effectiviteit van beleid https://vicvandijk.nl/nl nl Vertraging inzicht in effecten armoedebeleid https://vicvandijk.nl/nl/vertraging-inzicht-effecten-armoedebeleid <span>Vertraging inzicht in effecten armoedebeleid</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>ma, 07/10/2017 - 01:00</span> <div> <a href="/sites/default/files/2017-09/Oude%20kapotte%20horloges%20door%20Heather%20Zabriskie.jpg"><img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/2017-09/Oude%20kapotte%20horloges%20door%20Heather%20Zabriskie.jpg?itok=Z7Rv_Wyn" width="360" height="480" alt="Oude kapotte horloges door Heather Zabriskie" /> </a> </div> <div><p>In Enschede kunnen we een stap zetten in armoedebestrijding door <a href="/nl/armoedebeleid-dat-het-verschil-maakt-voor-de-mensen">de effecten van ons armoedebeleid</a> inzichtelijk te maken. Helaas is hierin vertraging opgetreden. </p> <p>Nu weten we domweg niet van elke gemeentelijke armoedevoorziening in hoeverre deze helpt om mensen uit de armoede te krijgen. Zouden we dat wel weten, dan kunnen we de “gereedschapskist” met armoede-instrumenten zó samenstellen dat we zoveel mogelijk mensen naar een betere situatie helpen. Na mijn <a href="http://d66enschede.nl/d66-vraagt-bw-om-effectieve-aanvullende-inkomensondersteuning/">vragen</a> hierover in 2014 vindt inmiddels de hele gemeenteraad dat we dit moeten doen. </p> <p>Blijkbaar is dit makkelijker gezegd van ons dan gedaan door het college. Wij raadsleden zijn veelvuldig bijgepraat over trajecten die met hulp van de Universiteit Twente zijn gestart. Begin juli 2017 bleek dat de oude trajecten zijn gestopt en een nieuwe opdracht met nieuwe mensen van de universiteit is gestart. Tijdens een bijeenkomst over dit nieuwe project viel me op dat het “gezond verstand” nu de boventoon voert. Daarom vermoed ik dat het nu wél gaat lukken om de effectiviteit van ons bestaande armoedebeleid te meten per onderdeel. </p> <p>Daarna kunnen we in de politiek de volgende stap zetten. Dan bepalen we of we de armoedegereedschapskist moeten aanpassen. In het belang van de mensen in onze stad die moeilijk rond kunnen komen. Wordt vervolgd dus! </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/dossier-armoede" hreflang="nl">dossier Armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/armoede" hreflang="nl">armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/effectiviteit-van-beleid" hreflang="nl">effectiviteit van beleid</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=41&amp;2=comment&amp;3=comment" token="gL6owGXCmF4P6iAHBLDYmzBZgqth1K2tPxIOuqJ0FrQ"></drupal-render-placeholder> </section> Sun, 09 Jul 2017 23:00:00 +0000 vicvandijk 41 at https://vicvandijk.nl Aanvullen tekort huishoudboekje gezin oudere kinderen https://vicvandijk.nl/nl/aanvullen-tekort-huishoudboekje-gezin-oudere-kinderen <span>Aanvullen tekort huishoudboekje gezin oudere kinderen</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>vr, 03/03/2017 - 01:00</span> <div> <a href="/sites/default/files/2017-09/Huishoudboekje.jpeg"><img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/2017-09/Huishoudboekje.jpeg?itok=DGkiCWLn" width="480" height="319" alt="Huishoudboekje" /> </a> </div> <div><p>Ik pleit sinds het begin van mijn lidmaatschap van de raad van Enschede in 2014 voor <a href="/nl/armoedebeleid-dat-het-verschil-maakt-voor-de-mensen">meer inzicht in de effectiviteit van armoedebeleid</a>. Op voorstel van GroenLinks laat het college sinds 2015 een rapportage maken door het <a href="https://www.nibud.nl">NIBUD</a>. Hieruit kunnen we opmaken of huishoudens in Enschede kunnen rondkomen. Dit heet een “minima-effectrapportage.” We weten nog niet veel van de effectiviteit van armoedebeleid. Maar deze effectrapportage hebben we nu, dus laten we daar alvast ons voordeel mee doen! </p> <h2>Zestig euro per maand tekort in huishoudboekje</h2> <p>Uit de “<a href="http://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/enschede/33dec4f7-582f-4c3b-aabe-a89983bfe26d#83eb13a0-5c68-4683-b0a5-89d61be7c89e">Minima-effectrapportage gemeente Enschede 2015</a>” blijkt dat tweeoudergezinnen met kinderen van 14 en 16 zes tientjes per maand tekort komen in Enschede. Dan lijkt het mij logisch dat we proberen deze gezinnen extra te ondersteunen. Samen met GroenLinks heb ik hiervoor een <a href="https://enschede.d66.nl/content/uploads/sites/460/2017/03/Amendement-D-D66-Bestedingsvoorstel-middelen-kinderen.pdf">amendement</a> gemaakt. Middels de “individuele inkomenstoeslag” zouden we namelijk precies deze gezinnen extra geld kunnen geven. Dan kunnen ook deze gezinnen uitkomen met hun huishoudboekje, zo voorspelt het NIBUD. </p> <h2>De raad wilde gezinnen met oudere kinderen niet helpen</h2> <p>De gemeenteraad van Enschede verwierp het <a href="https://youtu.be/EzwHdmb43EQ?t=1h23m20s">voorstel van GroenLinks en D66</a>. Het Rijk had extra geld beschikbaar gesteld voor kinderarmoede. <a href="https://enschede.d66.nl/2017/03/03/open-ogen-extra-geld-kinderarmoede/">Maar de raad wilde helaas niet hiermee de gezinnen met oudere kinderen helpen.