier volop mee verder!  </p> <h2><a id="RIBW" name="RIBW">Heftige invalbeurt in stadsdeelcommissie Zuid over RIBW</a></h2> <p>Vanwege een agendaprobleem mocht ik in juni mijn fractiegenoot Iris vervangen in de stadsdeelcommissie Zuid. Dit werd een ongewoon roerige vergadering met bijna tweehonderd bezorgde buurtbewoners als publiek. De mensen waren heel bezorgd over de komst van RIBW-cliënten naar de wijk. Ik heb me enorm gestoord aan veel van mijn collega-raadsleden. Zij deden alsof ze de komst van deze instelling voor beschermd wonen kunnen tegenhouden. Dus heb ik de wethouder maar op de man af gevraagd “Het klopt toch niet dat de gemeente de komst van RIBW kan tegenhouden?” Toen de wethouder aan het einde van de avond antwoordde dat de gemeente inderdaad niet de komst van RIBW kan verhinderen, <a href="https://www.rtvoost.nl/nieuws/314004/Kritiek-op-communicatie-gemeente-Enschede-over-komst-RIBW-clienten">liep de halve zaal leeg</a>. Sommige feiten willen mensen misschien niet horen, maar het is toch beter je als politicus bij die feiten te houden. Anders ga je nog geloven in luchtkastelen. Na deze vergadering nam <a href="https://enschede.d66.nl/2019/07/01/ribw-bij-de-broekheurnerborch/">Iris dit moeilijke dossier</a> weer over. </p> <h2><a id="klachtencommissaris" name="klachtencommissaris">Klachtencommissaris behouden</a></h2> <p>Soms is politiek goed opletten. Met de fractie lazen we in de Zomernota dat de Klachtencommissaris in feite zou worden opgeheven. Toen heb ik <a href="https://enschede.d66.nl/2019/07/11/het-klachtencommissariaat-is-behouden/">een motie gemaakt om dit succesvolle instituut te behouden</a>, en die is in juli met overgrote meerderheid aangenomen. Simpel, maar je moet het wel even doen want anders loopt zoiets mis. </p> <h2><a id="zoutwinning" name="zoutwinning">Onveilige zoutwinning moet stoppen</a></h2> <p><img align="left" alt="20190927 Onveilige zoutwinning in Tubantia en aantekeningen Vic van Dijk" src="/sites/default/files/2019-12/20190927%20Onveilige%20zoutwinning%20in%20Tubantia%20en%20aantekeningen%20Vic%20van%20Dijk%20IMG_1005.jpeg" width="250" />In augustus zette Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een ernstige brief aan zoutwinner Nouryon Hengelo uit juli online. Ik moest even kauwen op deze brief en navraag doen. Eind september heb ik het college <a href="/nl/onveilige-zoutwinning-nouryon-moet-stoppen">voorgesteld</a> de minister te vragen de zoutwinning stil te leggen, als inderdaad de situatie zo ernstig is als SodM in zijn brief stelde. Het resultaat waren grote <a href="https://www.tubantia.nl/enschede/vic-van-dijk-d66-wil-harde-maatregelen-leg-de-zoutwinning-in-twente-maar-stil~ae62c152/">krantenkoppen</a> op de <a href="http://enschede.1twente.nl/vic-van-dijk-d66-wil-harde-maatregelen-‘leg-de-zoutwinning-in-twente-maar-stil’/content/item?1143715">voorpagina</a>. Het antwoord na een paar weken luidde dat “geen sprake is van acuut onveilige zoutwinningsactiviteiten.” Bij een bijeenkomst half november hoorden we van SodM dat Nouryon in de tussentijd heel veel had verbeterd aan de veiligheid. Het was wat heftig en bijzonder, maar ik ben blij zo te hebben kunnen bijdragen aan een veilige zoutwinning. </p> <h2 clear="all"><a id="stikstofcrisis" name="stikstofcrisis">Toen de stikstofcrisis nog PAS was</a></h2> <p>Door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) eind mei wist ik dat er iets aan de hand was met stikstof in Nederland. Ik stelde toen de vraag aan de ambtenaren wat dit kon betekenen voor de ruimtelijke ontwikkelingen in Enschede. Een antwoord bleef helaas lang <a href="https://www.tubantia.nl/enschede/pas-op-de-plaats-dreigt-voor-grote-projecten-in-enschede-door-stikstof~ae81c331/">uit</a> (<a href="http://enschede.1twente.nl/pas-op-de-plaats-dreigt-voor-grote-projecten-in-enschede-door-stikstof/content/item?1141924">vrij toegankelijke versie artikel</a>).