het Rutbeek https://vicvandijk.nl/nl nl Vergeefse pogingen inwoners beter te informeren over evenementen https://vicvandijk.nl/nl/vergeefse-pogingen-inwoners-beter-te-informeren-over-evenementen <span>Vergeefse pogingen inwoners beter te informeren over evenementen</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>do, 06/23/2016 - 01:00</span> <div><p>Sinds september 2014 probeer ik ervoor te zorgen dat inwoners beter worden geïnformeerd over evenementen in de gemeente Enschede. Nu blijf je veelal onwetend wanneer je de cryptische omschrijvingen van de <a href="https://www.enschede.nl/bestuur/mededelingen">gemeentelijke mededelingen</a> in de <a href="http://www.huisaanhuisenschede.nl">Huis aan Huis</a> leest. En dat is jammer. Want als je weet op welke dag je geluidsoverlast kunt hebben van een festival in de buurt, dan kun je jezelf hierop instellen. En je kunt tevoren contact opnemen met de organisator om bijvoorbeeld de rijroutes na te vragen. </p> <p>Na een <a href="http://www.raad053.nl/vergaderingen/00002/00045/?risVideoOffset=11135">oproep van D66 in september 2014</a> ging het college uitzoeken of inwoners via een digitale evenementennotificatiedienst zich zouden kunnen abonneren op aanvragen voor evenementenvergunningen in hun eigen omgeving. Helaas, het college heeft slechts één manier van digitaal informeren bekeken en <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=2271438b-60bb-4388-9404-432758fe733a">geconcludeerd</a> dat dit te duur is. </p> <p>Anderhalf jaar later vertelden omwonenden van het Rutbeek mij dat ze zich overrompeld hadden gevoeld door de nodige overlast van het grootschalige evenement “Fantasy Island Festival / Freshtival” op 14 en 15 mei 2016. De verlening van de vergunning viel pas op 18 mei te lezen in Huis aan Huis. Dat is dus nadat het evenement al had plaatsgevonden! </p> <p>Daarbij vertelde de Buurtkring Usselo mij dat ook zij als wijkorgaan niet van tevoren werden geïnformeerd over het evenement. Nu hebben ze niet kunnen overleggen en was de ergernis over o.a. feestgangers die door achtertuinen struinden groot.</p> <p>Dus heb ik het college <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=66a29dcc-8531-4170-874f-5c595a357691">schriftelijk bevraagd</a>. Maar wederom kreeg ik geen positieve reactie van het college. Het college stelt dat alle verantwoordelijkheid bij de organisator ligt. En de praktijk is dus dat het festival de omwonenden niet had betrokken. Daardoor bleven de omwonenden met een kater achter na het feest. Jammer, want het kan echt zoveel beter en positiever allemaal. </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/dossier-evenementen" hreflang="nl">dossier Evenementen</a></div> <div><a href="/nl/labels/het-rutbeek" hreflang="nl">het Rutbeek</a></div> <div><a href="/nl/labels/schriftelijke-vragen-aan-college" hreflang="nl">schriftelijke vragen aan college</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=27&amp;2=comment&amp;3=comment" token="TA0hR5mKqqgyHVFJ9N2hid4Y-krX49ZXWc4IWg3H7iI"></drupal-render-placeholder> </section> Wed, 22 Jun 2016 23:00:00 +0000 vicvandijk 27 at https://vicvandijk.nl