Winningsplan Ganzebos: 750 miljoen kilo zout

Ten westen van Boekelo wil AkzoNobel 15 nieuwe zoutcavernes maken. Met Ganzebos fase II & III zal 750 miljoen kilo zout per jaar worden gewonnen. Tot 18 resp. 25 januari 2018 kan iedereen zijn mening hierover uiten middels een formele zienswijze aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Primeur: vooraf advies van gemeente en andere lokale overheden

De gemeente Enschede heeft samen met de gemeente Hengelo, de provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen een advies uitgebracht over allebei de winningsplannen. Dat is een primeur, want dergelijk advies is sinds kort mogelijk gemaakt met de vernieuwde Mijnbouwwet. Het ministerie heeft de adviezen samen met het winningsplan en bijlagen gepubliceerd. Zo kan iedereen hier kennis van nemen. Zie hiervoor de webpagina’s over Ganzebos fase II en Ganzebos fase III. Daar staat ook hoe je een zienswijze in kunt dienen (uiterlijk 18 resp. 25 januari 2018). 

Minister verplicht nulmeting bouwwerken 

De minister heeft besloten om het advies over de nulmeting van de staat van bouwwerken voor de winning op te volgen. Dat betekent dat we vastleggen hoe een selectie van bouwwerken eraan toe is. Mocht nu schade optreden aan die bouwwerken, dan heb je geen discussie over het tijdstip van het ontstaan van die schade. Overigens wordt de kans op schade klein geacht. Ik ben blij dat het advies van de lokale overheden zin heeft gehad.

Resterende wensen

Een aantal adviezen heeft de minister helaas niet opgevolgd in de ontwerp-instemmingsbesluiten van Ganzebos fase II en III. Wellicht dat de lokale overheden hierover nog een zienswijze indienen. Ik heb in elk geval voorgesteld dit te doen voor wat betreft de volgende punten. En ik ben verheugd dat het college van Enschede inmiddels heeft besloten mijn punten inderdaad als zienswijze in te dienen. Voor de duidelijkheid: elke inwoner kan zelf ook een zienswijze indienen, mits uiterlijk ingediend op 18 resp. 25 januari 2018. Per brief; het ministerie werkt nog in de vorige eeuw… 

Meten is weten, registreer daarom bodemtrillingen

In de ontwerp-instemmingsbesluiten (II en III) lezen we onder 5.3 over de registratie van bodemtrillingen. De minister vindt de huidige metingen van tientallen kilometers verderop voldoende. Ik ben het daar niet mee eens, want meten is weten. Alle trillingen die AkzoNobel veroorzaakt moeten gemeten kunnen worden. Want dan heb je ook geen discussie over wie welke bodemtrilling heeft veroorzaakt. Temeer daar de minister nu heeft aangegeven een nulmeting van de staat van bouwwerken te willen. Dan moet je ook willen weten of schade te maken heeft met een bodemtrilling veroorzaakt door de zoutwinning. 

Alternatieven voor diesel

In de ontwerp-instemmingsbesluiten (II en III lezen we onder 5.5 over het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om een aanvullende voorwaarde op te nemen over het gebruik van diesel. Iedere zoutcaverne bevat nu een laagje diesel zodat het oplossen van zout goed gaat. De minister vindt het niet nodig AkzoNobel op te leggen binnen 6 maanden met een rapport te komen over mogelijke alternatieven voor diesel. Want AkzoNobel zou hier al mee bezig zijn. Ik vind dat de minister wél deze verplichting moet opleggen. Want: AkzoNobel heeft nu geen stimulans om te zoeken naar alternatieven voor diesel. Immers, voor AkzoNobel kost het alleen maar geld om te zoeken naar een alternatief voor iets (diesel) wat nu “gratis en bewezen” zijn werk doet in de zoutwinning. 

Opvallend: een medewerker van AkzoNobel vertelde me dat AkzoNobel al een idee had: stikstof in plaats van diesel. Ik was verrast door de eenvoud van dit alternatief. Maar: toen ik een andere deskundige hierover vertelde, zei deze me meteen “stikstof kan technisch niet, dat kan alleen bij hele diepe (cilindervormige) zoutcavernes zoals in het noorden van het land.”

