dossier Armoede https://vicvandijk.nl/nl nl Bijsturen in de raad: Bewonersadviesraad sociaal domein https://vicvandijk.nl/nl/bijsturen-de-raad-bewonersadviesraad-sociaal-domein <span>Bijsturen in de raad: Bewonersadviesraad sociaal domein</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>ma, 04/12/2021 - 11:17</span> <div> <a href="/sites/default/files/2021-04/Begin%20verordening%20Bewonersadviesraad%20sociaal%20domein.png"><img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/2021-04/Begin%20verordening%20Bewonersadviesraad%20sociaal%20domein.png?itok=v4Nf3VFM" width="480" height="326" alt="Begin verordening Bewonersadviesraad sociaal domein" /> </a> </div> <div><p>Hoe stuur je bij in de gemeenteraad? Vaak hoor je over volksvertegenwoordigers die een motie indienen of vragen stellen. Vaak met woorden als “bezorgd,” “schande” of “geschrokken.” De raad kan ook bijsturen op een minder opvallende manier. Dat deed ik bij de <a href="https://enschede.d66.nl/2021/03/20/gemeente-betrekt-inwoners-beter-met-bewonersadviesraad-sociaal-domein/">Bewonersadviesraad sociaal domein</a>. </p> <h2>Kaderstelling: Raadsvoorstel en verordening</h2> <p>Het college van burgemeester en wethouders schrijft een raadsvoorstel. In dit geval over de adviesraad, met daarbij een verordening (gemeentelijke ‘wet’). De raad besluit vervolgens om raadsvoorstel en verordening vast te stellen, dat is de kaderstellende (wetgevende) rol van de raad. </p> <h2>Volksvertegenwoordiging: Vragen stellen over het voorstel</h2> <p>In de verordening “Bewonersadviesraad sociaal domein” miste ik een aantal zaken. Daarom heb ik voorgesteld deze verordening toch te bespreken in de stedelijke commissie. Ook wilde ik een vergelijking hebben met de verordeningen van de oude adviesraden. Ik mailde een aantal keer met ambtenaren maar kreeg niet echt antwoord. </p> <p>Een ambtenaar belde me op en toen werd mij duidelijk dat steeds uitvluchten werden gezocht om geen vergelijking te hoeven maken. Na mijn beleefde pogingen heb ik wat emotie ingezet om duidelijk te maken dat ik die vergelijking dringend nodig had. Toen viel het kwartje en kreeg de raad keurig een vergelijking op alle onderdelen van de verordening. </p> <p>De vergelijking helderde voor mij een aantal zaken op. Die zaken hoefde ik niet meer te behandelen in de politieke vergadering van de stedelijke commissie. Gesprekken met betrokkenen bij de oude adviesraden hielpen me nog verder, dat is de volksvertegenwoordigende rol die je als raadslid ook kunt inzetten. Dankzij het ambtelijk voorwerk kon ik me beperken tot de belangrijkste politieke vragen, zie daarvoor deze <a href="https://enschede.d66.nl/2021/03/20/gemeente-betrekt-inwoners-beter-met-bewonersadviesraad-sociaal-domein/">blog</a>. </p> <h2>Controle in de praktijk</h2> <p>In de stedelijke commissie bleek dat de wethouder precies hetzelfde wil als D66. Dat niet alle details uit eerdere verordeningen zijn overgenomen, betekent dus niet dat het niet de bedoeling is om zo te werken met de bewonersadviesraad. Zo ontstond de ruimte voor ons om in te stemmen met de verordening. De andere partijen konden zich hier ook in vinden. Zo heeft de raad duidelijk gemaakt wat we belangrijk vinden, zonder opvallende politieke acties uit te halen. We kijken naar hoe het gaat in de praktijk. Over een jaar evalueren we. De gemeenteraad zal tussentijds praten met de nieuwe adviesraad. Dat is de controlerende rol van de gemeenteraad. In dit geval zet ik in mijn agenda na de zomer een afspraak te maken met de Bewonersadviesraad sociaal domein. Zo simpel kan het zijn. </p> <h2>Extra kader: Sport</h2> <p>Nog even over de volksvertegenwoordigende rol. Op het gebied van Sport kwam nogal wat los vanuit de Sportadviesraad. Mijn fractiegenoten Jasper Kerkwijk en Iris Bloemhof zijn in gesprek gegaan met de betrokken mensen. Zo kon de gemeenteraad <a href="https://enschede.d66.nl/2021/04/01/sport-is-en-blijft-belangrijk-in-enschede/">een oplossing aandragen voor de advisering over Sport</a>. </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/dossier-werk" hreflang="nl">dossier Werk</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-armoede" hreflang="nl">dossier Armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/raadswerk" hreflang="nl">raadswerk</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=91&amp;2=comment&amp;3=comment" token="YwgHS-LCDb_Q9b7iBwPzs1DFMKlXOZP2gM97Z2nh3X8"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 12 Apr 2021 09:17:00 +0000 vicvandijk 91 at https://vicvandijk.nl Kwijtschelding belastingen gemakkelijk ingewikkelder https://vicvandijk.nl/nl/kwijtschelding-belastingen-gemakkelijk-ingewikkelder <span>Kwijtschelding belastingen gemakkelijk ingewikkelder</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>do, 02/13/2020 - 16:14</span> <div> <a href="/sites/default/files/2020-02/schema-GBT-en-GBLT.PNG"><img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/2020-02/schema-GBT-en-GBLT.PNG?itok=aPC_POa8" width="480" height="305" alt="Schema kwijtschelding GBTwente en GBLT" /> </a> </div> <div><p>Het belastingkantoor van het waterschap (<a href="https://gblt.nl"><span class="sc">gblt</span></a>) heeft de samenwerking met het gemeentelijk belastingkantoor (<a href="https://gbtwente.nl">GBTwente</a>) opgezegd. Eind 2019 heb ik daarom <a href="https://enschede.d66.nl/2019/12/07/behoud-gezamenlijke-aanvraag-kwijtschelding-belastingen-gemeente-waterschap/">actie gevoerd</a> voor <a href="/nl/vechten-voor-een-aanvraag-kwijtschelding-belastingen">het behoud van de gezamenlijke kwijtschelding</a> gemeentebelastingen en