</p> <p>Dus ben ik gaan zeuren totdat ambtenaren zelfs chagrijnig van mij werden. We wilden met onze fractie gewoon weten wat de gevolgen zouden zijn voor Enschede. Want daar moeten we ons als raad op <a href="https://www.tubantia.nl/enschede/enschedees-raadslid-over-stikstofcrisis-het-is-allemaal-nogal-lijdzaam~af7b5eee/">voorbereiden</a> (<a href="http://enschede.1twente.nl/raadslid-over-stikstofcrisis-‘het-is-allemaal-nogal-lijdzaam’/content/item?1143621">vrij toegankelijke versie artikel</a>). Vier maanden later (!) werd het dan duidelijk: alle bestemmingsplannen konden doorgaan, behalve één zonnepark. Gelukkig hebben we dat zonnepark in een extra raadsvergadering kunnen aanpassen zodat het toch kon doorgaan. </p> <p>Inmiddels is iedereen duidelijk dat heel Nederland midden in een stikstofcrisis zit. Veel is nog onduidelijk, maar de gemeente Enschede heeft zijn lesje nu wel geleerd en zit nu met de neus vooraan. </p> <h2><a id="fonds_journalistiek" name="fonds_journalistiek">Fonds lokale journalistiek</a></h2> <p>Van tijd tot tijd beweert lokale omroep 1Twente Enschede failliet te gaan wanneer hij geen extra geld krijgt. Opvallend genoeg bestaat 1Twente Enschede nog altijd. Terwijl niet op tijd extra geld is gegeven. Ik vind dit een lastige situatie. Want ik wil me als lokaal politicus niet bemoeien met één van mijn waakhonden.</p> <p>1Twente moet zich journalistiek en onafhankelijk van de politiek op kunnen stellen. In april heeft D66 dan ook voorgesteld een <a href="https://www.rtvoost.nl/nieuws/310556/D66-Enschede-wil-fonds-voor-lokale-journalistiek">onafhankelijk fonds voor lokale journalistiek</a> in te stellen. De gemeente kan dat fonds vullen met de € 100.000 wettelijke subsidie die nu direct naar <a href="http://enschede.1twente.nl/d66-wil-journalistiek-fonds-bij-faillissement-1twente/content/item?1128067">1Twente Enschede</a> gaat. Anderen kunnen ook een bijdrage doen. Een onafhankelijk fondsbestuur bepaalt dan welke lokale journalistieke initiatieven geld krijgen. De lokale politiek staat dan mooi op afstand. De waakhond kan zijn lokale politieke baasje dan gerust een keer bijten. Zijn eten krijgt hij immers uit een andere voederbak: het fonds.</p> <p>Het college wilde nog niet beginnen aan een apart fonds. Maar op een andere suggestie van mij <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=b65c4ace-cb38-4e44-b66f-97e81f894cfe">antwoordde het college</a> wel positief. 1Twente Enschede krijgt nu nog slechts maandelijkse voorschotten van de subsidie overgemaakt. Zo is de gemeente niet een heel jaar aan subsidie kwijt bij faillissement aan het begin van het jaar. Ik ben erg blij dat we het financiële risico voor de gemeente aanzienlijk hebben kunnen beperken met deze suggestie. </p> <p>Daarnaast heeft D66-Kamerlid <a href="https://twitter.com/sneller/status/1207735502234963970?s=21">Joost Sneller</a> geregeld dat lokale omroepen extra subsidie krijgen om professioneler te worden. 