Stemmen tegen sleepwet is kiezen voor betere wet Wiv

Op 21 maart 2018 kiezen we niet alleen een nieuwe gemeenteraad. Dan vindt ook het landelijke referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) plaats. Wat moet ik nu van deze “sleepwet” vinden?

Arjen Lubach heeft het leuk gebracht, maar ik heb toch wat meer informatie nodig. Daarom heb ik me in deze materie verdiept. Inmiddels is voldoende informatie te vinden over de inhoud en gevolgen van de Wiv. Ik heb vooral naar de politieke besluitvorming in de Staten-Generaal gekeken. Alles is te vinden in Kamerdossier 34588

Tweede Kamer

In de Tweede Kamer is de Wiv met een grote meerderheid aangenomen. SP, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en twee kleine fracties stemden tegen. Kees Verhoeven heeft namens D66 21 amendementen op de wet ingediend. Een amendement wijzigt de tekst van de wet. Al deze wijzigingsvoorstellen zijn afgewezen door de Tweede Kamer. 

Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft de Wiv aangenomen op de laatste dag voor het zomerreces van 2017. Wederom stemden SP, GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren tegen. D66-senator Thom de Graaf besprak zijn zorg dat de Wiv een sleepnet kan worden. Ook vindt hij dat het toezicht onvoldoende is. 

Regeerakkoord

Na het aannemen van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is een nieuwe regering gevormd. In het regeerakkoord staat dat de Wiv geen sleepnet “kan, mag en zal zijn.” Ook wordt de wet eerder geëvalueerd. Hierin lees ik dat de regering beseft dat de Wiv niet goed genoeg is. Waarom anders stel je voor om een gloednieuwe wet eerder te evalueren? Goed om te weten is dat een regeerakkoord geen wettelijke status heeft. 

Wat nu te stemmen bij referendum Wiv?

De politieke discussie in beide Kamers verliep langs twee lijnen: privacy en veiligheid. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten, maar helaas deed politiek Den Haag dat wel. En dus zitten we nu met een wet die beter kan. Het politieke belang om snel de wet zonder aanpassingen aan te nemen was blijkbaar groot. Waarom anders heeft de Kamer niet de kans gegrepen de persoonlijke levenssfeer beter te beschermen zonder afbreuk te doen aan de veiligheid? Overigens zal de Wiv zeer binnenkort gewoon in werking treden, wat de uitslag van het referendum ook zal zijn. 

Omdat politiek Den Haag in alle haast te weinig aandacht heeft geschonken aan de inhoud, denk ik dat het goed is om tegen de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten te stemmen op 21 maart. Zodat de regering de kans krijgt de wet alsnog te verbeteren. De 21 amendementen van Kees Verhoeven zijn nog steeds beschikbaar. Dus het verbeteren van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten kan heel snel gebeuren. 

Motie standpunt D66 Enschede

De leden van D66 Enschede hebben op mijn voorstel de volgende motie aangenomen. Hiermee spreken wij uit dat een nieuwe inlichtingenwet noodzakelijk is, maar de Wiv geen voldragen antwoord is. De complete tekst van de motie is als volgt:

Aangenomen motie Standpunt D66 Enschede referendum Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

door Vic van Dijk 8-2-2018 inclusief amendement AAV

De leden van de afdeling Enschede van D66 op donderdag 8 februari 2018 bijeen in Algemene Afdelingsvergadering (AAV) te Enschede,