waterschapsbelastingen. </p> <h2>Helaas geen gezamenlijke kwijtschelding meer</h2> <p>Helaas wil <span class="sc"><a href="https://gblt.nl">gblt</a></span> niet terug naar één kwijtschelding voor de inwoners van Enschede. Dat is jammer, maar een feit, zo schrijft het college in een <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=25989c53-e5f3-4587-b543-58e65a4bb8bf">brief</a> aan de raad op 11 februari 2020. Mensen ervaren hierdoor een extra hindernis om minder belasting te hoeven betalen. En dat vindt het college ook een slechte zaak. </p> <h2>Wel een paar versimpelingen in de aanvraagprocedure</h2> <p>Om het zo min mogelijk ingewikkeld te maken, heeft het college op mijn verzoek wel een paar dingen kunnen doen:</p> <ul><li>Het digitale aanvraagproces is ingekort en makkelijker gemaakt, </li> <li>verkeerd verzonden aanvragen sturen beide belastingkantoren aan elkaar door, en</li> <li>zoveel mogelijk organisaties die te maken hebben met mensen met lage inkomens communiceren over de kwijtscheldingen. </li> </ul><h2>College Enschede blijft zich inzetten voor makkelijke kwijtschelding</h2> <p>Tot slot schrijft het college dat het zich in blijft zetten voor een zo gemakkelijk mogelijke procedure. Voor één loket voor mensen in armoede, en dus ook voor één gezamenlijke aanvraag kwijtschelding belastingen. Kortom, over ons college ben ik zeer tevreden. Het college van burgemeester en wethouders van Enschede heeft alles gedaan wat in zijn macht lag om het onze inwoners zo makkelijk mogelijk te maken. Over <span class="sc">gblt</span> heb ik <a href="/nl/vechten-voor-een-aanvraag-kwijtschelding-belastingen">een andere mening</a>… </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/belastingen" hreflang="nl">belastingen</a></div> <div><a href="/nl/labels/kwijtschelding" hreflang="nl">kwijtschelding</a></div> <div><a href="/nl/labels/waterschap" hreflang="nl">waterschap</a></div> <div><a href="/nl/labels/armoede" hreflang="nl">armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-armoede" hreflang="nl">dossier Armoede</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=78&amp;2=comment&amp;3=comment" token="gqdxo0DEdyaM5ZCiBBKz75MOrJGBO3oR7mBgIKBWJtY"></drupal-render-placeholder> </section> Thu, 13 Feb 2020 15:14:11 +0000 vicvandijk 78 at https://vicvandijk.nl Vechten voor één aanvraag kwijtschelding belastingen https://vicvandijk.nl/nl/vechten-voor-een-aanvraag-kwijtschelding-belastingen <span>Vechten voor één aanvraag kwijtschelding belastingen</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>zo, 12/15/2019 - 20:39</span> <div> <a href="/sites/default/files/2019-12/Katwijk-Waterzuivering_RWZI.jpg"><img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/2019-12/Katwijk-Waterzuivering_RWZI.jpg?itok=tP8Ib00v" width="480" height="313" alt="Rioolwaterzuivering, door Marianne Cornelissen-Kuyt" /> </a> </div> <div><p>December 2019 staat voor mij in het teken van de kwijtschelding van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen. Ik ben actie gaan voeren toen ik ontdekte dat <a href="https://archief17.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20191218195046/https://www.gblt.nl/gblt/nieuws/1218-verandering-waar-kwijtschelding-waterschapsbelasting-aanvragen-2020">het belastingkantoor van waterschap Vechtstromen</a> (<a href="https://gblt.nl/nieuws/verandering-waar-kwijtschelding-waterschapsbelasting-aanvragen-2020">nieuwe site GBLT</a>) de gezamenlijke aanvraag om kwijtschelding over drie weken verlaat. Na wat speurwerk en telefoontjes ben ik begonnen met het stellen van een <a href="https://enschede.d66.nl/2019/12/07/behoud-gezamenlijke-aanvraag-kwijtschelding-belastingen-gemeente-waterschap/">rondvraag</a> in de laatste raadsvergadering van 2019. </p> <h2>Enschede wil één aanvraag kwijtschelding belastingen</h2> <p>De reactie van de Enschedese raad en college op mijn <a href="https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/enschede/1f2b3be3-e9e6-47f4-9d98-59c941d41739#7145d06f-2ef1-4909-a32c-88c2001eaa56">rondvraag</a> was duidelijk: Enschede wil de gezamenlijke aanvraag kwijtschelding waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen niet kwijt. Want voor inwoners is één aanvraag eenvoudiger dan twee losse aanvragen. En we weten uit onderzoek dat veel mensen zich laten afschrikken door de ingewikkeldheid van zo’n aanvraag, laat staan twee aanvragen… </p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" mozallowfullscreen="" src="//sdk.companywebcast.com/sdk/player/?id=enschede_20191209_1&amp;offsets=2019-12-09T18:06:09.854Z,2019-12-09T18:10:04.531Z" webkitallowfullscreen="" width="640"></iframe></p> <h2>GBLT wil nog niet van koers veranderen</h2> <p>Op Twitter ging het belastingkantoor van het waterschap, GBLT, zowaar <a href="https://twitter.com/GBLTservice/status/1204009739274915841">reageren</a> op mijn vragen. Op zich is dat heel goed, alleen bleek het helaas vooral voor de vorm te zijn:</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-dnt="true"> <p dir="ltr" lang="nl" xml:lang="nl">GBLT bedankt voor het maken van een duidelijk nieuwsbericht n.a.v. onze rondvraag vanavond.👍 Zou een jaar uitstel niet beter zijn? Dan kan GBLT overleggen met de 21 wethouders Armoede. Nu dupeert GBLT een heleboel arme inwoners van gemeenten met extra aanvraag kwijtschelding.