Hergebruik van zoutcavernes na de zoutwinning

De minister wil niets opnemen over mogelijke toekomstige hergebruikmogelijkheden van cavernes (sectie 5.6.2), zoals de gemeente Enschede had geadviseerd. Want, zo schrijft de minister, AkzoNobel vindt dat hergebruik niet aan de orde is. Dat vind ik erg formalistisch van de minister. Het is immers van belang ook na te denken over het gebruik van een caverne ná zoutwinning. Hoe kun je de zoutwinning zo doen dat de caverne na zoutwinning geschikt is voor ander gebruik? Bijvoorbeeld voor duurzame energie. Nu is dit iets wat buiten het directe belang van AkzoNobel kan liggen, en dus moet je het in dit winningsplan op laten nemen. Plat gezegd: om te voorkomen dat AkzoNobel een caverne zo mishandelt/dichtgooit/toegang blokkeert/… dat je hier later geen gebruik meer van kunt maken. Die cavernes zijn van ons allemaal, AkzoNobel “huurt” ze alleen tijdelijk. 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Wanneer u dit formulier verzendt verschijnt uw reactie na goedkeuring openbaar onderaan deze blog. U bepaalt zelf of u uw naam en het onderwerp van uw reactie invult. De reactie en uw eventuele naam en het onderwerp worden opgeslagen in de database van de website, zodat de website de reacties (na goedkeuring) kan tonen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring

Onderdeel van dossiers

29 maart 2014

Om de gemeente Enschede een betere positie in de diepe ondergrond te geven heeft de gemeenteraad van Enschede op mijn voorstel een raadsadviescommissie “Ondergrond van de Toekomst” opgericht. Met name lekkages en stabilisatieprojecten van de zoutwinning van AkzoNobel in Twekkelo brachten ons hiertoe. 

Gerelateerde zaken

24 september 2019

Aan het einde van de zomer van 2019 verscheen een schokkende brief over de zoutwinning van Nouryon (voormalig AkzoNobel) op de website van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

19 maart 2018

Weer was het raak, wéér gebruikte AkzoNobel een oude zoutleiding. Gevolg: weer een lekkage. Tweede Kamerlid Rob Jetten (D66) heeft dinsdag 13 maart 2018 een motie ingediend om dit aan de kaak te stellen. Daar ben ik erg blij mee!

6 januari 2018

Ik wens AkzoNobel graag een stabiele zoutwinning in 2018 en verder. De afgelopen jaren zijn veel lekkages van pekel en diesel ontdekt in Twekkelo. Na veel druk vanuit de omgeving probeert AkzoNobel een omslag te maken.

18 oktober 2017
Donderdag 19 oktober 2017 zijn raad- en Statenleden na bijna een jaar weer te gast bij AkzoNobel Hengelo. Daar zal ik kritisch zijn op de milieurisico’s.
31 juli 2017

Helaas vonden eind juli 2017 drie lekkages plaats van de zoutwinning van AkzoNobel in Twekkelo. Eén lekkage was groot. Ruim vier tankwagens pekel, gips en kalk kwamen in het milieu terecht.

3 oktober 2016

In de zomer van 2016 kreeg Twekkelo te maken met allerlei lekkages in de zoutwinning. Inmiddels heeft AkzoNobel op mijn verzoek een website met een overzicht van alle lekkages ingericht. En ik heb direct na de zomer een informatiebijeenkomst kunnen organiseren in de stadsdeelcommissie West om AkzoNobel uit zijn communicatie-isolement te halen. Zo werden na maanden onzekerheid de inwoners en politici eindelijk geïnformeerd.

16 december 2015

AkzoNobel had in 2015 een plan klaar om ongeveer 60 zoutcavernes op te vullen. De zoutproducent zei toen dat deze cavernes anders ongecontroleerd in zouden kunnen storten. Wanneer zo’n zoutholte met ongeveer de grootte van een voetbalstadion op 400 meter diepte instort, kun je een grote verzakking aan de aardoppervlakte krijgen. Zo is in 1991 plotsklaps het Gat van Hengelo ontstaan: een krater van viereneenhalve meter diep. 

13 februari 2015

Toen in 2014 de gasolieopslag even over de grens in Duitsland (Amtsvenn) ging lekken pauzeerde AkzoNobel de plannen voor gasolieopslag op de Marssteden in Enschede. Samen met Agnes Haveman ben ik toen gaan kijken bij AkzoNobel. Ook hebben we een hoorzitting georganiseerd met de raden van Enschede en Hengelo en Provinciale Staten van Overijssel.