Constaterende dat

 1. Inwoners op 21 maart 2018 niet alleen voor de gemeenteraadsverkiezingen maar ook voor het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) een stem kunnen uitbrengen, 
 2. De woordvoerders van D66 in de Tweede én Eerste Kamer zorgen hebben geuit over de nieuwe Wiv, waaronder:
  1. «"Onderzoeksopdrachtgericht" kan zo snel ongericht worden en de vorm aannemen van wat in het spraakgebruik van critici wordt aangeduid met het "sleepnet": alles en iedereen wordt opgevist, ook wie en wat geen waarde heeft voor het specifieke onderzoek.» aldus D66 Eerste Kamerlid De Graaf (Handelingen Eerste Kamer 35-6-9, 11 juli 2017), 
  2. «Het oordeel [van de Afdeling advisering van de Raad van State, VD] is ongemeen scherp: het stelsel van toezicht is onvoldoende effectief en toetsing door de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden zal in de praktijk slechts neerkomen op een marginale en abstracte rechtmatigheidstoets ex ante. Sterker nog, de verwachting is dat de toetsing van de TIB altijd positief zal uitvallen. De Afdeling advisering spreekt zelfs van een alibifunctie.» aldus D66 Eerste Kamerlid De Graaf (Handelingen Eerste Kamer 35-6-11, 11 juli 2017), 
 3. Beide Kamerfracties van D66 tegen de Wiv hebben gestemd in 2017, 
 4. De, na de stemmingen over de Wiv, gevormde regering in het regeerakkoord heeft opgenomen: 
  «Er is een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Informatie-uitwisseling beperkt zich tot partnerdiensten, tenzij de minister toestemming geeft voor uitwisseling met niet-partnerdiensten. Van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers in Nederland of het buitenland (‘sleepnet’) kan, mag en zal geen sprake zijn. Daarom zal het kabinet bij de uitvoering strikt de hand houden aan de extra waarborgen in deze wet. De evaluatie, waarbij aan dit punt bijzonder belang zal worden toegekend, wordt vervroegd uitgevoerd door een onafhankelijke commissie en zal in ieder geval niet later beginnen dan twee jaar na inwerkingtreding. Indien de evaluatie hiertoe aanleiding geeft, zal het kabinet voorstellen additionele waarborgen in de wet op te nemen en het toezicht hierop te versterken.»,  

Overwegende dat

 1. De Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten nog altijd een “sleepwet” met onvoldoende gelegitimeerd toezicht op de uitvoering is, aangezien geen substantiële wijzigingen in deze wet zijn aangebracht die tegemoet komen aan de genoemde zorgen van beide D66 Kamerfracties, 
 2. De kiezer op 21 maart 2018 een oordeel wordt gevraagd over deze complexe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en niet over een regeerakkoord of andere niet-wettelijke, vrijblijvende teksten, 
 3. Genoemde passage uit het regeerakkoord in feite de noodzaak van extra wettelijke waarborgen onderstreept, 
 4. De bij wetgevingsoverleggen gedeelde zorgen van D66 Kamerleden Verhoeven en De Graaf ook de zorgen van de leden van D66 Enschede zijn, 
 5. De leden de noodzaak van een goede nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten erkennen, 

Spreekt uit

 1. Dat de in het referendum voorliggende Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten geen voldragen antwoord is op de noodzaak van een nieuwe inlichtingenwet, 

Draagt het bestuur van D66 Enschede op

 1. het hierboven uitgesproken standpunt te delen met het landelijk bestuur en de Tweede Kamerfractie van D66 zodat de volksvertegenwoordiging in Den Haag de kans krijgt een betere inlichtingenwet te maken, 

En gaat over tot de orde van de dag. 


Vic van Dijk, lid D66 Enschede
 

Inhoudelijke informatie

Wie meer inhoudelijke informatie wil over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten kan bijvoorbeeld terecht bij:

 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

 • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Wanneer u dit formulier verzendt verschijnt uw reactie na goedkeuring openbaar onderaan deze blog. U bepaalt zelf of u uw naam en het onderwerp van uw reactie invult. De reactie en uw eventuele naam en het onderwerp worden opgeslagen in de database van de website, zodat de website de reacties (na goedkeuring) kan tonen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring

Onderdeel van dossiers

29 maart 2014

Regelmatig zie je nieuwsberichten die gaan over de opslag van persoonsgegevens. En wat daar dan bij mis kan gaan met je privacy. Ietwat academische mensen hebben daar dan een mening over, en dat is het dan weer. De gewone man op straat leeft verder en weet waarschijnlijk niet of hij zich er druk om moet maken.

Gerelateerde zaken

13 september 2017
Ik heb nu voor mekaar dat de gemeenteraad van Enschede een randprogramma krijgt over privacy. Dan kunnen we incidenten vóór zijn.
26 juni 2017
In de Burgerzaal van Enschede vond op 26 juni 2017 de bijeenkomst “Samen armoede de baas” plaats. Allerlei armoedeprofessionals, woningcorporaties, bedrijven en ook raadsleden waren aanwezig. Lector “armoede-interventies” Roeland van Geuns bracht ons mooi op vlieghoogte. Hij raadde iedereen aan het boek “Schaarste” (geschreven door Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir) te lezen. En dat kan ik volledig beamen! 
29 augustus 2015

Begin augustus 2015 las ik over ethisch hacken. Dat betekent dat iemand inbreekt in een computersysteem, maar niet om dan informatie te stelen of schade toe te brengen. Nee, de ethische hacker meldt het ontdekte beveiligingsprobleem aan de eigenaar van het systeem. Zodat die eigenaar, bijvoorbeeld de gemeente, het beveiligingslek kan dichten.