😢</p> — Vic van Dijk (@vicvandijk) <a href="https://twitter.com/vicvandijk/status/1203963446775156736?ref_src=twsrc%5Etfw">December 9, 2019</a></blockquote> <p> </p> <blockquote class="twitter-tweet" data-dnt="true"> <p dir="ltr" lang="nl" xml:lang="nl">Het besluit is al genomen. Dit kunnen wij niet terugdraaien. Wel gaan wij graag in gesprek met gemeenten over kwijtschelding. De wethouders armoede zijn van harte welkom. Voor het regelen van de afspraak kunt u een mail sturen aan redactie@gblt.nl ^nd</p> — GBLT (@GBLTservice) <a href="https://twitter.com/GBLTservice/status/1204009739274915841?ref_src=twsrc%5Etfw">December 9, 2019</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p>Later trof ik op de website van GBLT een <a href="https://gblt.nl/sites/default/files/documents/6.3_Informatienota_algemeen_bestuur_Beeindigen_samenwerking_kwijtschelding_met_gemeenten.pdf">document uit juni 2019</a> aan. Hiervan werd ik heel verdrietig. Al die tijd al bestond dit bizarre plan en GBLT wist dat ze dit goed moesten communiceren met gemeenten. Dat heeft GBLT niet gedaan…</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-dnt="true"> <p dir="ltr" lang="nl" xml:lang="nl">Ik heb nog wat gevonden over de extra aanvraag kwijtschelding waterschapsbelastingen… <a href="https://twitter.com/annelies_SP?ref_src=twsrc%5Etfw">@annelies_SP</a><br /> Dit stuk van <a href="https://twitter.com/GBLTservice?ref_src=twsrc%5Etfw">@GBLTservice</a> uit juni is met de kennis van december 2019 schokkend te noemen. Zie mijn persoonlijke aantekeningen op de schermafbeeldingen. <a href="https://t.co/G53qbg0qhK">https://t.co/G53qbg0qhK</a> <a href="https://t.co/7wjpn5HudJ">pic.twitter.com/7wjpn5HudJ</a></p> — Vic van Dijk (@vicvandijk) <a href="https://twitter.com/vicvandijk/status/1205141977530085377?ref_src=twsrc%5Etfw">December 12, 2019</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><h2>De aandacht en druk voor één aanvraag kwijtschelding lopen op</h2> <p>Nu is het de vraag of de verandering ten minste wordt uitgesteld. Ik heb alle D66-raadsleden in de andere betreffende gemeenten benaderd. En ik weet dat een aantal dezelfde vragen heeft gesteld. De gemeenteraad van Enschede heeft ook nog <a href="/sites/default/files/2019-12/20191211%20Brief%20van%20gemeenteraad%20Enschede%20aan%20Algemeen%20Bestuur%20waterschap%20Vechtstromen%20geanonimiseerd.pdf" target="_blank">een brief aan het Algemeen Bestuur van Waterschap Vechtstromen</a> gestuurd. Bij <a href="https://www.rtvoost.nl/nieuws/322630/Raadslid-wil-uitstel-van-ingewikkelde-nieuwe-manier-van-aanvragen-kwijtschelding-belasting">RTV Oost</a> mocht ik dit verhaal doen, <a href="https://www.tubantia.nl/enschede/enschede-wil-af-van-rompslomp-rond-belasting-waterschap-voor-lage-inkomens~a0e9cb89/">TC Tubantia</a> heeft erover geschreven, en <a href="http://enschede.1twente.nl/audio-%7C-kwijtschelding-waterschapbelasting-nadelig-voor-minstens-6000-enschedeërs/content/item?1149192">1Twente Enschede</a> is erin gedoken. </p> <p><iframe allow="autoplay" frameborder="no" height="166" scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/725236006&amp;color=%23ff5500&amp;auto_play=false&amp;hide_related=true&amp;show_comments=false&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;show_teaser=true" width="100%"></iframe><script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p>Nu is het even afwachten <a href="/nl/kwijtschelding-belastingen-gemakkelijk-ingewikkelder">wat er gaat gebeuren</a>. Vanuit de boezem van het waterschap heb ik een informele reactie gehoord die me hoopvol stemt. Want ook daar werken echt wel mensen die het beste voor hebben met de inwoners. </p> <p><img alt="" src="/sites/default/files/2019-12/6.3_Informatienota_algemeen_bestuur_Beeindigen_samenwerking_kwijtschelding_met_gemeenten%20markeringen%20Vic%20van%20Dijk%20D66%20Enschede%20pagina%201.png" width="500" /><img alt="" src="/sites/default/files/2019-12/6.3_Informatienota_algemeen_bestuur_Beeindigen_samenwerking_kwijtschelding_met_gemeenten%20markeringen%20Vic%20van%20Dijk%20D66%20Enschede%20pagina%202.png" width="500" /><img alt="" src="/sites/default/files/2019-12/6.3_Informatienota_algemeen_bestuur_Beeindigen_samenwerking_kwijtschelding_met_gemeenten%20markeringen%20Vic%20van%20Dijk%20D66%20Enschede%20pagina%203.png" width="500" /></p> </div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/armoede" hreflang="nl">armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-armoede" hreflang="nl">dossier Armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/belastingen" hreflang="nl">belastingen</a></div> <div><a href="/nl/labels/kwijtschelding" hreflang="nl">kwijtschelding</a></div> <div><a href="/nl/labels/waterschap" hreflang="nl">waterschap</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=76&amp;2=comment&amp;3=comment" token="sJ_UIyQ90zvYFCIevMbx_95Z7pdNofcckWbJLUB-ZJY"></drupal-render-placeholder> </section> Sun, 15 Dec 2019 19:39:05 +0000 vicvandijk 76 at https://vicvandijk.nl Beperkte studenten krijgen meer studietoeslag in Enschede https://vicvandijk.nl/nl/beperkte-studenten-krijgen-meer-studietoeslag-enschede <span>Beperkte studenten krijgen meer studietoeslag in Enschede</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>ma, 03/11/2019 - 23:30</span> <div> <a href="/sites/default/files/2019-03/Graduation%20cap%20and%20paper%20money.jpg"><img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/2019-03/Graduation%20cap%20and%20paper%20money.jpg?itok=tiRGthAc" width="480" height="264" alt="Graduation cap and paper money" /> </a> </div> <div><p>Met een <a href="https://enschede.d66.nl/2019/03/14/raad-enschede-unaniem-voor-meer-studietoeslag/">motie</a> heb ik gezorgd voor meer studietoeslag. Het college stuurt nu zo snel mogelijk een nieuwe <a href="http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Enschede/CVDR361979/CVDR361979_2.html">verordening</a> naar de