kwijtschelding https://vicvandijk.nl/nl nl Kwijtschelding belastingen gemakkelijk ingewikkelder https://vicvandijk.nl/nl/kwijtschelding-belastingen-gemakkelijk-ingewikkelder <span>Kwijtschelding belastingen gemakkelijk ingewikkelder</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>do, 02/13/2020 - 16:14</span> <div> <a href="/sites/default/files/2020-02/schema-GBT-en-GBLT.PNG"><img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/2020-02/schema-GBT-en-GBLT.PNG?itok=aPC_POa8" width="480" height="305" alt="Schema kwijtschelding GBTwente en GBLT" /> </a> </div> <div><p>Het belastingkantoor van het waterschap (<a href="https://gblt.nl"><span class="sc">gblt</span></a>) heeft de samenwerking met het gemeentelijk belastingkantoor (<a href="https://gbtwente.nl">GBTwente</a>) opgezegd. Eind 2019 heb ik daarom <a href="https://enschede.d66.nl/2019/12/07/behoud-gezamenlijke-aanvraag-kwijtschelding-belastingen-gemeente-waterschap/">actie gevoerd</a> voor <a href="/nl/vechten-voor-een-aanvraag-kwijtschelding-belastingen">het behoud van de gezamenlijke kwijtschelding</a> gemeentebelastingen en waterschapsbelastingen. </p> <h2>Helaas geen gezamenlijke kwijtschelding meer</h2> <p>Helaas wil <span class="sc"><a href="https://gblt.nl">gblt</a></span> niet terug naar één kwijtschelding voor de inwoners van Enschede. Dat is jammer, maar een feit, zo schrijft het college in een <a href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&amp;id=25989c53-e5f3-4587-b543-58e65a4bb8bf">brief</a> aan de raad op 11 februari 2020. Mensen ervaren hierdoor een extra hindernis om minder belasting te hoeven betalen. En dat vindt het college ook een slechte zaak. </p> <h2>Wel een paar versimpelingen in de aanvraagprocedure</h2> <p>Om het zo min mogelijk ingewikkeld te maken, heeft het college op mijn verzoek wel een paar dingen kunnen doen:</p> <ul><li>Het digitale aanvraagproces is ingekort en makkelijker gemaakt, </li> <li>verkeerd verzonden aanvragen sturen beide belastingkantoren aan elkaar door, en</li> <li>zoveel mogelijk organisaties die te maken hebben met mensen met lage inkomens communiceren over de kwijtscheldingen. </li> </ul><h2>College Enschede blijft zich inzetten voor makkelijke kwijtschelding</h2> <p>Tot slot schrijft het college dat het zich in blijft zetten voor een zo gemakkelijk mogelijke procedure. Voor één loket voor mensen in armoede, en dus ook voor één gezamenlijke aanvraag kwijtschelding belastingen. Kortom, over ons college ben ik zeer tevreden. Het college van burgemeester en wethouders van Enschede heeft alles gedaan wat in zijn macht lag om het onze inwoners zo makkelijk mogelijk te maken. Over <span class="sc">gblt</span> heb ik <a href="/nl/vechten-voor-een-aanvraag-kwijtschelding-belastingen">een andere mening</a>… </p></div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/belastingen" hreflang="nl">belastingen</a></div> <div><a href="/nl/labels/kwijtschelding" hreflang="nl">kwijtschelding</a></div> <div><a href="/nl/labels/waterschap" hreflang="nl">waterschap</a></div> <div><a href="/nl/labels/armoede" hreflang="nl">armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-armoede" hreflang="nl">dossier Armoede</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=78&amp;2=comment&amp;3=comment" token="gqdxo0DEdyaM5ZCiBBKz75MOrJGBO3oR7mBgIKBWJtY"></drupal-render-placeholder> </section> Thu, 13 Feb 2020 15:14:11 +0000 vicvandijk 78 at https://vicvandijk.nl Vechten voor één aanvraag kwijtschelding belastingen https://vicvandijk.nl/nl/vechten-voor-een-aanvraag-kwijtschelding-belastingen <span>Vechten voor één aanvraag kwijtschelding belastingen</span> <span><span>vicvandijk</span></span> <span>zo, 12/15/2019 - 20:39</span> <div> <a href="/sites/default/files/2019-12/Katwijk-Waterzuivering_RWZI.jpg"><img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/2019-12/Katwijk-Waterzuivering_RWZI.jpg?itok=tP8Ib00v" width="480" height="313" alt="Rioolwaterzuivering, door Marianne Cornelissen-Kuyt" /> </a> </div> <div><p>December 2019 staat voor mij in het teken van de kwijtschelding van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen. Ik ben actie gaan voeren toen ik ontdekte dat <a href="https://archief17.