schulden https://vicvandijk.nl/nl nl Toets de Stadsbank https://vicvandijk.nl/nl/toets-de-stadsbank <span>Toets de Stadsbank</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>di, 05/23/2017 - 01:00</span> <div> <a href="/sites/default/files/2017-09/Hangende%20dossiermappen.jpg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2017-09/Hangende%20dossiermappen.jpg?itok=45CD1aSC" width="480" height="297" alt="Hangende dossiermappen" loading="lazy" /> </a> </div> <div><p>Door het bewogen verleden van de <a href="https://stadsbankoostnederland.nl">Stadsbank Oost-Nederland</a> doen allerlei verhalen en beelden de ronde. Dat heeft als gevolg dat mensen misschien niet zo goed binnen durven te stappen bij de Stadsbank. En dat is erg jammer, want het is zaak mensen met schulden zo snel mogelijk te kennen en hulp aan te bieden. Hoe eerder je binnenstapt bij de Stadsbank, hoe makkelijker je je problemen kunt oplossen. </p> <h2>Regelmatige steekproeven Stadsbank</h2> <p>Ik wil graag dat een groep mensen die van buiten komt steekproeven doet bij de Stadsbank. Dan vragen deze mensen een aantal dossiers op en bekijken zij wat hierin goed gaat en wat beter kan. Vervolgens maakt deze “visitatiecommissie” een openbaar rapport op. Door deze toetsing regelmatig uit te voeren kan iedereen zien hoe de Stadsbank zich ontwikkelt. En de Stadsbank kan eventuele gemaakte fouten verbeteren en ervan leren. </p> <h2>Visitatie in najaar 2017</h2> <p>Nadat ik dit voorstel <a href="https://youtu.be/brUymu4pYaY?t=2h1m34s">deed</a> in de gemeenteraad heeft de wethouder positief gereageerd. De <a href="https://www.nvvk.eu/">NVVK</a>, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, visiteert in het najaar van 2017 de Stadsbank. De resultaten van deze kwaliteitsmeting worden met de raad <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=ef628821-ee8a-450e-80a6-79c4e59a21bf">gedeeld (zie pagina 2)</a>. Zo kan iedereen zien hoe het werkelijk bij de Stadsbank gaat. </p> <h2>Oordelen Nationale Ombudsman</h2> <p>Ook de Nationale Ombudsman volgt de Stadsbank Oost-Nederland. Eind 2016 bracht hij <a href="https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2016115">rapport</a> uit naar aanleiding van klachten van een vrouw uit Hengelo over de Stadsbank. In de communicatie en uitvoering van de schuldhulpverlening aan deze vrouw is heel wat misgelopen. Samen met andere raadsleden heb ik dit alles doorgenomen met de Stadsbank. Want ook inwoners van Enschede zou dit kunnen overkomen. </p> <p>De Stadsbank gaf aan vrijwel alle oordelen te erkennen en trajecten in te zetten om de dienstverlening te verbeteren. Zodat minder zaken mis zullen lopen. Een <a href="https://www.tubantia.nl/enschede/nationale-ombudsman-lovend-over-bekritiseerde-stadsbank-oost~af71cd19/">paar maanden later</a> gaf Nationale ombudsman Reinier van Zutphen aan <a href="https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2017/stadsbank-oost-nederland-maakt-schuldhulpverlening-inzichtelijk">erg tevreden te zijn</a> over de invulling van de aanbevelingen door de Stadsbank. </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/dossier-armoede" hreflang="nl">dossier Armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/schulden" hreflang="nl">schulden</a></div> <div><a href="/nl/labels/stadsbank-oost-nederland" hreflang="nl">Stadsbank Oost-Nederland</a></div> <div><a href="/nl/labels/armoede" hreflang="nl">armoede</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=43&amp;2=comment&amp;3=comment" token="k8gK-xVcL0gzDcnyrt0dwH140sYIcDugBHd2dQTEqg4"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 22 May 2017 23:00:00 +0000 vicvandijk 43 at https://vicvandijk.nl D66 zorgt voor respecteren beslagvrije voet bij bankbeslag https://vicvandijk.nl/nl/d66-zorgt-voor-respecteren-beslagvrije-voet-bij-bankbeslag <span>D66 zorgt voor respecteren beslagvrije voet bij bankbeslag</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>vr, 03/17/2017 - 01:00</span> <div> <a href="/sites/default/files/2017-09/Hangslot%20op%20groene%20deur.jpg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2017-09/Hangslot%20op%20groene%20deur.jpg?itok=3NC3Nb5t" width="480" height="320" alt="Hangslot op groene deur" loading="lazy" /> </a> </div> <div><p>Ik heb <a href="http://d66enschede.nl/3874-2/">ontdekt</a> dat het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (<span class="sc">gbt</span>) niet volgens het advies van de Nationale Ombudsman handelt. Het <span class="sc">gbt</span> respecteert niet de beslagvrije voet van mensen waarbij het <span class="sc">gbt</span> bankbeslag toepast. Dat betekent dat iemand van de ene op de andere dag zomaar zonder geld op de bankrekening zit. Terwijl de beslagvrije voet nu juist bedacht is om mensen altijd een beetje geld te laten hebben om eten te kunnen kopen. Ook al heb je schulden. </p> <h2>Belasting moet betaald worden maar wel zonder honger</h2> <p>Natuurlijk vindt D66 dat rekeningen betaald moeten worden en dat het <span class="sc">gbt</span> een onbetaalde belasting mag innen. Maar dan wel graag volgens <a href="https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2017/ombudsman-bescherm-de-beslagvrije-voet-ook-bij-bankbeslag">het advies van de ombudsman</a>. Want niemand is erbij gebaat dat mensen opeens geen eten meer kunnen kopen. </p> <h2>Dankzij vragen wil college beslagvrije voet respecteren</h2> <p>De politieke vragen die ik hierover heb gesteld aan het college van Enschede zijn nu <a href="http://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/enschede/00125e56-09f6-4115-bba4-4fa3847421f9#8e8c7b33-d09f-469b-932d-a9910e50930c">beantwoord</a>. Ik ben verheugd dat het college gaat kijken hoe het <span class="sc">gbt</span> de beslagvrije voet gaat respecteren. Ook weet ik dat het college in de hele organisatie heeft gekeken of er nog plekken waren waar de beslagvrije voet werd geschonden. Dat bleek niet zo te zijn gelukkig. </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/schulden" hreflang="nl">schulden</a></div> <div><a href="/nl/labels/deurwaarder" hreflang="nl">deurwaarder</a></div> <div><a href="/nl/labels/armoede" hreflang="nl">armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-armoede" hreflang="nl">dossier Armoede</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=44&amp;2=comment&amp;3=comment" token="jpdZrMBRWUjAYN_ne_tmNTYNeAZl-k3ekseHN6k5s9s"></drupal-render-placeholder> </section> Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0000 vicvandijk 44 at https://vicvandijk.nl