raad. Enschede verhoogt dan de individuele studietoeslag naar ongeveer 300 euro per maand. Die verhoging heeft liefst terugwerkende kracht, zodat ook de studenten in het huidige studiejaar deze studiestimulans krijgen. Hopelijk gaan meer mensen met een beperking de studietoeslag aanvragen. </p> <h2>Studietoeslag compenseert functiebeperkten die niet kunnen bijverdienen </h2> <p>De individuele studietoeslag is een steuntje in de rug voor arbeidsbeperkte mensen om hun opleiding af te kunnen maken. Want zij kunnen meestal niet bijverdienen, zoals andere studenten dat wel kunnen. D66 heeft in 2014 de individuele studietoeslag met een <a href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-125.html">amendement</a> in de Participatiewet gezet. Want mensen met een functiebeperking (zeg maar handicap) vallen twee keer zo vaak uit bij een opleiding als mensen zonder beperking.</p> <h2>Meer aanvragen studietoeslag gevraagd!</h2> <p>Het college onderneemt nu in opdracht van de raad actie zodat meer functiebeperkte mensen de studietoeslag aanvragen. Want nu vraagt slechts een twintigtal mensen per jaar de toeslag aan. Dus ruim 450.000 euro van het geld voor studietoeslag wordt nu niet gebruikt door gehandicapte studenten! Zonde. </p> <h2>Van landelijk rapport via vragen naar motie</h2> <p>Eind 2018 zag ik een landelijk evaluatierapport en heb ik meteen <a href="https://enschede.d66.nl/2018/12/30/vragen-laag-gebruik-van-individuele-studietoeslag/">politieke vragen</a> in Enschede gesteld. Na de beantwoording door het college zag de rest van de gemeenteraad ook dat hier iets moest gebeuren. Bij <a href="https://enschede.d66.nl/2019/02/03/vergroot-het-bereik-van-individuele-studietoeslag/">een eerste motiepoging van mij</a> wilde de wethouder dat we nog even de evaluatie afwachtten. Maar die evaluatie kwam niet zo snel. En de Tweede Kamer nam<a href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34352-147.html"> een motie</a> van mijn D66-collega <a href="https://www.rensraemakers.nl/">Rens Raemakers</a> aan. Dat hielp, nu konden we uit deze landelijke motie kopiëren. Samen met GroenLinks en SP heb ik toen een nieuwe motie gemaakt voor de raadsvergadering van 11 maart 2019. <a href="https://enschede.d66.nl/2019/03/14/raad-enschede-unaniem-voor-meer-studietoeslag/">Mijn motie is bij de stemming unaniem aangenomen!</a></p> <p>Veel dank aan alle collega’s voor de goede samenwerking. Zo werken we samen aan een stad met gelijke kansen voor iedereen! </p> <h2>Na de stemming op Twitter</h2> <p>Mijn lieve collega Raquel García uit Friesland zag de motie voorbijkomen en reageerde heel leuk:  </p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="nl"> <p dir="ltr" lang="nl" xml:lang="nl">Collega <a href="https://twitter.com/hashtag/EP2019?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#EP2019</a> kandidaat <a href="https://twitter.com/vicvandijk?ref_src=twsrc%5Etfw">@vicvandijk</a> krijgt het voor elkaar! Typisch <a href="https://twitter.com/hashtag/d66?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#d66</a> zou ik bijna willen zeggen... 😉 <a href="https://twitter.com/D66Enschede?ref_src=twsrc%5Etfw">@D66Enschede</a> zorgt dus voor een verhoging van de <a href="https://twitter.com/hashtag/studietoeslag?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#studietoeslag</a> 💪💪💚 <a href="https://t.co/MZILgLtJto">https://t.co/MZILgLtJto</a></p> — Raquel García (@RaquelGarciaHer) <a href="https://twitter.com/RaquelGarciaHer/status/1105343126569406464?ref_src=twsrc%5Etfw">12 maart 2019</a></blockquote> <p>Ik kreeg een hele fijne reactie van Ben van Veen. Ben heeft de afgelopen jaren in Hengelo gepleit voor een grotere bekendheid van de studietoeslag. Hij werkt in het onderwijs en heeft met mij meegedacht. Bedankt Ben! </p> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none" data-lang="nl"> <p dir="ltr" lang="nl" xml:lang="nl">Goed gedaan <a href="https://twitter.com/vicvandijk?ref_src=twsrc%5Etfw">@vicvandijk</a> ! Unanieme steun voor belangrijk onderwerp. Drempels letterlijk en figuurlijk weg voor een meer gelijk speelveld in <a href="https://twitter.com/regio_twente?ref_src=twsrc%5Etfw">@regio_twente</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/inclusief?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#inclusief</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/arbeidsmarkt?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#arbeidsmarkt</a> 💪</p> — Ben van Veen (@Ben_van_Veen) <a href="https://twitter.com/Ben_van_Veen/status/1105207500486393856?ref_src=twsrc%5Etfw">11 maart 2019</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p>De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) reageerde enthousiast op het besluit van de raad van Enschede en roept andere gemeenten op om ook snel actie te ondernemen:</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="nl"> <p dir="ltr" lang="nl" xml:lang="nl">In <a href="https://twitter.com/Gem_Enschede?ref_src=twsrc%5Etfw">@Gem_Enschede</a> zijn ze al lekker bezig, nu de rest van de gemeenten nog🌈<br /> Wil je hulp bij het aanvragen van deze toeslag, of ontvang je een veel te laag bedrag💸? Laat het ons weten via onze studentenlijn (<a href="https://t.co/RXU8ApwmvM">https://t.co/RXU8ApwmvM</a>) en wellicht kunnen wij je een handje helpen👏🏾 <a href="https://t.co/mVaUio4k7m">https://t.co/mVaUio4k7m</a></p> — LSVb (@studentenbond) <a href="https://twitter.com/studentenbond/status/1108000154303500290?ref_src=twsrc%5Etfw">19 maart 2019</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p> </p> </div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/studietoeslag" hreflang="nl">studietoeslag</a></div> <div><a