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20191218195046/https://www.gblt.nl/gblt/nieuws/1218-verandering-waar-kwijtschelding-waterschapsbelasting-aanvragen-2020">het belastingkantoor van waterschap Vechtstromen</a> (<a href="https://gblt.nl/nieuws/verandering-waar-kwijtschelding-waterschapsbelasting-aanvragen-2020">nieuwe site GBLT</a>) de gezamenlijke aanvraag om kwijtschelding over drie weken verlaat. Na wat speurwerk en telefoontjes ben ik begonnen met het stellen van een <a href="https://enschede.d66.nl/2019/12/07/behoud-gezamenlijke-aanvraag-kwijtschelding-belastingen-gemeente-waterschap/">rondvraag</a> in de laatste raadsvergadering van 2019. </p> <h2>Enschede wil één aanvraag kwijtschelding belastingen</h2> <p>De reactie van de Enschedese raad en college op mijn <a href="https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/enschede/1f2b3be3-e9e6-47f4-9d98-59c941d41739#7145d06f-2ef1-4909-a32c-88c2001eaa56">rondvraag</a> was duidelijk: Enschede wil de gezamenlijke aanvraag kwijtschelding waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen niet kwijt. Want voor inwoners is één aanvraag eenvoudiger dan twee losse aanvragen. En we weten uit onderzoek dat veel mensen zich laten afschrikken door de ingewikkeldheid van zo’n aanvraag, laat staan twee aanvragen… </p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" mozallowfullscreen="" src="//sdk.companywebcast.com/sdk/player/?id=enschede_20191209_1&amp;offsets=2019-12-09T18:06:09.854Z,2019-12-09T18:10:04.531Z" webkitallowfullscreen="" width="640"></iframe></p> <h2>GBLT wil nog niet van koers veranderen</h2> <p>Op Twitter ging het belastingkantoor van het waterschap, GBLT, zowaar <a href="https://twitter.com/GBLTservice/status/1204009739274915841">reageren</a> op mijn vragen. Op zich is dat heel goed, alleen bleek het helaas vooral voor de vorm te zijn:</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-dnt="true"> <p dir="ltr" lang="nl" xml:lang="nl">GBLT bedankt voor het maken van een duidelijk nieuwsbericht n.a.v. onze rondvraag vanavond.👍 Zou een jaar uitstel niet beter zijn? Dan kan GBLT overleggen met de 21 wethouders Armoede. Nu dupeert GBLT een heleboel arme inwoners van gemeenten met extra aanvraag kwijtschelding.😢</p> — Vic van Dijk (@vicvandijk) <a href="https://twitter.com/vicvandijk/status/1203963446775156736?ref_src=twsrc%5Etfw">December 9, 2019</a></blockquote> <p> </p> <blockquote class="twitter-tweet" data-dnt="true"> <p dir="ltr" lang="nl" xml:lang="nl">Het besluit is al genomen. Dit kunnen wij niet terugdraaien. Wel gaan wij graag in gesprek met gemeenten over kwijtschelding. De wethouders armoede zijn van harte welkom. Voor het regelen van de afspraak kunt u een mail sturen aan redactie@gblt.nl ^nd</p> — GBLT (@GBLTservice) <a href="https://twitter.com/GBLTservice/status/1204009739274915841?ref_src=twsrc%5Etfw">December 9, 2019</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p>Later trof ik op de website van GBLT een <a href="https://gblt.nl/sites/default/files/documents/6.3_Informatienota_algemeen_bestuur_Beeindigen_samenwerking_kwijtschelding_met_gemeenten.pdf">document uit juni 2019</a> aan. Hiervan werd ik heel verdrietig. Al die tijd al bestond dit bizarre plan en GBLT wist dat ze dit goed moesten communiceren met gemeenten. Dat heeft GBLT niet gedaan…</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-dnt="true"> <p dir="ltr" lang="nl" xml:lang="nl">Ik heb nog