</a> Het geld wordt nu besteed aan voorzieningen voor alle kinderen. Op zich snap ik de politieke gang van zaken, met de landelijke Tweede Kamerverkiezingen voor de deur. Maar jammer is het wel dat de tweeoudergezinnen met oudere kinderen nu nog steeds een gat in hun huishoudboekje hebben. Al zal dat gat iets kleiner zijn geworden door de extra voorzieningen. </p> <h2>Nieuwe effectrapportage, nieuwe kansen?</h2> <p>Eind 2017 zal NIBUD de volgende minima-effectrapportage opleveren en dat is voor mij weer een nieuwe gelegenheid om te zien waar we mensen extra zouden moeten ondersteunen. Als niets veranderd is, haal ik gewoon het eerdere voorstel om het tekort van gezinnen met oudere kinderen aan te vullen weer uit de kast! </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/armoede" hreflang="nl">armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-armoede" hreflang="nl">dossier Armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/amendement" hreflang="nl">amendement</a></div> <div><a href="/nl/labels/effectiviteit-van-beleid" hreflang="nl">effectiviteit van beleid</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=42&amp;2=comment&amp;3=comment" token="l4vtiOaP4z6mvzoo84Y-o3cbFdPK-FA0EsaKW-F5v4w"></drupal-render-placeholder> </section> Fri, 03 Mar 2017 00:00:00 +0000 vicvandijk 42 at https://vicvandijk.nl Armoedebeleid dat het verschil maakt voor de mensen https://vicvandijk.nl/nl/armoedebeleid-dat-het-verschil-maakt-voor-de-mensen <span>Armoedebeleid dat het verschil maakt voor de mensen</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>do, 06/04/2015 - 01:00</span> <div> <a href="/sites/default/files/2017-09/Aardappel%20op%20bord%20met%20bestek%20en%20glas%20water.jpg"><img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/2017-09/Aardappel%20op%20bord%20met%20bestek%20en%20glas%20water.jpg?itok=ZOc3QCSg" width="480" height="359" alt="Aardappel op bord met bestek en glas water" /> </a> </div> <div><p>Juist in deze moeilijke economische tijden doen veel mensen die onder het sociaal minimum zitten een beroep op de gemeente. Dat is hartstikke terecht, maar tegelijkertijd kan de gemeente niet veel meer gaan uitgeven aan de armoedevoorzieningen. Ook de gemeente moet het huishoudboekje op orde houden, net zoals de inwoners. Dus klinkt dan al snel het dreigende woord “bezuinigingen”. </p> <p>In augustus 2014 ben ik in het huidige armoedebeleid gedoken en ontdekte ik dat het <a href="http://d66enschede.nl/hoe-effectief-armoedebeleid-enschede/">niet duidelijk is wat de effecten zijn van de gemeentelijke armoedevoorzieningen in Enschede</a>. Dus ben ik flink <a href="http://d66enschede.nl/d66-vraagt-bw-om-effectieve-aanvullende-inkomensondersteuning/">op de trom gaan slaan</a>: wij moeten weten wat het effect is van iedere voorziening voor de mensen in de stad. Zo kunnen we de meest effectieve voorzieningen behouden. Het geld dat besteed wordt aan minder effectieve zaken kunnen we dan besteden aan voorzieningen die wél het verschil maken. Zo betekenen we het meeste voor de mensen die ons nodig hebben. </p> <p>Nu halverwege 2015 heeft de Rekenkamer haar <a href="https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/enschede/6b55e6e6-dcda-40f7-9afa-e8de5b45223c">onderzoek naar armoedebeleid</a> gepubliceerd. <a href="http://d66enschede.nl/rekenkameronderzoek-armoedebeleid-stelt-d66-teleur/">Helaas is de effectiviteit van de verschillende armoede-instrumenten hierin niet in beeld gebracht.</a> Gelukkig gaat het college hier wel mee aan de slag. </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/dossier-armoede" hreflang="nl">dossier Armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/armoede" hreflang="nl">armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/effectiviteit-van-beleid" hreflang="nl">effectiviteit van beleid</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=11&amp;2=comment&amp;3=comment" token="lPEgMDSH-oO5Qc3fkDy8gAZX1XiVlV6LZeghV36nmVI"></drupal-render-placeholder> </section> Wed, 03 Jun 2015 23:00:00 +0000 vicvandijk 11 at https://vicvandijk.nl