href="/nl/labels/participatiewet" hreflang="nl">Participatiewet</a></div> <div><a href="/nl/labels/studeren" hreflang="nl">studeren</a></div> <div><a href="/nl/labels/armoede" hreflang="nl">armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-armoede" hreflang="nl">dossier Armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-werk" hreflang="nl">dossier Werk</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=67&amp;2=comment&amp;3=comment" token="lDeDdhRFfrIxvN-faLoLqlPCLD9q-P5QsVvfhAudpr4"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 11 Mar 2019 22:30:00 +0000 vicvandijk 67 at https://vicvandijk.nl Vertraging inzicht in effecten armoedebeleid https://vicvandijk.nl/nl/vertraging-inzicht-effecten-armoedebeleid <span>Vertraging inzicht in effecten armoedebeleid</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>ma, 07/10/2017 - 01:00</span> <div> <a href="/sites/default/files/2017-09/Oude%20kapotte%20horloges%20door%20Heather%20Zabriskie.jpg"><img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/2017-09/Oude%20kapotte%20horloges%20door%20Heather%20Zabriskie.jpg?itok=Z7Rv_Wyn" width="360" height="480" alt="Oude kapotte horloges door Heather Zabriskie" /> </a> </div> <div><p>In Enschede kunnen we een stap zetten in armoedebestrijding door <a href="/nl/armoedebeleid-dat-het-verschil-maakt-voor-de-mensen">de effecten van ons armoedebeleid</a> inzichtelijk te maken. Helaas is hierin vertraging opgetreden. </p> <p>Nu weten we domweg niet van elke gemeentelijke armoedevoorziening in hoeverre deze helpt om mensen uit de armoede te krijgen. Zouden we dat wel weten, dan kunnen we de “gereedschapskist” met armoede-instrumenten zó samenstellen dat we zoveel mogelijk mensen naar een betere situatie helpen. Na mijn <a href="http://d66enschede.nl/d66-vraagt-bw-om-effectieve-aanvullende-inkomensondersteuning/">vragen</a> hierover in 2014 vindt inmiddels de hele gemeenteraad dat we dit moeten doen. </p> <p>Blijkbaar is dit makkelijker gezegd van ons dan gedaan door het college. Wij raadsleden zijn veelvuldig bijgepraat over trajecten die met hulp van de Universiteit Twente zijn gestart. Begin juli 2017 bleek dat de oude trajecten zijn gestopt en een nieuwe opdracht met nieuwe mensen van de universiteit is gestart. Tijdens een bijeenkomst over dit nieuwe project viel me op dat het “gezond verstand” nu de boventoon voert. Daarom vermoed ik dat het nu wél gaat lukken om de effectiviteit van ons bestaande armoedebeleid te meten per onderdeel. </p> <p>Daarna kunnen we in de politiek de volgende stap zetten. Dan bepalen we of we de armoedegereedschapskist moeten aanpassen. In het belang van de mensen in onze stad die moeilijk rond kunnen komen. Wordt vervolgd dus! </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/dossier-armoede" hreflang="nl">dossier Armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/armoede" hreflang="nl">armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/effectiviteit-van-beleid" hreflang="nl">effectiviteit van beleid</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=41&amp;2=comment&amp;3=comment" token="gL6owGXCmF4P6iAHBLDYmzBZgqth1K2tPxIOuqJ0FrQ"></drupal-render-placeholder> </section> Sun, 09 Jul 2017 23:00:00 +0000 vicvandijk 41 at https://vicvandijk.nl Armoede de baas: stappen nodig in privacy? https://vicvandijk.nl/nl/armoede-de-baas-stappen-nodig-privacy <span>Armoede de baas: stappen nodig in privacy?</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>ma, 06/26/2017 - 20:00</span> <div> <a href="/sites/default/files/2017-07/20170626%20Bijeenkomst%20Samen%20armoede%20de%20baas%20in%20de%20Burgerzaal%20van%20Enschede.jpg"><img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/2017-07/20170626%20Bijeenkomst%20Samen%20armoede%20de%20baas%20in%20de%20Burgerzaal%20van%20Enschede.jpg?itok=fWFmxfvk" width="480" height="360" alt="20170626 Bijeenkomst Samen armoede de baas in de Burgerzaal van Enschede" /> </a> </div> <div><p><img align="right" alt="" height="400" src="/sites/default/files/inline-images/Boek%20Schaarste%20door%20Sendhil%20Mullainathan%20en%C2%A0Eldar%20Shafir%20w300.jpg" width="300" />In de Burgerzaal van Enschede vond op 26 juni 2017 de <a href="https://archief11.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20181122091759/https://www.enschede.nl/nieuws/enschede-tekent-pact-tegen-armoede">bijeenkomst</a> “Samen armoede de baas” plaats. Allerlei armoedeprofessionals, woningcorporaties, bedrijven en ook raadsleden waren aanwezig. Lector “armoede-interventies” <a href="https://twitter.com/roelandvangeuns">Roeland van Geuns</a> bracht ons mooi op vlieghoogte. Hij raadde iedereen aan het boek “<a href="https://www.mavenpublishing.nl/boeken/schaarste/">Schaarste</a>” (geschreven door Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir) te lezen. En dat kan ik volledig beamen! Dit boek zet schijnbaar onverstandig gedrag van mensen met schulden in perspectief. “Schaarste” legt heel toegankelijk uit waarom het voor mensen met schulden heel verstandig kan lijken om het ene gat met een nog veel duurder gat te stoppen. </p> <p>We kregen de ruimte voor gesprekken aan de tafels waar we gemengd zaten. Dat betekende voor mij dat ik een heel leuk gesprek had met twee mensen van twee woningcorporaties, en een armoedeprofessional. In geen tijd haalden we knelpunten naar boven. En dan is armoede voor mij een keer geen politiek, heerlijk! Gewoon op de inhoud, kijken wat wel en niet werkt, los van ideologie. </p> <p>Ik begreep dat privacyregels nogal eens de hulpverlening aan mensen met schulden in de weg zitten. Bijvoorbeeld, een woningcorporatie ziet dat de huur niet op tijd betaald wordt, maar de gemeente mag niet vertellen dat het gezin met schulden kampt. Dus kun je niet samen het gezin helpen. </p> <p>Ik ben helemaal voor privacyregels natuurlijk. Deze regels voorkomen dat commerciële partijen (zoals een woningcorporatie) oneigenlijke dingen gaat doen met persoonlijke gegevens. Maar zouden we in dit geval niet een oplossing kunnen vinden die recht doet aan het privacybelang én een optimale hulpverlening mogelijk maakt?