wat gevonden over de extra aanvraag kwijtschelding waterschapsbelastingen… <a href="https://twitter.com/annelies_SP?ref_src=twsrc%5Etfw">@annelies_SP</a><br /> Dit stuk van <a href="https://twitter.com/GBLTservice?ref_src=twsrc%5Etfw">@GBLTservice</a> uit juni is met de kennis van december 2019 schokkend te noemen. Zie mijn persoonlijke aantekeningen op de schermafbeeldingen. <a href="https://t.co/G53qbg0qhK">https://t.co/G53qbg0qhK</a> <a href="https://t.co/7wjpn5HudJ">pic.twitter.com/7wjpn5HudJ</a></p> — Vic van Dijk (@vicvandijk) <a href="https://twitter.com/vicvandijk/status/1205141977530085377?ref_src=twsrc%5Etfw">December 12, 2019</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><h2>De aandacht en druk voor één aanvraag kwijtschelding lopen op</h2> <p>Nu is het de vraag of de verandering ten minste wordt uitgesteld. Ik heb alle D66-raadsleden in de andere betreffende gemeenten benaderd. En ik weet dat een aantal dezelfde vragen heeft gesteld. De gemeenteraad van Enschede heeft ook nog <a href="/sites/default/files/2019-12/20191211%20Brief%20van%20gemeenteraad%20Enschede%20aan%20Algemeen%20Bestuur%20waterschap%20Vechtstromen%20geanonimiseerd.pdf" target="_blank">een brief aan het Algemeen Bestuur van Waterschap Vechtstromen</a> gestuurd. Bij <a href="https://www.rtvoost.nl/nieuws/322630/Raadslid-wil-uitstel-van-ingewikkelde-nieuwe-manier-van-aanvragen-kwijtschelding-belasting">RTV Oost</a> mocht ik dit verhaal doen, <a href="https://www.tubantia.nl/enschede/enschede-wil-af-van-rompslomp-rond-belasting-waterschap-voor-lage-inkomens~a0e9cb89/">TC Tubantia</a> heeft erover geschreven, en <a href="http://enschede.1twente.nl/audio-%7C-kwijtschelding-waterschapbelasting-nadelig-voor-minstens-6000-enschedeërs/content/item?1149192">1Twente Enschede</a> is erin gedoken. </p> <p><iframe allow="autoplay" frameborder="no" height="166" scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/725236006&amp;color=%23ff5500&amp;auto_play=false&amp;hide_related=true&amp;show_comments=false&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;show_teaser=true" width="100%"></iframe><script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p>Nu is het even afwachten <a href="/nl/kwijtschelding-belastingen-gemakkelijk-ingewikkelder">wat er gaat gebeuren</a>. Vanuit de boezem van het waterschap heb ik een informele reactie gehoord die me hoopvol stemt. Want ook daar werken echt wel mensen die het beste voor hebben met de inwoners. </p> <p><img alt="" src="/sites/default/files/2019-12/6.3_Informatienota_algemeen_bestuur_Beeindigen_samenwerking_kwijtschelding_met_gemeenten%20markeringen%20Vic%20van%20Dijk%20D66%20Enschede%20pagina%201.png" width="500" /><img alt="" src="/sites/default/files/2019-12/6.3_Informatienota_algemeen_bestuur_Beeindigen_samenwerking_kwijtschelding_met_gemeenten%20markeringen%20Vic%20van%20Dijk%20D66%20Enschede%20pagina%202.png" width="500" /><img alt="" src="/sites/default/files/2019-12/6.3_Informatienota_algemeen_bestuur_Beeindigen_samenwerking_kwijtschelding_met_gemeenten%20markeringen%20Vic%20van%20Dijk%20D66%20Enschede%20pagina%203.png" width="500" /></p> </div> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/nl/labels/armoede" hreflang="nl">armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/dossier-armoede" hreflang="nl">dossier Armoede</a></div> <div><a href="/nl/labels/belastingen" hreflang="nl">belastingen</a></div> <div><a href="/nl/labels/kwijtschelding" hreflang="nl">kwijtschelding</a></div> <div><a href="/nl/labels/waterschap" hreflang="nl">waterschap</a></div> </div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=76&amp;2=comment&amp;3=comment" token="sJ_UIyQ90zvYFCIevMbx_95Z7pdNofcckWbJLUB-ZJY"></drupal-render-placeholder> </section> Sun, 15 Dec 2019 19:39:05 +0000 vicvandijk 76 at https://vicvandijk.nl