1Twente Enschede krijgt voor de periode van een jaar <a href="https://www.svdj.nl/nieuws/twintig-lokale-omroepen-doen-mee-aan-pilot-professionalisering/">nog eens € 171.000 extra</a> van de minister. Zo kan 1Twente Enschede op eigen benen leren staan. Hopelijk is dit een voorbode van <a href="https://enschede.d66.nl/2019/10/02/hoe-maakt-enschede-zich-los-van-1twente/">de overgang van de financiering van lokale omroepen naar het Rijk</a>. Dat is ook <a href="https://www.tubantia.nl/enschede/d66-wil-weten-hoe-gemeente-enschede-zich-financieel-losmaakt-van-omroep-1twente~ab17564a/">een manier</a> waarop de gemeenteraad niet meer over zijn eigen waakhond gaat. </p> <p>Nu is het zaak dat we de € 250.000 risico die de gemeente nog loopt met 1Twente Enschede verkleinen. Dat risico zit in de afgegeven bankgarantie. In 2020 zal ik doorgaan met vragen stellen zodat 1Twente Enschede de lening af gaat lossen en de gemeentelijke bankgarantie opgeheven kan worden. Dan is onze lokale omroep tenminste écht onafhankelijk! En dan zie ik het Fonds voor Lokale Journalistiek Enschede nog wel opgericht worden. Alles in dit dossier gaat met kleine stapjes. </p> <h2><a id="woonwagens" name="woonwagens">Maak plek voor woonwagens, net zoals voor woningen</a></h2> <p>Sinds de zomer maakte de hele raad duidelijk aan de wethouder dat hij plek moet maken voor <a href="https://enschede.d66.nl/2019/11/17/maak-plek-voor-woonwagens-net-als-voor-woningen/">een stuk of twintig woonwagens in Enschede</a>. In november kwam dit tot een heus debat. Ik ben blij dat dit op een goede manier verliep en de wethouder nu beloofd heeft dit toch mee te nemen in de volgende zomernota. Want ook voor onze woonwagenbewoners willen we plek maken in Enschede. Dit mensenrecht gaat mij echt aan het hart. </p> <h2><a id="kwijtschelding" name="kwijtschelding">Eén aanvraag kwijtschelding belastingen</a></h2> <p>In december bevond ik me plots in een bizarre bestuurlijke soap. Een lang verhaal kort: het waterschap trekt zich terug uit de gezamenlijke aanvraag voor kwijtschelding van gemeentebelastingen en waterschapsbelastingen. Het resultaat zal zijn dat minder inwoners van Enschede de kwijtschelding aanvragen. En dus krijgen we meer mensen in armoede. “We maken het niet leuker, wel moeilijker.” Dus ben ik samen met een heleboel andere mensen in Enschede én daarbuiten gaan vechten <a href="/nl/vechten-voor-een-aanvraag-kwijtschelding-belastingen">voor het behoud van de gezamenlijke aanvraag</a>. Dit loopt nog. </p> <p> </p> <p> </p> </div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/jaaroverzicht" hreflang="nl">jaaroverzicht</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=77&amp;2=comment&amp;3=comment" token="Qzb37j7VqLlKUKgiGSHsGIdM5xh3GhwoL_4P668Docs"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 30 Dec 2019 17:26:16 +0000 vicvandijk 77 at https://vicvandijk.nl https://vicvandijk.nl/nl/dit-deed-ik-politiek-2019#comments Kunststof schaatsbanen en andere mogelijke milieuverontreiniging door PFAS’en https://vicvandijk.nl/nl/kunststof-schaatsbanen-en-andere-mogelijke-milieuverontreiniging-door-pfasen <span>Kunststof schaatsbanen en andere mogelijke milieuverontreiniging door PFAS’en</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>vr, 11/08/2019 - 23:00</span> <div> <a href="https://vicvandijk.nl/sites/default/files/2019-11/A_water_droplet_DWR-coated_surface2_edit1.jpg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2019-11/A_water_droplet_DWR-coated_surface2_edit1.jpg?itok=jQFicWoQ" width="480" height="405" alt="PFAS’en maken textiel waterafstotend, foto: Brocken Inaglory" /> </a> </div> <div><p>Ik heb milieuverontreiniging door PFAS’en geagendeerd in Enschede met de volgende politieke vragen. Want we moeten ook lokaal aan de slag om de verspreiding van deze schadelijke stoffen terug te dringen. </p> <h2>Politieke vragen over kunststof schaatsbanen en andere mogelijke milieuverontreiniging door PFAS’en</h2> <p>Grondverontreinigingen door PFAS en andere poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS’en) zijn de laatste tijd veel in het nieuws. Het college van Enschede heeft ook in Twents verband <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=d6ce376a-a490-49f1-b7b5-53c63b32aa87">maatregelen genomen om grondverplaatsingen mogelijk te maken</a>. <a href="https://enschede.d66.nl">D66 Enschede</a> wil nu graag nader kijken naar de oorzaak van de milieu-verontreinigingen die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. </p> <h3>Waar zitten PFAS’en in?