</p> <p>Daarom heb ik een vergelijking gemaakt met het <a href="https://www.veiligheidshuizen.nl/achtergrond">Veiligheidshuis</a>. Hier bespreken corporaties, gemeenten, politie, etc. allerlei casussen die met veiligheid, zeg maar criminaliteit, te maken hebben. Ik heb begrepen dat binnen zo’n Veiligheidshuis persoonlijke informatie gedeeld kan worden. Zouden we dat ook kunnen doen voor armoede en schulden? Uiteraard moet je dan zeker stellen dat het altijd in het belang van de betrokken inwoner(s) is, en de persoonlijke gegevens niet commercieel misbruikt worden. </p> <p>Ik heb dit knelpunt én idee voor een “Schuldenhuis” tijdens de borrel na afloop meteen meegegeven aan <a href="https://twitter.com/pgwelman">wethouder Patrick Welman</a>. Hij zei het interessant te vinden, dus ik zal hem na de zomer nog eens vragen of dit gaat helpen in de armoede-aanpak. </p> <p>Tot slot nog een kijktip: de documentaire “<a href="https://www.human.nl/schuldig/Afleveringen.html">Schuldig</a>” van Human is eind 2016 uitgezonden maar valt via internet na te kijken. Daar ben ik nu mee bezig, en dat geeft me weer meer inzicht in schuldenproblematiek. </p> </div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/armoede" hreflang="nl">armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/privacy" hreflang="nl">privacy</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-privacy" hreflang="nl">dossier Privacy</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-armoede" hreflang="nl">dossier Armoede</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=33&amp;2=comment&amp;3=comment" token="SOCxtNpb2aUdz8W91NLOhKstqWZQIwlggK7ehFpqvWc"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 26 Jun 2017 18:00:00 +0000 vicvandijk 33 at https://vicvandijk.nl Toets de Stadsbank https://vicvandijk.nl/nl/toets-de-stadsbank <span>Toets de Stadsbank</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>di, 05/23/2017 - 01:00</span> <div> <a href="/sites/default/files/2017-09/Hangende%20dossiermappen.jpg"><img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/2017-09/Hangende%20dossiermappen.jpg?itok=45CD1aSC" width="480" height="297" alt="Hangende dossiermappen" /> </a> </div> <div><p>Door het bewogen verleden van de <a href="https://stadsbankoostnederland.nl">Stadsbank Oost-Nederland</a> doen allerlei verhalen en beelden de ronde. Dat heeft als gevolg dat mensen misschien niet zo goed binnen durven te stappen bij de Stadsbank. En dat is erg jammer, want het is zaak mensen met schulden zo snel mogelijk te kennen en hulp aan te bieden. Hoe eerder je binnenstapt bij de Stadsbank, hoe makkelijker je je problemen kunt oplossen. </p> <h2>Regelmatige steekproeven Stadsbank</h2> <p>Ik wil graag dat een groep mensen die van buiten komt steekproeven doet bij de Stadsbank. Dan vragen deze mensen een aantal dossiers op en bekijken zij wat hierin goed gaat en wat beter kan. Vervolgens maakt deze “visitatiecommissie” een openbaar rapport op. Door deze toetsing regelmatig uit te voeren kan iedereen zien hoe de Stadsbank zich ontwikkelt. En de Stadsbank kan eventuele gemaakte fouten verbeteren en ervan leren. </p> <h2>Visitatie in najaar 2017</h2> <p>Nadat ik dit voorstel <a href="https://youtu.be/brUymu4pYaY?t=2h1m34s">deed</a> in de gemeenteraad heeft de wethouder positief gereageerd. De <a href="https://www.nvvk.eu/">NVVK</a>, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, visiteert in het najaar van 2017 de Stadsbank. De resultaten van deze kwaliteitsmeting worden met de raad <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=ef628821-ee8a-450e-80a6-79c4e59a21bf">gedeeld (zie pagina 2)</a>. Zo kan iedereen zien hoe het werkelijk bij de Stadsbank gaat. </p> <h2>Oordelen Nationale Ombudsman</h2> <p>Ook de Nationale Ombudsman volgt de Stadsbank Oost-Nederland. Eind 2016 bracht hij <a href="https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2016115">rapport</a> uit naar aanleiding van klachten van een vrouw uit Hengelo over de Stadsbank. In de communicatie en uitvoering van de schuldhulpverlening aan deze vrouw is heel wat misgelopen. Samen met andere raadsleden heb ik dit alles doorgenomen met de Stadsbank. Want ook inwoners van Enschede zou dit kunnen overkomen. </p> <p>De Stadsbank gaf aan vrijwel alle oordelen te erkennen en trajecten in te zetten om de dienstverlening te verbeteren. Zodat minder zaken mis zullen lopen. Een <a href="https://www.tubantia.nl/enschede/nationale-ombudsman-lovend-over-bekritiseerde-stadsbank-oost~af71cd19/">paar maanden later</a> gaf Nationale ombudsman Reinier van Zutphen aan <a href="https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2017/stadsbank-oost-nederland-maakt-schuldhulpverlening-inzichtelijk">erg tevreden te zijn</a> over de invulling van de aanbevelingen door de Stadsbank. </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/dossier-armoede" hreflang="nl">dossier Armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/schulden" hreflang="nl">schulden</a></div> <div><a href="/nl/labels/stadsbank-oost-nederland" hreflang="nl">Stadsbank Oost-Nederland</a></div> <div><a href="/nl/labels/armoede" hreflang="nl">armoede</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=43&amp;2=comment&amp;3=comment" token="k8gK-xVcL0gzDcnyrt0dwH140sYIcDugBHd2dQTEqg4"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 22 May 2017 23:00:00 +0000 vicvandijk 43 at https://vicvandijk.nl D66 zorgt voor respecteren beslagvrije voet bij bankbeslag https://vicvandijk.nl/nl/d66-zorgt-voor-respecteren-beslagvrije-voet-bij-bankbeslag <span>D66 zorgt voor respecteren beslagvrije voet bij bankbeslag</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>vr, 03/17/2017 - 01:00</span> <div> <a href="/sites/default/files/2017-09/Hangslot%20op%20groene%20deur.jpg"><img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/2017-09/Hangslot%20op%20groene%20deur.jpg?itok=3NC3Nb5t" width="480" height="320" alt="Hangslot op groene deur" /> </a> </div> <div><p>Ik heb <a href="http://d66enschede.nl/3874-2/">ontdekt</a> dat het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (<span class="sc">gbt</span>) niet volgens het advies van de Nationale Ombudsman handelt. Het <span class="sc">gbt</span> respecteert niet de beslagvrije voet van mensen waarbij het <span class="sc">gbt</span> bankbeslag toepast. Dat betekent dat iemand van de ene op de andere dag zomaar zonder geld op de bankrekening zit. Terwijl de beslagvrije voet nu juist bedacht is om mensen altijd een beetje geld te laten hebben om eten te kunnen kopen. Ook al heb je schulden. </p> <h2>Belasting moet betaald worden maar wel zonder honger</h2> <p>Natuurlijk vindt D66 dat rekeningen betaald moeten worden en dat het <span class="sc">gbt</span> een onbetaalde belasting mag innen. Maar dan wel graag volgens <a href="https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2017/ombudsman-bescherm-de-beslagvrije-voet-ook-bij-bankbeslag">het advies van de ombudsman</a>. Want niemand is erbij gebaat dat mensen opeens geen eten meer kunnen kopen. </p> <h2>Dankzij vragen wil college beslagvrije voet respecteren</h2> <p>De politieke vragen die ik hierover heb gesteld aan het college van Enschede zijn nu <a href="http://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/enschede/00125e56-09f6-4115-bba4-4fa3847421f9#8e8c7b33-d09f-469b-932d-a9910e50930c">beantwoord</a>. Ik ben verheugd dat het college gaat kijken hoe het <span class="sc">gbt</span> de beslagvrije voet gaat respecteren. Ook weet ik dat het college in de hele organisatie heeft gekeken of er nog plekken waren waar de beslagvrije voet werd geschonden. Dat bleek niet zo te zijn gelukkig. </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/schulden" hreflang="nl">schulden</a></div> <div><a href="/nl/labels/deurwaarder" hreflang="nl">deurwaarder</a></div> <div><a href="/nl/labels/armoede" hreflang="nl">armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-armoede" hreflang="nl">dossier Armoede</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=44&amp;2=comment&amp;3=comment" token="jpdZrMBRWUjAYN_ne_tmNTYNeAZl-k3ekseHN6k5s9s"></drupal-render-placeholder> </section> Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0000 vicvandijk 44 at https://vicvandijk.nl Aanvullen tekort huishoudboekje gezin oudere kinderen https://vicvandijk.nl/nl/aanvullen-tekort-huishoudboekje-gezin-oudere-kinderen <span>Aanvullen tekort huishoudboekje gezin oudere kinderen</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>vr, 03/03/2017 - 01:00</span> <div> <a href="/sites/default/files/2017-09/Huishoudboekje.jpeg"><img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/2017-09/Huishoudboekje.jpeg?itok=DGkiCWLn" width="480" height="319" alt="Huishoudboekje" /> </a> </div> <div><p>Ik pleit sinds het begin van mijn lidmaatschap van de raad van Enschede in 2014 voor <a href="/nl/armoedebeleid-dat-het-verschil-maakt-voor-de-mensen">meer inzicht in de effectiviteit van armoedebeleid</a>. Op voorstel van GroenLinks laat het college sinds 2015 een rapportage maken door het <a href="https://www.nibud.nl">NIBUD</a>. Hieruit kunnen we opmaken of huishoudens in Enschede kunnen rondkomen. Dit heet een “minima-effectrapportage.” We weten nog niet veel van de effectiviteit van armoedebeleid. Maar deze effectrapportage hebben we nu, dus laten we daar alvast ons voordeel mee doen! </p> <h2>Zestig euro per maand tekort in huishoudboekje</h2> <p>Uit de “<a href="http://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/enschede/33dec4f7-582f-4c3b-aabe-a89983bfe26d#83eb13a0-5c68-4683-b0a5-89d61be7c89e">Minima-effectrapportage gemeente Enschede 2015</a>” blijkt dat tweeoudergezinnen met kinderen van 14 en 16 zes tientjes per maand tekort komen in Enschede. Dan lijkt het mij logisch dat we proberen deze gezinnen extra te ondersteunen. Samen met GroenLinks heb ik hiervoor een <a href="https://enschede.d66.nl/content/uploads/sites/460/2017/03/Amendement-D-D66-Bestedingsvoorstel-middelen-kinderen.pdf">amendement</a> gemaakt. Middels de “individuele inkomenstoeslag” zouden we namelijk precies deze gezinnen extra geld kunnen geven. Dan kunnen ook deze gezinnen uitkomen met hun huishoudboekje, zo voorspelt het NIBUD. </p> <h2>De raad wilde gezinnen met oudere kinderen niet helpen</h2> <p>De gemeenteraad van Enschede verwierp het <a href="https://youtu.be/EzwHdmb43EQ?t=1h23m20s">voorstel van GroenLinks en D66</a>. Het Rijk had extra geld beschikbaar gesteld voor kinderarmoede. <a href="https://enschede.d66.nl/2017/03/03/open-ogen-extra-geld-kinderarmoede/">Maar de raad wilde helaas niet hiermee de gezinnen met oudere kinderen helpen.