</h3> <p>Velen van ons gebruiken pannen met een anti-aanbaklaag gemaakt van <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Polytetrafluoroethylene">polytetrafluoretheen</a> (PTFE, merknaam teflon). <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorosurfactant">Poly- en perfluoralkylstoffen</a> kunnen gebruikt zijn bij de productie van PTFE. PTFE en aanverwante stoffen worden ook gebruikt in kunststof schaatsbanen, smeermiddelen, skiwax, kleding, tapijten, etc. Zodoende kunnen de (schadelijke) PFAS’en nog aanwezig zijn in deze producten. Poly- en perfluoralkylstoffen zelf worden ook gebruikt in brandblusmiddelen en andere toepassingen voor oppervlakte-actieve stoffen. </p> <h3>PFAS’en blijven voor altijd in het milieu; hoe voorkomen we dit? </h3> <p>Het kenmerk van PTFE is dat het met bijna niks reageert. Deze “chemische inertie” maakt het tot zo’n fantastisch anti-aanbakmateriaal. Vlees kan immers niet aan PTFE kleven omdat PTFE met bijna geen andere stoffen een chemische binding aangaat. PTFE is ook nog eens erg glad, dat maakt het geschikt voor allerlei glijtoepassingen. Diezelfde chemische inertie van PTFE maakt dat het niet wordt afgebroken in het milieu. PTFE en PFAS’en zijn dan ook “forever chemicals” die voor eeuwig in het milieu blijven. Zo ook in het menselijk lichaam. Van vele van deze stoffen is bekend dat ze schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Om milieuverontreinginig door deze stoffen in Enschede te agenderen stelt D66-raadslid Vic van Dijk de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Enschede. </p> <ol><li>Wat kan en wil het college doen om de verspreiding van PFAS en andere poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS’en) in Enschede tegen te gaan? </li> <li>Een veelgebruikt bestuurlijk excuus is om te zeggen dat Enschede wacht op landelijke maatregelen. Maar iedere overheid heeft een voorzorgplicht voor de inwoners. Heeft het college enig idee hoeveel PFAS’en in Enschede in het milieu terechtkomen? Leidt het gebruik van een kunststof schaatsbaan bijvoorbeeld tot milieu-verontreiniging en zou het college dit terug kunnen dringen? En heeft het college zicht op het gebruik van PFAS’en door de brandweer bij bijvoorbeeld het blussen? </li> <li>Heeft het college inzicht in het gebruik van PFAS’en door de eigen organisatie(s) en kan het dit terugdringen? Dit kan gaan van het gebruik van pannen met anti-aanbaklaag in de kantine, smeermiddelen in het gemeentelijk fietsen- en wagenpark, de rode loper van het stadhuis en dienstkleding tot de industriële installaties van Twence. </li> <li>Is het college bereid te komen met een aanpak milieu-verontreiniging door PFAS’en en andere stoffen? En op welke termijn? Welke politieke dilemma’s ziet het college nu al voor zich en hoe kan de raad hierin een constructieve rol spelen in het belang van de gezondheid van onze inwoners? </li> </ol><p> </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/milieu" hreflang="nl">milieu</a></div> <div><a href="/nl/labels/pfasen" hreflang="nl">PFAS’en</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=75&amp;2=comment&amp;3=comment" token="N348bnV5IYcEoBzW9Gg6NCKW95PWcocUuhX4iLVyV3g"></drupal-render-placeholder> </section> Fri, 08 Nov 2019 22:00:00 +0000 vicvandijk 75 at https://vicvandijk.nl https://vicvandijk.nl/nl/kunststof-schaatsbanen-en-andere-mogelijke-milieuverontreiniging-door-pfasen#comments