</a> Het geld wordt nu besteed aan voorzieningen voor alle kinderen. Op zich snap ik de politieke gang van zaken, met de landelijke Tweede Kamerverkiezingen voor de deur. Maar jammer is het wel dat de tweeoudergezinnen met oudere kinderen nu nog steeds een gat in hun huishoudboekje hebben. Al zal dat gat iets kleiner zijn geworden door de extra voorzieningen. </p> <h2>Nieuwe effectrapportage, nieuwe kansen?</h2> <p>Eind 2017 zal NIBUD de volgende minima-effectrapportage opleveren en dat is voor mij weer een nieuwe gelegenheid om te zien waar we mensen extra zouden moeten ondersteunen. Als niets veranderd is, haal ik gewoon het eerdere voorstel om het tekort van gezinnen met oudere kinderen aan te vullen weer uit de kast! </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/armoede" hreflang="nl">armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-armoede" hreflang="nl">dossier Armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/amendement" hreflang="nl">amendement</a></div> <div><a href="/nl/labels/effectiviteit-van-beleid" hreflang="nl">effectiviteit van beleid</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=42&amp;2=comment&amp;3=comment" token="l4vtiOaP4z6mvzoo84Y-o3cbFdPK-FA0EsaKW-F5v4w"></drupal-render-placeholder> </section> Fri, 03 Mar 2017 00:00:00 +0000 vicvandijk 42 at https://vicvandijk.nl Bureaucratie dreef statushouders naar Voedselbank https://vicvandijk.nl/nl/bureaucratie-dreef-statushouders-naar-voedselbank <span>Bureaucratie dreef statushouders naar Voedselbank</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>ma, 10/10/2016 - 01:00</span> <div> <a href="/sites/default/files/2017-09/Bord%20bureaucratie.jpg"><img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/2017-09/Bord%20bureaucratie.jpg?itok=JJ6eaB_t" width="480" height="360" alt="Bord bureaucratie" /> </a> </div> <div><p>In april 2016 hoorde ik van de <a href="http://www.voedselbankenschedehaaksbergen.nl/">Voedselbank Enschede-Haaksbergen</a> dat nieuwe statushouders noodgedwongen een maand of twee gebruik maken van de Voedselbank. Dat is vreemd. Je vlucht uit een ander land en doorloopt de asielprocedure in Nederland vanuit een <span class="sc">azc</span>. Wanneer je dan een Nederlands paspoort krijgt word je geholpen bij het vinden van een woning en hoef je niet in armoede te leven. Totdat je werk hebt gevonden kun je een uitkering ontvangen waarvan je je boodschappen kunt betalen. Waarom moeten deze mensen dan een maand of twee bij de Voedselbank langs? </p> <h2>Aanvraag toeslagen duurt te lang</h2> <p>Dus heb ik <a href="http://d66enschede.nl/bureaucratie-drijft-kersverse-statushouders-naar-voedselbank/">schriftelijke vragen</a> gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Enschede. Een maand later gaf het college aan dat <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=954eaee0-8382-4195-9cc6-fcf10dec6991">aan alles gedacht is in Enschede</a>. Alleen het kan zo zijn dat de toeslagen die de Belastingdienst namens het Rijk uitkeert nog niet toegekend zijn. Deze aanvraag kan lang duren. Dan schiet geen geld meer over voor boodschappen en moet een kersverse statushouder tijdelijk langs de Voedselbank. Bureaucratie maakt dan dus dat je langs de Voedselbank moet om aan eten te komen…</p> <p>Ik vind dit een verspilling van energie. Omdat bijvoorbeeld een aanvraag voor huurtoeslag of zorgtoeslag traag behandeld wordt moet een statushouder tijdelijk langs de Voedselbank. Ik weet dat de Voedselbank graag mensen helpt en dat is prijzenswaardig. Maar ook de Voedselbank vond het allemaal vreemd en onnodig. </p> <h2>Nog meer oorzaken van even te weinig geld ontdekt</h2> <p>Dus heb ik volgehouden en heb ik nog meer vragen aan het college gesteld. Een half jaar na mijn eerste vragen heeft het college een heleboel uitgezocht en kreeg de raad een <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=abba35d5-78a1-4aa1-9f5c-9d7cb4089c0a">memo</a>. Door al dit werk zijn we nu zover dat:</p> <ol><li>Voorschotten het automatisch stoppen van de uitkering bij gezinshereniging compenseren. </li> <li>Voor statushouders onder de 21 jaar die minder uitkering krijgen een goedkopere, onzelfstandige, woonsituatie wordt geregeld. </li> <li>Het college samen met de begeleiders van Alifa probeert te regelen dat Alifa eerder dan na dertien weken contact mag opnemen met de Belastingdienst over de aanvraag van toeslagen. Zo vermindert hopelijk het aantal statushouders dat naar de Voedselbank moet. </li> <li>In samenspraak met Alifa wordt de gehele aanvraagprocedure van een uitkering gestroomlijnd zodat de tijd zonder geld zo klein mogelijk wordt. </li> </ol><h2>Steeds minder statushouders hoeven naar de Voedselbank</h2> <p>Bij dit alles komt dat we nu na een half jaar zien dat de aantallen statushouders bij de Voedselbank dalen. Blijkbaar lukt het nu voor meer statushouders om genoeg geld in de portemonnee te hebben voor boodschappen. Begin 2017 laat het college aan de raad weten of statushouders inderdaad niet meer langs hoeven bij de Voedselbank als gevolg van bureaucratie. </p> <p> </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/armoede" hreflang="nl">armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-armoede" hreflang="nl">dossier Armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/voedselbank" hreflang="nl">Voedselbank</a></div> <div><a href="/nl/labels/statushouders" hreflang="nl">statushouders</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=45&amp;2=comment&amp;3=comment" token="B1_Y0roA_7jD8iCNklaU9NpZi7ThOtVhERxcNfdOEeQ"></drupal-render-placeholder> </section> Sun, 09 Oct 2016 23:00:00 +0000 vicvandijk 45 at https://vicvandijk.nl